Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Nauka o slovní zásobě
Nauka o slovní zásobě
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Kamil Kopecky (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Základy české fonetiky a fonologie (U1ST)

 1. 1. ZÁKLADY ČESKÉ FONETIKY FONOLOGIE (ÚVOD DO STUDIA) Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. kamil.kopecky@upol.cz facebook.com/kamil.kopeckyVerze: Studenti PdF UP
 2. 2. Systém výuky fonetiky Fonetika je realizována v podobě - Online přednášek (e-learningové MOOC kurzy) - Semináře, ve kterých se trénuje… http://unifor.upol.cz http://fonetika.upol.cz
 3. 3. Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny Fonetika (hláskosloví) je věda, která se zabývá zvukovou stránkou jazyka. Konkrétně se zabývá: 1. Procesem tvořenízvuku v mluvních orgánech (tvorbou hlásek, řeči, artikulací…). 2. Percepcí řeči a jejímuporozumění (sluch). 3. Dalšími zvukovými prostředky lidské komunikace. 4. Mluveným komunikačním procesem.
 4. 4. K čemu nám to je? Učitel je osoba, která… 1. Je prožáky řečovýmvzorem (spisovný jazyk). 2. Diagnostikuje řečovévady u dětí a usiluje o jejich nápravu (v součinnosti s logopedy). 3. Vysvětlujedětem rozdílymezi zvukovoua psanou podobou jazyka (např. v rámci pravopisu). 4. Budujekvalitu vlastního řečového projevužáků (referáty, mluvní cvičení, přednes,prezentace apod.)
 5. 5. Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny Fonetika se tradičně dělí na: 1. Fonetiku artikulační („jak vyslovujeme“) 2. Fonetiku percepční („jak slyšíme“) 3. Fonetiku akustickou („jak se zvukpřenáší prostředím“) Fonologiese naopak zabývá především fungováním jednotlivých hlásek v systému, zabývá se tedy funkcí hlásek uvnitř slovči slovních spojení. Konkrétně se zabývá například různými druhy hláskových změn, hláskovými alternacemi apod.
 6. 6. Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny
 7. 7. Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny Základní jednotka = FONÉM(abstrakce) V praxi se realizujejako 1. grafém(písmeno) 2. fón/alofon(hláska). Fonémnemá význam,ale má schopnost význam rozlišit. PES-LES-VES
 8. 8. Fonetika a fonologie jako vědní disciplíny Základní metoda zkoumání, která se využívá u obou disciplín,je fonetická a fonologická transkripce, tedy přepiszvukové podoby slova do podoby grafické. K přepisuse pak používají symboly Mezinárodní fonetické abecedy (API, IPA).1 hláska se označuje vždy jedníma týmž grafickým znakem. Základy fonologickétranskripce se naučíme právěteď.
 9. 9. Mezinárodní fonetická abeceda
 10. 10. Transkripce BÝT [bít] PĚKNĚ [pjekňe] LANKO [laŋko] SUCHO [suxo] MĚSÍC [mňesíc] ANNA[ana] PODDANÝ[poddaní] LED [let] HRB [hrp] KDYŽ [gdiš] V AUTĚ [fʔauťe] SHODA [sxoda] VZTAH [fstax] .
 11. 11. Změny hlásek v jazyce Ve výslovnostiběžně dochází ke změnám hlásek. Výslovnost nemusí odpovídat pravopisné podobě slova! BIOLOGIE-> [BIJOLOGIJE]…hiátové hlásky LED -> [LET] …asimilace znělosti SHOŘET -> [ZHOŘET] … asimilace znělosti OSM ->[OSUM]… epenteze OKNO -> [VOKNO]… proteze LŽIČKA ->[ŽLIČKA]… metateze ANNA -> [ANA]… elize
 12. 12. Systémy hlásek Hlásky se uspořádávají do logických systémů: 1. Systém souhlásek (konsonantů) - znělé a neznělé (+) (-) 2. Systém samohlásek (vokálů) - znělé hlásky Systémy zachycují správnou výslovnost jednotlivých hlásek (ortofonii).
 13. 13. Systém samohlásek Vokalický trojúhelník (Hellwag, 1781)
 14. 14. Systém souhlásek
 15. 15. Systémy hlásek - fyziologie Oba systémy vycházejí z fyziologických zákonitostí procesu artikulace, tj. systémů: 1. Respirace (expiratorní proud) 2. Fonace(hlasivková štěrbina) 3. Artikulace (artikulační orgány)
 16. 16. Hlasivky v akci (fonace) YouTube:www.youtube.com/watch?v=v9Wdf-RwLcs
 17. 17. Percepce Aby mohl člověkdobře artikulovat, je dobré,aby také dobře slyšel...
 18. 18. Percepce Sluchovépole zdravéhočlověka.
 19. 19. Náměty pro experimentování... Pomůcky: Mobil,tablet, notebook s mikrofonem,počítač apod. Aktivity: 1. Měřenífrekvenčníhorozsahu dětí (i pedagogů) 2. Měřenívýšky hlasu dětí (i pedagogů) 3. Měřeníintonační křivky 4. Jazykolamy 5. Dechovácvičení ...
 20. 20. Cool Hearing Test: Are you a superhuman? www.youtube.com/watch?v=_SHFwmPQ_rQ
 21. 21. A to je vše! Doc. Mgr. KamilKopecký, Ph.D. Katedračeského jazyka aliteraturyPdF UP vedoucí CentraPRVoK vedoucí projektu E-Bezpečí kamil.kopecky@upol.cz facebook.com/kamil.kopecky http://fonetika.upol.cz Koncept: www.ucitel21.cz

×