Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

IT pagrindai. Sąvokos.Ir kita.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
Lina Aleksandravičiūtė AMF-14/1
REFERATAS
PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR AP...
PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS
DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA
2015...
PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS
DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA
2015...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Etl -
Etl -
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

IT pagrindai. Sąvokos.Ir kita.

 1. 1. VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Lina Aleksandravičiūtė AMF-14/1 REFERATAS PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA Tikrino:.................................................... (Nurodyti dėstytojo vardą, pavardę) Įvertinimas:............................................. (pažymys, dėstytojo parašas) Vilnius 2014
 2. 2. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 2/23 Turinys A. Bendrieji terminai: .................................................................................................................... 8 B. Informacijos vaizdavimo sąvokos: ......................................................................................... 10 C. Programavimo sąvokos:.......................................................................................................... 11 D. Techninė įranga: ..................................................................................................................... 11 E. Programinės įrangos sąvokos: ................................................................................................ 12 A. Bendrieji informacijos dėsniai:............................................................................................... 13 a. Informacijos kiekio augimas............................................................................................... 13 b. Informacijos senėjimas ....................................................................................................... 15 c. Informacijos sklaida............................................................................................................ 15 B. Programavimo procesas ...................................................................................................... 16 a. Uždavinio formulavimas..................................................................................................... 16 b. Sprendimo algoritmo parinkimas ar sudarymas. ................................................................ 16 c. Programos sudarymas. ........................................................................................................ 17 d. Programos tikrinimas. ......................................................................................................... 17 VII. Išvados .................................................................................................................................... 21 VIII. Literatūros sąrašas .................................................................................................................. 22
 3. 3. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 3/23 I. Paveikslėlių ir lentelių sąrašas 1 paveikslėlis ..........................................................................................................................................6 2 paveikslėlis ........................................................................................................................................15 3 paveikslėlis ........................................................................................................................................16 1 lentelė................................................................................................................................................14 2 lentelė................................................................................................................................................15
 4. 4. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 4/23 II. Santrumpų sąrašas Algoritmas 10 Asmeninis kompiuteris 11 Atminties įrenginys 8 Atmintis 8 Automatinis 8 Automatizavimas 8 Baitas 9 Bitas 9 Darbo stotis 10 Dirbtinėmis kalbomis 10 Diskretūs duomenys 9 Duomenys 7 Duomenų apdorojimas 7 Duomenų apdorojimo sistema 8 Funkcinė schema 9 Įmontuotoji programinė įranga 8 Informacija 7, 12 Informacijos apdorojimas 7 Informacijos apdorojimo sistema (IAS) 8 Informacijos kiekio augimas 12 Informacijos senėjimas, 14 Informacijos sklaida 14 Informatika 7 Informatikos procesas 9 Integrinis grandynas (IG) 10 Kompiuteris 10 Kompiuterių karta 8 Kompiuterių tinklas 9 Kompiuterizacija 8 Konfigūracija 9 Laikmena 9 Mikrokompiuteriai 11 Mikroprocesorius 10 Nešiojamasis kompiuteris 11 Operacinė sistema (OS) 11 Prieiga 7 Procesorius 10 Programavimas 10 Programavimo kalba 10 Programavimo procesas 15 Programinė įranga 7 Programų inžinerija 11 Programų paketas, 11 Resursas 8 rograma 10 Sąsaja, 9 Signalas, 9
 5. 5. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 5/23 Simbolis, 9 Sisteminė programinė įranga 11 Sistemos dokumentacija, 11 Skaičiavimo, 8 Skaitiniai duomenys, 9 Skaitmeniniai duomenys, 9 Skaitmuo 10 Superkompiuteris, 11 Taikomoji programinė, 11 Techninė įranga, 7 Tekstas 7 Terminalas, 10 UNESCO 6 Ženklas 9
 6. 6. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 6/23 III. Įvadas Poindustrinė epocha pirmą sykį informaciją įvardijo kaip vieną iš svarbiausių išteklių, pagrindinį gamybos produktą ir pagrindinę prekę. Per šimtmečius nusistovėję visuomenėje procesai radikaliai kinta – jie tapo orientuoti į informaciją, jos panaudojimą. Žmonija įžengė į informacinį amžių kuriame žinios darys vis didesnę įtaką visoms gyvenimo sritims. Technologijų plėtra turi įtakos programinės įrangos kūrimo procesams, naujų metodų paieškai, skirtai informacijai ir žinioms kaupti, skleisti, valdyti. Informacijos supratimas siejamas su veiklos kompiuterizavimo procesais, naujomis technikos rūšimis, informacijos apdorojimo, saugojimo ir perdavimo technologijomis. Tačiau norint suprasti ir išsiaiškinti informacinių technologijų svarbą reikia suprasti pačią informacinių technologijų reikšmę, jos pagrindines sąvokas ir dėsnius. Būtent šiuos klausimus aš ir bandysiu apžvelgti savo darbe. (1 paveikslėlis ) 1 paveikslėlis
 7. 7. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 7/23 IV. Informacinių technologijų samprata Žodis „technologija“ vartojamas nuo senų laikų, kilęs iš graikų kalbos: „technė“ reiškia menas, amatas, „logos“ – sąvoka, žodis. Dažniausiai suprantamas kaip procesų, reikalingų tam tikrai produkcijai gaminti, visuma. Vienas iš svarbiausių technologijos bruožų – technologiniai procesai kokybiškai keičia apdirbamąjį produktą. Šio šimtmečio antrojoje pusėje intensyviai vartojama sąvoka „informacinės technologijos“. Kartais dar išskiriama ir informatikos technologija. UNESCO1 dokumentuose aiškiai ir griežtai apibrėžiamos sąvokos: informatika, informatikos technologija ir informacinės technologijos. Informatika: mokslas, nagrinėjantis informaciją apdorojančių sistemų projektavimą, realizavimą, įvertinimą, naudojimą ir priežiūrą, įskaitant techninę ir programinę įrangą, organizacinius ir socialinius aspektus bei įtaką industrijai, komercijai, vyriausybei ir politikai. Informatikos technologija: informatikos taikymai visuomenėje. Informacinės technologijos: informatikos technologijos kombinacija su kitomis giminingomis technologijomis. Taigi UNESCO1 dokumentai informacines technologijos suvokia gerokai plačiau, apimančias ir gretimas technologijas, kurios turi sąsajų su informacija. Šiaip dažniausiai informacinės technologijos suvokiamos kaip būdų ir priemonių visuma informacijai apdoroti. Taigi informacinės technologijos apima visus metodus ir priemones, kurie yra skirti kompiuteriniams duomenims apdoroti: surinkti, rūšiuoti, laikyti, perduoti bei kitaip automatiškai, pritaikant kompiuterio programas, tvarkyti duomenis. Čia pabrėžiamas žodis „kompiuterio“. Mat informacija rūpėjo ir praeitame šimtmetyje, ir dar anksčiau, tik ši veikla nebuvo vadinama informacinėmis technologijomis. Iš esmės informacinės technologijos naudojamos informacijai kurti ir apdoroti. Į informacinių technologijų sampratą įeina įvairi programinė įranga (pavyzdžiui, tekstų rengimo sistema, skaičiuoklė, duomenų bazė), o taip techninė įranga skirta informacijos apdorojimui. 1 UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, įkurta Jungtinės Tautose 1945 metais, siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų tautų švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijų srityse.
 8. 8. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 8/23 V. Pagrindinės informatikos sąvokos ir jų apibrėžimai A.Bendrieji terminai:22 p. Informacija – žinios apie faktus, įvykius, daiktus, procesus, idėjas, sąvokas ir kitus objektus, kurios kuriame nors kontekste turi kokią nors prasmę. Informatika – mokslas bei technikos šaka, kuri nagrinėja informacijos apdorojimą, panaudojant kompiuterius. Ji skatina intensyvų informacijos apsikeitimą tarptautiniu mastu. Praktikoje informatika apima tiek abstrakčius algoritmų, formalių gramatikų ir panašius tyrimus, tiek ir konkretesnes sritis – programavimo kalbas, programinę, techninę įrangą bei kompiuterio sudėtines dalis, kurie turi specialius pavadinimus Duomenys formalizuotas informacijos vaizdinys,tinkamas perduoti kitiems, suvokti ir apdoroti. Duomenys gali būti apdorojami neautomatizuotai arba panaudojant automatines priemones. Tekstas – duomenys, pateikiami ženklais, simboliais, žodžiais, žodžių junginiais, sakiniais, pastraipomis, lentelėmis, išnašomis ar kitais ženklų junginiais, parengti siekiant perteikti prasmę ir darant prielaidą, jog jie suvokiami skaitytojų, mokančių tam tikrą natūraliąją arba dirbtinę kalbą. Prieiga – galimybė pasinaudoti kuriuo nors resursu. Informacijos apdorojimas – sistemingas operacijų su informacija atlikimas, apimantis duomenų apdorojimą ir duomenų perdavimą bei įstaigos automatizavimo sistemos atliekamas operacijas. Duomenų apdorojimas – sistemingas operacijų su duomenimis atlikimas. Techninė įranga — informacijos apdorojimo sistemos fizinių komponentų visuma arba tos visumos dalis. Programinė įranga– informacijos apdorojimo sistemos programų, procedūrų, taisyklių visuma arba tos visumos dalis kartu su atitinkama dokumentacija. Įmontuotoji programinė įranga – sutvarkytas komandų rinkinys ir su tomis komandomis susieti duomenys, saugomi (dažniausiai pastoviojoje - neoperatyviojoje atmintyje; angl. ROM) taip, kad funkciškai nepriklausytų nuo pagrindinės atminties įrenginio.
 9. 9. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 9/23 Atminties įrenginys - funkcinis vienetas, į kurį duomenys gali būti įrašomi, saugomi ir iš kurio gali būti skaitomi. Atmintis – adresuojamoji apdorojimo vieneto atminties erdvė ir visa kita komandoms vykdyti naudojama vidinė atmintis. Automatinis - informatikos terminas, nusakantis žmogui nedalyvaujant vykstantį procesą arba taip veikiantį įrenginį. Automatizavimas arba automatizacija - procesų arba įrenginių transformacija į automatinį veikimo būdą Kompiuterizacija arba kompiuterizavimas - tai viena iš automatizacijos rūšių, kai automatizavimas yra atliekamas panaudojant kompiuterius arba kompiuterines-informacines technologijas. Kompiuterių karta yra glaudžiai siejama su šiuolaikinių kompiuterių istorija ir kartu yra šiuolaikinių kompiuterių klasifikacijos kategorija, kuri remiasi jų gamyboje taikytomis technologijomis. Skaičiavimo– įstaiga, organizacija ar jų padalinys, teikiantis informacijos apdorojimo paslaugas ir sudarytas iš žmonių, techninės ir programinės įrangos. Duomenų apdorojimo sistema – sistema, sudaryta iš vieno arba kelių kompiuterių, išorinių įrenginių bei programinės įrangos. Visa ši visuma yra skirta duomenų apdorojimui. Informacijos apdorojimo sistema (IAS) - sistema, sudaryta iš vienos arba kelių duomenų apdorojimo sistemų, įstaigos automatizavimo įrenginių, ryšio įrenginių ir panašiai, atlikti informacijos apdorojimą. Informacinė sistema (IS) informatikoje apibrėžiama kaip informacijos apdorojimo sistemos ir organizacijos išteklių visuma, skirta informacijai apdoroti, formuoti, skleisti. Kitaip tariant, tai struktūrizuotas procesų ir procedūrų rinkinys, kuriame yra kaupiami duomenys, organizuojami ir perduodami vartotojui. Resursas – riboto prieinamumo priemonė veiksmui atlikti, procesui pradėti, kuri yra sunaudojama ir gali išsibaigti. Informatikos procesas - iš anksto apibrėžta konkrečios programos arba kokios nors jos dalies vykdymo metu įvykstančių įvykių seka
 10. 10. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 10/23 Konfigūracija – informatikos sąvoka, nusakanti informacijos apdorojimo sistemos, jos techninės bei programinės įrangos struktūrą, sudėtį, organizavimą ir funkcinių vienetų tarpusavio ryšius. Funkcinė schema – schema, kurioje geometrinėmis figūromis pavaizduotos svarbiausios sistemos dalys bei funkcijos, o tas figūras jungiančiomis linijomis – tų dalių bei funkcijų tarpusavio ryšiai. Sąsaja – bendrąja prasme, atskirų elementų, reiškinių, dalykų ryšys, siejimasis. Kompiuterių tinklas – tarpusavyje sujungtų savarankiškų kompiuterių aibė. Laikmena – įtaisas duomenims laikyti, pvz., diskelis, diskas, magnetinė juosta ir kt. B.Informacijos vaizdavimo sąvokos: Signalas – fizinė informacijos išraiška. Taip pat – funkcija, apibūdinanti fizinės sistemos būseną. Diskretūs duomenys — duomenys, sudaryti iš skirtingų elementų. Skaitiniai duomenys — duomenys sudaryti iš skaičių. Skaitmeniniai duomenys — duomenys, sudaryti iš skaitmeninių reikšmių. Simbolis – daiktinis, vaizdinis ar garsinis ženklas, perteikiantis kokią nors sąvoką ar idėją, turintis tradicinę reikšmę. Bitas – elementarusis informacijos matavimo vienetas. Vienas bitas atitinka informacijos kiekį, kuris gaunamas sužinojus atsakymą į klausimą, turintį du lygiaverčius atsakymus. Pavyzdžiui, metant monetą galima spėti kuria puse ji nukris. Taigi bitas gali turėti vieną iš dviejų reikšmių („taip“ arba „ne“, „juoda“ ar „balta“ ir pan.) Kompiuterijoje naudojamoje dvejetainėje skaičiavimo sistemoje šios reikšmės žymimos vienetu ir nuliu. Baitas– informacijos kiekio matavimo vienetas, sudarytas iš bitų sekos. Ženklas - abstraktus, daugiaprasmis dalykas, reiškiantis kokio nors objekto būdingą natūralią žymę, kito kokio nors objekto daiktinę ar vaizdinę žymę. Skaitmuo – sąvoka, vartojama matematikoje ir informatikoje. Skaitmenys – simboliai, kuriais užrašomi skaičiai.
 11. 11. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 11/23 C.Programavimo sąvokos: Programa – kompiuteriui ar interpretatoriui skirta instrukcijų seka. Programavimas – kompiuterių programų kūrimo proceso dalis, kai algoritmas užrašomas kuria nors programavimo kalba. Algoritmas – tai tam tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint pasiekti tam tikrą rezultatą. Dirbtinėmis kalbomis vadinamos kalbos, kurių žodynas ir gramatika yra specialiai sukurti vieno ar kelių žmonių, o ne natūraliai susiformavę istorijos eigoje. Programavimo kalba – dirbtinė kalba, skirta programoms užrašyti. D. Techninė įranga: Kompiuteris – skaičiavimo mašina. Kompiuteris neturi intelekto, negali priimti savarankiškų sprendimų ir negali daryti klaidų. Įrenginys kiekvieną savo veikimo sekundę atlieka skaičiavimus, kurie pasireiškia darbo atlikimu. Kompiuterių galimybės bei įvairovė priklauso nuo programinės įrangos, kuri gali atlikti daug operacijų. Procesorius – loginis įtaisas, apdirbantis duomenų srautą. Mikroprocesorius – procesorius, realizuotas, kaip mikroschema ar mikroschemų rinkinys. Integrinis grandynas (IG) – vientisu technologiniu procesu pagamintas užbaigtas funkcinis įtaisas, susidedantis bent iš keleto neišardomai sujungtų elementų ir hermetizuotas viename korpuse. Terminalas – galutinis įtaisas, prietaisas gavimo grandinėje Darbo stotis – XX a. 8-ajame dešimtmetyje atsiradusi ir 9-ajame dešimtmetyje išpopuliarėjusi kompiuterių rūšis, užimanti tarpinę vietą tarp superkompiuterių ir asmeninių kompiuterių, naudojama inžineriniams, grafiniams ir pan. skaičiavimams. Mikrokompiuteriai — tai nedidelių dydžių kompiuteriai, kurių centrinio procesoriaus darbą atlieka mikroprocesorius. Dauguma detalių, kurios sudaro mikrokompiuterį,
 12. 12. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 12/23 būna įmontuotos į vieną dėžę arba trumpais laidais prijungtos prie tos pačios dėžės, pvz.: monitorius, pelė, klaviatūra. Asmeninis kompiuteris– asmeniniam naudojimui skirtas kompiuteris. Superkompiuteris – kompiuteris, sukurtas atlikti skaičiavimus taip greitai, kaip tik leidžia tuo metu esančios technologijos. Nešiojamasis kompiuteris — toks kompiuteris, kuris suprojektuotas pernešti jį iš vienos vietos į kitą. E. Programinės įrangos sąvokos: Taikomoji programinė — kompiuterio vykdomų instrukcijų seka, skirta tam tikriems veiksmams atlikti. Dažniausiai tokia įranga parašoma naudojant programavimo kalbas, o vėliau kompiliuojant ar interpretuojant parašytą kodą. Programų inžinerija – mokslas, tiriantis programų sistemų kūrimą pritaikant informatikos, projektų valdymo ir kitų mokslo sričių žinias. Operacinė sistema (OS) – speciali programinė įranga, užtikrinanti vartotojo sąsają ir kompiuterio techninės įrangos, taikomųjų programų bei duomenų valdymą. Programų paketas — išsamus programų rinkinys kartu su savo dokumentacija, pateiktas keletui vartotojų tos pačios dalykinės srities uždaviniams. Sistemos dokumentacija — dokumentų rinkinys, aprašantis informacijos apdorojimo sistemos, programų paketo arba programos reikalavimus. Sisteminė programinė įranga — nuo dalykinės srities nepriklausanti programinė įranga, kuri palaiko taikomosios programinės įrangos funkcionavimą.
 13. 13. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 13/23 VI. Informatikos dėsniai ir procesai Informacija - labai plati sąvoka. Ji kilusi iš lotynų kalbos žodžio informatio, reiškiančio "išaiškinimas, pranešimas, pavaizdavimas". Informacijos sąvoką patogu vartoti tada, kai kalbame abstrakčiai, kai mums rūpi pats informacinio ryšio buvimas. Informacijos sąvoka žmogui praktinėje veikloje nėra itin svarbi. Daug svarbiau konkrečiai įvardyti turimą ar ieškomą informaciją, jos turinį, vertę, tinkamumą, svarbą. A.Bendrieji informacijos dėsniai: Informacija yra valdoma tam tikru dėsnių – esminių sąryšių, glaudžiai susijusių su informacijos savybėmis. Dažniausiai kalbama apie tris informacijos dėsnius: a. Informacijos kiekio augimas Informacijos kiekis auga nepaprastai greitai: kasdien pasaulyje išspausdinama šimtai milijonų laikraščių, o kiek dar informacijos dar perduoda pusė milijono radijo siųstuvų, televizijos programų. Ar nenuskęsime šitokiame informacijos sraute? XIX amžiaus viduryje pasaulyje buvo labai pradėję daugėti arklių (plėtėsi arklių transportas, naudotas įvairiose srityse). Dėl to net imta baimintis, kad XX amžiuje visi gyventojai turės verstis arklininkyste ... Tačiau netrukus buvo išrastas vidaus degimo variklis, padaręs perversmą transporte: imta gaminti automobilius, traukinius, lėktuvus. Taip pat yra su informacija: turi atsirasti priemonės, kuriomis būtų galima lengvinti ją tvarkyti, tos priemonės turi būti prieinamos daugumai žmonių - nebrangios, lengvai įvaldomos. Tokios priemonės - kompiuteriai - atsirado persiritus per šio šimtmečio vidurį. Dabar jau niekam nekyla abejonių, kokie nepamainomi kompiuteriai informacijai kaupti, saugoti, apdoroti, perduoti bei ieškoti. Žmogaus informacinė galia labai ribota. Žmogus gali įsiminti maždaug 25 bitus, arba vidutiniškai tris žodžius per sekundę. Taigi per gyvenimą žmogus gali perskaityti iš viso 2 - 3 tūkstančius knygų, ir tai jeigu kasdien skaitytų po 50 puslapių. Štai per paskutinį pusšimtį metų išleista daugiau kaip 50 milijonų knygų. Vadinasi, žmogus gali perskaityti tik vieną knygą iš 10 tūkstančių.
 14. 14. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 14/23 Esant tokiam žmogaus galimybių ir vis didėjančio informacijos srauto neatitikimui, atsirado prielaidos imtis kurti darbo su informacija griežtą organizacinę struktūrą. Žmogui reikalingi pagalbininkai, kurie tūkstančius kartų greičiau už jį apdorotų informaciją, iš gausybės atrinktų reikalingiausią, pateiktų ją galutinei žmogaus analizei. Kompiuteris gali atlikti keletą tūkstančių ar net milijonų veiksmų per sekundę. Jame gali būti sukauptas didžiulis kiekis informacijos. Vadinasi, jis gali būti puikus žmogaus pagalbininkas ieškant informacijos ar ją apdorojant. Pasižvalgykime po didesnes bibliotekas. Daugelyje miestų jų knygų katalogus jau keičia kompiuteriai. Nereikės raustis po korteles, ieškoti pagalbinių katalogų. Viskas vienoje vietoje: surinkai klausimą, tuoj pat gauni atsakymą apie pageidaujamą knygą arba knygų sąrašą ieškoma tema. Interneto naudotojų skaičius Europoje 2012 metais Šalis Skaičius milijonais Vokietija 67,48 Turkija 36,46 Švedija 8,44 Rusija 67,98 Prancūzija 52,23 Olandija 15,55 Lenkija 24,94 Italija 35,8 Ispanija 36,61 D.Britanija 52,73 Austrija 6,56 1 lentelė
 15. 15. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 15/23 b. Informacijos senėjimas Informacija sensta: ji atsiranda būna ir pranyksta. Dažnai ne visa sunyksta, o tampa žiniomis kitai pakopai. 2 paveikslėlis c. Informacijos sklaida Informacijos sklaidos dėsnį 1934 metais suformulavo anglų mokslininkas S.Bredfordas. Jis nagrinėjo mokslinę literatūrą ir pastebėjo, kad tik 50% straipsnių, kuriuose aptariamos elektrotechnikos problemos, buvo publikuoti specialiuose tos mokslo šakos žurnaluose. Kiti 25% straipsnių buvo išspausdinti įvairių kitų mokslo šakų žurnaluose, likusieji 25% buvo pateikti daugelyje populiarių žurnalų. Paaiškėjo, kad panašiai yra ir su kitomis temomis - informacija išsisklaido, maždaug tik pusė jos paskelbiama toms temoms skirtuose leidiniuose. Mokslinės literatūros pateikimas Mokslinės literatūros pateikimo vieta Mokslinės literatūros pateikimo kiekis procentais Specialūs tos mokslo šakos žurnalai 50% Kitų mokslo šakų žurnalai 25% Populiarieji žurnalai 25% 2 lentelė
 16. 16. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 16/23 B.Programavimo procesas Norėdami parašyti duotam uždaviniui programą, turime jį išreikšti programavimo konstrukcijų (sakinių) seka. Taigi jį skaidome į mažesnes dalis – etapus. Vieni mokslininkai nurodo penkis programavimo proceso etapus, kiti – septynis, ar dar daugiau. Mes išskiriame septynis svarbiausius etapus ir paprastai vadiname juos uždavinio programavimo etapais ar dalimis: 1. Uždavinio formulavimas. 2. Sprendimo algoritmo parikimas ar sudarymas. 3. Programos rašymas (sudarymas). 4. Programos tikrinimas (testavimas). 5. Programos tobulinimas. 6. Programos derinimas. 7. Programos dokumentavimas. Trumpai aptarsiu kiekvieną šių etapų, tiksliau, priminsime, kas svarbiausia kiekviename etape. a. Uždavinio formulavimas. Prieš programuodami turime išsiaiškinti visus reikalavimus būsimai programai, t. y. sudaryti tikslią programavimo užduotį. Todėl formuojant uždavinį, reikia aiškiai nurodyti, ką turi atlikti programa, kokie turi būti pradiniai duomenys ir rezultatai. Svarbu išsiaiškinti, kaip reikės pateikti rezultatus – išdėstyti lentelėse, pavaizduoti grafiškai, išspausdinti su antraštėmis, eilutėmis ir t. t. Kaip gauti rezultatus, t. y. kokius veiksmus reikia atlikti, nustatoma vėliau, sudarant programą. b. Sprendimo algoritmo parinkimas ar sudarymas. 3 paveikslėlis
 17. 17. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 17/23 Uždavinio sprendimo algoritmą turi sugalvoti programuotojas. Juk programa ir yra tikslus uždavinio sprendimo aprašymas, kurį vienodai supranta ir žmogus, ir kompiuteris. Tiktai kompiuteris, spręsdamas uždavinį, atlieka dar skaičiavimo darbą, kuris nurodomas programoje. Taigi programuotojas, visų pirma turi išsiaiškinti, kaip spręsti duotą uždavinį. Jis gali pritaikyti jau žinomus metodus, pavyzdžiui, tiesinių lygčių sistemą, spręsti sudėties būdu, pirminius skaičius ieškoti Eratosteno rėčio metodu 2ir panašiai. Tačiau kartais programuotojui tenka pačiam sukurti uždavinio sprendimo metodą. c. Programos sudarymas. Kiekvieno uždavinio programa yra savita. Be to, tam pačiam uždaviniui spręsti galima sudaryti daug skirtingų programų. Programavimas yra kūrybinis procesas, ir universalių receptų, kaip sudaryti vieno ar kito uždavinio programą, nėra. Tačiau vadovaujantis bendrais dėsniais, šį darbą būtų galima paspartinti, atlikti geriau. Iš karto sudaryti sudėtingo uždavinio programą sunku arba iš viso neįmanoma. Tokiu atveju uždavinys skaidomas į keletą smulkesnių dalių, kurių kiekviena sprendžiama (programuojama) atskirai. Jeigu toji dalis yra dar per stambi, tai ji skaidoma į smulkesnes dalis tol, kol jų programos pasidaro pakankamai trumpos ir vaizdžios. d. Programos tikrinimas. Sudarant programą, labai lengva suklysti. Todėl prieš pateikiant ją kompiuteriui, reikia kruopščiai patikrinti. Tikrinant programą, reikėtų įsitikinti: 1) ar nėra sintaksės klaidų (netaisyklingai užrašytas kuris nors sakinys, praleistas skyrybos ženklas ir panašiai); 2) ar aprašyti visų kintamųjų vardai; 3) ar apibrėžtos visų kintamųjų reikšmės; 4) ar programos veiksmai baigtiniai; 2 Eratosteno rėtis. Graikų matematikas Eratostenas (~275-~195 m. pr. m. e.) pasiūlė paprastą metodą kaip rasti visus pirminius skaičius nuo 2 iki n. Jis ant papiruso surašė visus natūrinius skaičius nuo 2 iki 1000 ir pradurdavo sudėtinius skaičius. Tokiu būdu liko tarsi rėtis su „išsijotais“ sudėtiniais skaičiais, o pirminiai skaičiai liko.
 18. 18. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 18/23 5) ar programa duos teisingus rezultatus. Be abejo, svarbiausia gauti teisingus rezultatus. Tačiau juos patikrinti sunku. Vienas paprasčiausių tikrinimo būdų – pasirinkus kokius nors pradinius duomenis, pačiam programuotojui (be kompiuterio) atlikti programoje užrašytus veiksmus. Veiksmai atliekami taip, kaip juos atliktų kompiuteris , t. y. paraidžiui, mechaniškai, nesigilinant į jų prasmę. Tikrinimui parinkti pradiniai duomenys vadinami kontroliniais. Labai svarbu parinkti tinkamus kontrolinius duomenis. Jie turi būti būdingi tikrinamai programai – tokie, kad būtų patikrinamos visos programos dalys. Be to, kontrolinius duomenis, reikia patikrinti taip, kad galėtume nesunkiai apskaičiuoti rezultatą.
 19. 19. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 19/23 e. Programos tobulinimas. Ne iš karto pavyksta sudaryti tobulą ir ekonomišką programą. Dažnai gimsta naujų idėjų programai patobulinti – padaryti ją trumpesnę, lakoniškesnę, aiškesnę ar ekonomiškesnę (pavyzdžiui, greičiau atliekamą). f. Programos derinimas. Programuotojas, sudaręs programą ir pateikęs ją kompiuteriui, paprastai tikisi teisingų rezultatų. Tačiau net ir gerai patikrintoje programoje pasitaiko klaidų. Kompiuteris spausdina pranešimus apie visas aptiktas klaidas. Programuotojas turi išnagrinėti kiekvieną klaidą ir ištaisytą programą vėl pateikti kompiuteriui. Šis procesas kartojamas tol, kol programoje nelieka klaidų. Šitaip ištaisomos visos sintaksės klaidos. Prasmines klaidas rasti sunku. Jų ieškoma pateikiant kompiuteriui pradinius duomenis ir lyginant jo spausdinamus rezultatus su iš anksto žinomais rezultatais. Tinka tie patys kontroliniai duomenys, kurie buvo vartojami tikrinant programą be kompiuterio. Tiktai dabar galime imti ir kitus, sudėtingesnius duomenis, nes skaičiuojame ne mes, o kompiuteris. Ne visas prasmines klaidas pavyksta greitai ir lengvai surasti. Sudėtingose programose pasitaiko sunkiai aptinkamų klaidų. Kaip jų ieškoti – bendrų receptų nėra. Dažnai praverčia įžvalgumas, logika, programavimo išmanymas. Kai programos vaizdžiai, suprantamai parašytos, jas lengviau skaityti, o kartu ir surasti klaidas. g. Programos dokumentavimas. Užbaigus programą labai svarbu ją aprašyti, nurodyti vartotojui svarbią informaciją. Visuomet nurodoma programos sudarymo data, autorius, įstaiga, kam programa skirta, kokios jos galimybės ir ribojimai. Jei programa didelė, reikia aprašyti jos atskiras komponentes, įdiegimo ypatumus, ryšius su kitomis programomis. Programos dokumentavimas priklauso nuo tikslo, kuriam reikia dokumentuoti. Dažniausiai pasitenkinama trumpa informacija ar instrukcija vartotojui. Jei programa skirta
 20. 20. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 20/23 moksliniams tyrinėjimams, reikia kruopščiai aprašyti jos veikimo principus, pasirinktus algoritmus. Naudojamus sprendimo būdus, algoritmų esmę reikia aprašyti ir sudarant mokomąsias programas – tuomet lengviau jas vertinti, palyginti. Taigi programos paruošimas yra ilgas ir kruopštus darbas. Tačiau kai programa sudaryta ir suderinta, ją galima atlikti daug kartų, įvedant vis kitus pradinius duomenis. Tokia programa gali pasinaudoti ir kiti, ne tik jos autorius.
 21. 21. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 21/23 VII. Išvados Taigi, žinodami pagrindines informacinių technologijų sąvokas, išsiaiškinome, jog informacinės technologijos apima visus metodus ir priemones, kurie yra skirti kompiuteriniams duomenims apdoroti: surinkti, rūšiuoti, laikyti, perduoti bei kitaip automatiškai, pritaikant kompiuterio programas, tvarkyti duomenis. Taip pat išsiaiškinome, jog mokslininkai nurodo septynis programavimo proceso etapus: uždavinio formulavimą, sprendimo algoritmo parikimą ar sudarymą, programos rašymą, programos tikrinimą, programos tobulinimą, programos derinimą, programos dokumentavimą. Kas be ko sužinojome, jog informacija gyvuoja pagal tam tikrus dėsnius - informacijos kiekio augimą, senėjimą ir sklaidą.
 22. 22. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 22/23 VIII. Literatūros sąrašas Vikipedia [žiūrėta 2014-10-30] Prieiga per Internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Vikisritis:Informatikos_pagrindin%C4%97s_s%C4%85vokos> Daukanto edu 9-10kl. Pagrindinis puslapis [žiūrėta 2014-10-30] Prieiga per Internetą: < http://www.daukantas.lt/edu_http/Info/vad-9_10/info/info_01.html> Žinių moksleiviams ir studentams puslapis [žiūrėta 2014-10-30] Prieiga per Internetą: < http://mokslai.lt/referatai/konspektas/28579.html>. GAMBA puslapis [žiūrėta 2014-10-30] Prieiga per Internetą:<http://www.gamba.cl/2013/07/la-transformacion-del-ser-humano/> Lietuvos Geografijos mokytojų asociacijos puslapis [žiūrėta 2014-10-30] Prieiga per Internetą: < http://geografija.lt/2014/01/ar-siuolaikines-technologijos-sunaikins-musu-atminti/> Expildo puslapis [žiūrėta 2014-10-30] Prieiga per Internetą: < http://www.explido.de/blog/affiliate-marketing-around-the-world-spain-portugal-and-italy/
 23. 23. PAGRINDINĖS INFORMATIKOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI. INFORMACIJOS DĖSNIAI IR PROCESAI. INFORMACINIU TECHNOLOGIJŲ SAMPRATA 2015 m. sausio 13 d. 23/23 𝐶 = 2𝜋15 ∛5 = 144 114 = √ 𝑥2 9𝑎 5 + 15 = 159 A= | 9 4 6 5 3 2 18 7 3 | |15| =

×