Publicidad

A KSZR 2022-es működése.pdf

3 de Feb de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

A KSZR 2022-es működése.pdf

 1. 2022. évi beszámoló CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER Genczinger Ildikó osztályvezető Megyei hálózati osztály
 2. RÖSZKE NAGYMÁGOCS CSATLAKOZOTT A SZOLGÁLTATÁSHOZ 2020-BAN 37 SZOLGÁLTATÓHELY SZOLGÁLTATÓHELYEK 2023-BAN 39 SZOLGÁLTATÓHELY Somogyi-könyvtár | 2023. január 25.
 3. bezárás átköltözés csökkentett nyitvatartás csökkentett munkaidő elmaradt rendezvények ahogy tudunk, szolgáltatunk PANDÉMIA UTÁN ENERGIAVÁLSÁG AZT HITTÜK.... Somogyi-könyvtár | 2023. január 25.
 4. DOKUMENTUMELLÁTÁS 2022 vétel 6078 db 13,8 M FT ajándék 1316 db 3,4 M FT 7394 ÚJ KÖNYV BESZERZÉSE 17,2 M 105 FÉLE (362 ELŐFIZETÉS) ELŐFIZETETT FOLYÓIRAT 4,3 M olvasói igények szerint Somogyi-könyvtár | 2023. január 25. ÖSSZESEN: 21,5 M DOKUMENTUMBESZERZÉSRE
 5. ÁLLOMÁNY - MENEDZSMENT KIVONÁS, ELLENŐRZÉS 2 0 2 2 - B E N 5 T E L E P Ü L É S E N E L L E N E Ő R I Z T Ü N K 3 3 N A P O N K E R E S Z T Ü L Ásotthalom, Pusztaszer, Székkutas, Pitvaros, Kiszombor 2 0 2 3 - A S T E R V Pusztamérges, Csanytelek, Nagymágocs, Magyarcsanád, Csanádalberti, Nagyér, Nagytőke, Kübekháza, Forráskút, Tömörkény, Baks Somogyi-könyvtár | 2023. január 25.
 6. M I N D A 3 9 S Z O L G Á L T A T Ó - H E L Y E N B E V E Z E T T Ü K A K Ö L C S Ö N Z É S I A D A T O K A T E S Z E R I N T Í R J U K B E A S T A T I S Z T I K Á B A GÉPI KÖLCSÖNZÉS Somogyi-könyvtár | 2023. január 25. 2022-TŐL A GÉPI KÖLCSÖNZÉS K Ö T E L E Z Ő P L U S Z A F O L Y Ó Í R A T O K
 7. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2 000 1 500 1 000 500 0 KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS LEGTÖBB KÖNYVTÁRKÖZI KÉRÉST LEADÓ KÖNYVTÁRAK: CSANÁDALBERTI 125 KÉRÉS KISZOMBOR 125 KÉRÉS MAROSLELE 120 KÉRÉS ÁSOTTHALOM 108 KÉRÉS 1114 KÉRÉS 1052-T TUDTUNK TELJESÍTENI ODR kÉRÉSEK SZÁMA (DB) Somogyi-könyvtár | 2023. január 256. 2021-ben 1069 db kérés
 8. É V I 4 P R O G R A M olvasásfejlesztő foglalkozások, zenés előadások, ismeretterjesztő előadások, érzékenyítő foglalkozások O R S Z Á G O S P R O G R A M O K H O Z V A L Ó C S A T L A K O Z Á S P R O G R A M O K É V E S E L O S Z L Á S A tavasz időszakban 2 előadás őszi-téli időszakban 2 előadás KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
 9. KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
 10. KÖNYVTÁRMOZI K Ö Z Ö S S É G F E J L E S Z T Ő K Ö N Y V T Á R I A L A P S Z O L G Á L T A T Á S 2 5 C S A T L A K O Z O T T K Ö N Y V T Á R A 3 9 - B Ő L 2 0 2 2 - B E N M E G D U P L Á Z T U K A Z E L Ő Z Ő É V I V E T Í T É S E K S Z Á M Á T ! ! ! Somogyi-könyvtár | 2023. január 25. 5 Ú J C S A T L A K O Z Ó 2 0 2 2 - B E N
 11. TELEPÜLÉS VETÍTÉSEK SZÁMA Ásotthalom 16 Csanádalberti 2 Csengele 2 Felgyő 1 Kiszombor 12 Kübekháza 3 Magyarcsanád 5 Maroslele 51 Nagyér 4 Pusztamérges 29 ÖSSZESEN 125 KÖNYVTÁRMOZI Somogyi-könyvtár | 2023. január 25.
 12. TELEPÜLÉS ÖSSZES LÉTSZÁM GYEREK LÉTSZÁM FELNŐTT LÉTSZÁM NYUGDÍJAS LÉTSZÁM Ásotthalom 135 101 34 0 Csanádalberti 6 5 1 0 Csengele 8 0 6 2 Felgyő 9 8 1 0 Kiszombor 293 259 33 1 Kübekháza 18 16 2 0 Magyarcsanád 88 4 56 28 Maroslele 826 661 136 29 Nagyér 86 61 20 5 Pusztamérges 380 102 60 218 ÖSSZESEN 1849 1217 349 283 KÖNYVTÁRMOZI Somogyi-könyvtár | 2023. január 25.
 13. KÖNYVTÁRMOZI Somogyi-könyvtár | 2023. január 25.
 14. ESZKÖZBESZERZÉS informatikai eszközök: asztali számítógépek, laptopo, irodai gépek, fényképezőgép, projektor, külső adattárolók, segédprogramok 2.5 M FT ESZKÖZBESZERZÉSRE Somogyi-könyvtár | 2023. január 25. MUNKGÉPEK FEJLESZTÉSE, GYORSÍTÁSA - SSD BEÉPÍTÉSE
 15. TÁBLAGÉPKÖLCSÖNZÉS 2022-BAN 1 KÖNYVTÁR KÉRTE 10 db táblagép áll rendelkezésre Szabad időpontok Somogyi-könyvtár | 2023. január 25.
 16. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS KÖNYVTÁRA NKA KÖLTSÉGVETÉSBŐL MEGÚJULT 3,7 MILLIÓ FT Nagymágocs KSZR KÖLTSÉGVETÉSBŐL 2,4 MILLIÓ FT
 17. Nagymágocs
 18. Nagymágocs
 19. Nagymágocs
 20. Nagymágocs
 21. FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG KÖNYVTÁRA NKA PÁLYÁZATBÓL MEGÚJULT BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS 3,5 M Ft + 1,15 M Ft KSZR költségvetés
 22. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS PUSZTAMÉRGES KÖZÖSSÉGI TÉR BÚTORFEJLESZTÉSE KSZR KÖLTSÉGVETÉSBŐL 747 ezer Ft
 23. BÚTOR VÁSÁRLÁS Somogyi-könyvtár | 2023. január 25. BÚTORVÁSÁRLÁS 5,6 M FT
 24. C S A N Á D A L B E R T I N K A P Á L Y Á Z A T N Y E R T E S 3,7 MILLIÓ FORINTBÓL MEGÚJUL A KÖNYVTÁR Á S O T T H A L O M N K A N Y E R T E S P Á L Y Á Z A T 4 MILLIÓ FORINTBÓL MEGÚJUL A KÖNYVTÁR 4 MILLIÓ KSZR KÖLTSÉGVETÉSBŐL FEJLESZTÉSI TERVEK 2022 N K A P Á L Y Á Z A T B E A D Á S A DÓC? NAGYTŐKE? ÓFÖLDEÁK? KIRÁLYGEGYES? Somogyi-könyvtár | 2023. január 25.
 25. L E G A L Á B B É V I 2 A L K A L O M SZAKMAI NAPOK, KÉPZÉSEK CÉL ÚJ ÖTLETEK, MÓDSZEREK, HASZNOSÍTHATÓ TUDÁS ÁTADÁSA Somogyi-könyvtár | 2023. január 25.
 26. L E G A L Á B B É V I 2 A L K A L O M SZAKMAI NAPOK, KÉPZÉSEK 2022-BEN 11 ALAKLOMMAL SZERVEZTÜNK KSZR KÖNYVTÁROSOK RÉSZÉRE SZAKMAI NAPOT Somogyi-könyvtár | 2023. január 25.
 27. TERVEK 2023 J A N U Á R KSZR találkozó M Á J U S Ismeretfelújító tanfolyam Digitális és online lehetőségek a közkönyvtárban és oktatásban – országos konferencia S Z E P T E M B E R Minőségirányítás szakmai nap N O V E M B E R Kistérségi találkozón Ásotthalom TALÁLKOZÓK, SZAKMAI NAPOK M Á R C I U S Kistérségi találkozó Nagymágocs Állományvédelmi konferencia J Ú N I U S CSMKE Könyvtárosnap Kiszombor? O K T Ó B E R Digitális kompetenciafejlesztő tanfolyam
 28. KSZR SZÁMOKBAN 34 709 200 FT ÁLLAMI TÁMOGATÁS A 39 TELEPÜLÉS ELLÁTÁSÁRA DOKUMENTUMBESZERZÉS 18,2 M FT ESZKÖZBESZERZÉS 2,5 M FT RENDEZVÉNYEK 2,5 M FT KREATÍV ANYAG 1,2 M FT Somogyi-könyvtár | 2022. január 26. BÚTOR 5,6 M FT
 29. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Megyei hálózati osztály GENCZINGER ILDIKÓ
Publicidad