Publicidad

Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina. Osatutkimus 5.

Kelan tutkimus / Research at Kela
19 de Dec de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Kelan tutkimus / Research at Kela(20)

Publicidad

Signe Jauhiainen & Markus Kainu: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina. Osatutkimus 5.

  1. Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina Osatutkimus 4 Signe Jauhiainen Markus Kainu
  2. Kelan rekistereistä tietoa toimeentulotuen saajista • Kohdejoukkona toimeentulotuen saajat vuosilta 2017-2021 • Saaneet toimeentulotukea vähintään yhden kuukauden • Asuinpaikkatieto tutkimuskaupungeissa • Aineistossa on yli 300 000 kotitaloutta, kuukausittain noin 60 000-120 000 kotitaloutta • Rekisteridataan on yhdistetty rakennusten ja kiinteistöjen avointa sijaintietietoa MML:lta ja DVV:lta • Paikkatietojen avulla saamme aiempaa tarkemman kuvan tukea saavien kotitalouksien asumisesta ja tietoa eroista kaupungin eri alueiden välillä.
  3. Tutkimusalueiden määrittely • Tutkimusalueet perustuvat Syke:n avoimiin vyöhykeaineistoihin • Kaupunki-maaseutu-luokituksesta on poimittu sisemmät ja ulommat kaupunkialueet • Asuinalueet-luokituksesta on poimittu kerrostaloalueet • Keskustat ja kaupan alueet-luokituksesta on poimittu ”kaupunkiseudun keskusta” • Luokitus: 1. Keskusta 2. Lähiöt eli kerrostaloalueet sisemmällä ja ulommalla kaupunkialueella 3. Muu sisempi ja ulompi kaupunkialue 4. Kaupunkialueiden ulkopuolinen alue
  4. Käytämme avoimia aineistoja, tuotamme avoimia aineistoja • Avointa tiedettä aineistojen, menetelmien ja julkaisujen muodossa • Aluejaot, aineistot ja lähdekoodit: gitlab.com/kelaresearchandanalytics • TK:n ja MML:n Geospatial Statistical Data Integration Service -palvelu ei- hallinnollisten (väestö)tilastojen aggregointiin
  5. Kuinka sosiaaliturvaetuudet tasaavat alueellisia tuloeroja ja mahdollistavat liikkuvuutta?
  6. Valtaosa asuu lähiöalueilla - kaupunkien välillä merkittävät erot Perustoimeentulotuen saajat 2017-2021 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pori Lappeenranta Kuopio Lahti Seinäjoki Joensuu Vaasa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Espoo Helsinki Vantaa Lähiöalue Keskusta Pientaloalue Reuna-alue
  7. Eri tyyppisten kotitalouksien asuinpaikoissa selkeimmät erot Helsingissä
  8. Lähiössä asuvat saavat toimeentulotukea pidempään Muilla alueilla asuvilla tukikuukausien keskiarvo 14,95
  9. Toimeentulotuen saajien muuttaminen • 80 prosenttia ei muuta toimeentulotuen saamisen aikana • 15 prosenttia muuttaa kerran ja 5 prosenttia kahdesta neljään kertaa • Vajaa prosentti muuttaa enemmän kuin neljä kertaa • Näillä kotitalouksille kasaantuu kuitenkin 19 prosenttia aineiston muutoista • Muuttamisen yleisyys vaihtelee vain vähän eri taustamuuttujien mukaan. • Vieraskieliset muuttavat jonkin verran enemmän kuin muut kotitaloudet. • Kotitalouksista yhden huoltajan lapsiperheet muuttavat useimmin. • Muutoista 40 prosenttia saman kaupungin ja saman alueluokan sisällä.
  10. Yhteenveto • Valtaosa toimeentulotukea saavista kotitalouksista asuu lähiöalueilla. • Keskustassa asuminen vähäisempää kuin koko väestössä. • Asuinpaikkojen taustalla kaupunkien aluerakenne ja asumisen kustannukset. • Valtaosa toimeentulotuen saajista ei muuta, pieni joukko muuttaa toistuvasti. • Aineisto antaa mahdollisuuksia moneen. • Miten toimeentulotukea pitäisi kehittää? Miten yhteiskunta tukee pienituloisten asumista? Miten kaupungit voivat kehittää alueita tasapainoisesti?
Publicidad