Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

презентація

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 62 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a презентація (20)

Anuncio

Más reciente (18)

презентація

 1. 1. Матеріали щодо викладання курсу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах “Християнська етика в українській культурі”
 2. 3. <ul><li>Метою курсу є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до України через ознайомлення з національними культурними надбаннями, з християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Навчальні: </li></ul><ul><li>ознайомлення з основними духовно-моральними цінностями, поняттями чеснот і гріха, добра і зла, християнськими традиціями в Україні (відповідно до вікових психологічних особливостей дітей) на зразках української культури </li></ul><ul><li>ознайомлення з правилами та принципами християнської етики спілкування і стосунків між людьми, з правилами і звичаями доброчесного життя </li></ul><ul><li>проведення навчально-виховних заходів для підвищення дитячої готовності до орієнтації в різних життєвих ситуацій, у які може потрапити дитина </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Виховні: </li></ul><ul><li>допомога учням пізнавати й сприймати морально-етичні цінності та застосовувати їх у своїй поведінці </li></ul><ul><li>виховання в дітях християнських рис: любові до Бога, людей, Батьківщини, пошани до батьків і старших, працьовитості, здатності долати труднощі, схильності безкорисливо чинити добро </li></ul><ul><li>виховання духовно-моральних і естетичних почуттів, розвиток емпатії та бажання бути потрібним людям </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Розвивальні: </li></ul><ul><li>формування емоційно-вольової та когнітивної сфери дитини задля якнайкращого відображення її думок, роздумів щодо тих життєвих проблем, з якими їй доводиться стикатися </li></ul><ul><li>підтримка потреби дитини у самовдосконаленні через розвиток її естетичних і духовно-моральних цінностей. Заохочення дитини до роботи над собою (через ігрову діяльність та художню творчість) </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Відповідність основним цінностям і спрямуванням національної педагогіки </li></ul><ul><li>Культуровідповідність </li></ul><ul><li>Цілісність </li></ul><ul><li>Інтегрованість </li></ul><ul><li>Наступність й доступність </li></ul><ul><li>Толерантність </li></ul><ul><li>Превентивність </li></ul><ul><li>Життєва смислотворча самодіяльність </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Совість </li></ul><ul><li>Чесноти </li></ul><ul><li>Гріх </li></ul><ul><li>Милосердя </li></ul><ul><li>Доброчинність </li></ul><ul><li>Відповідальність </li></ul><ul><li>та інші </li></ul>
 8. 9. ПРОГРАМА 1-й рік навчання “Дорога добра” 34 години (1 година на тиждень, усього 30 годин – основний час та 4 години резервний) <ul><li>Зміст навчального матеріалу </li></ul><ul><li>1. Дорога Добра </li></ul><ul><li>Знайомство дітей з поняттям добра. Приклади добрих вчинків як шлях до добра. Зв’язок добра і краси. </li></ul><ul><li>Музичний супровід: </li></ul><ul><li>Е. Гріг «Ранок» з сюїти “Пер Гюнт” на початку уроку (фрагмент). Наприкінці уроку – пісня з к/фу “Дорогою добра” (сл. Ю. Ентіна, муз. М. Мінкова, у перекладі), фраг­мент. </li></ul><ul><li>2. Правила руху Дорогою Добра </li></ul><ul><li>Знання і розуміння правил та добрих звичаїв для руху Дорогою Добра. </li></ul><ul><li>Музичний супровід: </li></ul><ul><li>Любов Забашта “Людина починаєть­ся з добра”, на муз. О. Залевської. </li></ul><ul><li>Державні вимоги щодо рівня </li></ul><ul><li>загальноосвітньої підготовки учня </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Тема 1. Дорога добра (10 год.) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Заняття 1, 2, 6, 13, 21-23, 27, 33-34 </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Учень: </li></ul><ul><li>отримує уявлення про можливості застосування правил християнської моралі у власних вчинках; </li></ul><ul><li>визначає моральне забарвлення вчинків літературних героїв та у прикладах з життя; </li></ul><ul><li>називає деякі з основних християнських рис та моральні вчинки християн; </li></ul><ul><li>порівнює вчинки літературних героїв зі своїми власними та можливими прикладами з життя; </li></ul>
 9. 10. ПРОГРАМА 2-й рік навчання “Дорога милосердя” 34 години (1 година на тиждень, усього 30 годин – основний та 4 години резервний час) <ul><li>Зміст навчального матеріалу </li></ul><ul><li>Урок 1. Таємниці нашого світу. </li></ul><ul><li>Світ сповнений краси і мудрості. Хто створив цей світ? Хто Митець такої краси і довершеності всесвіту? </li></ul><ul><li>Урок 2. Світ – дарунок любові Творця. </li></ul><ul><li>Любов Творця до людини виявилася в тому, що Він створив усі умови для того, щоб людина раділа від життя. Та чи вміємо ми користуватися цими дарами? Чи цінуємо, бережемо і примножуємо їх? Чи вдячні ми Тому, Хто подарував нам цей світ? </li></ul><ul><li>Державні вимоги щодо рівня </li></ul><ul><li>загальноосвітньої підготовки учня </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Тема 1. Тема 1. Таємниці нашого </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>світу (8 год.) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Учень </li></ul><ul><li>отримує уявлення про походження світу як прояв любові Творця до людей і до всього живого, про красу і гармонію світу, про Божественний задум щодо існування світу в добрі та злагоді; </li></ul><ul><li>визначає своє ставлення до навколишнього світу як до дарунку Творця, що потребує активної участі у творінні добрих справ, доброзичливого, милосердного ставлення до людей, живої та неживої природи; </li></ul>
 10. 11. ПРОГРАМА 4-й рік навчання “Дорога мудрості” 34 години (1 година на тиждень, усього 30 годин – основний та 4 години резервний час) <ul><li>Зміст навчального матеріалу </li></ul><ul><li>Урок 1. Мудрість несе добро. </li></ul><ul><li>Мудрість — це вміння розрізняти добро і зло, давати пораду самому собі та іншим, знаходити вихід з важких життєвих ситуацій, не нехтувати порадами тих, хто має більший життєвий досвід. Наймудріший Вчитель — Творець світу. </li></ul><ul><li>Урок 2. Біблія — живоносне джерело мудрості. </li></ul><ul><li>Свою мудрість Творець залишив у Слові Божому – Святому Письм і , або Біблії . Хто шукає мудрості – звертається до Біблії. Вчимося читати Біблію для дітей. </li></ul><ul><li>Державні вимоги щодо рівня </li></ul><ul><li>загальноосвітньої підготовки учня </li></ul><ul><ul><li>Тема 1. Тема 1. Таємниці нашого світу (8 год.) </li></ul></ul><ul><li>Учень </li></ul><ul><li>отримує уявлення про чесноту мудрості, яка є, з одного боку, даром Божим, а з іншого, – надбанням самої людини; Біблію як джерело мудрості; навколишній світ як творіння Боже; про людські здібності як дар Божий; доброчесне ставлення до батьків і вчителів як Заповідь Божу; </li></ul><ul><li>визначає своє ставлення до повчань Святого Письма, настанов мудрих людей, до власних здібностей і таланту; </li></ul><ul><li>орієнтується в поняттях “мудрість”, “живоносне джерело”, “талант”, “здібність”, “Божий дар”, “Божа заповідь”; </li></ul>
 11. 12. ПРОГРАМА 3-й рік навчання “Дорога доброчинності” 34 години (1 година на тиждень, усього 30 годин – основний та 4 години резервний час) <ul><li>Зміст навчального матеріалу </li></ul><ul><li>Урок 1. Світ створений для добра. </li></ul><ul><li>Добро вічне. Зло тимчасове. Настане час, коли не буде зла, а в усьому – в людях і навколишньому світі – пануватиме мир і злагода </li></ul><ul><li>Урок 2. Моя родина. </li></ul><ul><li>Вдячність нашим рідним – тим, хто дарує нам добро і вчить нас творити добро. </li></ul><ul><li>Урок 3. Чого повчитися нам у батьків? </li></ul><ul><li>Татові сила, розум і тепла усмішка; мамині ніжність, мудрість і лагідні очі. Батьківська турботливість. Божа Заповідь вшанування батьків </li></ul><ul><li>Державні вимоги щодо рівня </li></ul><ul><li>загальноосвітньої підготовки учня </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Тема 1. Тема 1. Світ створений для </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>добра (8 год.) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Учень </li></ul><ul><li>отримує уявлення про Божий задум щодо існування світу та ролі людини в цьому світі; про духовний подвиг святих, які у своєму житті втілили заповіді Христа; </li></ul><ul><li>порівнює своє вміння творити добрі справи з прикладами, що наводяться на уроках з Біблійних оповідей та літературних творів; </li></ul><ul><li>розуміє важливість роботи над собою у формуванні чеснот, необхідність докладання зусиль у духовній праці ; </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Тема 1. Дорога добра (10 год.) </li></ul><ul><li>Тема 2. Божий світ навколо нас (14 год.) </li></ul><ul><li>Тема 3. Україна благословенна (10 год.) </li></ul>
 13. 28. &quot;Дорога милосердя&quot;
 14. 44. &quot;Дорога доброчинності&quot;

×