Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Republic of the PhilippinesDepartment of EducationDepEd Complex, Meralco AvenuePasig CityK to 12 Curriculum GuideARALING P...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 2CONCEPTUAL FRAMEWORKFig...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 3I. LEARNING AREA STANDA...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 4III. GRADE LEVEL STANDA...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 5Grade Level Grade Level...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 6Grade Level Grade Level...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 7GRADE 1Content Content ...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 8Content Content Standar...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 9Content Content Standar...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 10Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 11Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 12Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 13Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 14GRADE 7Content Content...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 15Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 16Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 17Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 18Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 19Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 20Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 21Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 22Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 23Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 24Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 25Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 26Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 27Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 28Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 29Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 30Content Content Standa...
K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 31Content Content Standa...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

K to 12 Curriculum Guide for Araling Panlipunan

82.493 visualizaciones

Publicado el

K to 12 Curriculum Guide for Araling Panlipunan

Publicado en: Educación
 • Halu DOCTOR this will not able to help with the download button being disabled...much better appreciated if those buttons is enabled..
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • please to me your ppt. i need this in my class. tnx po in advance
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

K to 12 Curriculum Guide for Araling Panlipunan

 1. 1. Republic of the PhilippinesDepartment of EducationDepEd Complex, Meralco AvenuePasig CityK to 12 Curriculum GuideARALING PANLIPUNAN(Grade 1 to Grade 7)January 31, 2012
 2. 2. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 2CONCEPTUAL FRAMEWORKFigure 1. The Conceptual Framework of Araling Panlipunan
 3. 3. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 3I. LEARNING AREA STANDARDNaipamamalas ang pag-unawa sa mga konsepto at pag-aaral ng mga tao at grupo, komunidad at lipunan kung paano sila namuhay atnamumuhay, ang kanilang ugnayan at interaksyon sa kapaligiran at sa isa’t isa, at ang kanilang mga paniniwala at kultura upang makabuo ngpagkakakilanlan bilang Pilipino, tao at miyembro ng bansa at mundo; maunawaan ang sariling lipunan gamit ang mga kasanayan sapananaliksik, pagsisiyasat, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagkamalikhain, pakikipagkapwa, likas-kayang paggamit ngpinagkukunang-yaman at pakikipagtalastasan tungo sa isang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao atmakabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sapagpanday ng kinabukasan.II. Pangunahing Pamantayan ng Bawat Yugto (Key Stage Standards):K – 3 4 – 6 7 – 10 11 – 12Naipamamalas ang panimulang pag-unawa at pagpapahalaga sa sarili,pamilya, paaralan at komunidad atmga batayang konseptongpagpapatuloy at pagbabago,distansya at direksyon tungo sapagbuo ng kamalayan tungkol sasarili at kapaligiran bilang kasapi ngisang lipunan na may karapatan atpananagutan sa sarili, sa kapwa atsa kapaligiran.Naipamamalas ang batayang pag-unawa sa mga pangunahingkonseptong heograpiya at angaplikasyon ng mga ito sa iba’t ibangpamayanan sa Pilipinas atkasaysayan ng bansa; at angpagpapahalagang pansibiko tungosa paghubog ng mamamayangmapanuri, mapagmuni, responsible,produktibo, makakalikasan, makataoat makabansa.Naipamamalas ang malalim napag-unawa sa kasaysayan, kulturaat aspetong panlipunan, pang-ekonomiya, pampulitika saPilipinas, sa rehiyon ng Asya at samundo, ang ugnayan sa rehiyon atdaigdig at ang batayangkonseptong ekonomiks ataplikasyon nito sa buhay gamit angmga kasanayang napapaloob sakakayahan ng pagsisiyasat,mapanuring pag-iisip at matalinongpagpapasyaNaipamamalas ang malawak atintegratibong pag-unawa sa mgahamon, isyu at tugon sakontemporaryong lipunang Pilipino,Asyano at pandaigdig batay samasusing pagsasaliksik atmabisang paghayag ng resulta ngpagsasaliksik tungo sa pagbuo ngsolusyon o tugon upang maratingang isang makatarungan,mapayapa, makakalikasan atmakataong lipunan at mundo.
 4. 4. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 4III. GRADE LEVEL STANDARD:Grade Level Grade Level StandardsKindergarten Naipamamalas ang pag-unawa sa kaalaman tungkol sa sarili at mga gawain ng tao sa kanyang kapaligiran at pagpapaunlad ngkakayahang sosyo-emosyunal at positibong pakikipag-ugnay at pakikisalamuha sa tahanan, paaralan at pamayananBaitang 1 Naipamamalas ang kamalayan bilang batang Pilipino at kasapi ng pamilya at paaralan at pag-unawa sa batayang konseptongpagpapatuloy at pagbabago, distansya at direksyon at ang pagpapahalaga sa kapaligiran ng tahanan at paaralan tungo sa paglinangng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansaat pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ngkinabukasan.Baitang 2 Naipamamalas ang pagkilala, pag-unawa at pagpapahalaga sa kinabibilangang komunidad ngayon at sa nakaraan gamit ang mgakonseptong pagpapatuloy at pagbabago, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, mga simpleng konseptong heograpikal tulad nglokasyon tungo sa isang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansaat pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ngkinabukasan.Baitang 3 Naipamamalas ang pag-unawa sa kasaysayan ng sariling lalawigan at rehiyon kasama ang aspetong pangkultura , pampulitika,panlipunan at produksyon at distribusyon ng lokal na produkto gamit ang mga natutunang konsepto at pamamaraan sa mga naunangbaitang para sa mas malalim na pag-unawa ng impormasyon at pagkakakilanlan bilang Pilipino at mamamayan ng Pilipinas tungo sapaglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na maypambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpandayng kinabukasan.Baitang 4 Naipamamalas ang pag-unawa sa batayang konseptong pangheograpiya at ang aplikasyon nito sa iba’t ibang pamayanan ngPilipinas katulad ng mga komunidad sa itaas at ibaba, sa tabi ng dagat at ilog, at iba pa, ang ugnayan ng tao, lipunan at kalikasan atang epekto ng ugnayang ito sa pamayanan at kapaligiran tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni,responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga samga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.Baitang 5 Naipamamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa pagkabuo ng kapuluan at mga sinaunanglipunan hanggang sa simula ng ika-20 siglo gamit ang batayang konseptong katulad ng kahalagahang pangkasaysayan (historialsignificance), pagpapatuloy at pagbabago, ugnayang sanhi at epekto tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri,mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at
 5. 5. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 5Grade Level Grade Level Standardspagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.Baitang 6 Naipamamalas ang patuloy na pag-unawa at pagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa ika-20 siglo hanggang sakasalukuyan tungo sa pagbuo ng tiyak na pagkakakilanlan bilang Pilipino at mamamayan ng Pilipinas tungo sa paglinang ng isangmamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa atpandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ngkinabukasan.Baitang 7 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng Pilipinas batay sa pagsusuri ng sipi ng nakasulat, pasalita awdyo-biswal at kombinasyon ng mga ito, mula sa sa iba’t-ibang panahon, tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri,mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw atpagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.Baitang 8 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan, pamahalaan, ekonomiya,at ugnayan ng mga bansa sa rehiyong Asya tungo sa paggalang at pagpapahalaga ng mga pagkakatulad at pagkakaiba sa rehiyon atsa papel ng Pilipinas sa Asya t ungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo,makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunansa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.Baitang 9 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa iba’t-ibang aspeto ng kasaysayan ng mundo, tungo sa pag-unawa, paggalang atpagpapahalaga ng mga pagkakatulad at pagkakaiba sa daiddig at sa pagbuo ng pandaigdigang pananaw tungkol sa lugar at papel ngPilipinas sa mundo, tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan,makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan atkasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.Baitang 10 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa batayang konseptong ekonomiks at ang aplikasyon ng mga ito sa sariling buhay at sabansa, gamit ang pamamaraang matematikal tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri, mapagmuni, responsable,produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapinsa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.Baitang 11 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga hamon at napapanahong isyung hinaharap ng Pilipinas upang makabuo ng tugonna batay sa masusing pag-aaral ng isyu at nararapat at sapat na impormasyon tungo sa paglinang ng isang mamamayang mapanuri,mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigang pananaw atpagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.
 6. 6. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 6Grade Level Grade Level StandardsBaitang 12 Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga hamon at napapanahong isyung hinaharap ng Asya at ng mundo upang makabuong tugon na batay sa masusing pag-aaral ng isyu at nararapat at sapat na impormasyon tungo sa paglinang ng isang mamamayangmapanuri, mapagmuni, responsable, produktibo, makakalikasan, makatao at makabansa na may pambansa at pandaigdigangpananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan tungo sa pagpanday ng kinabukasan.BILANG NG ORAS SA PAGTUTURO: 10 weeks/quarter; 4 quarters/yearGrade Time Allotment1-2 30 min/day x 5 days3-6 40 min/day x 5 days7-10 3 hrs/weekMGA TEMAGrade 1 Grade 7A. Tao, Kapaligiran at LipunanB. Panahon, Pagpapatuloy at PagbabagoC. Kultura, Pagkakakilanlan at PagkabansaD. Karapatan, Pananagutan at PagkamamamayanA. Tao, Kapaligiran at LipunanB. Panahon, Pagpapatuloy at PagbabagoC. Kultura, Pagkakakilanlan at PagkabansaD. Karapatan, Pananagutan at PagkamamamayanE. Kapangyaraihan, Awtoridad at PamamahalaF. Produksyon, Distribusyon at Pagkonsumo
 7. 7. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 7GRADE 1Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesGrade 1 - UNANG MARKAHANI. Ako ay NatatangiA. Pagkilala sa SariliAng mag-aaral ay… naipamamalas ang pag-unawasa kahalagahan ng pagkilala sasariliAng mag-aaral ay… nakapagpapahayag ngpagpapakilala sa sarili ng maypagmamalaki sa sarilingpagkakakilanlan at katangianAng mag-aaral ay. . . Nasasabi ang batayang impormasyontungkol sa sarili: pangalan, kaarawan, edad,tirahan, paaralan Naipakikilala ang sarili sa pamamagitan ngsariling larawan (self-portrait) Naisasaayos ang mga batayangimpormasyon tungkol sa sarili sapamamagitan ng simpleng graphic organizer Nasasabi ang sariling pangangailangan(pagkain, kasuotan at iba pa.) Nailalarawan at naiguguhit ang pansarilingkagustuhan tulad ng: paboritong kapatid,kamag-anak, kulay, pagkain, damit, laruan,lugar at iba paB. Ang Aking Kwento  naipamamalas ang pag-unawa sa konsepto ngpagpapatuloy at pagbabagobatay sa kwento ng sarili nakapagsasalaysay ngkwento ng sarili Nakabubuo ng kwento ng sarili sapamamagitan ng inilarawang timeline ngsariling buhay Natutukoy ang mahahalagang pangyayari oconjuncture sa sariling buhay sapamamagitan ng timeline Nakababasa ng timeline atnakapagsasalaysay ng buhay base ritoAng mag-aaral ay…….
 8. 8. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 8Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesAng mag-aaral ay . . . Ang mag-aaral ay . . . Ang mag-aaral ay . . . Nakapaghihinuha sa konsepto ngpagpapatuloy at pagbabago sapamamagitan ng pagsasaayos ng mgalarawan ayon sa pagkakasunod-sunod nito Naipakikita ang mga pagbabago sa buhay atsa personal na gamit (tulad ng laruan) mulanoong sanggol hanggang sa kasalukuyangedad Naihahambing ang sariling kwento okaranasan sa buhay sa karanasan ng mgakamag-aralC. Pagpapahalaga saSarili  naipamamalas angpagpapahalaga atpagmamalaki sa sarili nakapagpapahayag ngpersonal na pagnanais para sasarili Naipapakilala ang sarili sa pamamagitan ngnabuong collage o scrapbook ng mgalarawan o bagay na nagpapakilala sa sarili Nakapagsasaad ng mga pangarap oninanais para sa sarili sa pamamagitan nggraphic organizer Naipaliliwanag kung bakit mahalaga angmga personal na pagnanais para sa sariliGrade 1 - IKALAWANG MARKAHANII. Ang Aking PamilyaA. Pagkilala sa mgaKasapi ng Pamilya naipamamalas ang pag-unawasa mga kasapi ng pamilya atang papel na ginagampanan ngbawat kasapi nito nakagaganap ng nararapat napapel bilang kasapi ng pamilya Natutukoy ang mga kasapi ng pamilya. Nailalarawan ang bawat kasapi sapamamagitan ng isang likhang sining Naipakikita ang iba’t ibang papel naginagampanan ng bawat kasapi ng pamilyasa pamamagitan ng concept map o graphicorganizer Nakabubuo ng sariling kwento tungkol sapang-araw-araw na gawain ng mga kasaping pamilya
 9. 9. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 9Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesB. Ang Kwento ng AkingPamilyaAng mag-aaral ay… naipamamalas ang pang-unawa sa sa konsepto ngpagbabago at pagpapatuloybatay sa kwento ng pamilyaAng mag-aaral ay… nakapagsasalaysay ng katangi-tanging katangian at kwento ngsariling pamilya at ng iba pangmga pamilya gamit angkonsepto ng pagpapatuloy atpagbabagoAng mag-aaral ay… Naisasalaysay ang kwento ng pamilya sapamamagitan ng family tree at/o album ngpamilya Natutukoy ang ang mga mahahalagangpangyayari sa buhay ng pamilya batay sainilarawang timeline Nakapagsasalaysay ng kwento ng pamilyasa pamamagitan ng timeline Natutukoy ang mga nagbago at patuloy natradisyon o nakagawiang gawain ng pamilya Nakapaghahambing ng mga tradisyon atnakagawiang gawain ng pamilya noon atngayon Nakapaghahambing ng kwento ng sarilingpamilya sa kwento ng pamilya ng mgakamag-aral Napahahalagahan ang pagkakatulad atpagkakaiba ng mga pamilyaC. Mga Alituntunin saPamilya naipamamalas ang pag-unawa sa mga alituntuningipinatutupad ng pamilya nagpapamalas ng matapat atkusang loob na pagsunod atpagtupad sa mga alituntunin ngpamilya. Nakatutugon sa iba-ibang sitwasyon sapang-araw-araw na buhay ng pamilya Nahihinuha ang mga alituntunin ng pamilyana tumutugon sa iba-ibang sitwasyon ngpang-araw-araw na buhay ng pamilya Naikakategorya ang iba’t ibang alituntuninng pamilya Nasusuri ang batayan ng mga alituntuninng pamilya Naihahambing ang alituntunin ng sarilingpamilya sa alituntunin ng pamilya ng mgakamag-aral Napahahalagahan ang pagtupad sa mgaalintuntunin ng pamilya
 10. 10. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 10Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesD. Pagpapahalaga saPamilyaAng mag-aaral ay……. naipamamalas ang pag-unawa sa pagpapahalagang sariling pamilya at ngibang mga pamilyaAng mag-aaral ay…. nakalalahok sa mga gawain nanagpapamalas sa mgapagpapahalaga ng sarilingpamilya at ugnayan ng sarilingpamilya sa ibang pamilya.Ang mag-aaral ay….. Nakapaghihinuha sa mga pagpapahalagang pamilya mula sa pakikinig ng kwentotungkol sa pamilya tulad ng ―PamilyangIsmid‖ (Aklat Batibot) Nakaguguhit ng larawan ng sariling pamilyaupang makabuo ang klase ng malakingmosaic Nailalarawan ang batayang pagpapahalagang pamilya at nabibigyang katwiran angpagtupad sa mga ito Nakikilala ang mga pagpapahalaga ng iba’tibang pamilya Naihahambing ang mgapagpapahalaga ng iba’t ibang pamilya Nakalalahok sa pagbuo ng consensus saklase tungkol sa mga pagpapahalaga sapamilya Nakapagbibigay ng halimbawa ng ugnayanng sariling pamilya sa ibang pamilya Nakabubuo ng paglalahat tungkol sakabutihan ng mabuting pakikipag-ugnayanng sariling pamilya sa iba pang pamilyaIKATLONG MARKAHANIII. Ang Aking PaaralanA. Pagkilala sa akingPaaralan Naipamamalas ang pag-unawasa kahalagahan ng batayangimpormasyon at pisikal nakapaligiran ng sariling paaralanat ang kahalagahan ngpaaralan sa paghubog ng mgabatang mag-aaral. Nakapagpapahayag ngpagmamalaki at pagkilala sasariling paaralan at angkahalagahan ng paaralan sabuhay ng isang batang mag-aaral Nasasabi ang batayang impormasyontungkol sa sariling paaralan: pangalan nito,lokasyon, mga bahagi nito at taon ngpagkatatag nito/edad Nakapagsasaliksik ng mga impormasyontungkol sa sariling paaralan Naisasaayos ang mga mga nakalap naimpormasyon tungkol sa paaralan sasimpleng graphic organizer Nailalarawan at/o naiguguhit ang pisikal na
 11. 11. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 11Content Content Standards Performance Standards Learning Competencieskapaligiran ng paaralan Nakapaghihinuha sa epekto ng pisikal nakapaligiran ng paaralan sa buhay ng mgamag-aaral Naipaliliwanag ang kahalagahan ngpaaralan sa buhay ng bataB. Ang Kwento ng AkingPaaralanAng mag-aaral ay…. naipamamalas ang pang-unawa sa sa konsepto ngpagbabago at pagpapatuloybatay sa kwento ngpaaralanyAng mag-aaral ay…. nakapagkukwento onakakaguhit ng kasaysayan ngpaaralanAng mag-aaral ay….. Naisasalaysay ang kwento ng paaralan saiba’t-ibang panahon batay sa timeline ngpaaralan o album ng mga larawan ngpaaralan Nasasabi kung paano nagbago ang paaralansa iba’t-ibang panahon: ang laki nito,pangalan, lokasyon, tauhan, bilang ng mag-aaral Naisasaayos ang mga pagbabago sapaaralan sa simpleng graphic organizer Naihahambing ang mga pagbabago ngpaaralan sa iba’t ibang aspeto noon at ngayonC. Ako Bilang Mag-aaral  Naipamamalas ang pag-unawa sa papel naginagampanan ng mag-aaral Nakatutupad sa itinakdangpapel at tungkulin na dapatgampanan bilang mag-aaral sasariling paaralan Nasasabi kung bakit nag-aaral Nailalarawan ang isang araw sa paaralan Nailalarawan ang isang tipikal na araw sapaaralan sa pamamagitan ng timeline Nasasabi ang mga tungkulin bilang mag-aaral Nahihinuha ang kahalagahan ng pagtupad saitinakdang papel at tungkulin sa paaralan.
 12. 12. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 12Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesD. Mga Alituntunin saSilid-AralanAng mag-aaral ay… naipamamalas ang pag-unawa sa mga alituntuningipinatutupad ng paaralanAng mag-aaral ay…. nakapagpapakita ng pagsunodat pagtupad sa mga alituntuninng paaralan.Ang mag-aaral ay: Nasasabi ang mga alituntunin sa silid-aralanat nabibigyang katwiran ang pagtupad nito Nakapagbibigay ng halimbawa ng mgapagsunod at paglabag sa mga alituntuning ito Naihahambing ang epekto sa sarili at sa klaseng pagsunod at hindi pagsunod sa mgaalituntunin Nakapaghihinuha sa kahalagahan ngalituntunin sa paaralan at sa buhay ng mgamag-aaralE. Pagpapahalaga saPaaralan naipamamalas angpagpapahalaga atpagmamalaki sa paaralan nakapagpapakita ng mgapagkilos at gawain bilangpagpapahalaga at pagmamalakisa sariling paaralan Naiisa-isa ang mga gawain at pagkilos nanagpapamalas ng pagpapahalaga sa sarilingpaaralan Nakagagawa ng kwento o larawan tungkol sabatang nag-aaral at hindi nakapag-aaral Nahihinuha ang kahalagahan ng paaralan sabuhay ng bata mula sa kwento o larawan ngbatang nag-aaral at hindi nakapag-aaralIKA-APAT NA MARKAHANIV. Ako at ang AkingKapaligiranA. Ako at ang AkingTahanan at Paaralan naipamamalas ang pag-unawasa kahalagahan ng pisikal nakapaligiran na ginagalawan sabuhay ng mga bata nakapaglalarawan o nakakaguhitng pisikal na kapaligirangginagalawan batay sa konseptong distansya nakapagpapahayag ng pag-unawa sa kaugnayan ngkapaligiran sa bahay at paaralan Nahihinuha ang konsepto ng lokasyon, lugarat distansiya sa pamamagitan ng nabuongmapa ng bahay Nagagamit ang ilang terminolohiya sapagsukat ng lokasyon at distansiya ito (kanan,kaliwa, itaas, ibaba, harapan at likuran) sapamamagitan ng pagtukoy sa nilalaman atgamit sa bahay at klasrum at kung saanmatatagpuan ang mga ito Naipapaliwanag ang konsepto ng distansiyasa pamamagitan ng nabuong mapa ngklasrum at ang distansiya ng mag-aaral saibang bagay dito
 13. 13. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 13Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesAng mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Nasususi ang konsepto ng distansiya sapamamagitan nabuong mapa mula saklasrum patungo sa aklatan at ibang bahaging paaralan Naiuugnay ang konsepto ng lugar, lokasyonat distansiya sa pang-araw-araw na buhay sapamamagitan ng iba’t ibang uri ngtransportasyon mula sa bahay patungo sapaaralan Naiisa-isa ang mga bagay at istruktura nanakikita at nadadaanan mula sa bahaypatungo sa paaralan Nailalarawan at naiguguhit ang panahon atang pagbabago sa mga istruktura at bagaymula sa bahay patungo sa paaralan Naipapaliwanag i kung paano naaapektuhanng panahon ang kasuotan at pang-araw-arawna gawainB. Pangangalaga saKapaligiran naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ngpangangalaga sakapaligiran nakapagsasasagawa ng mgagawain at aktibidad sapangangalaga atpagpapahalaga sa kapaligiran. Naiguguhit ang iba’t ibang paraan ngpangangalaga sa kapaligiran Naikakategorya ang mga kagawian at ugalina nakatutulong at nakasasama sakapaligiran Naisasagawa ang mga paraan ngpangangalaga sa kapaligiran
 14. 14. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 14GRADE 7Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesUNANG MARKAHANPag-unlad, Pagpapatuloy atPagbabago ng lipunangPilipino mula sa sinaunangpamayanan hanggang sapagtatag ng kolonyangEspanya sa pamamagitan ngprimaryang sanggunianPangkalahatang Tema :Panahon , Pagpapatuloy atPagbabago ,Mga Kaugnay na Tema:Kultura, Pagkakakilanlan atPagkabansaKarapatan, Pananagutan atPagkamamayanKapangyarihan, Awtoridad atPamamahalaProduksyon, Distribusyon atPagkonsumoA. Pagpapakilala saPrimaryang Sanggunian- Kahulugan at kahalagahanng primaryang sanggunian atang kaibahan nito sa mga aklatat ibang sekondaryangAng mag-aaral ay…Naipamamalas ng mag-aaral angmalalim na pag-unawa sa pag-unlad,pagbabago at pagpapatuloy nglipunang Pilipino mula sa sinaunangpamayanan hanggang sa pagtatag ngkolonyang Espanya sa pamamagitanng mga primaryang sanggunianAng mag-aaral ay…Ang mag-aaral ay kritikal nanakapagsusuri sa pag-unlad,pagpapatuloy at pagbabago nglipunang Pilipino mula sasinaunang pamayanan hanggangsa pagtatag ng kolonyangEspanya sa pamamagitan ng mgaprimaryang sanggunian.Ang mag-aaral ay…Naipapaliwanag ang kahulugan atpagkakaiba ng mga primaryang sanggunianat sekondaryang sanggunianNatutukoy ang mga uri ng primaryangsanggunian at sekondaryang sanggunian
 15. 15. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 15Content Content Standards Performance Standards Learning Competenciessanggunian- Uri ng primaryangsangguniana at sekondaryangsanggunian-Mga halimbawa ngprimaryang sanggunian atsekondaryang sanggunian- Kahalagahan ng primaryangat sekondaryang sangguniansa pag-aaral ng kasaysayanB. Sinaunang Pilipino Ayonsa mga PrimaryangSanggunian- Sinaunang paniniwala atbuhay pampamilya: larawan ngbangang manunggul, sipi ngsalaysay ng prayle at iba pangprimaryang sanggunian-Pang-araw araw na buhay,teknolohiya at hanapbuhayayon sa sipi ng salaysay ngprayle at iba pang kaugnay naprimaryang sanggunianAng mag-aaral ay…Nakikilala ang mga halimbawa ngprimaryang sanggunian at sekondaryangsanggunianNasusuri ang mga uri ng primaryangsanggunian: nakasulat (liham,opisyal nareport, balita);pasalita (teyp o transkrip ngpanayam); biswal ((karikatura, larawan);awdyo-biswal (video, pelikula)Natataya ang kahalagahan ng mgaprimaryang at sekondaryang sanggunian sapag-aaral ng kasaysayan.Nakatataya ng impormasyon sapamamagitan ng pagkilala sa pagkiling (bias)o punto de bista ng may-akda ng sanggunianNakakakuha ng datos mula sa iba’t-ibangprimaryang sanggunianNakapaghahambing ng impormasyon mulasa magkaugnay na sanggunian at nakikilalaang mga punto ng pagkakasundo at dipagkakasundo sa mga primaryangsanggunian ukol sa mga sinaunang PilipinoNasusuri ang sinaunang paniniwala at buhaypampamilya ayon sa bangang manununggul,sipi ng salaysay ng mga prayle at iba pangprimaryang sanggunianNakapaghihinuha mula sa mga impormasyonat datos ng mga primaryang sanggunian sasinaunang paniniwala at buhay pampamilyang mga Pilipino
 16. 16. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 16Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesC. Pagtatag ng KolonyangEspanya Batay sa mgaPrimaryang Sanggunian- Paglakbay ng mga Espanyolsa Pilipinas at pagtatag ngkolonya ayon sa sipi ngsalaysay ni Antonio Pigafetta,mga historikal na palatandaannina Magellan at Lapu-Lapu saIsla ng Mactan-Reduccion, tributo atsapilitang pagtratrabaho(forced labor) ayon sa sipi ngprayle at iba pang primaryangsanggunianAng mag-aaral ay…Nakabubuo ng interpretasyon tungkol samagkaiba at posibleng magkasalungat napaliwanag ng ilang pangyayari ng mgaprimaryang sanggunian ukol sa pang-araw-araw na buhay, teknolohiya at hanapbuhayng mga sinaunang PilipinoNakapag-aayos at nakagagawa ng buod ngimpormasyon – pangunahing salita at ideya-sa sariling salita ukol sa mga sinaunangPilipinoNakabubuo ng kamalayan ngpagpapahalaga, gawi at kaugalian sapanahon ng sinaunang Pilipino at nakikilalalaang pagkakaiba at/o pagkakatulad ng mga itosa kasalukuyanNasusuri ang sanhi-bunga (cause and effect)ng ilang mahahalagang pangyayari openomeno sa panahon ng kolonyalismongEspanyolNatutukoy ang opinyon at katotohanan sailang pangyayari sa panahon ngkolonyalismong Espanyol tulad ngpaglalakabay ng mga Espanyol sa Pilipinasat pagtatag ng kolonya ayon sa sipi ngsalaysay ni Antonio Pigafetta, sipi ngsalaysay ng prayle at/o ng iba pangprimaryang sanggunian
 17. 17. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 17Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesAng mag-aaral ay…Nakabubuo ng interpretasyon tungkol samagkaiba at posibleng magkasalungat napaliwanang sa ilang pangyayari sa panahonng kolonyalismong Espanyol tulad ngpaglalakbay ng mga Espanyol sa Pilipinas atpagtatag ng kolonya ayon sa sipi ng salaysayni Antonio Pigafetta, mga historical napalatandaan nina Magellan at Lapu-LapuIsla ng Mactan, at siping salaysay ng prayleat sa pagpapatupad ng ilang kolonyal napatakaraanNatataya ang historical na kahalagahan ngmga tao, grupo, pangyayari, proseso atinstitusyon sa panahon ng kolonyalismongEspanyol sa bansaNasusuri ang mga datos tungkol sareduccion, tributo at sapilitang pagtatatrabahoforced labor) ayon sa sipi ng prayle at ibapang primaryang sanggunianNatataya ang mga impormasyon atnakabubuo ng interprestayon tungkol samagkaiba at posbileng magkasalungat napaliwanang ng isang pangyayari tulad ngreduccion, tributo at sapilitang pagtratrabahoayon sa sipi ng prayle at iba pang primaryangsanggunianNakabubuo ng kamalayan ngpagpapahalaga, gawi at kaugalian ngpanahon ng kolonyalismong Espanol atnakikilalala ang pagkakaiba at/opagkakatulad ng mga ito sa kasalukuyan
 18. 18. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 18Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesIKALAWANG MARKAHANPagbubuo ng BansangPilipinasPangkalahatang Tema:Kultura, Pagkakakilanlan atPagkabansaMga Kaugnay na Tema:Karapatan, Pananagutan atPagkamamayan,Kapangyarihan , Awtoridad atPamamahalaProduksyon, Distribusyon atPagkonsumoPanahon Pagpapatuloy atPagbabagoA. Simula ng Pagtutol saImperyong Espanyol-Laban sa pang-aabusoayon sa sipi ng salaysay ngprayle at ulat na opisyal_ Mga panimulang ideya ngprogreso ayon sa sinulat niSinibaldo de Mas, Padre JoseBurgos (tungkol sasekularisasyon ng mgaparokya), Gregorio Sanciano(El Progreso de Filipinas)Ang mag-aaral ay…Naipapamalas ng mag-aaral angmalalim na pag-unawa sa pagkabuoat pag-unlad ng bansang Pilipinas sakonteksto ng kolonyalismongEspanyol ayon sa primarya atsekondaryang sanggunianAng mag-aaral ay…Ang mag-aaral aynakapagpapahalaga sa nagingpagsisikap ng mga Pilipino sapagbuo at pag-unlad ng bansangPilipinas sa konteksto ngkolonyalismong Espanyol mula sapagbasa sa mapanuringpamamaraan ng ilang pilingprimaryang sanggunianAng mag-aaral ay…Nasusuri ang sanhi at bunga ng iba’t-ibangpagtutol ng mga Pilipino sa ImperyongEspanyol batay sa ipinapahayag ng mgaprimaryang sanggunianNatutukoy at nasusuri ang patterns at trendssa pamamagitan ng timeline ang iba’t-ibangpagtutol ng mga Pilipino sa ImperyongEspanyolNaikakategorya ang pagpapamalas ngpagtutol ng mga Pilipino sa kolonyalismongEspanyol mula sa datos at impormasyon saiba’t-ibang sanggunian
 19. 19. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 19Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesB. Pagsibol ng KamalayangPilipino- Kilusang Propaganda ayonsa mga painting nina JuanLuna at Resurreccion Hidalgo,liham at/o diary ni Jose Rizal,―Dasalan at Toksohan‖ niMarcelo del Pilar, sipi ng mgaartikulo ni Rizal sa LaSolidaridad, news clippingAng mag-aaral ay…Nasusuri ang iba’t-ibang paglaban ng mgaPilipino sa pang-aabuso ayon sa sipi ngsalaysay ng prayle at ulat opisyalNatataya ang historikal na perspektibo sanaging paglaban ng mga Pilipino sa pang-aabuso ayon sa salaysay ng prayle at ulat naopisyal.Nakapaghihinuha sa adhikain ng mgaPilipino sa paglaban sa kolonyalismo mula samga panimulang ideya ng progreso ayon sasinulat ni Sinibaldo de Mas, Padre JoseBurgos (tungkol sa sekularisasyon ng mgaparokya), Gregorio Sanciano (El Progreso deFilipinas)Nakabubuo ng interpretasyon tungkol samagkaiba at posibleng magkasalungat napaliwanag sa panimulang ideya ng progresong mga Pilipino batay sa paghahambing sasipi ng mga sinulat nina Sinibaldo de Mas,Padre Jose Burgos (tungkol sasekularisasyon ng mga parokya), GregorioSanciano (El Progreso de Filipinas)Nahihinuha mula sa mga datos atimpormasyon sa mga primaryangsanggunian ang mga pangyayari na nakapag-ambag at/o nakahadlang sa pagsibol ngkamalayang Pilipino
 20. 20. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 20Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies- Pagtatag ng Katipunan ayonsa sipi ng ―Dapat Mabatid ngmga Tagalog‖ ni AndresBonifacio, ang kanyang tula,―Pag-ibig sa Tinubuang Lupa,‖Kartilya ni Emilio Jacinto-Ang mag-aaral ay…Natataya ang historikal na kahalagahan ngKilusang Propaganda bilang kilusan at mgakasapi nito sa pakikibaka ng mga Pilipino saImperyong Espanyol mula sa datos atimpormasyon sa ilang primaryangsanggunian tulad ng painting nina Juan Lunaat Resurreccion Hidalgo, liham at/o diary niJose Rizal, ―Dasalan at Toksohan‖ ni Marcelodel Pilar, sipi ng mga artikulo ni Rizal sa LaSolidaridad, news clippingNapaghahambing ang impormasyon mula samga magkakaugnay na primaryangsanggunian at nakikilala ang mga punto ngpagkakasundo at di-pagkakasundo tungkol saadhikain at kahalagahan ng KilusangPropaganda mula sa sipi ng mga sinulat ngmga Kilusang Propandista at artikulo mula saLa SolidaridadNakikilala ang historikal na perspektibo ngawtor ng mga primaryang sanggunian na maykaugnayan sa kilusang Propaganda tulad ngmga painting nina Juan Luna at ResurreccionHidalgo, liham at/o diary ni Jose Rizal,―Dasalan at Toksohan‖ ni Marcelo del Pilar,sipi ng mga artikulo ni Rizal sa LaSolidaridad, news clippingNaipapahayag ang damdamin ngpagpapahalaga sa bahaging ginampanan ngKatipunan sa pagsibol ng kamalayangPilipino ayon ayon sa mensahe ng ilangprimaryang sanggunian tulad ng―Dapat Mabatid ng mga Tagalog‖ at ―Pag-ibigsa Tinubuang Lupa‖ ni Andres Bonifacio, at―Kartilya‖ ni Emilio Jacinto
 21. 21. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 21Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesAng mag-aaral ay…Nakabubuo ng interpretasyon tungkol samagkaiba at posibleng magkasalungat napaliwanag tungkol pagkakatatag at iba pangusapin sa Katipunan mula sa mga datos atimpormasyon sa mga primaryang sanggunianNakapag-aayos at nakagagawa ng buod ngimpormasyon sa sariling salita ng mgapangunahing katotohanan at ideya tungkol saKatipunan sa konteksto ng pakikibaka ngmga Pilipino sa kolonyalismong Espanyolmula sa pagsusuri sa mga primaryangsanggunian tulad ng sipi ng ―Dapat Mabatidng mga Tagalog‖ ni Andres Bonifacio, angkanyang tula, ―Pag-ibig sa Tinubuang Lupa,‖Kartilya ni Emilio JacintoIKATLONG MARKAHANAng Pagkakamit ngKalayaan at Kasarinlan labansa KolonyalismongEspanyol, Amerikano atHaponPangkalahatang Tema:Kapangyariahan, Awtoridad atPamamahalaMga Kaugnay na Tema:Kultura, Pagkakakilanlan atPagkabansaKarapatan, Pananagutan atPagkamamamayanProduksyon, Distribusyon atPagkonsumoNaipapamalas ng mag-aral angmalalim na pag-unawa samahahalagang pangyayari at nagingtugon ng mga Pilipino sa pagkamit ngkalayaan at kasarinlan laban sakolonyalismong Espanyol, Amerikanoat HaponAng mag-aaral aynakapagsasaliksik gamit angkasanayan sa pagsusuri at pagbuong interpretasyon ng impormasyonmula sa primaryang sangguniansa mahahalagang pangyayari atnaging tugon ng mga Pilipino sapagkamit ng kalayaan at kasarinlanlaban sa kolonyalismong Espanyol,Amerikano at Hapon
 22. 22. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 22Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesPanahon , Pagpapatuloy atPagbabagoA. Pakikibaka para saKalayaan-Rebolusyon laban saEspanya: news clipping nglabanan sa San Juan delMonte, larawan ng mgabandila ng rebolusyon ayon sasipi ng salaysay nina Bonifacioat Aguinaldo at kasunduangBiyak-na-BatoB. Ang Imperyong Amerikanohanggang IkalawangDigmaang PandaidigDigmaang Pilipino-Ang mag-aaral ay…Nasusuri ang mga hugpungang pangyayari(conjunctures) sa pamamagitan ng timelineang mga mahahalagang pangyayari sapakikibaka ng mga Pilipino para makamit angkalayaan at kasarinlan laban sakolonyalismong Espanyol, Amerikano atHaponNatataya ang historikal na kahalagahan samga tao, grupo, pangyayari, proseso okilusan at institusyon sa naging pagkakamitng mga Pilipino ng kalayaan at kasarinlan sailalim ng kolonyalismong Espanyol,Amerikano at Hapon batay sa pagsusuri samga primaryang sanggunianNatutukoy ang mga salik at pangyayari nanakatulong at nakahadlang sa pagkakamit ngmga Pilipino ng kalayaan at kasarinlan sailalim ng kolonyalismong Espanyol,Amerikano at Hapon mula sa pagsusuri ngmga datos at impormasyon ng mgaprimaryang sanggunianNakasasagot ng tanong batay sa angkop atsapat na ebidensiya sa ilang pangyayari namay kaugnayan sa pagkakamit ng kalayaanng mga Pilipino laban sa kolonyalismongEspanyol, Amerikano at HaponNakapag-aayos ng resulta ng pagsasaliksikpartikular ng mga datos at impormasyon salohikal na paraan
 23. 23. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 23Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesAmmerikano ayon sadeklarasyon ng kasarinlan saKawit, probisyon ngKonstitusyong Malolos, ayonsa sipi ng ―El VerdaderoDecalogo‖ ni Apolinario Mabini,karikaturang pampulitika samagasin sa E.U.,proklamasyon ng ―BenevolentAssimilation larawan ngdigmaan, mapa ng labanan,news clippingFilipinisasyong pampulitika atkontrol sa ekonomiya ayonsipi ng ulat ng PhilippineCommission, sensus ng 1903,Ang mag-aaral ay…Nakagagamit ng teknolohikal na instrumentosa pagsasaliksik, pagsusuri ng datos,pagsulat ng sanaysay o papel, atpaghahanda ng presentasyon sa pananaliksikukol sa naging pagiging ng mga Pilipino paramakamit ang kalayaan laban sa kolonyalismoNakapagbubuod ng mga pangunahingkatotohanan at ideya sa Rebolusyon labansa Espanyan ayon sa news clipping nglabanan San Juan del Monte, larawan ngmga bandila ng rebolusyon ayon sa sipi ngsalaysay nina Bonifacio at Aguinaldo atkasunduang Biyak-na-BatoNakapaghahambing ng impormasyon mulasa mga magkaugnay na sanggunian atnakikilala ang mga punto ng pagkakasundo atdi-pagkakasundo ng awtor tungkol saRebolusyon laban sa Espanya ayon sa newsclipping ng labanan sa San Juan del Monte,larawan ng mga bandila ng rebolusyon ayonsa sipi ng salaysay nina Bonifacio atAguinaldo at kasunduang Biyak-na-BatoNasasaliksik ang ugnayan ng sanhi at bungang Rebolusyon laban sa Espanya ayon sasa news clipping ng labanan sa San Juan delMonte, larawan ng mga bandila ngrebolusyon ayon sa sipi ng salaysay ninaBonifacio at Aguinaldo at kasunduang Biyak-na-BatoNakapagpapahayag ng sariling ideya opagtingin at/o interpretasyon tungkol sapinag-uusapan at mga natutuhan
 24. 24. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 24Content Content Standards Performance Standards Learning Competencieslarawan ng 1904 St. Louis Fair,Jones Law, news clipping,Bates Treaty, Payne-AldrichActLimitasyon sa paghayag ngnasyonalismong Pilipino ayonsa Brigandage Act,Reconcentration Act, newsclipping, sipi ng ―Aves deRapiña,‖ sipi ng talumpati niManuel Quezon, probisyon ngKonstitusyon ng 1935Ang mag-aaral ay…Rebolusyong Pilipino batay sa impormasyonng ilang primaryang sanggunian tulad ngdeklarasyon ng kasarinlan sa Kawit,probisyon ng Konstitusyong Malolos, at siping ―El Verdadero Decalogo‖ ni ApolinarioMabiniNasusuri ang mga pagkaka-ugnay-ugnay ngng sari-saring datos ng Digmaang Pilipino-Amerikano ayon sa deklarasyon ngkasarinlan sa Kawit, probisyon ngKonstitusyong Malolos, ayon sa sipi ng ―ElVerdadero Decalogo‖ ni Apolinario Mabini,karikaturang pampulitika sa magasin sa E.U.,proklamasyon ng ―Benevolent Assimilationlarawan ng digmaan, mapa ng labanan, newsclippingNakabubuo ng konklusyon base sainterpretasyon ng impormasyon saDigmaang Pilipino-Amerikano ayon sadeklarasyon ng kasarinlan sa Kawit,probisyon ng Konstitusyong Malolos, ayon sasipi ng ―El Verdadero Decalogo‖ ni ApolinarioMabini, karikaturang pampulitika sa magasinsa E.U., proklamasyon ng ―BenevolentAssimilation larawan ng digmaan, mapa nglabanan, news clippingNatataya ang kahalagahang historikal sapagkakamit ng mga Pilipino ng kalayaan ngmga ebidensiya sa Filipinisasyongpampulitika at kontrol sa ekonomiya ayonsipi ng ulat ng Philippine Commission, sensusng 1903, larawan ng 1904 St. Louis Fair,
 25. 25. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 25Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesOkupasyong Hapon ayon saopisyal na ulat, memoir ngbeterano ng digmaan, larawanng Maynila bilang open city,larawan ng death march,clipping ng dyaryo o magasinJones Law, news clipping, Bates Treaty,Payne-Aldrich Acta ayon sa sipi ng ulat ngPhilippine Commission, sensus ng 1903,larawan ng 1904 St. Louis Fair, Jones Law,news clipping, Bates Treaty, Payne-AldrichActNakapipili ng mga makatotohanan atmahahalagang ebidensiya sa Filipinisasyongpampulitika at kontrol sa ekonomiya upangmataya ang historikal na impluwensiya nitosa Imperyo ng Amerikano ayon sa sipi ngulat ng Philippine Commission, sensus ng1903, larawan ng 1904 St. Louis Fair, JonesLaw, news clipping, Bates Treaty, Payne-Aldrich ActNasusuri sa malinaw at maayos na paraanang sariling kaisipan tungkol sa kaganapan oisyung pinagaaraalan na pinagtitibay ngnararapat na datos sa Filipinisasyongpampulitika at kontrol sa ekonomiya ayonsipi ng ulat ng Philippine Commission, sensusng 1903, larawan ng 1904 St. Louis Fair,Jones Law, news clipping, Bates Treaty,Payne-Aldrich ActNakabubuo ng interpretasyon tungkol sa mgamagkapareho o magkaibang paliwanag salimitasyon sa paghayag ng nasyonalismongPilipino ayon impormasyon ng ilangprimaryang sanggunian tungkol saBrigandage Act, Reconcentration Act, newsclipping, sipi ng ―Aves de Rapiña,‖ sipi ngtalumpati ni Manuel Quezon, probisyon ngKonstitusyon ng 1935
 26. 26. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 26Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesAng mag-aaral ay…Nakapaghahambing ng impormasyon mulasa mga magkaugnay na sanggunian atnakikilala ang mga punto ng pagkakasundo atdi pagkakasundo batay sa pagsusuri ng mgaprimaryang sanggunian sa ilang pangyayaritungkol sa limitasyon sa paghayag ngnasyonalismong Pilipino ayon sa BrigandageAct, Reconcentration Act, news clipping, siping ―Aves de Rapiña,‖ sipi ng talumpati niManuel Quezon, probisyon ng Konstitusyonng 1935.Nakapag-aayos at nakagagawa ng buod ngimpormasyon sa sariling salita ng mgapangunahing katotohanan at ideya sa ilangpangyayari batay sa datos o ebidensiya sailang pangyayari sa pagkakamit ng kalayaansa ilalim ng kolonyalismong AmerikanoNakatutuklas ng mga kaisipan atmakatotohanang ebidensya sa okupasyongHapon mula sa mga opisyal na ulat, memoirng beterano ng digmaan, larawan ng Maynilabilang open city, larawan ng Death March,clipping ng dyaryo o magasinNakapagbubunyag ng mga historikal nakamalian sa okupasyon ng Hapon ayon saopisyal na ulat, memoir ng beterano ngdigmaan, larawan ng Maynila bilang opencity, larawan ng death march, clipping ngdyaryo o magasin
 27. 27. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 27Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesAng mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay…Napapalim ang mga implikasyon at aral saokupasyon ng Hapon ayon sa opisyal naulat, memoir ng beterano ng digmaan,larawan ng Maynila bilang open city, larawanng death march, clipping ng dyaryo omagasinIKA-APAT NA MARKAHANMga Hamon ng BagongRepublika mula 1946hanggang sa kasalukuyanPangkalahatang Tema:Karapatan, Pananagutan atPagkamamayanMga Kaugnay na Tema:Kultura, Pagkakakilanlan atPagkabansaKapangyarihan, Awtoridad atPamamahalaProduksyon, Distribusyon atPagkonsumoPanahon, Pagpapatuloy atPagbabagoA. Hamon sa BagongRepublikaNaipamamalas ng mag-aaral angmalalim na pag-unawa sa mgamahahalagang pangyayari at hamonng pagsasarili ng bagong republikamula 1946 hanggang sa kasalukuyan Ang mag-aaral ay nakabubuo ngpanukalang programa, proyektoo gawain na nagpapapamalassa malalim na pagkaunawa samga suliranin at hamon ngPilipinas bilang isang bagongrepublika gamit ang kasanayansa pagsisiyasat at pananaliksikng impormasyon mula sa mgaprimaryang sanggunian Ang mag-aaral aynakapaghahayag ng matatag napaninindigan batay sa masusingpagsisiyasat/pagsasaliksik atmatalinong pagpapasaya samga usaping panlipunan atkontrobersiya sa panahon ngBagong RepublikaNatutukoy ang mga hamong kinaharap ngBagong Republika simula 1946 batay sapagsusuri sa mga datos at impormasyon sailang primaryang sanggunianNasusuri ang mga patterns at trends sapamamagitan ng timeline ang mahahalagangpangyayari at conjunctures sa mga hamongkinaharap ng bagong Republika mula 1946hanggang sa kasalukuyanNagiging maingat sa sariling naisin,paniniwala, punto de bista o posisyon sa mgaisyu at usaping panlipunanNakapagpapakita ng pantay na pakikitungo atpaggalang sa mga may ibang pag-iisip kahithindi ito sumasang-ayon sa sariling ideya,posisyon o pagtinginNakapag-aayos at nakagagawa ng buod ngimpormasyon—pangunahing katotohanan atideya—sa sariling salita tungkol sa mgapangyayari, tao, kilusan at institusyon na maykaugnayan sa mga hamon ng pagsasarili ngisang Bagong Republika
 28. 28. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 28Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesKahulugan ng kasarinlan ayonlarawan ng 100 peso bill nanagpapakita ng pag-angat ngbandilang Pilipinas at pagbabang bandilang E.U., PhilippineRehabilitation Act, parity atKasunduang Base Militar-Mga problema sa lupa ayonsa sipi ng memoir ni LuisTaruc, dyaryo at opisyal naulat- Kamalayan at pag-unawa sanasyonalismong Pilipino ayonsa patakarang Filipino First,mga batas na nag-aalaga ngekonomiya at industriya ngbansa, sipi ng talumpati niRecto, pagbuo ng kamalayangMoroAng mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay… Ang mag-aaral ay…Nakapagbibigay ng historikal na kahalagahansa mga tao, grupo, pangyayari, proseso okilusan at institusyon sa panahon ng BagongRepublika mula 1946 hanggang sakasalukuyan batay sa ipinapahayag ng mgaprimaryang sanggunianNakabubuo ng interpretasyon tungkol samagkaiba at posibleng magkasalungat napaliwanag ng isang pangyayari sa panahonng Bagong Republika mula 1946 hanggangsa kasalukuyanNakapagpapakita ng pantay na pakikitungo atpaggalang sa mga may ibang pag-iisip oideya tungkol sa kahulugan ngkalayaan/kasarinlan ayon sa larawan ng 100peso bill na nagpapakita ng pag-angat ngbandilang Pilipinas at pagbaba ng bandilangE.U., Philippine Rehabilitation Act, parity atKasunduang Base MilitarNakapaghahambing ng impormasyon mulasa mga magkaugnay na sanggunian atnakikilala ang mga punto ng pagkakasundo atdi pagkakasundo sa ilang usapin na maykaugnayan sa mga hamon ng pagsasariliayon ipinapahayag ng ilang di-panatay nakasunduan tulad ng Philippine RehabilitationAct, parity rights at Kasunduang Base Militar
 29. 29. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 29Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesB. Batas Militar at Pagsikaptungo sa Pagbabago- Batas military ayon saProklamasyon 1081, ibangmga utos ng pamahalaan, awitna ―Bayan Ko,‖ manifesto ngoposisyon sa batas militar,larawan ng EDSA 1986Ang mag-aaral ay…Nakatataya ng impormasyon sapamamagitan ng pagkilala sa bias o punto debista ng awtor sa ilang usaping panlipunantulad ng problema sa lupa ayon sa memoir niLuis Taruc at iba pang primaryangsanggunianNakabubuo ng paghihinuha sanasyonalismong nalinang ng mga Pilipinobatay sa pagsusuri ng ilang primaryangsanggunian tulad ng patakarang Filipino First,mga batas na nag-aalaga ng ekonomiya atindustriya ng bansa, sipi ng talumpati niRecto, at pagbuo ng kamalayang MoroNakabubuo ng konklusyon base sainterpretasyon ng impormasyon sanasyonalismong Pilipino ayon sa patakarangFilipino First, mga batas na nag-aalaga ngekonomiya at industriya ng bansa, sipi ngtalumpati ni Recto, pagbuo ng kamalayangMoroNakapag-uugnay-ugnay ng mga historikalna ebidensya sa mga kaisipan sa batasmilitar ayon sa Proklamasyon 1081, ibangmga utos ng pamahalaan, awit na ―BayanKo,‖ manifesto ng oposisyon sa batas militar,larawan ng EDSA 1986Nakabubuo ng interpretasyon tungkol samagkaiba at posibleng magkasalungat napaliwanag tungkol sa Batas Militar batay sapagsusuri sa mga primaryang sanggunian namay kaugnayan sa naturang pangyayari.
 30. 30. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 30Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesPagbabago sa ilalim ngdemokrasy ayon sa sipi ngKonstitusyon ng 1987, sensus,sipi ng ComprehensiveAgrarian Reform na batas,istatistiko tungkol sa mga OFWAng mag-aaral ay…Napapahalagahan ang mga aral napangkasaysan ng Batas Militar ayon saProklamasyon 1081, ibang mga utos ngpamahalaan, awit na ―Bayan Ko,‖ manifestong oposisyon sa batas militar, larawan ngEDSA 1986Nakabubuo ng kamalayan sa mgapagpapahalaga, gawi at kaugalian ngpanahon at nakikilala ang pagkakaiba at/opagkakatulad ng mga iyon sa kasalukuyanbatay sa mga datos at impormasyon tulad ngng sipi ng Konstitusyon ng 1987, sensus, siping Comprehensive Agrarian Reform nabatas, istatistiko tungkol sa mga OFWNakapaghahambing ng impormasyon mulasa mga magkaugnay na sanggunian atnakikilala ang mga punto ng pagkakasundo atdi pagkakasundo ilang usaping panlipunanmatapos ang pagbabalik ng demokrasyanoong 1986 hanggang sa kasalukuyanNaisasaalang-alang ang historikal naperspektibo ng awtor ng primaryangsanggunian sa pagbuo ng pansarilinginterpretasyon, kongklusyon at paninindigansa isang pangyayari o isyungpangkasaysayan.Nagagamit ang kasanayan sa pagtukoy sasanhi at bunga, fact o opinion, at pagkiling ngawtor ng sanggunian sa pagbuo ng sarilingideya o pagtingin tungkol sa pinag-uusapanat mga natutunan mula sa sanggunian
 31. 31. K TO 12 ARALING PANLIPUNAN*Dr. Maria Serena Diokno, LAT Convenor – version as of January 31, 2012 31Content Content Standards Performance Standards Learning CompetenciesAng mag-aaral ay…Nakapaghahambing ng sariling kaisipan sakaisipan ng awtor/manlilikha at naipaliliwanagkung saan at bakit sumasang-ayon o hindiang dalawang kaisipanNakabubuo ng konglusyon batay sainterpretasyon ng impormasyon mula sa ilangsanggunian tulad ng sipi ngKonstitusyon ng 1987, sensus, sipi ngComprehensive Agrarian Reform na batas,istatistiko tungkol sa mga OFW

×