Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Asumistuen saajat rekisterien valossa & Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista

121 visualizaciones

Publicado el

Signe Jauhiainen, Tapio Räsänen ja Ella Sihvonen: Asumistuen saajat rekisterien valossa & Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista. Esitys Toimivatko asumisen tuet? -seminaarissa 16.3.2018.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Asumistuen saajat rekisterien valossa & Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista

 1. 1. Asumistuen saajat rekisterien valossa Toimivatko asumisen tuet? –seminaari 16.3.2018 Signe Jauhiainen Tapio Räsänen
 2. 2. Tutkimushanke käynnissä Kelan rekisterien tarkastelu Asiantuntijahaastattelut Katsaus eri maiden järjestelmiin Raportti tulossa
 3. 3. Saajien määrä ja kustannukset kasvoivat 2015 Opiskelijat yleiseen asumistukeen 2017
 4. 4. Yleistä asumistukea saavat ruokakunnat yksinasuvia ja nuoria
 5. 5. Asumistukea saavat ruokakunnat pienituloisia. Asumistuki kattaa vähän yli puolet asumismenoista.
 6. 6. Suurin osa ruokakunnista asuu III kuntaryhmässä. Mediaanivuokrat kuntaryhmittäin, 2017
 7. 7. Kuinka pysyvää asumistuen saaminen on? • Vuosina 2013–2016 tai sitä ennen alkaneet asumistukijaksot (n = 490 000) joita seurataan vuoden 2017 loppuun • Asumistukijakson keskimääräinen kesto on 15 kuukautta. Puolet tukijaksoista kestää enintään 15 kuukautta ja puolet on sitä pidempiä. • Nuorien jaksot lyhyempiä kuin muilla ikäryhmillä. Alle 35 vuotiailla puolet jaksoista enintään vuoden mittaisia. • 2013 alusta 2017 loppuun (5 vuotta) kestäviä jaksoja oli 55 000 kpl 11 % jaksoista 16.3.2018 Tapio Räsänen | Kuinka pysyvää asumistuen saaminen on?7
 8. 8. Nuorten asumistukijaksot ovat lyhyitä 16.3.2018 Tapio Räsänen | Kuinka pysyvää asumistuen saaminen on?8
 9. 9. Opiskelijat ja työssäkäyvät poistuvat nopeimmin 16.3.2018 Tapio Räsänen | Kuinka pysyvää asumistuen saaminen on?9
 10. 10. Yksinhuoltajat poistuvat hitaimmin 16.3.2018 Tapio Räsänen | Kuinka pysyvää asumistuen saaminen on?10
 11. 11. Taustatekijöiden yhteys asumistuen kestoon Alustavia tuloksia • Perusturvan varassa olevat yli 45- vuotiaat poistuvat hitaimmin • Lapsettomat kotitaloudet poistuvat nopeammin kuin lapsiperheet ja yksinhuoltajat • Omistusasujat poistuvat nopeammin 16.3.2018 Tapio Räsänen | Kuinka pysyvää asumistuen saaminen on?11 Ikäryhmä -24 Vertailuryhmä 25-34 - 35-44 - 45- - - Pääasiallinen toiminta Työssä Vertailuryhmä Työtön - Opiskelija 0 Muu - Ruokakunnan rakenne Yksin asuva Vertailuryhmä Lapseton pari + 2 huoltajan perhe - Yksinhuoltaja - - Muut + Asumismuoto Vuokra-asunto Vertailuryhmä Omistusasunto + Muu 0 Alueelliset erot ja ruokakunnan taustatekijöitä huomioitu Asumistuelta poistumisnopeus
 12. 12. • Asumistukea saavien ruokakuntien joukosta erottuu erityyppisiä ryhmiä. • Nuoria on tuen saajien joukossa runsaasti, mutta he saavat asumistukea lyhyempiä jaksoja muuttuvissa elämäntilanteissa. • Vanhemmissa ikäryhmissä vähemmän saajia mutta he saavat tukea pidempään. Asumistuki täydentää perusturvaetuuksia. • Yksinhuoltajien joukossa myös paljon työssäkäyviä. 16.3.2018 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko12 Yhteenveto
 13. 13. Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista Toimivatko asumisen tuet? –seminaari 16.3.2018 Ella Sihvonen
 14. 14. Asiantuntijahaastattelut: asumisen tuet ja pääkaupunkiseudun vuokramarkkinat • Haastateltavana pääkaupunkiseudun vuokranantajia ja asuntomarkkinoiden ja/tai -politiikan asiantuntijoita • Polarisoituneita näkemyksiä: Asunto perusoikeutena – asunto sijoituskohteena Lisää kohtuuhintaisia asuntoja – tuen pitäisi kulkea aina ihmisen mukana 16.3.2018 Ella Sihvonen | Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista14 Kilpailu ja asuntomarkkinoiden tilanne Asumisen tuet ja tukipolitiikka
 15. 15. 16.3.2018 Ella Sihvonen | Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista15 • Haastateltavat yksimielisiä: • Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntojen kysynnän kasvuun vaikuttavat kaupungistuminen ja maahanmuutto • Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä kasvanut pääkaupunkiseudulla • Asumistukimenojen kasvu liittyy työllisyyteen
 16. 16. • Muutokset kysynnässä: yksiöille kysyntää – paljon yksinhakijoita ”60 prosenttia hakee yksin asuntoa, et se on niin kun se mihin se paine kohdistuu.” ”Suurin osa hakee meiltä, yli puolet hakee meiltä yksiöitä. Meidän asuntokannasta, meillä on 14 prosenttia yksiöitä.” 16.3.2018 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko16
 17. 17. • Kysyntää pienille vai halvoille asunnoille? ”Silloin kun mä aloitin, niin meil oli niin kun keskimäärin 50 neliötä oli semmoinen niin kun keskineliömäärä, ja nyt se on siinä 40 kieppeillä.” ”Välillä esitetään harhaanjohtavasti semmoisia näkemyksiä, et ihmiset haluasi pienempiä asuntoja, niin eihän ihmiset sinänsä halua pienempiä asuntoja, vaan halvempia asuntoja.” 16.3.2018 Ella Sihvonen | Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista17
 18. 18. • Asumistuki tukee yksin asumista ja lisää pienten asuntojen kysyntää ”Ehkä itse olen eniten huolissani tällä hetkellä tästä, joka nää uusimmat tuli muutokset tai tukijärjestelmän muutokset ja muut esimerkiksi ovat niin kun kovasti korostaneet tähän niin kun pienten yksiöiden ja ehkä pienten kaksioidenkin niin kun menekkiin, et se josko se oli aiemminkin aivan ylikorostunut niin nyt se alkaa olemaan jo niin kun ihan, ihan, älytön se tilanne.” ”Tällä hetkellä sehän tukee yksin asumista, et meillä on sellanen….tuntuma, että, että on, on tilanteita, joissa ihmiset sitten pyrkii tieyllä tavalla kikkailemaan tän, näiden asioiden kanssa, eli siellä asunnossa asuukin sitten useampi henkilö.” 16.3.201818 Ella Sihvonen | Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista
 19. 19. • Asumistuki ja kimppa-asuminen ”Siinäkin on se hassu piirre et tavallaan tämähän, jos me teemme kimppa- asumisen vaikeaksi, niin sehän kohdistaa taas kysyntää pieniin asuntoihin, jossa muutenkin on suuri kysyntä, että se ei välttämättä taas kokonaisuuden kannalta palvele.” 16.3.201819 Ella Sihvonen | Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista
 20. 20. • Kelan asumistuki nähdään tasapuolisena: kohtelee samassa elämäntilanteessa olevia samalla tavalla ”Yks niin ku hyvä lähtökohta on kuitenkin se, et kohdellaan ihmisiä, jotka on samassa asemassa, niin saman lailla, sai sitten nollan tai satasen, et se on niin kun tasa-arvoinen, se on jotenkin looginen.” 16.3.201820 Ella Sihvonen | Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista
 21. 21. • Asumistuki tukee liikkuvuutta – ei ole paikaan sidottu ”Hyviä puoli ilman muuta se, että se, kohtelee niitä kaikkia, kaikkia tuen saajia samalla tavalla. Ja siinä sit se, että se on hyvä asia, että se ei ole paikkasidonnainen, siis sillä lailla, että se lähtee sun muuttaessa mukaan (…) Se että ne asumistuet taitaa jäädä aina jälkeen näistä, näistä reaalimaailmasta, mutta se nyt on itseasiassa vähän kaikessa, kaikessa tota erilaisissa järjestelmissä.” 16.3.201821 Ella Sihvonen | Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista
 22. 22. Nostaako asumistuki vuokria? ”Niin, että tota ja meil on kyl sama näppituntuma, että ei, ei se sitä nosta niin kun, ei se mikään automaatio todellakaan ole.” ”Se kuinka iso se vaikutus on, niin se on sitten varmaan vaikeammin selvitettävissä oleva, mutta, mut ilman muuta, ilman muuta vaikuttaa.” ”Mä luulen, että taloustieteen näkökulmasta olis kai aika loogista kuitenkin, että aina tuki jonkun verran hintoja nostaa. Olis ainakin vaikea nähdä, et se toimis päinvastoin.” 16.3.201822 Ella Sihvonen | Vuokranantajien näkemykset asumisen tuista

×