Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de ARGET URV(20)

Publicidad

L’avaluació de la competència digital docent

 1. Mercè Gisbert Cervera merce.gisbert@urv.cat José Luis Lázaro Cantabrana Joseluis.lazaro@urv.cat L’avaluació de la competència digital docent
 2. L’avaluació de la competència digital docent Competencias instrumentales Competencias didácticas e investigativas Competencias organizativas y de comunicación Competencias de búsqueda de información y elaboración de materiales Ministerio de Educación (2014) Alguns referents teòrics
 3. L’avaluació de la competència digital docent Referents per la rúbrica de la CDD Alfabetització informacional Alfabetització tecnològica Alfabetització multimèdia Alfabetització comunicativa COMPETÈNCIA DIGITAL Larraz, 2013
 4. L’avaluació de la competència digital docent •Funcions docents a l’aula •Funcions docents al centre educatiu •Funcions docents vers la comunitat educativa i l’entorn •Funcions docents relacionades amb el propi desenvolupament professional S’han definit 4 àmbits entesos com la situació professional amb el conjunt de funcions en la que un mestre/a ha de ser competent: La rúbrica de la CDD - Àmbits
 5. L’avaluació de la competència digital docent La rúbrica de la CDD (II) - Dimensions S’han establert 4 dimensions: enteses com allò que és mesurable i observable •La tecnologia com a alfabetització •La tecnologia com a recurs a l’aula •La tecnologia com a element dins dels processos d’e-a •Planificació, organització i gestió d’espais i recursos TIC
 6. L’avaluació de la competència digital docent S’han definit 4 nivells de desenvolupament de la competència (ISTE, 2008) La rúbrica de la CDD (III) – Nivells de desenvolupament •Principiant: utilitza les TIC com a recurs que facilita i millora el procés d’E-A •Mitjà: utilitza les TIC de forma flexible i adaptada al context educatiu •Expert: utilitza les TIC de forma eficient per a millorar els resultats acadèmics dels alumnes i la seva acció docent •Transformador: utilitza les TIC, investiga sobre el seu ús per a millorar els processos d’E-A i exporta les seves conclusions per tal de donar resposta a les necessitats del sistema educatiu
 7. L’avaluació de la competència digital docent Els indicadors per àmbits professionals ÀMBIT AULA Cerca, selecciona i gestiona informació en format digital fins a la creació de coneixement Presenta informació amb recursos TIC Utilitza recursos tecnològics i eines digitals per a la preparació de les classes Utilitza les TIC com a eines i recursos que faciliten i milloren l’aprenentatge. Realitza el seguiment i avaluació dels alumnes mitjançant l’ús de les TIC Incorpora la CD a les programacions didàctiques i les desenvolupa Realitza activitats en grup que impliquen la construcció de coneixement de forma col·laborativa mitjançant l’ús d’eines TIC Utilitza les TIC-TAC per a atendre la diversitat de l’alumnat Promou l’ús responsable, ètic i segur de les TIC Utilitza un EVEA
 8. L’avaluació de la competència digital docent Els indicadors per àmbits professionals ÀMBIT CENTRE EDUCATIU Difon el coneixement utilitzant eines i recursos tecnològics Aplica les directrius i normes d’ús dels recursos i espais TIC del centre Participa del treball en equips que el centre té organitzat al voltant de la incorporació de les TAC a la docència: comissió TAC, equips docents, ... Participa de les activitats de formació permanent en l’àmbit tecnològic digital que el centre organitza Utilitza les TIC tenint en compte els espais i recursos TIC del centre (ambients d’aprenentatge) Compleix les normes d’ús i manteniment de les infraestructures i recursos TIC del centre. Incorpora, a la seva acció docent, la línia metodològica del centre pel que fa a la utilització de recursos TIC i el treball de la CD Incorpora a la seva pràctica diària les directrius relatives a la identitat digital del centre Comparteix els recursos didàctics en format digital amb altres docents del centre (repositoris de materials)
 9. L’avaluació de la competència digital docent Els indicadors per àmbits professionals ÀMBIT COMUNITAT I ENTORN Promou l’ús ètic, segur i legal de la informació digital Comparteix la seva experiència i coneixement amb la comunitat educativa aportant continguts als diferents espais digitals del centre educatiu: EVEA, web, blocs, xarxes socials, ... Utilitza, com a professional del centre, els recursos TIC dels que el centre disposa per a la participació de la comunitat educativa: EVEA, blocs, xarxes socials, ...
 10. L’avaluació de la competència digital docent Els indicadors per àmbits professionals ÀMBIT DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Gestiona recursos TIC i programari. Tracta dades en diferents formats. Cerca i obté informació en missatges multimèdia. Crea i distribueix missatges multimèdia. Treballa col·laborativament mitjançant recursos digitals Du a terme una funció de model i líder pel que fa l’ús de les TIC-TAC. Realitza activitats de formació a nivell particular relacionades amb l’ús de les TAC Utilitza la seva identitat digital en l’àmbit professional.
 11. L’avaluació de la competència digital docent La rúbrica de la CDD
 12. L’avaluació de la competència digital docent El debat actual ... •Quin nivell de desenvolupament correspon a la formació inicial? •Quines eines utilitzarem per a recollir evidències? •Quina capacitat tindrem d’incorporar naturalment a la formació inicial una avaluació d’aquesta complexitat? •Com hauria de ser el procés de certificació? •Com implicar als centres educatius de pràctiques en el procés d’avaluació? •...
 13. L’avaluació de la competència digital docent Moltes gràcies per la vostra atenció merce.gisbert@urv.cat joseluis.lazaro@urv.cat http://late-dpedago.urv.cat
Publicidad