Publicidad
Siro technicky-list-60.3.ofm
Próximo SlideShare
Siro technicky-list-29.0Siro technicky-list-29.0
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Siro technicky-list-60.3.ofm

  1. TECHNICKÝ LIST ŽELEZO-SLÍDOVÝ AKRYLOVÝ EMAIL 60.3.OFM CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Akrylový železo-slídový dvoukomponentní lak s přímou přilnavostí bez základu, antikorozní pro ocelové výrobky a konstrukce, pozinkovaný plech. Výborná odolnost a stálost při stárnutí a nečasu. PŘÍPRAVA POVRCHU - Železné povrchy:Odstranit pečlivě jakoukoli stopu po korozi, mastnotě a vlhkosti prostřednictvím pískování SA2 nebo mech. očištění následně po omytí ředidly - Pozinkované povrchy:očistit od cizí strusky a oxidace.Dobře odmastit organickými ředidly.Pokud to je nutné lehce obrousit. - Hliník:Chromátování nebo fosfátování.Alternativně lehké obroušení následně po odmaštění organickými ředidly. Pro větší plnost a vzhled a vetší protekci povrchu naneste jednu základní vrstvu ACRYDUR 69.3.70121. (Wash primer) PŘÍPRAVA BARVY váhových Složka A: 60.3 OFM 100 dílů Složka B: 01.014 20 dílů Dobře promíchat až do rovnoměrné konzistence a barvy a použít akryluretanové ředidlo v peci 07.013, 15 – 25% až do viskozity 18 - 20“ Ford 4 při 20°C. APLIKACE: Nanést jednu tenčí vrstvu a jednu normální vrstvu železo-slídového akrylového laku. - Stříkáním: tryska 1,5 – 1,7mm a tlak 3 - 5 atm. - Štětec: jen pro malé povrchy - Airless ČISTÍCI PROSTŘEDEK Polyuretanové ředidlo 07.013 TECHNICKÁ DATA: MĚRNÁ HMOTNOST: 1,45 kg/l (+/-0,10) VISKOZITA ZÁKLADNÍ: 90“ Ford 4 při 25°C (+/- 20“) OBSAH SUŠINY: A + B 60% (+/- 2%) VOC VE SMĚSI: 500 g/l SCHNUTÍ PŘI 20°C: na prach 20 – 30´ na dotek 4 h úplné vytvrzení 24 h tvrzení za tepla 30 – 40 min. při 70 - 80°C max. chem. odolnost po 10 dnech POČET VRSTEV: 2 TLOUŠŤKA VRSTVY (1): 30 mikron TEORETICKÁ VYDATNOST(2): 8 m2/kg BARVY: viz. Vzorník. Výrobek je kolorovatelný 5% kolorovacími pastami 084. v systému Siromix. PŘELAKOVATELNOST: min. 4 h, po úplném vytvrzení filmu je nezbytné lehké obroušení před přelakováním SKLADOVATELNOST: Složka A : 1 rok Složka B: 6 měsíců V neporušeném balení v suchém a chladném prostředí daleko od zdroje tepla. POT- LIFE PŘI 20°C: 6 h. Při vyšších teplotách se snižuje. (1) Platí pro vyschlou vrstvu. (2) Teoretická vydatnost je za předpokladu doporučené tloušťky filmu a rovného povrchu.
Publicidad