Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ajankohtaista kotouttamisesta

116 visualizaciones

Publicado el

Juha-Pekka Suomi: Ajankohtaista kotouttamisesta. Esitys Kelan Miten tukea kotoutumista? – Maahanmuuttajat ja sosiaaliturva -seminaarissa 23.1.2020

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Ajankohtaista kotouttamisesta

 1. 1. AJANKOHTAISTA KOTOUTTAMISESTA 23.1.2020 Vanhempi hallitussihteeri Juha-Pekka Suomi
 2. 2. Suomen väkiluku kasvaa ainoastaan maahanmuutosta – myös poismuutto on vilkasta 23.1.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 2 Lähde: VATT 2014, Tilastokeskus. • Vuoden 2018 lopussa Suomessa asui lähes 258 000 ulkomaan kansalaista ja 403 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä. • Väkiluku pienenee ilman maahanmuuttoa: Suomeen muutti ulkomailta 31 106 henkeä vuonna 2018, ja Suomen maastamuutto ulkomaille oli 19 148 henkeä. • Arviolta 20 % maahanmuuttajista muuttaa pois Suomesta viiden vuoden jälkeen.
 3. 3. Kansainvälisesti vertaillen Suomessa asuu vähän maahanmuuttajia, mutta määrä on kasvussa 23.1.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 3 Lähde: YK, Kototietokanta / Tilastokeskus. 0 5 10 15 20 25 30 35 Sveitsi Itävalta Ruotsi Irlanti Norja Saksa Viro UK Kroatia Latvia Espanja Ranska Alankomaat Slovakia Tanska Montenegro Belgia Suomi Liettua Maahanmuuttajien osuus koko väestöstä 2017 (%) 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Maahanmuuttajien määrän kehitys Suomessa 1991–2017 Ulkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomailla Ulkomaan kansalainen Vieraskielinen
 4. 4. Suomeen muutetaan selvästi eniten lähialueilta 23.1.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 4 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 Ulkomailla syntyneet ulkomaalaistaustaiset (10 suurinta ryhmää) Turkki Afganistan Vietnam Entinen Jugoslavia Thaimaa Kiina Somalia Irak Viro Entinen Neuvostoliitto ja Venäjä Lähde: Tilastokeskus. • Yli puolet Suomeen suuntautuvasta muutosta tulee Venäjältä ja Virosta.
 5. 5. Maahanmuuttajien työmarkkina-asema • Maahanmuuttajien työttömyysaste noin kaksinkertainen kantaväestöön nähden ja työllisyysaste on noin 10–15 prosenttiyksikköä pienempi. • Maassa-asumisaika parantaa työllisyyttä merkittävästi, mutta osalla on kuitenkin pysyviä vaikeuksia vakiinnuttaa paikkaansa työmarkkinoilla. • Etenkin pakolaistaustaisilla ja maahanmuuttajanaisilla muita ryhmiä heikompi työllisyys • Työllisyysaste alle viisi vuotta Suomessa asuneilla maahanmuuttajille 56 % ja yli kymmenen vuotta asuneilla 69 %. • Monet maahanmuuttajat aloittavat matalapalkkatöissä ja työurat ovat kantaväestöä sirpaleisemmat. • Määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet ovat etenkin kolmansista maista tulleilla yleisiä, samoin epätyypilliset työajat ja vuorotyö. • työllistyminen koulutusta vastaamattomiin tehtäviin on selvästi kantaväestöä yleisempää. 23.1.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 5
 6. 6. Hallitusohjelman kirjauksia kotouttamisesta ja työvoiman maahanmuutosta
 7. 7. Osallistava ja osaava Suomi; kotouttaminen ja työvoiman maahanmuutto osana hallitusohjelmaa • Kotouttamisen ja työvoiman maahanmuuton kehittäminen osana hallitusohjelmaa • Osio 3.5. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi • Työperäinen maahanmuutto ja ulkomaiset osaajat (s. 135) • Kotouttaminen (s. 136) • Kotouttaminen huomioitu poikkileikkaavasti myös hallitusohjelman muissa osioissa. • Kotouttamista ja työvoiman maahanmuuttoa koskevilla kirjauksilla yleisempää merkitystä • työllisyysastetavoitteen saavuttamiseksi • koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseksi • sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiseksi • yhteiskunnan yhtenäisyyden ja osallisuuden lisäämiseksi 23.1.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 7
 8. 8. Kotouttamista ja työvoiman maahanmuuttoa koskevien kirjausten toimeenpanon valmistelu • Työllisyyden edistämisen ministeriryhmä käsittelee valtioneuvostossa työperäiseen maahanmuuton ja kotouttamiseen liittyvät asiat. • Ministerityöryhmälle asetettu työperäisen maahanmuuton ja kotouttamisen alatyöryhmä, jonka • tehtävänä valmistella toimenpiteet kotouttamisen uudistamiseksi hallitusohjelman linjausten mukaisesti ja työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi • jäseninä keskeiset ministeriöt, työmarkkinajärjestöt, kuntia. • Kotouttamisen kehittämisen kannalta keskeisiä asioita käsitellään myös muissa ministerityöryhmissä ja valmistellaan osana kunkin vastuuministeriön (mm. OKM, STM, OM) toimintaa. 23.1.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 8
 9. 9. Kotouttaminen
 10. 10. Kotouttamisen kokonaisvaltainen kehittäminen 23.1.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 10 Hallitusohjelman kirjauksia mm • Hallitus laatii kotouttamistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. • Parannetaan kotouttamispalveluiden laatua, velvoittavuutta ja vaikuttavuutta ja vahvistetaan kuntien ja kolmannen sektorin roolia. • Myönteistä ja aktiivista kotoutumista edistetään maahanmuuttajan kielitaidon ja ammatillisten valmiuksien vahvistamisella, työllistymisen nopeuttamisella ja yhteiskunnan tuntemusta ja osallisuutta edistämällä. • Otetaan käyttöön kotouttamistyön malli, jolla tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja mukaan pääsyä suomalaiseen yhteiskuntaan Toimeenpanosta  Valmistellaan kotouttamisen uudistamistarpeista kokonaisvaltainen toimenpideohjelma ja annetaan se eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä. Selonteon eduskuntakäsittelyn pohjalta uudistetaan kotoutumislaki ja muu relevantti lainsäädäntö.
 11. 11. Kotoutumispalveluiden kehittäminen ja maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen 23.1.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 11 Hallitusohjelman kirjauksia • Vahvistetaan maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja ohjausta. • Rakennetaan (maahanmuuttajien) yhden luukun moniammatillisia kotouttamis- ja osaamiskeskuksia ja edistetään parhaiden käytäntöjen valtakunnallista levittämistä. • Selvitetään kotoutumiskoulutuksen vahvistamista niin, että se kattaa kaikki väestöryhmät eri koulutusasteilla ja mahdollistaa kieli- ja kotoutumiskoulutuksen myös niille maahanmuuttajille, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella. • Kielikoulutukseen tulee päästä kolmen kuukauden kuluessa myönteisen oleskelulupapäätöksen saamisesta.
 12. 12. Kotoutumispalveluiden kehittäminen ja maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen 23.1.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 12 Hallitusohjelman kirjauksia • Luodaan työelämän ohjelma lisäämään työnantajien rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista sekä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja kehittämistä työpaikoilla. • Työn ohessa tulee olla maahanmuuttajien kieliopetusta ja esimerkiksi ammatillista koulutusta. • Varmistetaan kotoutumis- ja kielikoulutusta työelämän ulkopuolella oleville maahanmuuttajataustaisille vanhemmille.
 13. 13. Työvoiman maahanmuutto
 14. 14. Osaavan työvoiman lisääminen ja pitäminen Suomessa 23.1.2020Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 14 • Suomi tarvitsee aktiivista työperäistä maahanmuuttoa. Hallituksen tavoitteena on lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa. Työperäisen maahanmuuton painopisteeksi asetetaan työvoimapulasta kärsivät alat sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset erityisosaajat, opiskelijat ja tutkijat. Kootaan laaja-alainen toimenpideohjelma tavoitteen toteuttamiseksi • Panostetaan kansainvälisten osaajien pitämiseen ja vetovoimatyöhön sekä oleskelulupajärjestelmän nopeuttamiseen laatimalla ja resurssoimalla poikkihallinnollinen ohjelma. • Kootaan toimenpideohjelma kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi. Selvitetään taloudellisia tukimuotoja EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien Suomessa opiskelevien lukukausimaksujen kompensoimiseksi, jos he jäävät valmistuttuaan Suomeen töihin. Pidennetään valmistumisen jälkeinen oleskelulupa kahteen vuoteen ja mahdollistetaan lyhytaikaisen työn vastaanotto. • Tehostetaan ja nopeutetaan työperusteisen oleskeluluvan käsittelyaikoja vahvistamalla edustustoverkkoa sekä purkamalla prosesseihin liittyviä pullonkauloja selvitysten pohjalta. Varmistetaan työperusteisten oleskelulupien nopea ja sujuva käsittely tavoitteena keskimäärin kuukauden käsittelyaika. Varmistetaan kausityöntekijöiden työperusteisten oleskelulupien riittävän nopea käsittely yritysten työvoimatarpeen turvaamiseksi. • Siirretään työperäisen maahanmuuton hallinto työ- ja elinkeinoministeriöön käsittelyn tehostamiseksi – siirto toteutunut 1.1.2020 alkaen
 15. 15. Toimet työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi: Työperusteinen maahanmuutto • Käynnistetty poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton Talent Boost-ohjelma • Painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI- toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. • Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle. Toimenpiteinä mm.: • Työperusteisten oleskelulupamenettelyiden nopeuttaminen, tavoitteena hallitusohjelman 1 kk (laaditaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja sähköisten järjestelmien ja prosessin muutokset) –valmistelu käynnistyy vuoden 2020 alusta • Yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käynnistetään myös kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupakäytäntöjen sujuvoittaminen. • Kansainvälisen rekrytoinnin mallin luominen - tulee tunnistaa entistä tehokkaammin ulkomaisen työvoiman aito kysyntä Suomessa sekä tarjonta ulkomailla; käynnistetään kokeiluja kansainvälisen rekrytoinnin toimintamallin kehittämiseksi, pilotit ensi vaiheessa esim. Ukrainassa • Kansainvälisten osaajien ja heiden perheidensä Suomeen houkuttelun, asettautumisen ja jäämisen vahvistaminen. Talent Hub –mallien rakentaminen yhdessä kaupunkien kanssa luonnos 6.6.2018/ ASB Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 15
 16. 16. Toimet työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi: Kotouttamistoimien toimenpideohjelma • Toimenpideohjelma kotouttamistoimenpiteiden uudistamistarpeista (selonteko) – valmistelu käynnistetty, annetaan eduskunnalle vuoden 2020 lopussa • Kuntien osaamiskeskustoiminnan kehittäminen ja laajentaminen - toimintamalli yhdistää koulutuksen, työllistymisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja aikuisille maahanmuuttajille; TEM ja OKM ovat vuonna 2019 tukeneet toiminnan kehittämistä ja toimeenpanoa tai sen käynnistymistä määräaikaisella rahoituksella Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa • Alkuvaiheen ohjaus ja neuvontapalveluiden kehittäminen ja laajentaminen – tuettu aiemmin hankerahoituksella • Työelämän monimuotoisuusohjelma - laatiminen on käynnistetty syksyllä 2019, sisältää mm. toimia maahanmuuttajien ammatillisten verkostojen kehittämiseksi, monimuotoisuusosaamisen lisäämiseksi rekrytoinnissa ja työpaikoilla sekä työn ja osaamisen kehittämisen yhdistämiseksi. • Lisäksi tarkoitus käynnistää mm. seuraavat kokeilut: kokeilu maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaannon kehittämiseksi, tehostettu kokeilu Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten työllistymisen edistämiseksi Suomeen, kokeilu työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajanaisten työllistymisen edistämiseksi luonnos 6.6.2018/ ASB Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 16

×