Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

KPD'nin Tavsiye Ettigi Kocluk Sozlesmesi

6.303 visualizaciones

Publicado el

Kocluk Platformu Dernegi

Publicado en: PYMES y liderazgo
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

KPD'nin Tavsiye Ettigi Kocluk Sozlesmesi

 1. 1. PROFESYONEL KOÇLUK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ TASLAK* *Bu sözleşme taslağı Koçluk Platformu Derneği (KPD) tarafından Hukukçu görüşü alınarak hazırlanmıştır. Tüm koçların kullanımına açıktır ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Koçluk Platformu Derneği Uncular Cad. 28/2 Üsküdar İstanbul Tel: 0216 999 98 40 www.koclukplatformu.org
 2. 2. PROFESYONEL KOÇLUK HİZMETİ SÖZLEŞME TASLAĞI 1 Bir tarafta hizmet veren Koç _________________ diğer tarafta hizmet alan (Müşteri) ________________ aşağıdaki şartlarda ve veri gizliliği taahhüdü altında koçluk hizmetine ilişkin bu sözleşmeyi serbest iradeleri ile imza altına almışlardır. Madde1-İletişim Bilgileri: Hizmet Veren Koç Adı, Soyadı: Adresi: Semt / Şehir: Ofis Telefonu: Ev Telefonu: Cep Telefonu: Faks Numarası: E-posta: Web sitesi: Hizmet Alan Müşteri (TÜM KİŞİSEL BİLGİLER GİZLİ KALACAKTIR.): Adı, Soyadı: Adresi: Semt / Şehir: Ofis Telefonu: Ev Telefonu: Cep Telefonu: Faks Numarası: E-posta: Web sitesi: Madde 2- Hizmetin İçeriği, Koçluk Süreci, Görüşme Yeri, Ücret ve Ödemeye İlişkin Esaslar: 2.1. Koçluk, bir insanın kendini daha iyi tanımasına, kişisel farkındalıklarının artmasına, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış geliştirmesine, kendisi için belirlediği hedeflere erişmesine veya bir sorununu çözmesine destek olma sürecidir. Koçluk tavsiye verme, terapi ya da psikolojik danışmanlık değildir. Profesyonel çerçevede ilerleyen bir yol arkadaşlığıdır. Müşteri’nin hayatındaki belirli kişisel süreçleri veya iş yaşamındaki hedefleri ele alır. Koçluk hizmetinin anlamlı ya da başarılı olması için Müşteri’nin değişime hazır ve istekli olması, kendisini ortaya koyma iradesine sahip olması gereklidir. Koç, sadece belirlenmiş hedeflere değil, Müşteri’nin ilgili olduğu alanlarda onun gelişim sürecine katkı sağlamak üzerine de çalışır. Bu hizmetten kesin sonuç alınabileceği garanti edilememektedir. Müşteri’nin elde etmek istediği sonuç, kişisel faktörlerine göre farklılaşabileceği gibi, kendi çabası ve motivasyonuyla da doğrudan ilişkilidir. 2.2. Koç, Müşteri tarafından verilen tüm bilgilerin kesinlikle gizli kalacağını taahhüt eder. Müşteri’nin izni olmadan başkası ile hiçbir bilgiyi paylaşamaz. Gerek bu sözleşme gerek görüşmelerde alınan notlar ile sözlü olarak edinilen bilgiler de bu taahhüt kapsamındadır. 2.3. Bu çalışma ilişkisi sürecinde prensip olarak birebir ve kişisel görüşmeler yapılır. Yüz yüze görüşmelerin yeri taraflarca ortak olarak kararlaştırılacaktır. Koçluk: □ Yüz yüze □ Telefon ile □ İnternet/Sanal Ortam üzerinden yapılabilecektir. İletişim kanalı/ortamı taraflar arasında belirlenir.
 3. 3. PROFESYONEL KOÇLUK HİZMETİ SÖZLEŞME TASLAĞI 2 2.4. Asgari bir koçluk hizmeti paketi …. görüşmedir. İlk görüşme çoğunlukla yüzyüze yapılır ve yaklaşık 1 saat sürer. Koçluk sürecinin başlangıç görüşmesi Koç ve Müşteri’nin tanışması, birbirlerine uyum sağlaması ve süreci planlamasını kapsar. Her bir koçluk görüşmesinin (seans) süresi en az 45 dakika en fazla 60 dakikadır. Üçüncü (3.) çalışma sonrası Müşteri’nin ihtiyacına göre görüşme aralıklarının azaltıp arttırılabilmesinin takdiri Müşteri’ye aittir. Koçluk görüşmesine habersiz ve mazeretsiz geç gelen Müşteri’nin görüşme sürecinde kalan süre kadar koçluğuna devam edilir. Müşteri haber vermeden görüşmeye gelmezse o görüşme yapılmış sayılır. 2.5.Ücret ve Ödemeler Bu koçluk paketinin tutarı (…. görüşme) ____ (yazıyla_______)TL’dir. Ödeme aşağıdaki Koç’un banka hesabına peşin olarak yapılacaktır. Banka Adı: Şube No: Hesap No: IBAN No: Açıklama: Madde 3- Bilgi Paylaşımı: Koç’un ulusal ve/veya uluslararası belgelendirme başvurusu için, koçluk yapan kişinin koçluk yaptığı kişileri başvuru dosyasında iletişim bilgileriyle beraber liste halinde sunması gerekmektedir. Bu liste adı/soyadı, e-posta, telefon, koçluk süresi, yeri, başlangıç-bitiş süresi, ücretlendirme gibi bilgileri içermektedir. Gerektiği takdirde belgelendirme kurumları liste içinden rastgele seçim yaparak ilgili koçluk sürecinin teyidi için koçluk alan kişiyle bağlantı kurabilir. Bu bilgilerin paylaşılması ile ilgili olarak; □ Evet, belgelendirme başvurusu kapsamında bilgilerimin paylaşılmasını kabul ediyorum. □ Hayır, belgelendirme başvurusu kapsamında bilgilerimin paylaşılmasını kabul etmiyorum. Madde 4- Koçluk Hizmetinin Sonlandırılması/Fesih: 4.1. Koçluk hizmeti yukarıda belirtilen sürenin sonunda sona erer. 4.2. Tarafların uzlaşması doğrultusunda devam kararı alınabilir, anlaşma görüşme sayısı veya paket sayısı olarak uzatılabilir. 4.3. Koç, verdiği hizmette faydalı olamayacağı kanaatine vardığında koçluk hizmetini sonlandırma iradesine sahiptir. Bu durumda bakiye ücret Müşteri’ye geri ödenir. 4.4. Müşteri, anlaşmaya varılan koçluk hizmeti paketi bitmeden hizmet ilişkisini sonlandırma kararı alırsa ücret iadesi yapılmaz. Madde 5- Diğer hükümler: Bu hizmet sözleşmesi kapsamında taraflar arasında uyuşmazlık halinde hakem yetkisini kabul ederler. Hakem olarak Koçluk Platformu Derneği (KPD) Yönetim Kurulu yetkilidir. Tarih:......../........./ Koç Müşteri Adı Soyadı Adı Soyadı İmza İmza

×