Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista

118 visualizaciones

Publicado el

Olli Kangas: Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Esitys perustulokokeilun esiselvitysraportin luovutustilaisuudessa 16.12.2016.

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Ideasta kokeiluihin – Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista

  1. 1. Perustulokokeilu 2017 Olli Kangas 16.12.2016 Loppuraportin sisältö
  2. 2. Tapahtunut tähän saakka… • Laki valmistunut • Kelassa maksualusta valmis ja valmiudet panna kokeilu v 2017 mallilla toimeen • V 2017 malli ns. pilottimalli, jossa ongelmia • Nähtävänä alkuna kenttäkokeiden sarjalle • Valtava kansainvälinen huomio • Finland the innovative country • Positiivinen maabrändäys 2
  3. 3. Tutkimusryhmän suositukset • Perustulokokeilun kohdeväestöä laajennetaan työttömien lisäksi muihin pienituloisiin • riittävä otoskoko määritellään voimalaskelmien perusteella ja kokeilulle varataan riittävä budjetti • 18–25-vuotiaiden nuorten ottamista mukaan kokeiluun pohdittava, sillä perustulon vaikutuksia olisi tärkeää tutkia myös tässä ryhmässä • Jatkokokeilun henkilöt määräytyvät ensisijaisesti valtakunnallisella satunnaisotannalla • otanta tehdään kotitaloustasolla, mutta etuus maksetaan yksilöllisesti • jos kokeilubudjettia on kuitenkin mahdollista kasvattaa, on alueellisen kokeilun toteuttamista arvioitava uudelleen, sillä alueellinen kokeilu mahdollistaisi heijastusvaikutusten tutkimisen • Perustulon, muun sosiaaliturvan ja työvoimapolitiikan yhteensovittamisessa on otettava huomioon tutkimukselliset näkökohdat
  4. 4. Tutkimusryhmän suositukset • Kokeiluun osallistuville henkilöille otetaan käyttöön perustuloetuuteen soveltuva veromalli • eri hallinnonalat sitoutettava alusta lähtien • Koeasetelman tarkentamiseen, uusien maksu- ja verojärjestelmien rakentamiseen, kokeilulain kirjoittamiseen ja kokeilun toimeenpanoon varataan riittävästi aikaa • jatkotyö aloitetaan viivytyksettä • Varmistetaan hallinnonalojen yhteistyön toimivuus ja sitoutuminen • Tehtävää varten perustetaan projektiorganisaatio, jonka toimintaan varataan riittävät resurssit 5
  5. 5. Tutkimusryhmän suositukset • yleistettävämmän tiedon tuottamiseksi jatketaan kokeilujen sarjalla, jossa perustuloa testataan eri väestöryhmillä ja tutkimusasetelmilla • jatkokokeiluissa arvioidaan myös erilaisia perustulo- ja veromalleja • vuonna 2019/2020 käyttöönotettavaa kansallista tulorekisteriä hyödynnetään uudenlaisissa kokeiluissa, joista yksi on negatiivisen tuloveron kokeileminen • Yhteiseurooppalaista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tiivistetään nykyistä laajemman rahoituksen ja vaikuttavamman tutkimuksen varmistamiseksi 6
  6. 6. Etenemistapa jatkovalmisteluissa 7 • Iteratiivisuus • Spesifioidaan malli • Arvioidaan alustavasti vaikutukset • Tehdään voimalaskelmat ja kustannusarvio • Täsmennetään mallia toistuvilla kierroksilla

×