Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Duygusal zeka
Duygusal zeka
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 37 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Duygusal zeka (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Duygusal zeka

 1. 1. DUYGULARIMIZLA ANLAŞMAK; İLETİŞİMDE FARKINDALIK
 2. 2. Neden İletişimde Farkındalık ? IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki başarılar karşılaştırıldığında IQ (Entellektüel Zeka) EQ (Duygusal Zeka) ??? ???
 3. 3. Neden İletişimde Farkındalık ??? IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki başarılar karşılaştırıldığında IQ (Entellektüel Zeka) EQ (Duygusal Zeka) % 4 - % 25 ???
 4. 4. Neden İletişimde Farkındalık ??? IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki başarılar karşılaştırıldığında ; IQ (Entellektüel Zeka) EQ (Duygusal Zeka) % 4 - % 25 % 75 - % 96
 5. 5. Sizi hayatta ne başarılı kılar? • Entelektüel zekanız (IQ) mı? • Yoksa Duygusal zekanız (EQ) mı?
 6. 6. Bu sorunun yanıtı her ikisi de olacak çünkü hayatta başarı ve mutluluk için her ikisine de ihtiyaç var. Ancak güçlü bir gözlem anlayışı, sezgilerin güçlü oluşu ve karşısındaki insanları hissedebilme yanı sıra, kendini hissettirebilme yeteneği ve doğru davranış kalıpları “duygusal zekası yüksek” yani “duygusal zeki” kişilere ait temel özellikler olarak tanımlanıyor.
 7. 7. EQ+IQ= Bireysel Başarı • Önemli olan EQ ve IQ arasında uygun dengenin sağlanabilmesi ve IQ-EQ'nun sinerji yaratmasıdır. Biri diğerinin yerine asla düşünülemez. Her biri insanlarda farklı oranda vardır.
 8. 8. DUYGUSAL ZEKANIN KISA TARİHÇESİ • Platon “"Öğrenmenin temelinde duygusallık hakimdir" • Howard Gardner 1980’lede Çoklu Zeka kavramını ortaya koyuyor. • Robert Sternberg • Wayne Leon Payne (akademik çevrelerde ilk EQ kavramını kullanan kişi) • Peter Salovey ve John Mayer (akademik alanda araştırmalar yapıyorlar) • Daniel Goleman'ın "Duygusal Zeka" 1995.
 9. 9. DUYGUSAL ZEKA TANIMI • Dr. Reuven Bar-On; “bir kişinin çevresel baskılarla ve isteklerle başa çıkmak için başarılı olma yetisinde; duygusal, kişisel ve sosyal yeteneklerin bütünü.” • Peter Salovey ve John Mayer; “Bir kişinin kendi ya da başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt edebilme ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilginin kullanılması.” • Daniel Goleman; “kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi, duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi yetisi.”
 10. 10. Sonuç olarak EQ’nun “hayatımız”daki tanımı: • Gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda başarılı ve mutlu olmak, insanların duygusal zeka becerilerine bağlı ve duygusal zeka ile insanların ortak duyguları, iletişim becerileri, insanlık anlayışları, incelik, zerafet, kibarlık, nezaket vs. gibi yetenekleri tanımlanmakta. Ve sahip olduğumuz duygusal zeka düzeyimiz, kendimizle ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi doğrudan etkilemekte
 11. 11. • bir başka deyişle duygusal zeka; bir kişinin duygularım eğitebilmesi ve duygusal manada kazanımlarını, kendini en iyi biçimde yönlendirebilecek ve başarıya götürebilecek zeka gelişimi olarak da yorumlanabilir.
 12. 12. Duygusal zeka için gereken yetkinlikler nelerdir? • Kendini Tanıma (Öz-bilinç) • Kendini Yönetmek • Motivasyon • Empati (Duygudaşlık) • Sosyal Beceriler (Sosyal Yetkinlik) • İletişim Becerisi
 13. 13. Kendini Tanıma (Öz-bilinç) • Kişinin kendi duygularını, ihtiyaçlarını, hedeflerini tanıması, tercihlerini yapabilmesi ve sahip olduğu şahsi gücünün ve kaynaklarının farkında olması anlamına gelir.
 14. 14. • Kendini tanımakla insanlar belirli pozisyonlarda nasıl hareket edeceklerini, neye ihtiyaç duyduklarını veya kendilerinde ne gibi değişiklik yapmaları gerektiğini fark ederler.
 15. 15. Kendini Yönetmek • Kişinin sahip olduğu duygu ve düşüncelerini kontrol ederek yönlendirmesi olarak tanımlanabilir. Bu beceri ile duygularımızın esiri olmaktan kurtulup onları yönlendirebiliriz. Örneğin: bir olay bizi çok kızdırdığında, kendi kendimizi sakinleştirerek, yanlış bir karar vermekten veya yanlış bir davranışta bulunmaktan kaçınırız.
 16. 16. Motivasyon • İnsanın kendini motive edebilmesi, daima başarma isteğine ve heyecanına sahip olması demektir. Bu yetenek özellikle zorlukların çıkmasında veya işlerin istenilenin dışında gelişmesi durumlarında çok faydalı olur. Kendini motive edebilen insan, zorluklar karşısında yılmadan kendinde devam etme gücünü bulur daha metanetli olurlar.
 17. 17. Empati (Duygudaşlık) • Kişinin başka insanların duygularını, ihtiyaçlarını, kaygılarını anlayabilmesi, kendini onların yerine koyabilmesi demektir. Söz konusu olan onlar gibi düşünebilip, davranabilmek , onları oldukları gibi kabullenebilmek ve hal ve hareketlerine saygı göstermektir. Kısaca iletişim içinde olunan kişilerin kalbini dinleyebilmektir.
 18. 18. Sosyal Beceriler (Sosyal Yetkinlik) • İnsanların başkalarıyla ilişki kurabilmesi ve bu ilişkilerin uzun süre geçerliliğini koruyabilmesi becerilerini kapsar. İnsanlar arası iyi ilişkilerin yanı sıra bir takım oluşturabilme, takım ruhunu sağlayabilme ve bu takımı yönetme becerisini gösterme de bu yetkinlik ile olur.
 19. 19. İletişim Becerisi • Duygusal zeka için, iyi iletişim kurabilme becerisi, vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu iki türlü açıklanabilir. Birincisi insanın kendisini açık ve net olarak ifade edebilme becerisi, diğer taraftan da başkalarını dikkatli dinleme ve ne söylediklerini tam ve doğru olarak anlayabilme becerisidir
 20. 20. İletişim Becerileriniz • Sözel Becerileriniz (Konuşma ve dinleme) • Yazım Becerileriniz (Okuma ve Yazma) • Sözsüz İletişim Becerileriniz (Kelimelerin dışında kalan her şey!!!)
 21. 21. SÖZSÜZ İLETİŞİM KANALLARI • Kinezik (beden dili) • Paralinguistik (vocal unsurlar) • Proksemi (kişiler arasındaki mesafe, mekan kullanımı) • Haptik (dokunma) • Kroksemi (zaman kullanımı) • Estetik (müzik, renk ve kokuların kullanımı) • Fiziksel görünüş (vücut şekli ve boyutu, koku...) • Genel görünüş (kıyafetler, makyaj, aksesuarlar)
 22. 22. Şimdi herkes bir “kitap”ise haydi okuyalım İletişim Tarzları • Kırmızı (Hükmedici, Güçlü ) • Sarı (Hareketli, Popüler, optimist ) • Mavi (Düşünceli, Melankolik)  • Beyaz (Destekleyici, Barışçıl soğukkanlı) 
 23. 23. Kırmızılar • Liderler • Dinamik ve aktifler • Değişime ihtiyaç duyarlar • Kararlıdırlar • Ellerinden her iş gelir • İyi organize olurlar • Üretim konusunda ısrar ederler • Mantıklı • Hırslıdırlar • İnsanları zorlarlar • Denetimin ellerinde olmasını isterler • Cesaret kırıcıdırlar • Her ortamda baskın olmak isterler • Gergin ve tavizsizdirler • Hep haklıdırlar • Kötü dinleyicilerdir.
 24. 24. Maviler • Derin ve düşüncelidirler • Dahi özelliklidirler • Yetenekli ve yaratıcı • Dürüst ve vicdan sahibi • Fedakar ve idealist • Programlı • Ekonomik • Sorunları gören • Duygusal yönü güçlü • Arka planda kalmak • İçedönük ve karamsar • Çabuk kırılırlar • Kinci ve şüpheci • Mükemmeliyetçi • Kendini haklı görme isteği • Çabuk sinirlenme • “Öğreten adam” psikozu
 25. 25. Beyazlar • Tutarlı hayat anlayışı • İyi dinleyici (ÇOK) • Sessiz ama esprili karakter • Her durumun insanı olma • Yöneticilik yeteneği • Düzenlilik ve zor şartlarda çalışabilme • Mantıklı olma • Fazlasıyla edilgen • Tembelliğe eğilimli • Tartışmalardan kaçınır • Kesin tavır koymaktan çekinir • Az enerji sahibi • Değişime karşıdırlar • Ürkek ve üşengeç • İş konusunda çekingen
 26. 26. Sarılar • Canayakın kişilik • Konuşkan, öykücü, tiyatral yetenekleri olan • Renkleri iyi hatırlama • Neşeli ve çoşkulu • Değişken ruh hali • Açıkgöz ve masum • Enerjik ve istekli • Kolay iletişim kurabilen • Duygusal yönü baskın • Takipçi değillerdir. • Hatasız olduklarını düşünürler • Çok konuşma ve abartma • Hafızaları gelişmemiştir • Vefasız ve ihmalci arkadaşlardır • Toy ve düzensizdirler • Kötü dinleyici
 27. 27. Bunu da öğrendikten sonra DZ kavramına geri dönersek…
 28. 28. Duygusal Zekilerin Genel Özellikleri • Kendi beden dilini kontrol edebilmek, başkalarının beden diline duyarlı olmak • Empati göstermek • Uzlaşmaya dayalı sinerjik ilişki kurmak • İnsanlarla olumlu ilişkiler içinde olmak • Başkalarını hesaba katmak • Yüksek duygusal enerji • Çalışmaya istekli olmak • İyimserlik • Değişime istek duymak • Kendini yönlendirebilmek • Hoşgörülü olmak • Alçakgönüllü olmak • Olumsuz duygularla başa çıkma • Stresle başa çıkma • Kararlılık
 29. 29. Duygusal zekanın kendini tanıma boyutu • Kendi duyguları ve diğer insanlar üzerindeki etkileri hakkında doğru ve açık konuşur, • Öfkeli anlarında bile taşkınlık yapmaz, • Kendi zayıf yanlarını bilir bunlarla gerektiğinde dalga bile geçer. • Performansının sınırlarının farkındadır. • Eleştirilerden çekinmez, yapıcı eleştirileri öğrenmek ister. • Kendilerine güveniler • Çalışma yaşamlarında risk alabilirler. • Güçlü taraflarıyla belirginleşirler.
 30. 30. Kendini Kontrol Edebilmek • Kişinin kendini kontrol edebilmesi, kişinin kendisiyle iç sohbeti gibidir ve kişiyi duygularına esir olmaktan alı koyar. • Normal olarak herkes kötü bir ruh halinde olabilir ve duygusal dürtülerle karşılaşabilir ancak, bazı insanlar bunları kontrol altına almayı ve elverişli bir şekle dönüştürmeyi başarabilirler. • Kendini kontrol edebilme yeteneğine sahip olan kişiler, dürüst ve belirsizlikler karşısında sakin olurlar. • Mantıklı ve kontrollü yöneticiler, güven ve adalet ortamı sağlarlar. Böyle bir ortamda, politika ve iç mücadeleler azalır, verimlilik ise artar. • Sonuç olarak kendini kontrol edebilme, değişim ve belirsizlik altında rahat davranabilme ve dürüstlük olarak anlaşılmalıdır.
 31. 31. Başarı için motivasyon • Duygusal zekası yüksek kişiler "başarı" ile özdeşleşirler. • Eğer bir insan dış faktörler yerine başarıya dayalı bir motivasyon içinde ise bunun ilk işareti, kurumuna ve işine bağlılığıdır. • Bu tür insanlar yaratıcı fırsatlar ararlar, öğrenmeyi severler ve daha iyi yapmak için sonsuz enerjiye sahiptirler. • Başarı ile motive olan kişiler, sürekli olarak performans çıtalarını yükseltmekte ve yüksek skorlara ulaşmaktan mutluluk duymaktadırlar. • Çalıştıkları işyerini farklılaştırır ve çalışan herkesi motive ederler. • İşlerini sevdiklerinden dolayı çalıştıkları işyerine sadık olurlar. Kendine güvenleri yüksektir. • Son derece rekabetçi olurlar. • Sonuçlar negatif olsa da iyimserliğini koruyabilmesidir. Yüksek düzeyde motivasyon için bir diğer gösterge de örgüte bağlılıktır.
 32. 32. Empati Sahibi Olmak • Karar verirken, başkalarının duygularını da göz önüne almak olarak tanımlanıyor.Duygusal zekayı oluşturan olgulardan belki de en önemlisidir. • Özellikle lider konumundaki kişi, karar verirken doğal olarak birçok konuyu irdeleyecek. Ancak, karardan etkilenecek olan diğer kişilerin duygularını ve düşüncelerini de göz önüne almazsa, o kişiler verilecek kararı sahiplenmezler. Duyguların ve endişelerin tartışılması, firmanın işlerine açıklık getirir. Gizli ajandalar ortadan kalkar. Takım oyunu oynanır. Çalışanlar, kendilerini daha huzurlu hissederler ve firmadan ayrılmayı düşünmezler. Farklı düşünen insanlar, firmada barınabilirler. • Bu sayede yeni ekonomide en çok ihtiyaç duyulan yaratıcılık gelişir. Empati sahibi olan liderler, müşteri odaklı olurlar. Değişik kültürlere meraklı ve saygılıdırlar.
 33. 33. Sosyal Beceriler • İnsanları, kendi istediği yöne yönlendirmek için arkadaşlık kurmak ve sosyalleşmek olarak tanımlanıyor. • Sosyal olan liderler, anlamlı hiçbir şeyin tek başına gerçekleşemeyeceğini bilirler. Çok değişik türden insanlardan oluşan bir çevreleri vardır. Zamanı geldiğinde, toplumun her katmanından gelen insanlara ihtiyaç duyacaklarını bilirler. • Diğer dört duygusal zeka olgusuna sahiptirler. Zaten bu sayede geniş bir çevre edinmişlerdir. Liderlik yaptıkları takımlar, en zor işlerin bile üstesinden gelirler. Geniş çevrelerinin yanı sıra, yüksek seviyede ikna etme kabiliyetine sahiptirler.
 34. 34. Cinsiyetler arasında EQ farkı var mıdır? • Erkekler • Salt yüksek IQ’lu erkek; geniş entelektüel ilgi ve yetenek,hırslı, üretken , istikrarlı , kendine sorunları dert etmeyen , eleştirici , tepeden bakan , titiz , duygularına gem vuran , cinsellik ve duygusallık konusunda tutuk, kendisini açmayan, mesafeli,kayıtsız ve soğuk bir görünüm. • EQ yüksek erkekler : sosyal açıdan dengeli, dışa dönük , neşeli, korkaklığa veya derin düşünmeye yatkınlıkları yoktur, insanlara ve davalara bağlanma, sorumluluk alma, etik bir görüşe sahiptirler, başkalarına karşı sevecen ve ilgilidirler. Kendileri ve yaşadıkları sosyal dünyayla barışıktırlar.
 35. 35. Cinsiyetler arasında EQ farkı var mıdır? • Kadınlar • Salt yüksek IQ’lu kadınlar : Kendilerinden beklenen entelektüel güvene sahiptir. Düşüncelerini akıcı biçimde ifade edebilir , geniş bir entelektüel ve estetik ilgi alanına sahiptirler. Öte yandan bu tip kadınlar aynı zamanda kendi kendilerini tahlil edebilen , kaygıya , derin düşünmeye , suçluluk duymaya yatkın , ayrıca öfkelerini açıkça belli etmekten kaçınan kişilerdir. • Salt duygusal zekası yüksek kadınlar : salt IQ’su yüksek kadınların aksine kendini ortaya koyabilen , duygularını doğrudan dile getiren , kendi kendine olumlu bakan , hayata bir anlam bulan insanlardır. Ayrıca , duygusal zekası yüksek erkekler gibi kadınlarda dışa dönük , neşeli, duygularını uygun biçimde ifade edebilen insanlardır. Sosyal tavırları , yeni insanlara kolayca ulaşmalarını sağlar.
 36. 36. Duygusal Zeka Geliştirilebilir Mi? • Öneri 1: Kendinizi tanıyın. • Öneri 2: Duygularınızı ve onları kontrol etmeyi öğrenin. • Öneri 3: Kendinizi, kişisel özelliklerinizi başkalarına açık tutunuz. • Öneri 4 : İletişim kurma becerinizi geliştiriniz • Öneri 5: Problem çözücü olun • Öneri 6 : Eleştiriye açık olun • Öneri 7: İnsanlar ile İlgilenin
 37. 37. SONSÖZ • “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” MEVLANA

Notas del editor

 • <number>
  Yrd. Doç. Dr. Müjde Ker-Dincer
 • <number>
  Yrd. Doç. Dr. Müjde Ker-Dincer
 • <number>
  Yrd. Doç. Dr. Müjde Ker-Dincer
 • <number>
  Yrd. Doç. Dr. Müjde Ker-Dincer

×