Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Dasar Pembangunan Negara

2.202 visualizaciones

Publicado el

Dasar Pembangunan Negara(RMK) Pengajian Am Semester2

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Dasar Pembangunan Negara

 1. 1. 3.3 Dasar Pembangunan Negara oleh Dayana
 2. 2. RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN (RMK-9)(2006-2010)
 3. 3. OBJEKTIF a) meningkatkan prestasi dan kemampuan negara ke tahap yang lebih cemerlang bagi menghadapi cabaran semasa. b) mengukuhkan daya saing dan daya tahan serta lebih berinovatif c) meningkatkan tahap produktiviti dan kandungan pengetahuan dalam ekonomi
 4. 4. OBJEKTIF d) membangunkan sumber manusia yang berkemahiran dan berpengetahuan sesuai dengan keperluan pasaran. e) memperhebat langkah pembasmian kemiskinan. f) Menyediakan kemudahan yang berkualiti tinggi melalui sistem yang cekap dan berkesan untuk memenuhi kehendak rakyat yang kian meningkat.
 5. 5. STRATEGI Mewujudkan keseimbangan yang optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. Meningkatkan usaha pembasmian kemiskinan, terutama dalam kalangan penduduk termiskin dan penduduk kawasan luar bandar.
 6. 6. Meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera, pengagihan pendapatan antara kaum dan pembangunan Mayarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang berkualiti tinggi melalui sistem penyampaian yang cekap dan berkesan untuk memenuhi kehendak rakyat yang semakin meningkat.
 7. 7. Menggalakkan penyertaan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi. Menguruskan sumber-sumber semula jadi secara berhemat dan mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar.
 8. 8. RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH (RMK-10)(2011-2015)
 9. 9. 10 Premis Utama RMK-10 a) Memacu ekonomi domestik dengan kepekaan persekitaran luar negara. b) Memanfaatkan kepelbagaian etnik untuk mencapai kejayaan di arena antarabangsa. c) Mentransformasi negara ke arah pendapatan tinggi menerusi pengkhususan. d) Menjayakan pertumbuhan diterajui oleh produktiviti dan inovasi
 10. 10. e) Memupuk,menarik dan mengekalkan modal insan yang unggul. f) Memastikan peluang yang saksama dan melindungi golongan mudah terjejas. g) Pertumbuhan bertumpu,pembangunan inklusif. h) Menyokong perkongsian pintar yang efektif. i) Menghargai khazanah alam sekitar. j) Kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing.
 11. 11. 5 TERAS STRATEGIK Mewujudkan persekitaran kondusif Falsafah dan pendekatan bagi menggerakkan kerajaan digubah untukpertumbuhan ekonomi. mentransformasikan Malaysia dengan metodologi Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) dan Prestasi Petunjuk Utama Negara (KPI).
 12. 12. Membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. Menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif. Mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup.
 13. 13. SOALAN I. Apakah objektif pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) ? .................................................................................... .................................................................................... I. Berikan tiga teras strategik dalam pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) ? ................................................................................... ...................................................................................
 14. 14. Sekian, TERIMA KASIH;)

×