Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Budżet obywatelski dla Lublina

466 visualizaciones

Publicado el

Zapraszam do zapoznania się z budżetem obywatelskim Lublina.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

Budżet obywatelski dla Lublina

 1. 1. Budżet Obywatelski (BO) Miasta Lublin Konsultacje założeń i harmonogramu działań
 2. 2. Cele spotkania: - przedstawienie pomysłu na BO; - uzyskanie opinii o proponowanych wariantach; Przedstawiany model BO jest materiałem do dyskusji na spotkaniach z mieszkańcami
 3. 3. Budżet obywatelski proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego. W jego ramach mieszkańcy zgłaszają swoje projekty a następnie odbywa się głosowanie nad nimi.
 4. 4. BO jest popularny w całym świecie. Wprowadzają go samorządy wielu krajów, w Europie m.in.: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Ocenia się, że obecnie na świecie stosowany jest w ponad 1200 miejscach.
 5. 5. BO na świecie Źródło: http://www.participatorybudgeting.org/about-participatory-budgeting/where-has-it-worked/
 6. 6. BO w Polsce W 2014 r. ok. 70 miast
 7. 7. Przykłady projektów, które zostały wybrane przez mieszkańców w procedurze BO w kilku polskich miastach
 8. 8. Szczecin: - Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego; - Modernizacja Stawu Brodowskiego wraz z okolicznymi terenami przyległymi do niego; - Odbudowa pomnika Sediny na Placu Tobruckim; - Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej - wykonanie drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą otaczającą oraz wyposażenie placówki w meble i sprzęt rehabilitacyjny.
 9. 9. Poznań: - Przytulisko. Centrum pomocy dla osób bezdomnych; - RoweLOVE Rataje. Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II; - Sportowy Golaj odbudowa stadionu na Golęcinie: żużel, park rowerowy, futbol; - Renowacja hali widowiskowo-sportowej "Arena";
 10. 10. Łódź: - Remont schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej; - Uruchomienie bezpłatnej miejskiej sieci WiFi; - Łódzki Rower miejski; - Prowadzenie banku żywności w Łodzi;
 11. 11. luty spotkania z mieszkańcami marzec praca nad przygotowaniem lubelskiego modelu BO kwiecień wypracowanie ostatecznych zasad BO
 12. 12. Mieszkańcy Lublina zgłaszają swoje projekty do budżetu obywatelskiego. Odbywa to się na specjalnym formularzu. Pisanie projektów wspiera Urząd Miasta Lublin.
 13. 13. Formularz zgłoszenia projektu do BO: - nazwa projektu; - kontakt do osób odpowiedzialnych za projekt; - opis projektu; - szacunkowa wycena realizacji projektu; - lista mieszkańców popierających projekt.
 14. 14. Cennik miejski Łódź
 15. 15. Cennik miejski Gdańsk i Warszawa
 16. 16. Kto może zgłosić projekt? ilość osób – 100 / wiek – minimum 16 lat; Można zgłosić dowolną ilość projektów. Popierając projekt podajemy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz podpisujemy się. Wymagana jest dodatkowo wersja elektroniczna projektu.
 17. 17. Projekty do BO muszą dotyczyć zadań znajdujących się w kompetencjach Miasta Lublin. Projekt musi być możliwy do realizacji w jednym roku (2015). Koszt projektu musi mieścić się w ustalonej kwocie.
 18. 18. maj akcja informacyjna i edukacyjna nt. mechanizmu BO w Lublinie czerwiec pisanie i składanie projektów do BO
 19. 19. Projekty są oceniane formalnie W trakcie oceny istnieje możliwość modyfikacji projektu przez wnioskodawców. Ocena formalna jest jawna. Odrzucenie projektu z przyczyn formalnych musi być uzasadnione.
 20. 20. lipiec – sierpień weryfikacja formalna projektów przez odpowiednie komórki Urzędu Miasta Lublin i przygotowanie ostatecznej listy projektów trafiających pod głosowanie mieszkańców
 21. 21. Głosowanie Mieszkańcy Lublina mogą zagłosować na wybrany przez siebie projekty. Głosowanie odbywa się w wersji papierowej oraz elektronicznej. Głosując należy podać dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.
 22. 22. Po podliczeniu głosów wnioski z największą ilością głosów, mieszczące się w kwocie BO, są wpisywane do projektu budżetu Miasta Lublin na 2015 rok. W grudniu Rada Miasta Lublin przyjmuje budżet.
 23. 23. wrzesień głosowanie mieszkańców na projekty BO październik ogłoszenie wyników głosowania grudzień Rada Miasta Lublin przyjmuje budżet na rok 2015
 24. 24. Dziękuję za uwagę www.partycypacja.lublin.eu partycypacja@lublin.eu 81 466 1954

×