Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu

5.608 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Salud y medicina
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu

 1. 1. Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu Jakub Sieczko
 2. 2. Resuscytacja noworodka      Bezdech pierwotny i wtórny Algorytm NLS Smółka Powietrze czy tlen? Kiedy przerwać resuscytację?
 3. 3. Resuscytacja noworodka • • • Relatywnie mała grupa noworodków wymaga zabiegów resuscytacyjnych (0,2-1%) Resuscytacja noworodka jest często zdarzeniem przewidywalnym 90% odpowiada pozytywnie na wentylację z użyciem maski i worka samorozprężalnego
 4. 4. Bezdech pierwotny i wtórny • • • Bezdech pierwotny – początkowa przerwa w normalnym oddychaniu, następują po niej westchnięcia (łapanie powietrza); brak depresji układu krążenia Bezdech wtórny – utrata zdolności generowania wszelkich wysiłków oddechowych; spadek HR i BP Klinicznie bywają trudne do odróżnienia
 5. 5. Do rozważenia na każdym etapie: Czy potrzebujesz pomocy?
 6. 6. Osuszenie noworodka, kontrola czasu      Osuszenie ciała ręcznikami Okrycie całego ciała dziecka z wyjątkiem twarzy Wszystkie czynności należy wykonywać pod promiennikiem ciepła Noworodki < 28 Hbd – owinięcie ciała folią, bez osuszania Osuszanie - wystarczająca stymulacja do zainicjowania oddychania
 7. 7. Ocena wstępna     Częstość, głębokość, symetria oddechów Częstość pracy serca Napięcie mięśniowe Sinica obwodowa: zły wskaźnik oksygenacji
 8. 8. 3 grupy noworodków Wydolny oddech lub płacz Prawidłowe napięcie mięśniowe HR > 100 Oddech niewydolny / brak oddechu Prawidłowe lub obniżone napięcie mięśniowe HR > 100 Oddech niewydolny lub jego brak Dziecko wiotkie HR wolna / brak czynności serca
 9. 9. 3 grupy noworodków Wydolny oddech lub płacz Prawidłowe napięcie mięśniowe HR > 100 Oddech niewydolny / brak oddechu Prawidłowe lub obniżone napięcie mięśniowe HR > 100 Oddech niewydolny lub jego brak Dziecko wiotkie HR wolna / brak czynności serca
 10. 10. A B C D
 11. 11. Airways Breathing Circulation Drugs
 12. 12. Udrożnienie dróg oddechowych     Odessanie wydzieliny (gdy drogi oddechowe są niedrożne) Głowa w pozycji neutralnej Koc lub ręcznik pod ramionami dziecka Wysunięcie żuchwy, rurka ustno-gardłowa
 13. 13. Wentylacja     5 oddechów: upowietrznienie płuc (ciśnienie 30-40 cm H2O) Utrzymanie dodatniego ciśnienia przez 2-3 s: rozprężenie płuc Prawidłowa wentylacja: wzrost HR Rozważenie intubacji dotchawiczej
 14. 14. Wspomaganie krążenia       Nieprawidłowa wentylacja: najczęstsza przyczyna bradykardii HR < 60 pomimo prawidłowej wentylacji – uciśnięcia klp Technika 2 palców 3:1 1/3 wymiaru AP klatki piersiowej W ciągu minuty: 90 uciśnięć, 30 oddechów
 15. 15. • Obrazek – 30 sekund
 16. 16. Leki        Zazwyczaj niepotrzebne Cewnik wprowadzony do żyły pępowinowej Adrenalina i.v.: 10-30 μg/kg m.c. Wodorowęglan sodu i. v.: 1-2 mmol/kg m.c. Podejrzenie hipowolemii: krystaloidy 10 ml/kg Adrenalina dotchawiczo? Większe dawki adrenaliny i. v.?
 17. 17. Leki        Zazwyczaj niepotrzebne Cewnik wprowadzony do żyły pępowinowej Adrenalina i.v.: 10-30 μg/kg m.c. Wodorowęglan sodu i. v.: 1-2 mmol/kg m.c. Podejrzenie hipowolemii: krystaloidy 10 ml/kg Adrenalina dotchawiczo? DO ROZWAŻENIA Większe dawki adrenaliny i. v.? NIE
 18. 18. • Zdjęcie: cewnik w żyle pępowinowej
 19. 19. Smółka   Żywotne dzieci urodzone z płynu owodniowego zanieczyszczonego smółką: nie należy odsysać smółki śródporodowo ani intubować po urodzeniu Dziecko z zamartwicą: odsysanie jamy ustnej, gardła, tchawicy, intubacja przez osoby doświadczone
 20. 20. Intubacja
 21. 21. Intubacja Rozmiar rurki: Tydzień ciąży / 10
 22. 22. Intubacja Wiek ciążowy (tyg.) Długość rurki w kąciku ust (cm) 23–24 5,5 25–26 6,0 27–29 6,5 30–32 7,0 33–34 7,5 35–37 8,0 38–40 8,5 41–43 9,0
 23. 23. Powietrze czy tlen?    Zaleca się początkową wentylację powietrzem Oksygenację najlepiej oceniać za pomocą pulsoksymetru Saturacja niezadowalająca – zwiększenie FiO2
 24. 24. Stres oksydacyjny     Narażenie na wysokie FiO2 skutkuje tworzeniem się reaktywnych form tlenu Uszkodzenie komórek i tkanek wynikające z ekspozycji na wolne rodniki Redukcja możliwości relaksacji naczyń płucnych w okresie po porodzie Szkodliwy wpływ na progenitorowe komórki gleju i mielinizację
 25. 25. Powietrze czy tlen? „One death would be prevented for every 20 babies resuscitated with air rather than 100% oxygen” Davis PG, Tan A, O'Donnell CP, Schulze A. Resuscitation of newborn infants with 100% oxygen or air: a systematic review and metaanalysis. Lancet. 2004 Oct 9-15;364(9442):1329-33.
 26. 26. Kiedy przerwać resuscytację?    Decyzja wieloczynnikowa Brak jasno sprecyzowanych kryteriów Noworodki bez oznak życia > 10 min. pomimo resuscytacji – wysoka śmiertelność/ciężkie uszkodzenia neurologiczne
 27. 27. PODSUMOWANIE     Kluczowymi interwencjami w opiece nad noworodkiem po urodzeniu są: osuszenie i ogrzanie dziecka Udrożnienie dróg oddechowych i prawidłowa wentylacja poprawiają czynność serca Bardzo rzadko istnieją wskazania do farmakoterapii Brak odpowiedzi na działania resuscytacyjne po 10 minutach wskazuje na złe rokowanie
 28. 28. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

×