Se ha denunciado esta presentación.

Presentatie schoolartsen

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 12
1 de 12

Presentatie schoolartsen

 1. 1. Janny Tanis Paviljoensgracht 1 Paula Campmans 2512 BL Den Haag www.kinderfysio-denhaag.nl 070-3654721
 2. 2. Kinderfysiotherapie Hoe kom je daar? • direkte toegankelijkheid: • op aanraden van leerkracht, JGZ arts / verpleegkundige, andere paramedici • op initiatief van ouders • via verwijzing van een huisarts / specialist
 3. 3. Intake voor kinderfysiotherapie • inventarisatie van de hulpvraag; deze wordt geformuleerd en genoteerd • indicatie voor kinderfysiotherapeutisch onderzoek: ja of nee • ouders accorderen
 4. 4. Werkwijze kinderfysiotherapeut • hulpvraag gericht • uitgebreide diagnostiek • onderzoeksbevindingen worden met ouders / verzorgers besproken • opstellen behandelplan • verslaglegging en evt overleg met verwijzers en overige betrokkenen
 5. 5. Kinderfysiotherapie, voor wie? • kinderen van 0 tot 18 jaar met: • acute problemen • motorische ontwikkelingsachterstand • chronisch zieke kinderen
 6. 6. Indicaties bij kinderen 4 tot 18 jaar • motorische ontwikkelingsachterstand in de grote en / of fijne motoriek • jeugdreuma • ademhalingsproblemen • orthopedische problemen • cerebrale parese • Erbse parese • syndromen, bv het syndroom van Down incontinentie en / of obstipatieproblemen
 7. 7. Kinderfysiotherapie, wat doen we? • ONDERZOEK: • motorische observatielijsten • gestandaardiseerde testen • tonusonderzoek • mobiliteitsonderzoek
 8. 8. Kinderfysiotherapie, wat doen we? • BEHANDELING: • motorische vaardigheden m.b.v. kindgericht materiaal optimaliseren • ouders inzicht geven in de problematiek van het kind • ouders worden gevraagd de geleerde vaardigheden thuis toe te passen met het kind
 9. 9. Kinderfysiotherapie, wat doen we? • BEHANDELING: • gerichte oefeningen voor ademhaling, conditie en houding • bekkenbodembehandeling bij incontinentie en /of obstipatie
 10. 10. Kinderfysiotherapie, wat doen we? • ADVIES: • kinderen helpen zoeken naar een geschikte sport of naschoolse activiteit
 11. 11. Samenwerking • reguliere basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs • overige hulpverleners: b.v. ergotherapeut, logopedist, revalidatiearts, verpleegkundigen, de Jutters, maatschappelijk werk, specialisten
 12. 12. Janny Tanis Paviljoensgracht 1 Paula Campmans 2512 BL Den Haag www.kinderfysio-denhaag.nl 070-3654721

Notas

 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • ×