Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Práctiques TIC

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 51 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Práctiques TIC

 1. 1. 22104 - LES TICS A L’EDUCACIÓ PRIMARIA
 2. 3. Definicio i usos <ul><li>Lloc dins la xarxa periòdicament actualitzat que recull cronològicament texts, articles, musica, vídeos, fotografies... D’un o diferents autors. </li></ul><ul><li>L’autor conserva sempre la llibertat de deixar publicat el que sigui pertinent. </li></ul>
 3. 4. Característiques <ul><li>Dins cada article o entrada d’un blog els lectors poden escriure els seus comentaris i l’autor donar resposta. </li></ul><ul><li>Es possible establir un diàleg. </li></ul><ul><li>Fa una diferència evident entre el diàleg que es manté entre persones dins un blog que el diàleg que es pot mantenir via e-mail ja que el debat que es forma dins un blog es forma amb els diferents punts de vista dels diferents visitants . </li></ul>
 4. 5. Com crear un blog <ul><li>La creació d’un blog ha de seguir una sèrie de </li></ul><ul><li>passes: </li></ul><ul><ul><li>Anar a www.blogger.com i clicar sobre el botó “Crea tu blog ahora”. S’obrirà una nova pantalla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posar el nom d’usuari per identificar-nos. </li></ul></ul><ul><ul><li>A l’apartat de Blog title  títol del blog. </li></ul></ul><ul><ul><li>A l’apartat de Blog adress (URL)  direcció del blog a Internet. Exemple: http://NOMESCOLLIT.blogspot.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Presionem damunt d’un estil per a l’aparença del blog. </li></ul></ul>
 5. 6. Configuració del blog <ul><li>Per accedir a les opcions de Configuració és necessari que cliquem sobre el botó de “Configuració”. </li></ul><ul><li>Una vegada hem entrat a aquesta pàgina, veurem una sèrie d’apartats que hem d’omplir: títol del blog, descripció del blog... </li></ul><ul><li>D’aquesta manera configuram i personalitzam el blog. </li></ul><ul><li>Dintre d’aquest apartat és important destacar la privatització del blog. </li></ul>
 6. 7. Privatització del blog <ul><li>Aquest apartat és molt important, ja que a través d’ell podem controlar l’accés d’altres persones al nostre blog. </li></ul><ul><li>En el cas del blog que hem realitzat a classe, sols hi tenen accés els alumnes de l’UIB i els professors o professores. Les persones alienes a la universitat no hi tenen accés. </li></ul><ul><li>Aquest apartat ens ofereix diverses opcions de lliure elecció per a la seva privatització. Com per exemple: si volem que el nostre blog surti a les llistes principals de blogger. D’aquesta manera, tothom podria veure el nostre blog. </li></ul>
 7. 8. Creació d’entrades <ul><li>L’altre punt important en un blog són les entrades. </li></ul><ul><li>Per a poder crear una entrada  Nueva entrada. (Part superior del blog a la dreta). </li></ul><ul><li>A continuació escriurem un títol per a la nostra entrada i redactarem el que volem. </li></ul><ul><li>A la part inferior d’allà on hem redactat, trobam un apartat “opcions d’entrada”perquè la gent ens pugui deixar comentaris. </li></ul><ul><li>Tenim l’opció d’elegir l’etiqueta per a la nostra entrada. Exemple: teoria, comunicació... </li></ul>
 8. 9. Creació d’entrades. <ul><li>Finalment, guardam l’entrada i la publicam. D’aquesta manera surt al blog. </li></ul><ul><li>Per editar les entrades, sols fa falta que cliquem a “editar” . </li></ul><ul><li>Les entrades serveixen per escriure el que hem fet un dia, proves que hem realitzat, etc. </li></ul><ul><li>D’aquesta manera, els professors/es que hi tenen accés, poden avaluar la feina feta. </li></ul>
 9. 11. Definició <ul><li>Un popular editor de presentacions desenvolupat per a sistemes operatius com Microsoft Windows i Mac OS. </li></ul>
 10. 12. Usos <ul><li>Programa dissenyat per a fer presentacions pràctiques amb text esquematitzat. </li></ul><ul><li>Fàcil d'entendre, animacions de text i imatges, imatges predissenyades o importades des d'imatges de l'ordinador. </li></ul>
 11. 13. Característiques <ul><li>Podem crear tot tipus de productes relacionats amb les presentacions: </li></ul><ul><ul><li>Diapositives estàndard de 35mm </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparències </li></ul></ul><ul><ul><li>Documents impresos per als assistents a la presentació </li></ul></ul><ul><ul><li>Notes i esquemes per al presentador. </li></ul></ul>
 12. 14. Funcions i actualitat <ul><li>Funcions relacionades amb les imatges les que criden més l'atenció: </li></ul><ul><ul><li>Elaborar programes de presentació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilització d’imatges amb text i sons per a l'exposició de dades. </li></ul></ul><ul><li>És un dels programes de presentació més estesos en l'actualitat. </li></ul>
 13. 16. Definició i usos: <ul><li>Instrument útil i necessari per a redactar, investigar i col·laborar. </li></ul><ul><li>Els seus usos son diversos: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Importar referències bibliogràfiques i informació. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Organitzar, exportar i compartir les referències bibliogràfiques. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Donar el format adequat a les referències. </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 17. Característiques: <ul><li>Permet la seva utilització sense descarregar cap tipus de programa. </li></ul><ul><li>Es pot utilitzar amb distints programaris (Windows, Mac, Linux...) </li></ul><ul><li>Podem crear una base de dades personal en línea. </li></ul><ul><li>La seva quantitat d’emmagatzematge de registres es il·limitada. </li></ul><ul><li>Accessible des de qualsevol tipus d’ordinador amb connexió a Internet. </li></ul>
 15. 18. Pasos per accedir a Refworks: <ul><li>Introduir la direcció al nostre navegador d’ús personal. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>https://www.refworks.com/Refworks </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 19. <ul><li>Clicar a Registrate para crear una cuenta individual per a crear una conta pròpia. </li></ul><ul><li>Es important que la primera vegada que ens registrem sigui des de un ordinador de l’UIB. </li></ul>
 17. 20. <ul><li>Quan haguem finalitzat el procés de enregistrament rebrem un correu on trobarem un Código de grupo. </li></ul><ul><li>Aquest codi es necessari per fer ús de Refworks des d’un ordinador que no sigui o no pertanyi a l’UIB. </li></ul>
 18. 21. Importar dades: <ul><li>Una vegada hi siguem dins Refworks, podrem importar referències. </li></ul><ul><li>Aquestes referències podran ser importades directament des de: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Internet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Arxiu de text </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Manualment </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Catàlegs bibliogràfic u OPAC </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>RSS Feeds </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 22. Com importar des de Internet? <ul><li>Al importar dades des de la xarxa es necessari que el proveïdor que ens dona la informació ho permeti amb Añadir a Refworks. </li></ul><ul><li>També podem importar dades fent recerques al proveïdors especialitzats, com Google Scholar. (Per aixó es necessari activar l’opció de des de preferencies avançades Biblioteca UIB, Dialnet...) </li></ul>
 20. 23. Administrar referencies: <ul><li>El primer pas per administrar referencies dins Refworks es crear una carpeta. </li></ul>
 21. 24. <ul><li>Els següents passos per administrar referències son: </li></ul><ul><ul><li>Col·locar les referències en la carpeta corresponent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenar les referències. </li></ul></ul>
 22. 25. Compartir referencies: <ul><li>Seguidament, una vegada administrades les referencies, compartirem la informacio amb la resta d’usuaris mitjançant. </li></ul><ul><li>Per compartir, crearem una bibliografia a partir de referencies, Write-N-Cite, RefShare. </li></ul>
 23. 26. Alternatives a Refworks: <ul><li>Avui dia coneixem com alternatives als Refworks: </li></ul><ul><ul><li>End Note </li></ul></ul><ul><ul><li>ISI Knowledge </li></ul></ul>
 24. 28. Usos i característiques <ul><li>La web de biblioteca de la uib es pot emprar per: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cercar llibres </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cercar catàlegs </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reservar cabines d’estudi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reservar ordinadors portàtils </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>El compte d’usuari pot utlitzar-se per: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Modificar informació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Modificar el pin </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Diverses consultes (Préstecs, etc) </li></ul></ul></ul></ul>
 25. 30. Definició <ul><li>És un programa que ens permet elaborar mapes conceptuals de forma ràpida i senzilla. </li></ul><ul><li>Recordant que els mapes conceptuals s ón esquematitzacions gràfiques que ens permeten resumir,organitzar i ordenar la informació de la que tractam </li></ul>
 26. 31. Usos : <ul><li>Aquest programa servirà per poder comprendre i interpretà millor un text determinat. </li></ul><ul><li>Gràcies als mapes conceptuals podem fer les explicacions més clares i senzilles. </li></ul>
 27. 32. Caracter ístiques: <ul><li>Podem plasmar directament el concepte claus. </li></ul><ul><li>Podem representar les relacions entre conceptes. </li></ul><ul><li>Podem veure a primera vista l’informaci ó més rellevant dels temes. </li></ul><ul><li>Dins el mapa es poden introduir enllaços adicionals d’informaci ó, fotografíes, vídeos ,pagines webs etc. </li></ul><ul><li>A l’hora de fer el mapa podem utilitzar diferents colors per il·lustrar els conceptes. </li></ul>
 28. 33. Passos per elaborar un mapa: <ul><li>Identificar els conceptes caus del text </li></ul><ul><li>Ordenar jer àrquicament els conceptes de més general a menys general. </li></ul><ul><li>Col·locar el concepte més general o de més nivell a la part superior del mapa. </li></ul><ul><li>Unir els conceptes mitjançant línees-fletxes i paraules d’enllaç. </li></ul><ul><li>Els exemples apareixen al final per il·lustrar i no van encerclats. </li></ul>
 29. 34. Exemple:
 30. 35. Observacions <ul><li>Per acabar cal fer refer ència que aquest programa ens podrà servir tant a nivell acàdemic a l’hora de estudiar durant aquest quatre anys com de manera professional;ja que amb ell podrem preparar temes,fer proves inicials,exàmens… </li></ul>
 31. 37. Definició <ul><li>Un cercador és un sistema informàtic que recopila arxius, per després emmagatzemar-los en servidors web gràcies a la Web crawler. </li></ul>
 32. 38. Usos <ul><li>Web crawler és un programa que inspecciona les pàgines de la Worl Wide Web (www) de forma metòdica i automatitzada: </li></ul><ul><ul><li>Visiten una llista de URLs o localitzadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifiquen els enllaços </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboren una nova llista </li></ul></ul>
 33. 39. <ul><li>Les recerques es realitzen a partir de paraules clau o per arbres jeràrquics (per temes). </li></ul><ul><ul><li>Permet obtenir i cercar informació sobre infinitat de temes: informació escrita i visual. </li></ul></ul><ul><ul><li>El resultat és una llista de direccions web que contenen informació sobre la paraula clau o temes relacionats. </li></ul></ul>
 34. 40. Característiques <ul><li>Recopilen informació sobre els continguts de les pàgines. </li></ul><ul><li>El resultat de la recerca són pàgines que contenen la paraula clau. </li></ul>
 35. 41. <ul><li>Si consideren una web important per a l’usuari, la enregistren completa. En cas contrari, només enregistren una o dues pàgines. </li></ul><ul><li>Cada cert temps revisen les webs per actualitzar els continguts de les seves bases de dades. Ofereixen continguts actualitzats. </li></ul>
 36. 42. Exemples de cercadors <ul><li>Cercadors més usuals: Google, Google acadèmic, MSN search, Hotbot… </li></ul><ul><li>Altres cercadors: </li></ul><ul><ul><li>CERCAT ( www.cercat.com ) </li></ul></ul>AVANTATGES INCOVENIENTS <ul><li>Estructuració per temes i subtemes. </li></ul><ul><li>Breu definició del contingut de la pàgina </li></ul>- Només abarca Catalunya. -No hi ha la possibilitat de modificar l’idioma. -Enllaça amb qualsevol pàgina, tengui o no relació temàtica, on surti la paraula clau.
 37. 43. <ul><ul><li>MAMMA ( www.mamma.com ) </li></ul></ul>AVANTATGES INCONVENIENTS -Estructuració similar a Google. -Columna de suggeriments -Cercadors específics - Si la paraula clau no té traducció (per exemple: tortilla, paella…) els links i les entrades apareixen majoritàriament en anglès.
 38. 45. Definició <ul><li>Delicious és un s ervei de gestió d'adreces d'interès socials a través del web. </li></ul>
 39. 46. Any de creació <ul><li>Aquest programa es començà a utilitzar a partir de l’any 2003, mantingut per Joshua Schachter i amb el suport de Memepool. </li></ul><ul><li>El 9 de desembre de 2005 va ser adquirit per Yahoo!. L’empresa va decidir mantenir-lo independent. </li></ul>
 40. 47. Usos <ul><li>Permet pujar a la xarxa les adreces d'interès. </li></ul><ul><li>Permet la categorització amb paraules clau (etiquetes), fet que fa m és fàcil localitzar la informaci ó . </li></ul><ul><li>També permet compartir la informaci ó amb altres usuaris i així conèixer qui ha desat un determinat enllaç. </li></ul>
 41. 48. Característiques <ul><li>Pots revisar les teves p àgines preferides en qualsevol ordenador que tingui Internet. </li></ul><ul><li>No necessites guardar els teus preferits quan formatetgis el teu ordenador o compris un nou ja que estaran permanentment en Internet. </li></ul>
 42. 49. <ul><li>Les pàgines preferides són públiques. Gràcies a aquestes pàgines i les etiquetes, es construeix una red social en la que pots veure: </li></ul><ul><ul><li>Quines persones tenen agregades els mateixos enllaços que tú. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobar gent amb gustos similars… </li></ul></ul><ul><li>Incorpora tecnologia RSS, permetent donar-li m és usos a delicious. </li></ul><ul><li>Es molt f à cil d’utilitzar i administrar </li></ul>
 43. 50. Valoració <ul><li>Pensam que aquesta assignatura és molt rellevant i útil per a la realització d’una classe. Gràcies a tots els coneixements sobre la informàtica i les noves tecnologies que hem anat aprenent al llarg del semestre, podem presentar la informació d’una manera més clara i entenadora. </li></ul><ul><li>Consideram que l’assignatura s’ha duit a terme d’una forma molt dinàmica i activa. </li></ul><ul><li>Sa nostra enhorabona a la part pràctica de l’assignatura. </li></ul>
 44. 51. Grup Catalina Fornés Carina Giménez Maria Antonia Reynés Esperança González Daniel Navío

Notas del editor

×