Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
1. Ano ang kaugnayan ng konsepto ng utility sa
pagkonsumo?
2. Ano-ano ang mga uri ng pagkonsumo?
3. Ano-ano ang mga salik ...
PAGKONSUMO
Ay tumutukoy sa paggamit ng mga konsyumer ng
mga produkto at serbisyo upang matugunan ang
kanilang mga kagustu...
Konsyumer
Tinatawag din sila bilang mamimili.
Tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng
mga produkto at serbisyo u...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Kapag natutugunan ng tao ang kanyang
pangangailangan at kagustuhan, siya ay
nakakaranas ng kasiyahan o satisfaction.
www....
Utility
Ito ay ang kasiyahan o satisfaction na nakukuha sa
pagkonsumo ng isang uri ng produkto o serbisyo.
www.facebook.c...
Utility Maximization
Ito ang layunin ng bawat konsyumer: ang matamo
ang pinakamataas na utility na maaaring maabot sa
har...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Mga Uri ng Utility
TOTAL UTILITY
• Kabuuang utility na nakukuha sa pagkonsumo ng
isang produkto o serbisyo.
MARGINAL UTILI...
Mga Uri ng Utility
TOTAL UTILITY
• Kabuuang utility na nakukuha sa pagkonsumo ng
isang produkto o serbisyo.
MARGINAL UTILI...
MGA URI
NG PAGKONSUMO
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Mga Uri ng Pagkonsumo
TUWIRANG PAGKONSUMO
• Paggamit ng produkto o serbisyo upang direktang
tugunan ang isang kagustuhan
H...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Mga Uri ng Pagkonsumo
TUWIRANG PAGKONSUMO
• Paggamit ng produkto o serbisyo upang direktang
tugunan ang isang kagustuhan
H...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Mga Uri ng Pagkonsumo
MAAKSAYANG PAGKONSUMO
• Paggamit ng produkto o serbisyo na hindi
tumutugon sa pangangailangan ng tao...
Mga Uri ng Pagkonsumo
MAAKSAYANG PAGKONSUMO
• Paggamit ng produkto o serbisyo na hindi
tumutugon sa pangangailangan ng tao...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
TANONG?
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
PANUTO:
Piliin ang pinakamainam na
sagot at isulat ang letra nito sa
iyong papel.
1. Ito ay ang paggamit ng mga konsyumer
ng mga produkto at serbisyo upang
matugunan ang kanilang mga
kagustuhan.
A. Utilit...
2. Sila ang mga taong bumibili at
gumagamit ng mga produkto at serbisyo.
A. Utility maximization
B. Pagkonsumo
C. Konsyume...
3. Ito ay ang kasiyahan o satisfaction na
nakukuha sa pagkonsumo ng isang uri ng
produkto o serbisyo.
A. Utility maximizat...
4. Ito ang pagnanais ng mamimili na
matamo ang pinakamataas na utility na
maaaring maabot sa harap ng kanyang
budget.
A. U...
5. Ito ay ang karagdagang utility na
matatamo sa pagkonsumo ng isang
karagdagang yunit ng produkto o
serbisyo.
A. Utility ...
6. Ito ang kabuuang utility na nakukuha sa
pagkonsumo ng isang produkto o
serbisyo.
A. Utility maximization
B. Marginal ut...
7. Ito ay ang paggamit ng produkto o
serbisyo upang direktang tugunan ang
isang kagustuhan.
A. Maaksayang pagkonsumo
B. Ma...
8. Ito ay ang paggamit ng produkto o
serbisyo upang makabuo ng pinal na
produktong magagamit upang tugunan
ang isang kagus...
9. Ito ay ang paggamit ng produkto o
serbisyo na hindi tumutugon sa
pangangailangan ng tao.
A. Maaksayang pagkonsumo
B. Ma...
10. Ito ay ang paggamit ng produkto o
serbisyo na nakapipinsala sa kalusugan
ng tao.
A. Maaksayang pagkonsumo
B. Mapangani...
MGA SALIK
NA NAKAKAAPEKTO
SA PAGKONSUMO
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Mga Salik na Nakakaapekto
sa Pagkonsumo
1. Laki ng Kita
2. Presyo
3. Panggagaya
4. Pag-aanunsiyo
5. Okasyon
6. Pagpapahala...
Laki ng Kita
Ito ang pangunahing salik
sa pagkonsumo ng
sambahayan.
Wealth effect – sa pagtaas
ng yaman, tumataas din
an...
Presyo
Ito ay ang halaga na katumbas ng isang produkto o
serbisyo.
Ito ang unang inaalam ng tao kung gustong bilhin
ang ...
Panggagaya
Ito ay ang pagbili ng mga
produkto na nakikita
natin sa iba.
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Pag-aanunsiyo
Ito ay ang pagbibigay ng impormasyon upang
hikayatin ang mga tao na tangkilikin ang isang
produkto at serbi...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Okasyon
Ang pagdiriwang ng iba’t ibang okasyon tulad ng
kaarawan, Bagong Taon, Araw ng mga Puso, Araw
ng mga Patay at iba...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Pagpapahalaga ng Tao
Ang pagpapahalaga ng tao ay nakakapekto sa
pagkonsumo ng tao.
Halimbawa, ang taong nagpapahalaga sa...
MGA BATAS
SA PAGKONSUMO
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Mga Batas sa Pagkonsumo
1. Law of Economic Order
2. Law of Diminishing Marginal Utility
3. Law of Variety
4. Law of Harmon...
Law of Economic Order
Mas higit ang kasiyahan ng
tao kapag nabibigay ang
halaga ng mga pangunahing
pangangailangan kaysa ...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Law of Diminishing
Marginal Utility
Unti-unting bumababa ang karagdagang kasiyahan
na nakukuha sa pagkonsumo.
www.faceboo...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Law of Variety
Higit ang kasiyahan ng tao sa pagkonsumo sa iba’t
ibang klase ng produkto kaysa paggamit ng iisang uri
ng ...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
Law of Harmony
Ang tao ay kumukonsumo ng
magkakakomplementaryong produkto upang higit na
magtamo ng kasiyahan.
www.facebo...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
TANONG?
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
PANUTO:
Piliin ang pinakamainam na
sagot at isulat ang letra nito sa
iyong papel.
1. Ito ang pangunahing salik sa
pagkonsumo ng sambahayan.
A. Laki ng kita
B. Presyo
C. Okasyon
D. Pag-aanunsiyo
2. Ito ay ang halaga na katumbas ng isang
produkto o serbisyo.
A. Laki ng kita
B. Presyo
C. Okasyon
D. Pag-aanunsiyo
3. Ito ang unang inaalam ng tao kung
gustong bilhin ang produkto o serbisyo.
A. Laki ng kita
B. Presyo
C. Okasyon
D. Pag-a...
4. Ito ay ang pagbibigay ng impormasyon
upang hikayatin ang mga tao na
tangkilikin ang isang produkto at
serbisyo.
A. Laki...
5. Tumataas ang pagkonsumo ng karne
tuwing magpa-Pasko. Aling salik na
nakaaapekto sa pagkonsumo ang
sumasaklaw dito?
A. L...
6. Tumutukoy ito sa epekto sa
pagkonsumo ng pagtaas ng kita.
A. Salary effect
B. Wealth effect
C. Utility effect
D. Consum...
7. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na
mas higit ang kasiyahan ng tao kapag
nabibigay ang halaga ng mga
pangunahing pangan...
8. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na
unti-unting bumababa ang karagdagang
kasiyahan na nakukuha sa pagkonsumo.
A. Law of...
9. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na
higit ang kasiyahan ng tao sa
pagkonsumo sa iba’t ibang klase ng
produkto kaysa pag...
10. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad
na ang tao ay kumukonsumo ng
magkakakomplementaryong produkto
upang higit na magtamo ...
1. Ano ang kaugnayan ng konsepto ng utility sa
pagkonsumo?
2. Ano-ano ang mga uri ng pagkonsumo?
3. Ano-ano ang mga salik ...
www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
1. Balitao et al. Pambansang Ekonomiya at Pag-
unlad. Vibal Group Inc., Manila, 2014
2. Imperial et al. KAYAMANAN Workteks...
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas
Ha terminado este documento.
Descárguela y léala sin conexión.
Próximo SlideShare
What to Upload to SlideShare
Siguiente
Próximo SlideShare
What to Upload to SlideShare
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

48

Compartir

Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas

Descargar para leer sin conexión

Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa paggamit ng mga konsyumer ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang mga kagustuhan.

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Pagkonsumo: Mga Uri, Salik at Batas

 1. 1. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 2. 2. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 3. 3. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 4. 4. 1. Ano ang kaugnayan ng konsepto ng utility sa pagkonsumo? 2. Ano-ano ang mga uri ng pagkonsumo? 3. Ano-ano ang mga salik na nakakapekto sa pagkonsumo? 4. Ano-ano ang mga batas ng pagkonsumo? www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 5. 5. PAGKONSUMO Ay tumutukoy sa paggamit ng mga konsyumer ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang mga kagustuhan.
 6. 6. Konsyumer Tinatawag din sila bilang mamimili. Tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at magkaroon ng kasiyahan. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 7. 7. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 8. 8. Kapag natutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan at kagustuhan, siya ay nakakaranas ng kasiyahan o satisfaction. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 9. 9. Utility Ito ay ang kasiyahan o satisfaction na nakukuha sa pagkonsumo ng isang uri ng produkto o serbisyo. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 10. 10. Utility Maximization Ito ang layunin ng bawat konsyumer: ang matamo ang pinakamataas na utility na maaaring maabot sa harap ng kanyang budget constraint. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 11. 11. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 12. 12. Mga Uri ng Utility TOTAL UTILITY • Kabuuang utility na nakukuha sa pagkonsumo ng isang produkto o serbisyo. MARGINAL UTILITY • Karagdagang utility na matatamo sa pagkonsumo ng isang karagdagang yunit ng produkto o serbisyo www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 13. 13. Mga Uri ng Utility TOTAL UTILITY • Kabuuang utility na nakukuha sa pagkonsumo ng isang produkto o serbisyo. MARGINAL UTILITY • Karagdagang utility na matatamo sa pagkonsumo ng isang karagdagang yunit ng produkto o serbisyo www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 14. 14. MGA URI NG PAGKONSUMO www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 15. 15. Mga Uri ng Pagkonsumo TUWIRANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo upang direktang tugunan ang isang kagustuhan HINDI TUWIRANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo upang makabuo ng pinal na produktong magagamit upang tugunan ang isang kagustuhan www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 16. 16. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 17. 17. Mga Uri ng Pagkonsumo TUWIRANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo upang direktang tugunan ang isang kagustuhan HINDI TUWIRANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo upang makabuo ng pinal na produktong magagamit upang tugunan ang isang kagustuhan www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 18. 18. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 19. 19. Mga Uri ng Pagkonsumo MAAKSAYANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo na hindi tumutugon sa pangangailangan ng tao MAPANGANIB NA PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo na nakapipinsala sa kalusugan ng tao www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 20. 20. Mga Uri ng Pagkonsumo MAAKSAYANG PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo na hindi tumutugon sa pangangailangan ng tao MAPANGANIB NA PAGKONSUMO • Paggamit ng produkto o serbisyo na nakapipinsala sa kalusugan ng tao www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 21. 21. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 22. 22. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 23. 23. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 24. 24. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 25. 25. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 26. 26. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 27. 27. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 28. 28. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 29. 29. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 30. 30. TANONG? www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 31. 31. PANUTO: Piliin ang pinakamainam na sagot at isulat ang letra nito sa iyong papel.
 32. 32. 1. Ito ay ang paggamit ng mga konsyumer ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang mga kagustuhan. A. Utility maximization B. Pagkonsumo C. Konsyumer D. Utility
 33. 33. 2. Sila ang mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo. A. Utility maximization B. Pagkonsumo C. Konsyumer D. Utility
 34. 34. 3. Ito ay ang kasiyahan o satisfaction na nakukuha sa pagkonsumo ng isang uri ng produkto o serbisyo. A. Utility maximization B. Pagkonsumo C. Konsyumer D. Utility
 35. 35. 4. Ito ang pagnanais ng mamimili na matamo ang pinakamataas na utility na maaaring maabot sa harap ng kanyang budget. A. Utility maximization B. Pagkonsumo C. Konsyumer D. Utility
 36. 36. 5. Ito ay ang karagdagang utility na matatamo sa pagkonsumo ng isang karagdagang yunit ng produkto o serbisyo. A. Utility maximization B. Marginal utility C. Total utility D. Utility quotient
 37. 37. 6. Ito ang kabuuang utility na nakukuha sa pagkonsumo ng isang produkto o serbisyo. A. Utility maximization B. Marginal utility C. Total utility D. Utility quotient
 38. 38. 7. Ito ay ang paggamit ng produkto o serbisyo upang direktang tugunan ang isang kagustuhan. A. Maaksayang pagkonsumo B. Mapanganib na pagkonsumo C. Tuwiring pagkonsumo D. Di tuwirang pagkonsumo
 39. 39. 8. Ito ay ang paggamit ng produkto o serbisyo upang makabuo ng pinal na produktong magagamit upang tugunan ang isang kagustuhan. A. Maaksayang pagkonsumo B. Mapanganib na pagkonsumo C. Tuwiring pagkonsumo D. Di tuwirang pagkonsumo
 40. 40. 9. Ito ay ang paggamit ng produkto o serbisyo na hindi tumutugon sa pangangailangan ng tao. A. Maaksayang pagkonsumo B. Mapanganib na pagkonsumo C. Tuwiring pagkonsumo D. Di tuwirang pagkonsumo
 41. 41. 10. Ito ay ang paggamit ng produkto o serbisyo na nakapipinsala sa kalusugan ng tao. A. Maaksayang pagkonsumo B. Mapanganib na pagkonsumo C. Tuwiring pagkonsumo D. Di tuwirang pagkonsumo
 42. 42. MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA PAGKONSUMO www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 43. 43. Mga Salik na Nakakaapekto sa Pagkonsumo 1. Laki ng Kita 2. Presyo 3. Panggagaya 4. Pag-aanunsiyo 5. Okasyon 6. Pagpapahalaga ng Tao www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 44. 44. Laki ng Kita Ito ang pangunahing salik sa pagkonsumo ng sambahayan. Wealth effect – sa pagtaas ng yaman, tumataas din ang pagkonsumo www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 45. 45. Presyo Ito ay ang halaga na katumbas ng isang produkto o serbisyo. Ito ang unang inaalam ng tao kung gustong bilhin ang produkto o serbisyo. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 46. 46. Panggagaya Ito ay ang pagbili ng mga produkto na nakikita natin sa iba. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 47. 47. Pag-aanunsiyo Ito ay ang pagbibigay ng impormasyon upang hikayatin ang mga tao na tangkilikin ang isang produkto at serbisyo. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 48. 48. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 49. 49. Okasyon Ang pagdiriwang ng iba’t ibang okasyon tulad ng kaarawan, Bagong Taon, Araw ng mga Puso, Araw ng mga Patay at iba pa ay nakaaapekto sa pagkonsumo ng tao. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 50. 50. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 51. 51. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 52. 52. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 53. 53. Pagpapahalaga ng Tao Ang pagpapahalaga ng tao ay nakakapekto sa pagkonsumo ng tao. Halimbawa, ang taong nagpapahalaga sa pagtitipid ay tinitimbang muna ang mga bagay bago ito bilhin. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 54. 54. MGA BATAS SA PAGKONSUMO www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 55. 55. Mga Batas sa Pagkonsumo 1. Law of Economic Order 2. Law of Diminishing Marginal Utility 3. Law of Variety 4. Law of Harmony www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 56. 56. Law of Economic Order Mas higit ang kasiyahan ng tao kapag nabibigay ang halaga ng mga pangunahing pangangailangan kaysa luho. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 57. 57. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 58. 58. Law of Diminishing Marginal Utility Unti-unting bumababa ang karagdagang kasiyahan na nakukuha sa pagkonsumo. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 59. 59. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 60. 60. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 61. 61. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 62. 62. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 63. 63. Law of Variety Higit ang kasiyahan ng tao sa pagkonsumo sa iba’t ibang klase ng produkto kaysa paggamit ng iisang uri ng produkto. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 64. 64. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 65. 65. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 66. 66. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 67. 67. Law of Harmony Ang tao ay kumukonsumo ng magkakakomplementaryong produkto upang higit na magtamo ng kasiyahan. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 68. 68. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 69. 69. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 70. 70. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 71. 71. TANONG? www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 72. 72. PANUTO: Piliin ang pinakamainam na sagot at isulat ang letra nito sa iyong papel.
 73. 73. 1. Ito ang pangunahing salik sa pagkonsumo ng sambahayan. A. Laki ng kita B. Presyo C. Okasyon D. Pag-aanunsiyo
 74. 74. 2. Ito ay ang halaga na katumbas ng isang produkto o serbisyo. A. Laki ng kita B. Presyo C. Okasyon D. Pag-aanunsiyo
 75. 75. 3. Ito ang unang inaalam ng tao kung gustong bilhin ang produkto o serbisyo. A. Laki ng kita B. Presyo C. Okasyon D. Pag-aanunsiyo
 76. 76. 4. Ito ay ang pagbibigay ng impormasyon upang hikayatin ang mga tao na tangkilikin ang isang produkto at serbisyo. A. Laki ng kita B. Presyo C. Okasyon D. Pag-aanunsiyo
 77. 77. 5. Tumataas ang pagkonsumo ng karne tuwing magpa-Pasko. Aling salik na nakaaapekto sa pagkonsumo ang sumasaklaw dito? A. Laki ng kita B. Presyo C. Okasyon D. Pag-aanunsiyo
 78. 78. 6. Tumutukoy ito sa epekto sa pagkonsumo ng pagtaas ng kita. A. Salary effect B. Wealth effect C. Utility effect D. Consumer effect
 79. 79. 7. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na mas higit ang kasiyahan ng tao kapag nabibigay ang halaga ng mga pangunahing pangangailangan kaysa luho. A. Law of Diminishing Marginal Utility B. Law of Variety C. Law of Harmony D. Law of Economic Order
 80. 80. 8. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na unti-unting bumababa ang karagdagang kasiyahan na nakukuha sa pagkonsumo. A. Law of Diminishing Marginal Utility B. Law of Variety C. Law of Harmony D. Law of Economic Order
 81. 81. 9. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na higit ang kasiyahan ng tao sa pagkonsumo sa iba’t ibang klase ng produkto kaysa paggamit ng iisang uri ng produkto. A. Law of Diminishing Marginal Utility B. Law of Variety C. Law of Harmony D. Law of Economic Order
 82. 82. 10. Batas sa pagkonsumo na nagsasaad na ang tao ay kumukonsumo ng magkakakomplementaryong produkto upang higit na magtamo ng kasiyahan. A. Law of Diminishing Marginal Utility B. Law of Variety C. Law of Harmony D. Law of Economic Order
 83. 83. 1. Ano ang kaugnayan ng konsepto ng utility sa pagkonsumo? 2. Ano-ano ang mga uri ng pagkonsumo? 3. Ano-ano ang mga salik na nakakapekto sa pagkonsumo? 4. Ano-ano ang mga batas ng pagkonsumo? www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 84. 84. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 85. 85. 1. Balitao et al. Pambansang Ekonomiya at Pag- unlad. Vibal Group Inc., Manila, 2014 2. Imperial et al. KAYAMANAN Workteks sa Araling Panlipunan (Ekonomiks) BINAGONG EDISYON. Rex Book Store Inc., Quezon City, 2013 www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 • BELENQUISTO

  Oct. 24, 2021
 • PreciousAvrilIgnacio

  Oct. 22, 2021
 • ssuser4da888

  Sep. 8, 2021
 • LYhnaLumbag

  May. 26, 2021
 • LovellAzucenas

  Jan. 13, 2021
 • SeanAustinDelaCruz

  Dec. 4, 2020
 • PrincessCarrillo

  Nov. 26, 2020
 • RoseneyTalaptap

  Nov. 22, 2020
 • LanceIvanDelantar

  Nov. 20, 2020
 • OwenCharlesLim

  Nov. 16, 2020
 • SamCabasag

  Nov. 14, 2020
 • cloudddtk

  Nov. 6, 2020
 • MindaMendozabello

  Nov. 5, 2020
 • MycaAnnKellyCervantes

  Nov. 4, 2020
 • RaphaelLipataGalit

  Oct. 6, 2020
 • ShairaTuazon2

  Sep. 30, 2020
 • Thomasite8

  Jul. 22, 2020
 • KurtGarcia9

  Jul. 22, 2020
 • neng8995

  Jul. 3, 2020
 • kimmy09

  Jun. 26, 2020

Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa paggamit ng mga konsyumer ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang mga kagustuhan.

Vistas

Total de vistas

112.054

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

72

Acciones

Descargas

644

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

48

×