Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Lämsä, Appelqvist-Schmidlechner, Tuulio-Henriksson. Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit, väliraportti.

325 visualizaciones

Publicado el

Riikka Lämsä, Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Annamari Tuulio-Henriksson. Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit, väliraportti. Helsinki: Kela, Työpapereita 91, 2016. Linkki julkaisuun: http://hdl.handle.net/10138/160993

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Lämsä, Appelqvist-Schmidlechner, Tuulio-Henriksson. Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit, väliraportti.

  1. 1. Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit, väliraportti Kelan työpapereita 91/2016 Riikka Lämsä, Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Annamari Tuulio- Henriksson
  2. 2. Tutkimuksen tausta ja toteutus • Kelan rahoittamassa Oma väylä -projektissa tuetaan ADHD tai Asperger -diagnoosin saaneiden 18–35-vuotiaiden nuorten aikuisten opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä arjenhallintaa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja 1,5 vuoden kuntoutuksessa • THL:n ja Kelan yhteistyönä toteutetussa tutkimuksessa tarkasteltiin Oma väylä -kuntoutuksen arkeen integroitujen käyntien tavoitteita, toteutusta ja palveluntuottajien kokemuksia arkikäynneistä • Aineisto kerättiin syksyllä 2015 havainnoimalla 19 kuntoutuskäyntiä ja keräämällä kirjallista materiaalia kuten palveluntuottajien keskusteluja ja dokumentointia arkikäynneistä 2
  3. 3. Tutkimuksen havainnot • Tavoitteista ja arkikäyntien sisällöistä noin puolet liittyi arjenhallintataitoihin, neljäsosa kouluun, työhön tai yhteistyöverkostoihin • Kaksi kolmesta arkikäynnistä toteutettiin kotona ja lähes kaikilla käynneillä oli mukana toiminnallisia työmuotoja • Työntekijälle arkikäynnit antavat realistisen kuvan kuntoutujan toimintakyvystä ja edistävät luottamuksellisen suhteen syntymistä • Haasteena kotikäynneillä oli kuntoutujan haluttomuus päästää kuntoutujaa kotiinsa etenkin kuntoutuksen alkuvaiheessa ja keskittymisongelmat. • Jatkossa arkikäyntejä voisi suunnata enemmän myös muihin arjen ympäristöihin kuin kotiin. • Kuntoutuksen tuloksellisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon kohderyhmän erityistarpeet arjenhallintataitoihin liittyen. • Julkaisu: http://hdl.handle.net/10138/160993 3

×