Modele atomice

L
Realizat de: Bîrgăoanu
Laura
Interferenţă pe suprafaţa apei
Modelul atomic a lui DaltonModelul atomic a lui Dalton
►cel mai simplu model atomic este cel al sferei
rigide.
►atomii au formă sferică, sunt omogeni şi identici
pentru o substanţă, nu sunt încărcaţi electric.
►modelul este suficient pentru a explica structura şi unele proprietăţi
simple ale substanţei, fenomene simple: difuzia, schimbarea stării de
agregare.
Modelul atomic a lui ThomsonModelul atomic a lui Thomson
►în 1897 fizicianul englez J.J.Thomson a
pus în evidenţă, prin experienţe de
descărcare electrică în gaze rarefiate,
existenţa electronului, ca particulă cu
sarcină electrică negativă.
►în urma experienţelor efectuate
Thomson a imaginat un model al
atomului
►atomii sunt sfere uniform încărcate cu sarcină
pozitivă, iar electronii sunt încorporaţi în interiorul
sferei ( ca stafidele într-o plăcintă )
Experimentul lui RutherfordExperimentul lui Rutherford
Dispozitivul experimental
►o sursă radioactivă emite
particule α ( nuclee de He cu
sarcina pozitivă 2e şi masa
4u )
►particulele α trec printr-o foiţă
de aur.
►după ce străbat foiţa de aur particulele α cicnesc o placă acoperită cu
sulfură de zinc pe care se poate observa mici scântei luminoase.
►se determină astfel unghiurile sub care au
fost deviate particulele α.
►dacă sarcina pozitivă este uniform distribuită în
atom (modelul lui Thomson) particulele α sunt
deviate cu câteva grade la trecerea prin metal
datorită forţelor electrostatice.
►în experienţele de împrăştiere apar şi particule deviate sub unghiuri
mari , aceste deviaţii nu pot fi explicate decât dacă se admite că sarcina
pozitivă este concentrată în centrul atomului.
Modelul atomic Rutherford (planetar)Modelul atomic Rutherford (planetar)
►Rutherford presupune atomul ca având o
structură asemănătoare sistemului solar.
►întrega masă şi sarcina pozitivă a atomului sunt
concentrate într-un nucleu cu dimensiuni mult mai
mici (~10-14
m) decât cele ale atomului (~10-10
m)
►electronii se rotesc în jurul nucleului pe orbite
circulare.
Modelul planetar al atomului de hidrogenModelul planetar al atomului de hidrogen
►atomul de hidrogen este format dintr-un nucleu cu masă mare şi cu
sarcină pozitivă +e şi un electron cu sarcina negativă –e.
+e
►nucleul exercită asupra electronului o forţă
electrostatică de atracţie:
2
0
2
4 r
e
Fe
πε
=
►energia potenţială a sistemului electron-nucleu
este:
r
e
Ep
0
2
4πε
−=
►energia cinetică a sistemului este:
2
2
0vm
Ec =
+e
r
e-
Fe
Energia totală a atomuluiEnergia totală a atomului
►dacă Ec < | Ep |, electronul se deplasează pe o orbită închisă, iar
sistemul electron-nucleu este în stare legată
►energia totală sistemului este:
24
2
0
0
2
vm
r
e
EEE cp +−=+=
πε
►orbita circulară este stabilă dacă se îndeplineşte condiţia de echilibru:
forţa centripetă este forţa electrostatică
2
0
22
0
4 r
e
r
vm
πε
=
Energia totală:
r
e
E
0
2
8πε
−=
►conform modelului planetar rotaţia electronului în jurul nucleului ar
trebui să fie însoţită de o emisie de radiaţii electromagnetice care ar
duce la pierderea continuă a energiei electronului
►electronul ar descrie o mişcare în spirală, terminată cu căderea lui pe
nucleu
►datele experimentale nu au confirmat acest model
Postulatele lui BohrPostulatele lui Bohr
1. Stările legate ale atomului sunt stări în care atomul nu absoarbe şi nu
emite energie. Aceste stări ale atomului se numesc stări staţionare.
Într-o stare staţionară, energia sistemului este constantă în timp.
Valorile energiilor stărilor staţionare formează un şir discontinuu: E1,E2,
…En
2. Atomii absorb sau emit radiaţie
electromagnetică numai la trecerea
dintr-o stare staţionară în altă stare
staţionară
Energia emisă sau absorbită
sub forma unei cuante este
egală cu diferenţa dintre energia
finală şi iniţială a sistemului:
nkkn EEh −=ν
Foton absorbit
Foton emis
k
n
Modelul cuantificat al atomuluiModelul cuantificat al atomului
►primul model de natură cuantică al atomului
►modelul preia modelul planetar a lui Rutherford şi
îi aplică teoria cuantelor
►modelul atomic cuantificat a lui Bohr explică bine
efectele de emisie şi absorbţie ale atomului de
hidrogen şi ale atomilor hidrogenoizi ( atomi formaţi
dintr-un nucleu cu sarcina Ze şi un electron
Exemple : atomii ionizaţi He+
(Z=2), Li2+
(Z=3),
Be3+
(Z=4)
Condiţii de cuantificareCondiţii de cuantificare
Cuantificarea momentului cineticCuantificarea momentului cinetic
Momentul cinetic: L = r x p
►mărimea: L = r p sin( r, p )
►unda asociată electronului aflat în mişcare pe orbită este o undă
staţionară
p
h
nnr == λπ2
π2
h
nrpL ==
n = 1,2,3,……număr cuantic principal
+e
r
p = mv
e-
L
Cuantificarea razelor orbitelor electronilorCuantificarea razelor orbitelor electronilor
Fe
+e
r
e-
Condiţia de echilibru a orbitei:
2
0
22
0
4 r
e
r
vm
πε
=
sau ( )
0
2
02
4πε
em
rrp =
2
0
2
02
em
h
nrn
π
ε
=
Raza primei orbite Bohr: r1 = 0,53·10-10
m rn = n2
r1
Cuantificarea energiei stărilor staţionareCuantificarea energiei stărilor staţionare
Energia totală a electronului în modelul planeter:
r
e
E
0
2
8πε
−=
Condiţia de cuantificare a razelor orbitelor Bohr:
2
0
2
02
em
h
nr
π
ε
=
2
0
2
4
0
2
8
1
εh
em
n
En −=
Energia primei orbite:
E1 = - 13,6 eV
2
1
n
E
En =
Diagrama nivelelor energeticeDiagrama nivelelor energetice
E1=-13,6eV n = 1
n = 2
n = 3
n = 4
n →∞
E2=-3,4eV
E3=-1,51eV
E4=-0,85eV
E∞= 0
E (eV)
n = 1, stare fundamentală, de energie E1
n = 2,3,4,…, stări excitate, de energii E2, E3, E4, …
Spectru continuu
Absorbţia şi emisia de radiaţie electromagneticăAbsorbţia şi emisia de radiaţie electromagnetică
hν31
n =1E1
n =2E2
n =3E3
hν31
hν32
hν21
►trecerea electronului din starea fundamentală într-o stare excitată
(excitare) se face prin absorbţia unui foton
►trecerea electronului dintr-o starea excitată în starea fundamentală
(dezexcitare) se face prin emisia unui foton
►dezexcitarea se poate face: - direct pe starea fundamentală
- în trepte, prin stări intermediare
Liniile spectrului de emisie al hidrogenuluiLiniile spectrului de emisie al hidrogenului
►atomul de hidrogen aflat în stare excitată revine pe nivelul fundamental
sau pe nivele intermediare
►fiecare tranziţie, între nivele k şi n, are loc cu emisia unui foton






−=−== 2222
0
4
0 11
8 knh
em
EE
hc
h nk
kn
kn
ελ
ν
17
32
0
4
0
10097,1
8
−
⋅== m
ch
em
R
ε
Constanta lui Rydberg:






−= 22
111
kn
R
knλ
Lungimea de undă a liniilor spectrale emise
Seriile spectrale ale hidrogenuluiSeriile spectrale ale hidrogenului
►pentru n = 1, se obţine seria Lyman, cu liniile în ultraviolet, descoperită
în anul 1906,






−= 22
1
1
1
11
k
R
kλ
k = 2,3,4,…,∞
►pentru n = 2, se obţine seria Balmer, cu liniile în vizibil, descoperită în
anul 1885,






−= 22
2
1
2
11
k
R
kλ
Hα (roşu), pentru k = 3
Hβ (verde-albastru), pentru k = 4
Hγ (violet), pentru k = 5
Hδ (indigo), pentru k = 6
k = 3,4,5,…,∞
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
►pentru n = 3, se obţine seria Paschen, cu liniile în infraroşu apropiat,
descoperită în anul 1908,






−= 22
3
1
3
11
k
R
kλ
k = 4,5,6,…,∞
►pentru n = 4, se obţine seria Brackett, cu liniile în infraroşu îndepărtat,
descoperită în anul 1922,






−= 22
4
1
4
11
k
R
kλ
k = 5,6,7,…,∞
►pentru n = 5, se obţine seria Pfund, cu liniile în infraroşu îndepărtat,
descoperită în anul 1924,






−= 22
5
1
5
11
k
R
kλ
k = 6,7,8,…,∞
►pentru n = 6, se obţine seria Humphry, cu liniile în infraroşu îndepărtat,
descoperită în anul 1925,






−= 22
6
1
6
11
k
R
kλ
k = 7,8,9…,∞
Evoluţia modelelor atomiceEvoluţia modelelor atomice
Modelul lui Dalton
1803
Modelul lui Thomson
1904 Modelul planetar
1911
Modelul cuantificat 1913
Modelul nori de
electroni 1926
http://en.bestpicturesof.com/pictures%20of%20niels%20bohr%20atomic
%20model
http://regentsprep.org/Regents/physics/phys05/catomodel/bohr.htm
BibliografieBibliografie
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?
it=swf::800::600::/sites/dl/free/0072482621/59229/Bohr_Nav.swf::The%20Bohr
%20Atom
http://www.scientia.ro/fizica/63-atomul/274-modelul-atomic-al-lui-rutherford.html
http://www.youtube.com/watch?v=s4BSzbskyjU&feature=related
Rodica Ionescu-Andrei, Cristina Onea, Ion Toma – Manual de fizică , clasa
a XII-a, Editura ART
D. Ciobotaru, T. Angelescu s.a – Manual de fizică , clasa a XII-a, Editura
Didactică şi pedagogică
Dicţionar de fizică
Gabriela Cone – Manual de fizică , clasa a XII-a, Editura E+
w.w.w.google ro/ images
1 de 21

Recomendados

Modele atomice por
Modele atomiceModele atomice
Modele atomiceLau Laura
6.8K vistas21 diapositivas
Modele atomice por
Modele atomiceModele atomice
Modele atomiceAdriana Popa
4.2K vistas23 diapositivas
Atomul. Structura atomului por
Atomul. Structura atomuluiAtomul. Structura atomului
Atomul. Structura atomuluiconstantinalucretia
80K vistas12 diapositivas
Atomul por
AtomulAtomul
Atomulluminita_floricel
2.3K vistas18 diapositivas
Modelul atomic por
Modelul atomicModelul atomic
Modelul atomicalexcurbet
6.9K vistas35 diapositivas
Radioactivitatea por
Radioactivitatea Radioactivitatea
Radioactivitatea Daniela Suceu
9K vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Electrizarea corpurilor. Sarcina electrică por
Electrizarea corpurilor. Sarcina electricăElectrizarea corpurilor. Sarcina electrică
Electrizarea corpurilor. Sarcina electricăAlianta INFONET
45.5K vistas32 diapositivas
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012 por
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_20123clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012Gabriela Popa
7.2K vistas27 diapositivas
Atomul..... por
Atomul.....Atomul.....
Atomul.....Negotei Elena
7.7K vistas27 diapositivas
Atomul por
AtomulAtomul
AtomulStanciu Mara
2.8K vistas39 diapositivas
Atomul por
AtomulAtomul
AtomulElena
2.1K vistas13 diapositivas
Radiatii X por
Radiatii XRadiatii X
Radiatii XBirgaoanuAndrea
27.4K vistas19 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Electrizarea corpurilor. Sarcina electrică por Alianta INFONET
Electrizarea corpurilor. Sarcina electricăElectrizarea corpurilor. Sarcina electrică
Electrizarea corpurilor. Sarcina electrică
Alianta INFONET45.5K vistas
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012 por Gabriela Popa
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_20123clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
Gabriela Popa7.2K vistas
Atomul por Elena
AtomulAtomul
Atomul
Elena2.1K vistas
Efectul fotoelectric-extern por Teo Delaport
Efectul fotoelectric-extern Efectul fotoelectric-extern
Efectul fotoelectric-extern
Teo Delaport8.6K vistas
Campul electrostatic. por Elena Negotei
Campul electrostatic.Campul electrostatic.
Campul electrostatic.
Elena Negotei10.6K vistas
Structura invelisului electronic por romancalupulesku
Structura invelisului electronicStructura invelisului electronic
Structura invelisului electronic
romancalupulesku13.9K vistas
Campul magnetic por micimihaela
Campul magneticCampul magnetic
Campul magnetic
micimihaela41.4K vistas
Chimie generală structura atomului por sorinluca2015
Chimie generală structura atomuluiChimie generală structura atomului
Chimie generală structura atomului
sorinluca201524.3K vistas
8 b -- inductia electromagnetica por proiectfizica
8 b -- inductia electromagnetica 8 b -- inductia electromagnetica
8 b -- inductia electromagnetica
proiectfizica17.1K vistas
Legatura ionica si covalenta..... por Negotei Elena
Legatura ionica si covalenta.....Legatura ionica si covalenta.....
Legatura ionica si covalenta.....
Negotei Elena49.6K vistas

Similar a Modele atomice

Fizica yo yo por
Fizica yo yoFizica yo yo
Fizica yo yoADRIAN ASFKJAJFOAFS
330 vistas22 diapositivas
Referat por
ReferatReferat
Referatwetrik92
2.5K vistas11 diapositivas
1.1.Introducere in chimie,Modele atomice por
 1.1.Introducere in chimie,Modele atomice 1.1.Introducere in chimie,Modele atomice
1.1.Introducere in chimie,Modele atomiceMadalinaVoda
13 vistas10 diapositivas
Curentul electric in diferite medii por
Curentul electric in diferite mediiCurentul electric in diferite medii
Curentul electric in diferite mediiColegiul de Industrie Usoara
8K vistas43 diapositivas
PROF DIMA por
PROF DIMAPROF DIMA
PROF DIMAMadalinaVoda
6 vistas10 diapositivas
337352355-Spectre-atomice.ppt por
337352355-Spectre-atomice.ppt337352355-Spectre-atomice.ppt
337352355-Spectre-atomice.pptCami416996
27 vistas20 diapositivas

Similar a Modele atomice(20)

Referat por wetrik92
ReferatReferat
Referat
wetrik922.5K vistas
1.1.Introducere in chimie,Modele atomice por MadalinaVoda
 1.1.Introducere in chimie,Modele atomice 1.1.Introducere in chimie,Modele atomice
1.1.Introducere in chimie,Modele atomice
MadalinaVoda13 vistas
337352355-Spectre-atomice.ppt por Cami416996
337352355-Spectre-atomice.ppt337352355-Spectre-atomice.ppt
337352355-Spectre-atomice.ppt
Cami41699627 vistas
NeamțU Teodor Atomul por vfulea
NeamțU Teodor  AtomulNeamțU Teodor  Atomul
NeamțU Teodor Atomul
vfulea1.3K vistas
8-Electricitate.ppt por david38489
8-Electricitate.ppt8-Electricitate.ppt
8-Electricitate.ppt
david3848933 vistas
Electricitate 01[1] por pserge
Electricitate 01[1]Electricitate 01[1]
Electricitate 01[1]
pserge1.8K vistas
Legea lui coulomb erathosthenes atelier 2016 por VasekKir
Legea lui coulomb erathosthenes atelier 2016Legea lui coulomb erathosthenes atelier 2016
Legea lui coulomb erathosthenes atelier 2016
VasekKir403 vistas
Notiuni de electromagnetism por tudor11111
Notiuni de electromagnetismNotiuni de electromagnetism
Notiuni de electromagnetism
tudor111111.1K vistas
Sp por alepaven
SpSp
Sp
alepaven2.2K vistas
Legatura ionica si covalenta..... por Elena Negotei
Legatura ionica si covalenta.....Legatura ionica si covalenta.....
Legatura ionica si covalenta.....
Elena Negotei5.7K vistas
Vajaiala biochimia efortului-1 por Emilia Emilia
Vajaiala biochimia efortului-1Vajaiala biochimia efortului-1
Vajaiala biochimia efortului-1
Emilia Emilia3.5K vistas
structura_invelisului_electronic.pptx por AlesseKosso1
structura_invelisului_electronic.pptxstructura_invelisului_electronic.pptx
structura_invelisului_electronic.pptx
AlesseKosso114 vistas
Legaturi chimice por elisanca
Legaturi chimiceLegaturi chimice
Legaturi chimice
elisanca27.4K vistas

Modele atomice

 • 2. Interferenţă pe suprafaţa apei Modelul atomic a lui DaltonModelul atomic a lui Dalton ►cel mai simplu model atomic este cel al sferei rigide. ►atomii au formă sferică, sunt omogeni şi identici pentru o substanţă, nu sunt încărcaţi electric. ►modelul este suficient pentru a explica structura şi unele proprietăţi simple ale substanţei, fenomene simple: difuzia, schimbarea stării de agregare.
 • 3. Modelul atomic a lui ThomsonModelul atomic a lui Thomson ►în 1897 fizicianul englez J.J.Thomson a pus în evidenţă, prin experienţe de descărcare electrică în gaze rarefiate, existenţa electronului, ca particulă cu sarcină electrică negativă. ►în urma experienţelor efectuate Thomson a imaginat un model al atomului ►atomii sunt sfere uniform încărcate cu sarcină pozitivă, iar electronii sunt încorporaţi în interiorul sferei ( ca stafidele într-o plăcintă )
 • 4. Experimentul lui RutherfordExperimentul lui Rutherford Dispozitivul experimental ►o sursă radioactivă emite particule α ( nuclee de He cu sarcina pozitivă 2e şi masa 4u ) ►particulele α trec printr-o foiţă de aur. ►după ce străbat foiţa de aur particulele α cicnesc o placă acoperită cu sulfură de zinc pe care se poate observa mici scântei luminoase.
 • 5. ►se determină astfel unghiurile sub care au fost deviate particulele α. ►dacă sarcina pozitivă este uniform distribuită în atom (modelul lui Thomson) particulele α sunt deviate cu câteva grade la trecerea prin metal datorită forţelor electrostatice. ►în experienţele de împrăştiere apar şi particule deviate sub unghiuri mari , aceste deviaţii nu pot fi explicate decât dacă se admite că sarcina pozitivă este concentrată în centrul atomului.
 • 6. Modelul atomic Rutherford (planetar)Modelul atomic Rutherford (planetar) ►Rutherford presupune atomul ca având o structură asemănătoare sistemului solar. ►întrega masă şi sarcina pozitivă a atomului sunt concentrate într-un nucleu cu dimensiuni mult mai mici (~10-14 m) decât cele ale atomului (~10-10 m) ►electronii se rotesc în jurul nucleului pe orbite circulare.
 • 7. Modelul planetar al atomului de hidrogenModelul planetar al atomului de hidrogen ►atomul de hidrogen este format dintr-un nucleu cu masă mare şi cu sarcină pozitivă +e şi un electron cu sarcina negativă –e. +e ►nucleul exercită asupra electronului o forţă electrostatică de atracţie: 2 0 2 4 r e Fe πε = ►energia potenţială a sistemului electron-nucleu este: r e Ep 0 2 4πε −= ►energia cinetică a sistemului este: 2 2 0vm Ec = +e r e- Fe
 • 8. Energia totală a atomuluiEnergia totală a atomului ►dacă Ec < | Ep |, electronul se deplasează pe o orbită închisă, iar sistemul electron-nucleu este în stare legată ►energia totală sistemului este: 24 2 0 0 2 vm r e EEE cp +−=+= πε ►orbita circulară este stabilă dacă se îndeplineşte condiţia de echilibru: forţa centripetă este forţa electrostatică 2 0 22 0 4 r e r vm πε = Energia totală: r e E 0 2 8πε −=
 • 9. ►conform modelului planetar rotaţia electronului în jurul nucleului ar trebui să fie însoţită de o emisie de radiaţii electromagnetice care ar duce la pierderea continuă a energiei electronului ►electronul ar descrie o mişcare în spirală, terminată cu căderea lui pe nucleu ►datele experimentale nu au confirmat acest model
 • 10. Postulatele lui BohrPostulatele lui Bohr 1. Stările legate ale atomului sunt stări în care atomul nu absoarbe şi nu emite energie. Aceste stări ale atomului se numesc stări staţionare. Într-o stare staţionară, energia sistemului este constantă în timp. Valorile energiilor stărilor staţionare formează un şir discontinuu: E1,E2, …En 2. Atomii absorb sau emit radiaţie electromagnetică numai la trecerea dintr-o stare staţionară în altă stare staţionară Energia emisă sau absorbită sub forma unei cuante este egală cu diferenţa dintre energia finală şi iniţială a sistemului: nkkn EEh −=ν Foton absorbit Foton emis k n
 • 11. Modelul cuantificat al atomuluiModelul cuantificat al atomului ►primul model de natură cuantică al atomului ►modelul preia modelul planetar a lui Rutherford şi îi aplică teoria cuantelor ►modelul atomic cuantificat a lui Bohr explică bine efectele de emisie şi absorbţie ale atomului de hidrogen şi ale atomilor hidrogenoizi ( atomi formaţi dintr-un nucleu cu sarcina Ze şi un electron Exemple : atomii ionizaţi He+ (Z=2), Li2+ (Z=3), Be3+ (Z=4)
 • 12. Condiţii de cuantificareCondiţii de cuantificare Cuantificarea momentului cineticCuantificarea momentului cinetic Momentul cinetic: L = r x p ►mărimea: L = r p sin( r, p ) ►unda asociată electronului aflat în mişcare pe orbită este o undă staţionară p h nnr == λπ2 π2 h nrpL == n = 1,2,3,……număr cuantic principal +e r p = mv e- L
 • 13. Cuantificarea razelor orbitelor electronilorCuantificarea razelor orbitelor electronilor Fe +e r e- Condiţia de echilibru a orbitei: 2 0 22 0 4 r e r vm πε = sau ( ) 0 2 02 4πε em rrp = 2 0 2 02 em h nrn π ε = Raza primei orbite Bohr: r1 = 0,53·10-10 m rn = n2 r1
 • 14. Cuantificarea energiei stărilor staţionareCuantificarea energiei stărilor staţionare Energia totală a electronului în modelul planeter: r e E 0 2 8πε −= Condiţia de cuantificare a razelor orbitelor Bohr: 2 0 2 02 em h nr π ε = 2 0 2 4 0 2 8 1 εh em n En −= Energia primei orbite: E1 = - 13,6 eV 2 1 n E En =
 • 15. Diagrama nivelelor energeticeDiagrama nivelelor energetice E1=-13,6eV n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n →∞ E2=-3,4eV E3=-1,51eV E4=-0,85eV E∞= 0 E (eV) n = 1, stare fundamentală, de energie E1 n = 2,3,4,…, stări excitate, de energii E2, E3, E4, … Spectru continuu
 • 16. Absorbţia şi emisia de radiaţie electromagneticăAbsorbţia şi emisia de radiaţie electromagnetică hν31 n =1E1 n =2E2 n =3E3 hν31 hν32 hν21 ►trecerea electronului din starea fundamentală într-o stare excitată (excitare) se face prin absorbţia unui foton ►trecerea electronului dintr-o starea excitată în starea fundamentală (dezexcitare) se face prin emisia unui foton ►dezexcitarea se poate face: - direct pe starea fundamentală - în trepte, prin stări intermediare
 • 17. Liniile spectrului de emisie al hidrogenuluiLiniile spectrului de emisie al hidrogenului ►atomul de hidrogen aflat în stare excitată revine pe nivelul fundamental sau pe nivele intermediare ►fiecare tranziţie, între nivele k şi n, are loc cu emisia unui foton       −=−== 2222 0 4 0 11 8 knh em EE hc h nk kn kn ελ ν 17 32 0 4 0 10097,1 8 − ⋅== m ch em R ε Constanta lui Rydberg:       −= 22 111 kn R knλ Lungimea de undă a liniilor spectrale emise
 • 18. Seriile spectrale ale hidrogenuluiSeriile spectrale ale hidrogenului ►pentru n = 1, se obţine seria Lyman, cu liniile în ultraviolet, descoperită în anul 1906,       −= 22 1 1 1 11 k R kλ k = 2,3,4,…,∞ ►pentru n = 2, se obţine seria Balmer, cu liniile în vizibil, descoperită în anul 1885,       −= 22 2 1 2 11 k R kλ Hα (roşu), pentru k = 3 Hβ (verde-albastru), pentru k = 4 Hγ (violet), pentru k = 5 Hδ (indigo), pentru k = 6 k = 3,4,5,…,∞ n=2 n=3 n=4 n=5 n=6
 • 19. ►pentru n = 3, se obţine seria Paschen, cu liniile în infraroşu apropiat, descoperită în anul 1908,       −= 22 3 1 3 11 k R kλ k = 4,5,6,…,∞ ►pentru n = 4, se obţine seria Brackett, cu liniile în infraroşu îndepărtat, descoperită în anul 1922,       −= 22 4 1 4 11 k R kλ k = 5,6,7,…,∞ ►pentru n = 5, se obţine seria Pfund, cu liniile în infraroşu îndepărtat, descoperită în anul 1924,       −= 22 5 1 5 11 k R kλ k = 6,7,8,…,∞ ►pentru n = 6, se obţine seria Humphry, cu liniile în infraroşu îndepărtat, descoperită în anul 1925,       −= 22 6 1 6 11 k R kλ k = 7,8,9…,∞
 • 20. Evoluţia modelelor atomiceEvoluţia modelelor atomice Modelul lui Dalton 1803 Modelul lui Thomson 1904 Modelul planetar 1911 Modelul cuantificat 1913 Modelul nori de electroni 1926