Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Kanton (Çin) modeli

 1. Kanton Modeli
 2. Kanton Modeli
 3. Çin’deki Kanton Modeli, Türkiye merkezli bölgesel işbirliği/işbölümü önerisi açısından birçok ipuçlarını içerisinde taşımaktadır. Kanton eyaleti, Hong Kong ile birlikte değerlendirildiğinde ne denli büyük bir güç teşkil ettiği daha iyi anlaşılmaktadır. Çin’in dış ticaretinin %40’ı Hong Kong’a komşu Kanton bölgesinden yapılmaktadır.İhracata yönelik üretim yapan JV fabrikalar Kanton bölgesinde yoğun olarak yeralmaktadır. İhracata yönelik çalıştıklarından, ithal lisansı alabiliyorlar, Asya- Pasifik’in ticaret merkezi olan Hong Kong bağlantısından yararlanıyorlar. Çin’in dünyaya açılımı da bu bölgedeki JV yatırımlarla gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar bilhassa İnci Nehri deltası (Pearl River Delta-PRD) civarında yoğunlaşmıştır. Hong Kong’dan eyaletin başkentine karayoluyla 3 saatte ulaşılmaktadır. Eyalet başkentine kadar yine delta boyunca birçok şehir dizilmiş olup bu şehirlere deniz otobüsleri ile de ulaşılmaktadır. İnci Nehri deltası küresel bir üretim üssü hüviyetindedir. Tüketim sanayine yönelik sayısız yabancı yatırımlı JV fabrikalar burada inanılmaz bir insan ve mal trafiği yaratmaktadır. Konteynerler, deniz otobüsleri, inip kalkan uçaklar, TIR’lar başdöndürücü bir dinamizm yaratmaktadır. •. Kanton Modeli
 4. Çin’deki Kanton Modeli, Türkiye merkezli bölgesel işbirliği/işbölümü önerisi açısından birçok ipuçlarını içerisinde taşımaktadır. Kanton eyaleti, Hong Kong ile birlikte değerlendirildiğinde ne denli büyük bir güç teşkil ettiği daha iyi anlaşılmaktadır. Çin’in dış ticaretinin %40’ı Hong Kong’a komşu Kanton bölgesinden yapılmaktadır.İhracata yönelik üretim yapan JV fabrikalar Kanton bölgesinde yoğun olarak yeralmaktadır. İhracata yönelik çalıştıklarından, ithal lisansı alabiliyorlar, Asya- Pasifik’in ticaret merkezi olan Hong Kong bağlantısından yararlanıyorlar. Çin’in dünyaya açılımı da bu bölgedeki JV yatırımlarla gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar bilhassa İnci Nehri deltası (Pearl River Delta-PRD) civarında yoğunlaşmıştır. Hong Kong’dan eyaletin başkentine karayoluyla 3 saatte ulaşılmaktadır. Eyalet başkentine kadar yine delta boyunca birçok şehir dizilmiş olup bu şehirlere deniz otobüsleri ile de ulaşılmaktadır. İnci Nehri deltası küresel bir üretim üssü hüviyetindedir. Tüketim sanayine yönelik sayısız yabancı yatırımlı JV fabrikalar burada inanılmaz bir insan ve mal trafiği yaratmaktadır. Konteynerler, deniz otobüsleri, inip kalkan uçaklar, TIR’lar başdöndürücü bir dinamizm yaratmaktadır. •. Kanton Modeli
 5. Bu dinamizm YENİ AKDENİZ kavramını açığa çıkartmaktadır. Asya-Pasifik bölgesinde Çin merkezli bir YENİ AKDENİZ oluşmaktadır. “Akdeniz dünyası” endüstriyel yenilikçi faaliyetlerin ve müteşebbislerin inisiyatifinin birleştiği bir potadır. ‘’Akdeniz dünyası’’ sermaye akışının, ticaretin biraraya toplanmasının ve altyapı bağlantılarının ürettiği kuvvetlerin kıyı bölgelerini anakaralarından ayırdığı ve bu mekanı diğer güç yönlerine doğru yeniden yapılandırdığı, bürokratik planlamanın sıkı kontrol mekanizmasını zorlaştıran çok yüzlü bir alandır. Akdeniz dünyası farklı medeniyet bölgeleri arasında bir bağlantıdır. Yeni Akdeniz, artık Asya'da canlanmaktadır. Yeni Akdeniz’in bellibaşlı limanları ise dünyadaki en büyük 10 limanları teşkil etmektedir. Asya-Pasifik'in onyıl içerisinde global GSMH dağılımında birinci sıraya oturacak olması, bu "Yeni Akdeniz" coğrafyasındaki sanayileri büyük bir hızla büyütmektedir. YENİ AKDENİZ
 6. Bilhassa Clinton yönetimi ile birlikte Büyük Çin (Greater China) kavramı işlenmeye başlanmıştır. Çinliler de 20 yıldan uzun süredir devamlı %7-8 büyüyen ekonomileri ile bunun semeresini toplamaktadırlar. Clinton yönetimi Çin’i (daha doğrusu Greater China= Çin+Hong Kong+Tayvan) dünyanın 10 gelişen ekonomisi arasında başköşeye oturtmuştur. Aynı dili konuşan Tayvanlı, Hong Kong’lu, Çin Halk Cumhuriyetindeki ve denizaşırı ülkelerdeki (ABD, İngiltere, Kanada, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda) Çinliler bir network anlayışı içerisinde inanılmaz bir ekonomik dinamizm yaratıyorlar. Örneğin, Kanton’daki döşemelik deri tabakhanesi kromlu derisini Tayland’a; Tayland’daki döşemelik deri tabakhanesi de bitmiş derisini Çin’deki deri mobilya ihracatçısına satmaktadır. Burada tarihi ve etnik bağlar da etkin bir rol oynamaktadır. Diğer bir örnekte ise, deri mobilya konusunda uzmanlaşmış Singapur merkezli ve halka açık bir holding 27 ülkede teşkilatlanmış, üretiminin yarısından fazlasını Asya- Pasifik ve Almanya’ya ihraç eden, Çin’de iki tabakhanesi, Malezya ve Singapur’da deri mobilya fabrikaları olan, Asya-Pasifik’in en büyük deri mobilya üreticilerinden biridir. Çin, ülke genel ihracatının % 60’ını bölgesel pazarlarına yapıyor. Küreselleşmenin ivme kazandırdığı ticarette bölgeselleşme eğilimlerinin neticesinde Büyük Çin (Çin/Tayvan/H.Kong), Kore ve Güney Doğu Asya (Endonezya, Tayland, Vietnam,Filipinler) deri sanayiinde işbirliğine yönelmişlerdir. Böylece Kore, Tayvan ve Hong Kong’ daki tabakhaneler ile ayakkabı ve saraciye üretimi Çin ve Güney Doğu Asya ülkelerine doğru yer değiştirmiştir. Büyük Çin (Greater China)
 7. Bilhassa Clinton yönetimi ile birlikte Büyük Çin (Greater China) kavramı işlenmeye başlanmıştır. Çinliler de 20 yıldan uzun süredir devamlı %7-8 büyüyen ekonomileri ile bunun semeresini toplamaktadırlar. Clinton yönetimi Çin’i (daha doğrusu Greater China= Çin+Hong Kong+Tayvan) dünyanın 10 gelişen ekonomisi arasında başköşeye oturtmuştur. Aynı dili konuşan Tayvanlı, Hong Kong’lu, Çin Halk Cumhuriyetindeki ve denizaşırı ülkelerdeki (ABD, İngiltere, Kanada, Tayland, Endonezya, Malezya, Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda) Çinliler bir network anlayışı içerisinde inanılmaz bir ekonomik dinamizm yaratıyorlar. Örneğin, Kanton’daki döşemelik deri tabakhanesi kromlu derisini Tayland’a; Tayland’daki döşemelik deri tabakhanesi de bitmiş derisini Çin’deki deri mobilya ihracatçısına satmaktadır. Burada tarihi ve etnik bağlar da etkin bir rol oynamaktadır. Diğer bir örnekte ise, deri mobilya konusunda uzmanlaşmış Singapur merkezli ve halka açık bir holding 27 ülkede teşkilatlanmış, üretiminin yarısından fazlasını Asya- Pasifik ve Almanya’ya ihraç eden, Çin’de iki tabakhanesi, Malezya ve Singapur’da deri mobilya fabrikaları olan, Asya-Pasifik’in en büyük deri mobilya üreticilerinden biridir. Çin, ülke genel ihracatının % 60’ını bölgesel pazarlarına yapıyor. Küreselleşmenin ivme kazandırdığı ticarette bölgeselleşme eğilimlerinin neticesinde Büyük Çin (Çin/Tayvan/H.Kong), Kore ve Güney Doğu Asya (Endonezya, Tayland, Vietnam,Filipinler) deri sanayiinde işbirliğine yönelmişlerdir. Böylece Kore, Tayvan ve Hong Kong’ daki tabakhaneler ile ayakkabı ve saraciye üretimi Çin ve Güney Doğu Asya ülkelerine doğru yer değiştirmiştir. Büyük Çin (Greater China)
 8. 10 Büyük Konteyner Limanı (2000)

Notas del editor

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
Publicidad