Artze

LAUDIO INSTITUTUA
LAUDIO INSTITUTUAHEZKUNTZA en EUSKO JAURLARITZA
Egilea:Iker Tudanca Obregón
Klasea:Batx.2.B
-Hasiera(1400-1500): Eresiak eta baladak
-Lehendabiziko liburuak
-XVII.mendeko literatura erlijiosoa
-XVIII.mendeko aldaera
-XIX.mendeko erromantizismoa
-XX.mendeko Eusko Pizkundea
-XX.mendeko Bigarren Eusko Pizkundea
Espainiako Gerra Zibila eta Bigarren Mundu Gerraren ondoren, euskal literatura une latzakEspainiako Gerra Zibila eta Bigarren Mundu Gerraren ondoren, euskal literatura une latzak
bizi zen. Argitaratu zituzten lehendabiziko liburuak Telesforo Monzonenbizi zen. Argitaratu zituzten lehendabiziko liburuak Telesforo Monzonen UrrundiUrrundi (1945(1945
Mexiko Hirian) eta Salbatore MitxelenarenMexiko Hirian) eta Salbatore Mitxelenaren ArantzazuArantzazu (1949 Guatemalan).(1949 Guatemalan).
1950ko hamarkadaren bukaeran, idazle-belaunaldi berria jaio zen, tartean Gabriel Aresti.1950ko hamarkadaren bukaeran, idazle-belaunaldi berria jaio zen, tartean Gabriel Aresti.
HonekHonek Harri eta herriHarri eta herri (1964) bere liburuan Europan modan zegoen gizarteko poesia jorratu(1964) bere liburuan Europan modan zegoen gizarteko poesia jorratu
zuen. Bere garaian libururiak salduena zen eta euskal herriaren isla berria erakusten zaigu:zuen. Bere garaian libururiak salduena zen eta euskal herriaren isla berria erakusten zaigu:
jadanik Orixerenjadanik Orixeren EuskaldunakEuskaldunak baserri-euskal herria aldendu eta "euskal hiria" sortuz. Arestikbaserri-euskal herria aldendu eta "euskal hiria" sortuz. Arestik
gaztelaniaz idatzi zuten euskal poetak zituen lagun, Blas de Otero edo Gabriel Zelaia,gaztelaniaz idatzi zuten euskal poetak zituen lagun, Blas de Otero edo Gabriel Zelaia,
konpromiso sozial bere zutelako. Era berean, antzerkiari ekin zioten talde batzuekin edokonpromiso sozial bere zutelako. Era berean, antzerkiari ekin zioten talde batzuekin edo EzEz
Dok AmairuDok Amairu, "Euskal Kantu Berria" izeneko mugimenduaren sortzaileekin ere harreman, "Euskal Kantu Berria" izeneko mugimenduaren sortzaileekin ere harreman
estuak izan zituen.estuak izan zituen.
Eleberriei buruz, TxillardegirenEleberriei buruz, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaLeturiaren egunkari ezkutua (1957) lehendabiziko euskal(1957) lehendabiziko euskal
eleberri modernoa da, existentzialismo ereduak jarraitzen duena. Gero Ramoneleberri modernoa da, existentzialismo ereduak jarraitzen duena. Gero Ramon
SaizarbitoriarenSaizarbitoriaren Egunero Hasten delakoEgunero Hasten delako etaeta Ehun MetroEhun Metro ((Nouveau RomanNouveau Roman mugimenduarenmugimenduaren
eragina dutenak) eta Anjel Lertxundi agertu ziren.eragina dutenak) eta Anjel Lertxundi agertu ziren.
Behin frankismoaren garaiak pasata, euskarazko argitaletxeak joritu ziren urtero 1.500 tituluBehin frankismoaren garaiak pasata, euskarazko argitaletxeak joritu ziren urtero 1.500 titulu
argitaratzen, eta 300 idazle inguru izanda. Euskal literaturaren urrezko aro honetan,argitaratzen, eta 300 idazle inguru izanda. Euskal literaturaren urrezko aro honetan,
lehendabizikoz Euskal Herritik kanpo arrakasta izan duten idazleak agertu dira: Bernardolehendabizikoz Euskal Herritik kanpo arrakasta izan duten idazleak agertu dira: Bernardo
Atxaga (Atxaga (ObabakoakObabakoak edoedo Behi euskaldun baten memoriakBehi euskaldun baten memoriak) edo Unai Elorriaga () edo Unai Elorriaga (SPrakoSPrako
TranbiaTranbia).).
2.1-IKASKETAK ETA HASIERAK:
Donostiako Alde Zaharrean (San Joan kalean, 15a) jaio zenDonostiako Alde Zaharrean (San Joan kalean, 15a) jaio zen
1934ko ekainaren 15ean. Gerra Zibila hasi orduko familiak alde1934ko ekainaren 15ean. Gerra Zibila hasi orduko familiak alde
egin behar izan zuen: aitak, udaleko zinegotzia zenak, Frantziaegin behar izan zuen: aitak, udaleko zinegotzia zenak, Frantzia
aldera jo zuen; ama eta zazpi seme-alabak, berriz, Lekeitio aldera,aldera jo zuen; ama eta zazpi seme-alabak, berriz, Lekeitio aldera,
Gardata auzora joan ziren, eta han bizi izan ziren aldi batean.Gardata auzora joan ziren, eta han bizi izan ziren aldi batean.
Donostiara itzulita, marianisten ikastetxe batean ikasi zuen.Donostiara itzulita, marianisten ikastetxe batean ikasi zuen.
Batxilergoa amaituta medikuntza ikastea erabaki zuen. 1953anBatxilergoa amaituta medikuntza ikastea erabaki zuen. 1953an
ekin zion eta Madrilen, Iruñean, Zaragozan eta Bartzelonan arituekin zion eta Madrilen, Iruñean, Zaragozan eta Bartzelonan aritu
zen ikasten, harik eta 1967an haur psikiatrian espezializatu zenzen ikasten, harik eta 1967an haur psikiatrian espezializatu zen
arte.arte.
Urte horietan Iparraldeko herri musikak interes handia sortu zion,Urte horietan Iparraldeko herri musikak interes handia sortu zion,
eta Katalunian zela gertutik ezagutu zuen Nova Canço deritzoneta Katalunian zela gertutik ezagutu zuen Nova Canço deritzon
musika mugimendua. Lagun batek oparitan emaniko Atahualpamusika mugimendua. Lagun batek oparitan emaniko Atahualpa
Yupanquiren disko batek ere Hego Amerikako kantarien berriYupanquiren disko batek ere Hego Amerikako kantarien berri
eman zion, eta haien xarma erakutsi.Izan ere, haren besteeman zion, eta haien xarma erakutsi.Izan ere, haren beste
erreferentzia handi bat, Yupanquiz gain, Violeta Parra txiletarraerreferentzia handi bat, Yupanquiz gain, Violeta Parra txiletarra
izan zen, eta bi hauei maisutzat hartutako Georges Brassensizan zen, eta bi hauei maisutzat hartutako Georges Brassens
gehituko zien Laboak.gehituko zien Laboak.
Lehen emanaldi musikal publikoa Iruñean eskaini zuen 1958an,Lehen emanaldi musikal publikoa Iruñean eskaini zuen 1958an,
gaztelaniaz, eta lau urte geroago euskarazko lehenengoa emangaztelaniaz, eta lau urte geroago euskarazko lehenengoa eman
zuen Zaragozan, hango ikasle euskaldunentzat.zuen Zaragozan, hango ikasle euskaldunentzat.
2.2-ARRAKASTAK ETA AZKEN URTEAK:
1960ko hamarkadan Ez Dok Amairu musikari-taldea osatu zuen beste1960ko hamarkadan Ez Dok Amairu musikari-taldea osatu zuen beste
hainbat euskal artistarekin. Bertan, batez ere Benito Lertxundirekinhainbat euskal artistarekin. Bertan, batez ere Benito Lertxundirekin
batera,batera, euskal kanta berriaeuskal kanta berria sortu zuen. Estilo tradizional eta berriaksortu zuen. Estilo tradizional eta berriak
elkartuta, Bertolt Brechten moduko autoreen letrak kantatzenelkartuta, Bertolt Brechten moduko autoreen letrak kantatzen
zituzten. Lekeitioak abesti sorta ere sortu zuen, oihu eta zaratazituzten. Lekeitioak abesti sorta ere sortu zuen, oihu eta zarata
esperimentaleekin.esperimentaleekin.
1974an1974an Bat-hiruBat-hiru diskoa egin zuen, jada euskal ereserki bihurtu direndiskoa egin zuen, jada euskal ereserki bihurtu diren
hainbat kantekin (berezikihainbat kantekin (bereziki Txoria txoriTxoria txori). Disko hura). Disko hura Mendeko EuskalMendeko Euskal
Diskorik hoberenaDiskorik hoberena izendatu zuten Diario Vascon eginiko bozketaizendatu zuten Diario Vascon eginiko bozketa
batean. Ondoren aldaketak egin zituen bere musikan eta jazzbatean. Ondoren aldaketak egin zituen bere musikan eta jazz
musikaz lan egin zuen, Iñaki Salvadorrekin.musikaz lan egin zuen, Iñaki Salvadorrekin.
Donostiako Orfeoiarekin disko bat ere argitaratu zuen. HarenDonostiako Orfeoiarekin disko bat ere argitaratu zuen. Haren
lanetan, bada bitxikeria bat: disko guztiak zenbatuak daude, 1etiklanetan, bada bitxikeria bat: disko guztiak zenbatuak daude, 1etik
17raino, baina 13rik gabe,17raino, baina 13rik gabe, Ez dok hamairuEz dok hamairu taldearen omenez.taldearen omenez.
Julio Medem donostiarrarenJulio Medem donostiarraren Euskal Pilota. Larrua harriaren kontraEuskal Pilota. Larrua harriaren kontra
dokumentaleko soinu banda ere Mikel Laboarena da.dokumentaleko soinu banda ere Mikel Laboarena da.
Donostiako Antigua auzoan bizi zen azken urteotan. Bob DylanDonostiako Antigua auzoan bizi zen azken urteotan. Bob Dylan
abeslari estatubatuarrak Zurriola hondartzan eta 2006ko uztaileanabeslari estatubatuarrak Zurriola hondartzan eta 2006ko uztailean
emandako kontzertuaren aurretik azkeneko aldiz aritu zen publikoemandako kontzertuaren aurretik azkeneko aldiz aritu zen publiko
aurrean kantari. Azkenik, gaixotasun luze baten ostean, 2008koaurrean kantari. Azkenik, gaixotasun luze baten ostean, 2008ko
abenduaren 1ean zendu zen 74 urte zituela, Poliklinikan. Gipuzkoakoabenduaren 1ean zendu zen 74 urte zituela, Poliklinikan. Gipuzkoako
Foru Aldundiak Gipuzkoako Urrezko Domina eman behar zion urteForu Aldundiak Gipuzkoako Urrezko Domina eman behar zion urte
berean,2008ko abenduaren 23an jaso behar baitzuen. Donostiakoberean,2008ko abenduaren 23an jaso behar baitzuen. Donostiako
udalak, bere aldetik, hiriko urrezko domina eman dio.udalak, bere aldetik, hiriko urrezko domina eman dio.
3.1-BIOGRAFIA:
Jose Antonio Artze, idazle eta musikaria, 1939koJose Antonio Artze, idazle eta musikaria, 1939ko
apirilaren 6an jaio zen, Usurbilen (Gipuzkoa).apirilaren 6an jaio zen, Usurbilen (Gipuzkoa).
1966. urtean Ez Dok Amairu taldearen1966. urtean Ez Dok Amairu taldearen
sortzaileetako bat izan zen Mikel Laboa, Xabiersortzaileetako bat izan zen Mikel Laboa, Xabier
Lete, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo etaLete, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo eta
zenbaitekin batera. 1969an, aldiz, aurrezzenbaitekin batera. 1969an, aldiz, aurrez
aipatutako taldeko beste partaideekin Baga, Biga,aipatutako taldeko beste partaideekin Baga, Biga,
Higa lana antolatu egin zuen. Ez Dok AmairuHiga lana antolatu egin zuen. Ez Dok Amairu
taldea desegin eta berehala, Ikinmilikililkliktaldea desegin eta berehala, Ikinmilikililklik
musika, dantza eta poesia akintza hasi egin zuenmusika, dantza eta poesia akintza hasi egin zuen
bere anaiarekin, Jesus, Mikel Laboarekin eta Josebere anaiarekin, Jesus, Mikel Laboarekin eta Jose
Mari Zabalarekin batera..Artzek ere MikelMari Zabalarekin batera..Artzek ere Mikel
Laboaren abesti garrantzitsuenen zenbait letraLaboaren abesti garrantzitsuenen zenbait letra
idstzi ditu: Txoria Txori, Ama hil zaigu, Zaude lasaiidstzi ditu: Txoria Txori, Ama hil zaigu, Zaude lasai
eta Geure Bazterrak.eta Geure Bazterrak.
3.2-POESIA, OROKORKI:
Poesiazko lehen edizioak bibliofiloen harrotasuna izan dira beti, baina J. A. Artzeren lehen obrak euskaltzalePoesiazko lehen edizioak bibliofiloen harrotasuna izan dira beti, baina J. A. Artzeren lehen obrak euskaltzale
guztiena sortu zuen. Estreinakoz, liburua objektu artistiko bezala ageri zitzaigun, alor anitzeko lanketaguztiena sortu zuen. Estreinakoz, liburua objektu artistiko bezala ageri zitzaigun, alor anitzeko lanketa
batean. Harrotasuna, nazionala izan zen. Abanguarda literaturan sartua genuen plastikaren etabatean. Harrotasuna, nazionala izan zen. Abanguarda literaturan sartua genuen plastikaren eta
ozentasunaren eskutik; liburua ikusi eta entzuteko eszenario multiplea da, kaligramak eta hotsezkoozentasunaren eskutik; liburua ikusi eta entzuteko eszenario multiplea da, kaligramak eta hotsezko
eskulturak eskaintzen zaizkio irakurle aktibo bati. Artzek berbak ontzi ere badirela erakusten digu, barruaneskulturak eskaintzen zaizkio irakurle aktibo bati. Artzek berbak ontzi ere badirela erakusten digu, barruan
sartuta arkitektura miresten ari garela poetak jo egiten du; orduan durundio batek kordokatzen gaitu,sartuta arkitektura miresten ari garela poetak jo egiten du; orduan durundio batek kordokatzen gaitu,
hitzaren sustraira garamatza, ia aro aurre-semantikora, hotsera, totelkatze primigeniora. Baina ez dahitzaren sustraira garamatza, ia aro aurre-semantikora, hotsera, totelkatze primigeniora. Baina ez da
ozentasun hutsa, marrumak kontzeptu bat ezkutatzen duela ohartzen gara, zentzumenak erreskatatuozentasun hutsa, marrumak kontzeptu bat ezkutatzen duela ohartzen gara, zentzumenak erreskatatu
digulako. Artzeren ozendura-jokoek balio sinbolikoa dute, fonosinbolismoa dira. Eta formalismoarekindigulako. Artzeren ozendura-jokoek balio sinbolikoa dute, fonosinbolismoa dira. Eta formalismoarekin
batera, bi joera nagusi ageri zituen poema testualagoetan: berariaz lizun-zikin eginiko zenbait poema,batera, bi joera nagusi ageri zituen poema testualagoetan: berariaz lizun-zikin eginiko zenbait poema,
onustea eta zurrunkeria kolpatzeko probokazio umoretsuak, eta egituraz oso sotilak ziren poema laburretanonustea eta zurrunkeria kolpatzeko probokazio umoretsuak, eta egituraz oso sotilak ziren poema laburretan
isuritako lirikotasuna.isuritako lirikotasuna.
Joera honi utzi gabe, geroagoko lanetan (Joera honi utzi gabe, geroagoko lanetan (Laino guzien azpitik.Laino guzien azpitik... eta.. eta Eta sasi guztien gainetikEta sasi guztien gainetik... obra bakarra b... obra bakarra b
aletan, Zumetaren irudiekin) poema garatuagoa ematen zaigu egituraz, hala eskatzen zuelako gure historianaletan, Zumetaren irudiekin) poema garatuagoa ematen zaigu egituraz, hala eskatzen zuelako gure historian
ironia garratzez egiten zuen sakontzeak. Begi-belarria gehiago lantzen da testutik bertatik, erretorikaironia garratzez egiten zuen sakontzeak. Begi-belarria gehiago lantzen da testutik bertatik, erretorika
aberatsagoan. Aro experimentalistaaberatsagoan. Aro experimentalista Bide bazterrean hi eta ni kantariBide bazterrean hi eta ni kantari opariarekin amaitu zuen, poemaopariarekin amaitu zuen, poema
fisikoki irakurleak berak idatziz haurtzaroko hitzaganako lilura berreskuratzeko jostailua.fisikoki irakurleak berak idatziz haurtzaroko hitzaganako lilura berreskuratzeko jostailua.
Ortzia lorez, lurra izarrezOrtzia lorez, lurra izarrez liburu mardulean J. A. Artzek giltzerdi egiten du bere poesigintzan. Alienazioarenliburu mardulean J. A. Artzek giltzerdi egiten du bere poesigintzan. Alienazioaren
denuntziaz haratago jo nahi du, moral askatzaile bat proposatzen du nitasun espiritual batetik kaos antolatudenuntziaz haratago jo nahi du, moral askatzaile bat proposatzen du nitasun espiritual batetik kaos antolatu
honi aurka egiteko baino gainditzeko. Amaia Iturbidek dioskunez, «beat generation horren partaide izan zenhoni aurka egiteko baino gainditzeko. Amaia Iturbidek dioskunez, «beat generation horren partaide izan zen
poeta metafisiko, abangoardista eta konformagaitz honek postmodernismoaren aroan tradizioapoeta metafisiko, abangoardista eta konformagaitz honek postmodernismoaren aroan tradizioa
defendatzen du, yuppien sasoian aszetika laiko bat praktikatzen eta kristautasunera itzuli da». Gizartedefendatzen du, yuppien sasoian aszetika laiko bat praktikatzen eta kristautasunera itzuli da». Gizarte
materialista honetan ez etsitzeko ahalegin poetikoa da bere azken obra ere, salmodia kutsuko hegalditanmaterialista honetan ez etsitzeko ahalegin poetikoa da bere azken obra ere, salmodia kutsuko hegalditan
antolatua. Poetak ez du galdu, haatik, hitzaren alderdi guztiak ustiatzeko talentua, baina orain joko haiekantolatua. Poetak ez du galdu, haatik, hitzaren alderdi guztiak ustiatzeko talentua, baina orain joko haiek
zama semantiko handiagoa dute, eta esan liteke adieraren arabera antolatzen direla. Lehen zeukanzama semantiko handiagoa dute, eta esan liteke adieraren arabera antolatzen direla. Lehen zeukan
espazioaren eta soinuaren ardura berberaz, orain J. A. Artze abiatua da formaren liberaziotik barnearenespazioaren eta soinuaren ardura berberaz, orain J. A. Artze abiatua da formaren liberaziotik barnearen
liberaziora.
Ez Dok Amairu izeneko talde abangoardista 1965ean hasi zen ibiltzen, hainbat artistek osatutakoa,Ez Dok Amairu izeneko talde abangoardista 1965ean hasi zen ibiltzen, hainbat artistek osatutakoa,
abeslariek eta idazleek nagusiki. Mugimenduak, kultur ezaugarriez gain, osagai politikoak eta sozialakabeslariek eta idazleek nagusiki. Mugimenduak, kultur ezaugarriez gain, osagai politikoak eta sozialak
mantendu zituen. Hain zuzen ere, Francoren garaia zen, eta besteak beste Nova Cançó mugimendumantendu zituen. Hain zuzen ere, Francoren garaia zen, eta besteak beste Nova Cançó mugimendu
kataluniarrak eragin zien, batez ere Setze Jutges taldeak. Sekulako lan berritzailea egin zuten: euskarazkataluniarrak eragin zien, batez ere Setze Jutges taldeak. Sekulako lan berritzailea egin zuten: euskaraz
ordu arte egindako aipagarrienetakoa izan zen, eta mugarri bihurtu zen.ordu arte egindako aipagarrienetakoa izan zen, eta mugarri bihurtu zen.
Izena,Izena, San Martinen estutasunaSan Martinen estutasuna ipuin herrikoitik hartu zuten, amaiera aldera ageri den esalditik zehazki:ipuin herrikoitik hartu zuten, amaiera aldera ageri den esalditik zehazki:
"Ez dok amairu" (Ez dago malefiziorik). Jorge Oteizak proposatu zuen izena."Ez dok amairu" (Ez dago malefiziorik). Jorge Oteizak proposatu zuen izena.
1971an Benito Lertxundik "Ez dok amairu" (Elkar) izeneko diskoa atera zuen, tartean1971an Benito Lertxundik "Ez dok amairu" (Elkar) izeneko diskoa atera zuen, tartean "Zenbat Gera""Zenbat Gera" edoedo
"Urak dakarrena""Urak dakarrena" abesti ezagunak zeudela.abesti ezagunak zeudela.
1972an desegin zuten taldea, tartean diktadura amaituta ez zegoela. Ordutik, hainbat partaidek euren1972an desegin zuten taldea, tartean diktadura amaituta ez zegoela. Ordutik, hainbat partaidek euren
ibilbidea segitu dute eta erreferentzial bihurtu dira euskal musika eta kulturaren arloan.ibilbidea segitu dute eta erreferentzial bihurtu dira euskal musika eta kulturaren arloan.
2003an, Korrikako 13. edizioan mugimendua espreski omendu zuten, eta urte hartako abesti ofiziala2003an, Korrikako 13. edizioan mugimendua espreski omendu zuten, eta urte hartako abesti ofiziala
Mikel Laboak interpretatu zuen, beste batzuekin batera.Mikel Laboak interpretatu zuen, beste batzuekin batera.
4.1-PARTAIDEAK:
-Mikel Laboa-Mikel Laboa
-J.A.Artze-J.A.Artze
-Jexux Artze-Jexux Artze
-Jose Angel Irigarai-Jose Angel Irigarai
-Lourdes Iriondo-Lourdes Iriondo
-Julen Lekuona-Julen Lekuona
-Benito Lertxundi-Benito Lertxundi
-Xabier Lete-Xabier Lete
5.1-TXORIAK TXORI:
Hegoak ebaki banizkioHegoak ebaki banizkio
Neuria izango zenNeuria izango zen
Ez zuen aldegingo. (bis)Ez zuen aldegingo. (bis)
Bañan horrela, ez zen gehiagoBañan horrela, ez zen gehiago
txoria izango (bis)txoria izango (bis)
Eta nik, txoria nuen maite (bis)Eta nik, txoria nuen maite (bis)
http://www.youtube.com/wahttp://www.youtube.com/wa
tch?v=6O3HTqa7l3Atch?v=6O3HTqa7l3A
5.2-GEURE BAZTERRAK:
Maite ditutMaite ditut
maitemaite
geure bazterrakgeure bazterrak
lanbroaklanbroak
izkutztzen dizkidaneanizkutztzen dizkidanean
zer izkutatzen duenzer izkutatzen duen
ez didanean ikusten uztenez didanean ikusten uzten
orduan hasten bainaizorduan hasten bainaiz
izkutukoa...izkutukoa...
nere barruan bizten dirennere barruan bizten diren
bazter miresgarriakbazter miresgarriak
ikusten.ikusten.
http://www.youtube.com/watchttp://www.youtube.com/watc
h?v=2mmnRHSXINsh?v=2mmnRHSXINs
5.3-BAGA BIGA HIGA:
Baga, biga, higa,Baga, biga, higa,
laga, boga, sega,laga, boga, sega,
Zai, zoi, bele,Zai, zoi, bele,
harma, tiro, pun!harma, tiro, pun!
Xirristi-mirristiXirristi-mirristi
gerrena plat,gerrena plat,
Olio zopaOlio zopa
Kikili salda,Kikili salda,
Urrup edan edo klik ...Urrup edan edo klik ...
ikimilikiliklik ...ikimilikiliklik ...
http://www.youtube.com/watch?v=E-http://www.youtube.com/watch?v=E-
b5iqgEW14b5iqgEW14
5.4-IZARREN HAUTSA:
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai,Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai,
hauts hartatikan uste gabean noizpait giûaden gu ernai.hauts hartatikan uste gabean noizpait giûaden gu ernai.
Eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukeraEta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera
atsedenik hartu gabe: lana egiûaz goaz aurreraatsedenik hartu gabe: lana egiûaz goaz aurrera
kate horretan denok batera gogorki loturik gaude.kate horretan denok batera gogorki loturik gaude.
Gizonak ba du inguru latz bat menperatzeko premia,Gizonak ba du inguru latz bat menperatzeko premia,
burruka hortan bizi da eta hori du bere egia.burruka hortan bizi da eta hori du bere egia.
Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu,Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu,
jakintza eta argia; bide ilunak nekez aurkitujakintza eta argia; bide ilunak nekez aurkitu
lege berriak noizpait erditu, hortan jokatuz bizia.lege berriak noizpait erditu, hortan jokatuz bizia.
Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea,Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea,
naturarekin bat izan eta harremanentan sartzea.naturarekin bat izan eta harremanentan sartzea.
Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz,Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz,
bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz,bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz,
ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea.ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea.
Ez dadukanak ongi ahi daki euketzea zein den ona,Ez dadukanak ongi ahi daki euketzea zein den ona,
bere premiak bete nahirik beti bizi da gizona.bere premiak bete nahirik beti bizi da gizona.
Gu ere zerbait ba gera eta gauden tokitik hemendik bertanGu ere zerbait ba gera eta gauden tokitik hemendik bertan
saia gaitezen ikusten: amets eroak bazterturikan,saia gaitezen ikusten: amets eroak bazterturikan,
sasi zikiûak behingoz erreta bide on bat aukeratzen.sasi zikiûak behingoz erreta bide on bat aukeratzen.
Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak,Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak,
burruka hortan iraungo duten zuhaitz-ardaska gazteak.burruka hortan iraungo duten zuhaitz-ardaska gazteak.
Beren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriro jaikizBeren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriro jaikiz
ibiltzen joanen direnak : gertakizunen indar ta argizibiltzen joanen direnak : gertakizunen indar ta argiz
gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak.gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak.
Eta ametsa bilakaturik egiaren antziduriEta ametsa bilakaturik egiaren antziduri
herri zahar batek bide berritik ekingo dio urduri;herri zahar batek bide berritik ekingo dio urduri;
guztian lana guztien esku jasoko dute sendo ta prestu,guztian lana guztien esku jasoko dute sendo ta prestu,
beren bizitzen edargai; diru zakarrak bihotzik eztu,beren bizitzen edargai; diru zakarrak bihotzik eztu,
lotuko dute gogor ta hestu haz ez dadin gizonen gain.lotuko dute gogor ta hestu haz ez dadin gizonen gain.
1 de 12

Recomendados

Mikel Laboa Definitibue por
Mikel Laboa DefinitibueMikel Laboa Definitibue
Mikel Laboa Definitibuenereaelkoroiribe
768 vistas26 diapositivas
Julio urkixo por
Julio urkixoJulio urkixo
Julio urkixoSagarra19
271 vistas31 diapositivas
Mikel Laboa por
Mikel LaboaMikel Laboa
Mikel Laboanereaelkoroiribe
1.2K vistas25 diapositivas
Zuberotarra ane, mireia, nerea por
Zuberotarra ane, mireia, nereaZuberotarra ane, mireia, nerea
Zuberotarra ane, mireia, nereaaingura
872 vistas26 diapositivas
Amaia por
AmaiaAmaia
Amaiaamaiacarballeda96
156 vistas12 diapositivas
Jose Anton Artze por
Jose Anton ArtzeJose Anton Artze
Jose Anton Artzexabieransola
3.7K vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Josean Artzeren poesia. por
Josean Artzeren poesia.Josean Artzeren poesia.
Josean Artzeren poesia.Erlijioabizi
1.4K vistas12 diapositivas
Kristautasuna poztasunez bizitzeko 10 aholku por
Kristautasuna poztasunez bizitzeko 10 aholkuKristautasuna poztasunez bizitzeko 10 aholku
Kristautasuna poztasunez bizitzeko 10 aholkuErlijioabizi
489 vistas12 diapositivas
Postalak por
PostalakPostalak
Postalaksastarri
811 vistas13 diapositivas
Maitasun gutunakizena por
Maitasun gutunakizenaMaitasun gutunakizena
Maitasun gutunakizenabuenosaires3zikloa
2.1K vistas21 diapositivas
Esaldi lehiaketa por
Esaldi lehiaketaEsaldi lehiaketa
Esaldi lehiaketakurtzebarribhi
3.4K vistas7 diapositivas
Euskararen hitz politena por
Euskararen hitz politenaEuskararen hitz politena
Euskararen hitz politenasastarri
7.6K vistas18 diapositivas

Destacado(8)

Josean Artzeren poesia. por Erlijioabizi
Josean Artzeren poesia.Josean Artzeren poesia.
Josean Artzeren poesia.
Erlijioabizi1.4K vistas
Kristautasuna poztasunez bizitzeko 10 aholku por Erlijioabizi
Kristautasuna poztasunez bizitzeko 10 aholkuKristautasuna poztasunez bizitzeko 10 aholku
Kristautasuna poztasunez bizitzeko 10 aholku
Erlijioabizi489 vistas
Postalak por sastarri
PostalakPostalak
Postalak
sastarri811 vistas
Euskararen hitz politena por sastarri
Euskararen hitz politenaEuskararen hitz politena
Euskararen hitz politena
sastarri7.6K vistas
Non dago? por sastarri
Non dago?Non dago?
Non dago?
sastarri2.3K vistas
Maitasun esaldien lehiaketa por zaleihoa
Maitasun esaldien lehiaketaMaitasun esaldien lehiaketa
Maitasun esaldien lehiaketa
zaleihoa18.6K vistas

Similar a Artze

Euskal Pizkundea por
Euskal PizkundeaEuskal Pizkundea
Euskal Pizkundeajuanacua
196 vistas9 diapositivas
Euskal Pizkundea, Lizardi eta Lauaxeta por
Euskal Pizkundea, Lizardi eta LauaxetaEuskal Pizkundea, Lizardi eta Lauaxeta
Euskal Pizkundea, Lizardi eta Lauaxetajuanacua
1.8K vistas9 diapositivas
Euskal Pizkundea por
Euskal PizkundeaEuskal Pizkundea
Euskal Pizkundeajuanacua
892 vistas9 diapositivas
Euskal pizkundea por
Euskal pizkundeaEuskal pizkundea
Euskal pizkundeajuanacua
1.1K vistas9 diapositivas
Euskal herriko musika irune por
Euskal herriko musika iruneEuskal herriko musika irune
Euskal herriko musika iruneiigarza
2.9K vistas30 diapositivas
Mikel Laboa Definitibue por
Mikel Laboa DefinitibueMikel Laboa Definitibue
Mikel Laboa Definitibuenereaelkoroiribe
281 vistas26 diapositivas

Similar a Artze(20)

Euskal Pizkundea por juanacua
Euskal PizkundeaEuskal Pizkundea
Euskal Pizkundea
juanacua196 vistas
Euskal Pizkundea, Lizardi eta Lauaxeta por juanacua
Euskal Pizkundea, Lizardi eta LauaxetaEuskal Pizkundea, Lizardi eta Lauaxeta
Euskal Pizkundea, Lizardi eta Lauaxeta
juanacua1.8K vistas
Euskal Pizkundea por juanacua
Euskal PizkundeaEuskal Pizkundea
Euskal Pizkundea
juanacua892 vistas
Euskal pizkundea por juanacua
Euskal pizkundeaEuskal pizkundea
Euskal pizkundea
juanacua1.1K vistas
Euskal herriko musika irune por iigarza
Euskal herriko musika iruneEuskal herriko musika irune
Euskal herriko musika irune
iigarza2.9K vistas
Xabier lete gogoan por arregisa
Xabier lete gogoanXabier lete gogoan
Xabier lete gogoan
arregisa682 vistas
Gerraurreko euskal literatura por Maite Goñi
Gerraurreko euskal literaturaGerraurreko euskal literatura
Gerraurreko euskal literatura
Maite Goñi3.8K vistas
Gerra aurreko olerkigintza por Sagarra19
Gerra aurreko olerkigintzaGerra aurreko olerkigintza
Gerra aurreko olerkigintza
Sagarra19415 vistas
Izarren Hautsa por dibermusik
Izarren HautsaIzarren Hautsa
Izarren Hautsa
dibermusik748 vistas
Agustin Zubikarai por Sagarra19
Agustin Zubikarai Agustin Zubikarai
Agustin Zubikarai
Sagarra19107 vistas
Resurreccion Maria Azkue por Sagarra19
Resurreccion Maria Azkue Resurreccion Maria Azkue
Resurreccion Maria Azkue
Sagarra19234 vistas
Erromantikoak por martasena
ErromantikoakErromantikoak
Erromantikoak
martasena644 vistas
Euskal Literatura Modernoa Gabriel Aresti por Fernando Unknow
Euskal Literatura Modernoa Gabriel ArestiEuskal Literatura Modernoa Gabriel Aresti
Euskal Literatura Modernoa Gabriel Aresti
Fernando Unknow526 vistas
Euskal Literatura Modernoa Gabriel Aresti por garaikidea
Euskal Literatura Modernoa Gabriel ArestiEuskal Literatura Modernoa Gabriel Aresti
Euskal Literatura Modernoa Gabriel Aresti
garaikidea184 vistas

Más de LAUDIO INSTITUTUA

Lomce aurkezpena web por
Lomce aurkezpena webLomce aurkezpena web
Lomce aurkezpena webLAUDIO INSTITUTUA
2.6K vistas17 diapositivas
Estetika eta Edergintza Teknikaria por
Estetika eta Edergintza TeknikariaEstetika eta Edergintza Teknikaria
Estetika eta Edergintza TeknikariaLAUDIO INSTITUTUA
1.9K vistas11 diapositivas
Tecnico en caracterización (2) por
Tecnico en caracterización (2)Tecnico en caracterización (2)
Tecnico en caracterización (2)LAUDIO INSTITUTUA
979 vistas7 diapositivas
El ies laudio bhi ofrece una.pptx isis.pptx negro por
El ies laudio bhi ofrece una.pptx isis.pptx negroEl ies laudio bhi ofrece una.pptx isis.pptx negro
El ies laudio bhi ofrece una.pptx isis.pptx negroLAUDIO INSTITUTUA
550 vistas9 diapositivas
Conferencia.pptx estetica por
Conferencia.pptx esteticaConferencia.pptx estetica
Conferencia.pptx esteticaLAUDIO INSTITUTUA
652 vistas5 diapositivas
Acto de entrega Diplomas FCT - Confebask por
Acto de entrega Diplomas FCT - ConfebaskActo de entrega Diplomas FCT - Confebask
Acto de entrega Diplomas FCT - ConfebaskLAUDIO INSTITUTUA
329 vistas5 diapositivas

Más de LAUDIO INSTITUTUA(20)

El ies laudio bhi ofrece una.pptx isis.pptx negro por LAUDIO INSTITUTUA
El ies laudio bhi ofrece una.pptx isis.pptx negroEl ies laudio bhi ofrece una.pptx isis.pptx negro
El ies laudio bhi ofrece una.pptx isis.pptx negro
LAUDIO INSTITUTUA550 vistas
Acto de entrega Diplomas FCT - Confebask por LAUDIO INSTITUTUA
Acto de entrega Diplomas FCT - ConfebaskActo de entrega Diplomas FCT - Confebask
Acto de entrega Diplomas FCT - Confebask
LAUDIO INSTITUTUA329 vistas
Trabajos realizados por ariane pérez de 1º de por LAUDIO INSTITUTUA
Trabajos realizados por  ariane pérez de 1º deTrabajos realizados por  ariane pérez de 1º de
Trabajos realizados por ariane pérez de 1º de
LAUDIO INSTITUTUA343 vistas
Trabajos realizados por ariane pérez de 1º de por LAUDIO INSTITUTUA
Trabajos realizados por  ariane pérez de 1º deTrabajos realizados por  ariane pérez de 1º de
Trabajos realizados por ariane pérez de 1º de
LAUDIO INSTITUTUA445 vistas
Maquillaje y peluquería realizados por alumnado del ciclo por LAUDIO INSTITUTUA
Maquillaje y peluquería realizados por alumnado del cicloMaquillaje y peluquería realizados por alumnado del ciclo
Maquillaje y peluquería realizados por alumnado del ciclo
LAUDIO INSTITUTUA395 vistas
Trabajos de maquillaje y peluquería web bilbo por LAUDIO INSTITUTUA
Trabajos de maquillaje y peluquería web bilboTrabajos de maquillaje y peluquería web bilbo
Trabajos de maquillaje y peluquería web bilbo
LAUDIO INSTITUTUA224 vistas
Programa de Cualificación Profesional Inicial por LAUDIO INSTITUTUA
Programa de Cualificación Profesional InicialPrograma de Cualificación Profesional Inicial
Programa de Cualificación Profesional Inicial
LAUDIO INSTITUTUA171 vistas

Artze

 • 2. -Hasiera(1400-1500): Eresiak eta baladak -Lehendabiziko liburuak -XVII.mendeko literatura erlijiosoa -XVIII.mendeko aldaera -XIX.mendeko erromantizismoa -XX.mendeko Eusko Pizkundea -XX.mendeko Bigarren Eusko Pizkundea
 • 3. Espainiako Gerra Zibila eta Bigarren Mundu Gerraren ondoren, euskal literatura une latzakEspainiako Gerra Zibila eta Bigarren Mundu Gerraren ondoren, euskal literatura une latzak bizi zen. Argitaratu zituzten lehendabiziko liburuak Telesforo Monzonenbizi zen. Argitaratu zituzten lehendabiziko liburuak Telesforo Monzonen UrrundiUrrundi (1945(1945 Mexiko Hirian) eta Salbatore MitxelenarenMexiko Hirian) eta Salbatore Mitxelenaren ArantzazuArantzazu (1949 Guatemalan).(1949 Guatemalan). 1950ko hamarkadaren bukaeran, idazle-belaunaldi berria jaio zen, tartean Gabriel Aresti.1950ko hamarkadaren bukaeran, idazle-belaunaldi berria jaio zen, tartean Gabriel Aresti. HonekHonek Harri eta herriHarri eta herri (1964) bere liburuan Europan modan zegoen gizarteko poesia jorratu(1964) bere liburuan Europan modan zegoen gizarteko poesia jorratu zuen. Bere garaian libururiak salduena zen eta euskal herriaren isla berria erakusten zaigu:zuen. Bere garaian libururiak salduena zen eta euskal herriaren isla berria erakusten zaigu: jadanik Orixerenjadanik Orixeren EuskaldunakEuskaldunak baserri-euskal herria aldendu eta "euskal hiria" sortuz. Arestikbaserri-euskal herria aldendu eta "euskal hiria" sortuz. Arestik gaztelaniaz idatzi zuten euskal poetak zituen lagun, Blas de Otero edo Gabriel Zelaia,gaztelaniaz idatzi zuten euskal poetak zituen lagun, Blas de Otero edo Gabriel Zelaia, konpromiso sozial bere zutelako. Era berean, antzerkiari ekin zioten talde batzuekin edokonpromiso sozial bere zutelako. Era berean, antzerkiari ekin zioten talde batzuekin edo EzEz Dok AmairuDok Amairu, "Euskal Kantu Berria" izeneko mugimenduaren sortzaileekin ere harreman, "Euskal Kantu Berria" izeneko mugimenduaren sortzaileekin ere harreman estuak izan zituen.estuak izan zituen. Eleberriei buruz, TxillardegirenEleberriei buruz, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaLeturiaren egunkari ezkutua (1957) lehendabiziko euskal(1957) lehendabiziko euskal eleberri modernoa da, existentzialismo ereduak jarraitzen duena. Gero Ramoneleberri modernoa da, existentzialismo ereduak jarraitzen duena. Gero Ramon SaizarbitoriarenSaizarbitoriaren Egunero Hasten delakoEgunero Hasten delako etaeta Ehun MetroEhun Metro ((Nouveau RomanNouveau Roman mugimenduarenmugimenduaren eragina dutenak) eta Anjel Lertxundi agertu ziren.eragina dutenak) eta Anjel Lertxundi agertu ziren. Behin frankismoaren garaiak pasata, euskarazko argitaletxeak joritu ziren urtero 1.500 tituluBehin frankismoaren garaiak pasata, euskarazko argitaletxeak joritu ziren urtero 1.500 titulu argitaratzen, eta 300 idazle inguru izanda. Euskal literaturaren urrezko aro honetan,argitaratzen, eta 300 idazle inguru izanda. Euskal literaturaren urrezko aro honetan, lehendabizikoz Euskal Herritik kanpo arrakasta izan duten idazleak agertu dira: Bernardolehendabizikoz Euskal Herritik kanpo arrakasta izan duten idazleak agertu dira: Bernardo Atxaga (Atxaga (ObabakoakObabakoak edoedo Behi euskaldun baten memoriakBehi euskaldun baten memoriak) edo Unai Elorriaga () edo Unai Elorriaga (SPrakoSPrako TranbiaTranbia).).
 • 4. 2.1-IKASKETAK ETA HASIERAK: Donostiako Alde Zaharrean (San Joan kalean, 15a) jaio zenDonostiako Alde Zaharrean (San Joan kalean, 15a) jaio zen 1934ko ekainaren 15ean. Gerra Zibila hasi orduko familiak alde1934ko ekainaren 15ean. Gerra Zibila hasi orduko familiak alde egin behar izan zuen: aitak, udaleko zinegotzia zenak, Frantziaegin behar izan zuen: aitak, udaleko zinegotzia zenak, Frantzia aldera jo zuen; ama eta zazpi seme-alabak, berriz, Lekeitio aldera,aldera jo zuen; ama eta zazpi seme-alabak, berriz, Lekeitio aldera, Gardata auzora joan ziren, eta han bizi izan ziren aldi batean.Gardata auzora joan ziren, eta han bizi izan ziren aldi batean. Donostiara itzulita, marianisten ikastetxe batean ikasi zuen.Donostiara itzulita, marianisten ikastetxe batean ikasi zuen. Batxilergoa amaituta medikuntza ikastea erabaki zuen. 1953anBatxilergoa amaituta medikuntza ikastea erabaki zuen. 1953an ekin zion eta Madrilen, Iruñean, Zaragozan eta Bartzelonan arituekin zion eta Madrilen, Iruñean, Zaragozan eta Bartzelonan aritu zen ikasten, harik eta 1967an haur psikiatrian espezializatu zenzen ikasten, harik eta 1967an haur psikiatrian espezializatu zen arte.arte. Urte horietan Iparraldeko herri musikak interes handia sortu zion,Urte horietan Iparraldeko herri musikak interes handia sortu zion, eta Katalunian zela gertutik ezagutu zuen Nova Canço deritzoneta Katalunian zela gertutik ezagutu zuen Nova Canço deritzon musika mugimendua. Lagun batek oparitan emaniko Atahualpamusika mugimendua. Lagun batek oparitan emaniko Atahualpa Yupanquiren disko batek ere Hego Amerikako kantarien berriYupanquiren disko batek ere Hego Amerikako kantarien berri eman zion, eta haien xarma erakutsi.Izan ere, haren besteeman zion, eta haien xarma erakutsi.Izan ere, haren beste erreferentzia handi bat, Yupanquiz gain, Violeta Parra txiletarraerreferentzia handi bat, Yupanquiz gain, Violeta Parra txiletarra izan zen, eta bi hauei maisutzat hartutako Georges Brassensizan zen, eta bi hauei maisutzat hartutako Georges Brassens gehituko zien Laboak.gehituko zien Laboak. Lehen emanaldi musikal publikoa Iruñean eskaini zuen 1958an,Lehen emanaldi musikal publikoa Iruñean eskaini zuen 1958an, gaztelaniaz, eta lau urte geroago euskarazko lehenengoa emangaztelaniaz, eta lau urte geroago euskarazko lehenengoa eman zuen Zaragozan, hango ikasle euskaldunentzat.zuen Zaragozan, hango ikasle euskaldunentzat.
 • 5. 2.2-ARRAKASTAK ETA AZKEN URTEAK: 1960ko hamarkadan Ez Dok Amairu musikari-taldea osatu zuen beste1960ko hamarkadan Ez Dok Amairu musikari-taldea osatu zuen beste hainbat euskal artistarekin. Bertan, batez ere Benito Lertxundirekinhainbat euskal artistarekin. Bertan, batez ere Benito Lertxundirekin batera,batera, euskal kanta berriaeuskal kanta berria sortu zuen. Estilo tradizional eta berriaksortu zuen. Estilo tradizional eta berriak elkartuta, Bertolt Brechten moduko autoreen letrak kantatzenelkartuta, Bertolt Brechten moduko autoreen letrak kantatzen zituzten. Lekeitioak abesti sorta ere sortu zuen, oihu eta zaratazituzten. Lekeitioak abesti sorta ere sortu zuen, oihu eta zarata esperimentaleekin.esperimentaleekin. 1974an1974an Bat-hiruBat-hiru diskoa egin zuen, jada euskal ereserki bihurtu direndiskoa egin zuen, jada euskal ereserki bihurtu diren hainbat kantekin (berezikihainbat kantekin (bereziki Txoria txoriTxoria txori). Disko hura). Disko hura Mendeko EuskalMendeko Euskal Diskorik hoberenaDiskorik hoberena izendatu zuten Diario Vascon eginiko bozketaizendatu zuten Diario Vascon eginiko bozketa batean. Ondoren aldaketak egin zituen bere musikan eta jazzbatean. Ondoren aldaketak egin zituen bere musikan eta jazz musikaz lan egin zuen, Iñaki Salvadorrekin.musikaz lan egin zuen, Iñaki Salvadorrekin. Donostiako Orfeoiarekin disko bat ere argitaratu zuen. HarenDonostiako Orfeoiarekin disko bat ere argitaratu zuen. Haren lanetan, bada bitxikeria bat: disko guztiak zenbatuak daude, 1etiklanetan, bada bitxikeria bat: disko guztiak zenbatuak daude, 1etik 17raino, baina 13rik gabe,17raino, baina 13rik gabe, Ez dok hamairuEz dok hamairu taldearen omenez.taldearen omenez. Julio Medem donostiarrarenJulio Medem donostiarraren Euskal Pilota. Larrua harriaren kontraEuskal Pilota. Larrua harriaren kontra dokumentaleko soinu banda ere Mikel Laboarena da.dokumentaleko soinu banda ere Mikel Laboarena da. Donostiako Antigua auzoan bizi zen azken urteotan. Bob DylanDonostiako Antigua auzoan bizi zen azken urteotan. Bob Dylan abeslari estatubatuarrak Zurriola hondartzan eta 2006ko uztaileanabeslari estatubatuarrak Zurriola hondartzan eta 2006ko uztailean emandako kontzertuaren aurretik azkeneko aldiz aritu zen publikoemandako kontzertuaren aurretik azkeneko aldiz aritu zen publiko aurrean kantari. Azkenik, gaixotasun luze baten ostean, 2008koaurrean kantari. Azkenik, gaixotasun luze baten ostean, 2008ko abenduaren 1ean zendu zen 74 urte zituela, Poliklinikan. Gipuzkoakoabenduaren 1ean zendu zen 74 urte zituela, Poliklinikan. Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Urrezko Domina eman behar zion urteForu Aldundiak Gipuzkoako Urrezko Domina eman behar zion urte berean,2008ko abenduaren 23an jaso behar baitzuen. Donostiakoberean,2008ko abenduaren 23an jaso behar baitzuen. Donostiako udalak, bere aldetik, hiriko urrezko domina eman dio.udalak, bere aldetik, hiriko urrezko domina eman dio.
 • 6. 3.1-BIOGRAFIA: Jose Antonio Artze, idazle eta musikaria, 1939koJose Antonio Artze, idazle eta musikaria, 1939ko apirilaren 6an jaio zen, Usurbilen (Gipuzkoa).apirilaren 6an jaio zen, Usurbilen (Gipuzkoa). 1966. urtean Ez Dok Amairu taldearen1966. urtean Ez Dok Amairu taldearen sortzaileetako bat izan zen Mikel Laboa, Xabiersortzaileetako bat izan zen Mikel Laboa, Xabier Lete, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo etaLete, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo eta zenbaitekin batera. 1969an, aldiz, aurrezzenbaitekin batera. 1969an, aldiz, aurrez aipatutako taldeko beste partaideekin Baga, Biga,aipatutako taldeko beste partaideekin Baga, Biga, Higa lana antolatu egin zuen. Ez Dok AmairuHiga lana antolatu egin zuen. Ez Dok Amairu taldea desegin eta berehala, Ikinmilikililkliktaldea desegin eta berehala, Ikinmilikililklik musika, dantza eta poesia akintza hasi egin zuenmusika, dantza eta poesia akintza hasi egin zuen bere anaiarekin, Jesus, Mikel Laboarekin eta Josebere anaiarekin, Jesus, Mikel Laboarekin eta Jose Mari Zabalarekin batera..Artzek ere MikelMari Zabalarekin batera..Artzek ere Mikel Laboaren abesti garrantzitsuenen zenbait letraLaboaren abesti garrantzitsuenen zenbait letra idstzi ditu: Txoria Txori, Ama hil zaigu, Zaude lasaiidstzi ditu: Txoria Txori, Ama hil zaigu, Zaude lasai eta Geure Bazterrak.eta Geure Bazterrak.
 • 7. 3.2-POESIA, OROKORKI: Poesiazko lehen edizioak bibliofiloen harrotasuna izan dira beti, baina J. A. Artzeren lehen obrak euskaltzalePoesiazko lehen edizioak bibliofiloen harrotasuna izan dira beti, baina J. A. Artzeren lehen obrak euskaltzale guztiena sortu zuen. Estreinakoz, liburua objektu artistiko bezala ageri zitzaigun, alor anitzeko lanketaguztiena sortu zuen. Estreinakoz, liburua objektu artistiko bezala ageri zitzaigun, alor anitzeko lanketa batean. Harrotasuna, nazionala izan zen. Abanguarda literaturan sartua genuen plastikaren etabatean. Harrotasuna, nazionala izan zen. Abanguarda literaturan sartua genuen plastikaren eta ozentasunaren eskutik; liburua ikusi eta entzuteko eszenario multiplea da, kaligramak eta hotsezkoozentasunaren eskutik; liburua ikusi eta entzuteko eszenario multiplea da, kaligramak eta hotsezko eskulturak eskaintzen zaizkio irakurle aktibo bati. Artzek berbak ontzi ere badirela erakusten digu, barruaneskulturak eskaintzen zaizkio irakurle aktibo bati. Artzek berbak ontzi ere badirela erakusten digu, barruan sartuta arkitektura miresten ari garela poetak jo egiten du; orduan durundio batek kordokatzen gaitu,sartuta arkitektura miresten ari garela poetak jo egiten du; orduan durundio batek kordokatzen gaitu, hitzaren sustraira garamatza, ia aro aurre-semantikora, hotsera, totelkatze primigeniora. Baina ez dahitzaren sustraira garamatza, ia aro aurre-semantikora, hotsera, totelkatze primigeniora. Baina ez da ozentasun hutsa, marrumak kontzeptu bat ezkutatzen duela ohartzen gara, zentzumenak erreskatatuozentasun hutsa, marrumak kontzeptu bat ezkutatzen duela ohartzen gara, zentzumenak erreskatatu digulako. Artzeren ozendura-jokoek balio sinbolikoa dute, fonosinbolismoa dira. Eta formalismoarekindigulako. Artzeren ozendura-jokoek balio sinbolikoa dute, fonosinbolismoa dira. Eta formalismoarekin batera, bi joera nagusi ageri zituen poema testualagoetan: berariaz lizun-zikin eginiko zenbait poema,batera, bi joera nagusi ageri zituen poema testualagoetan: berariaz lizun-zikin eginiko zenbait poema, onustea eta zurrunkeria kolpatzeko probokazio umoretsuak, eta egituraz oso sotilak ziren poema laburretanonustea eta zurrunkeria kolpatzeko probokazio umoretsuak, eta egituraz oso sotilak ziren poema laburretan isuritako lirikotasuna.isuritako lirikotasuna. Joera honi utzi gabe, geroagoko lanetan (Joera honi utzi gabe, geroagoko lanetan (Laino guzien azpitik.Laino guzien azpitik... eta.. eta Eta sasi guztien gainetikEta sasi guztien gainetik... obra bakarra b... obra bakarra b aletan, Zumetaren irudiekin) poema garatuagoa ematen zaigu egituraz, hala eskatzen zuelako gure historianaletan, Zumetaren irudiekin) poema garatuagoa ematen zaigu egituraz, hala eskatzen zuelako gure historian ironia garratzez egiten zuen sakontzeak. Begi-belarria gehiago lantzen da testutik bertatik, erretorikaironia garratzez egiten zuen sakontzeak. Begi-belarria gehiago lantzen da testutik bertatik, erretorika aberatsagoan. Aro experimentalistaaberatsagoan. Aro experimentalista Bide bazterrean hi eta ni kantariBide bazterrean hi eta ni kantari opariarekin amaitu zuen, poemaopariarekin amaitu zuen, poema fisikoki irakurleak berak idatziz haurtzaroko hitzaganako lilura berreskuratzeko jostailua.fisikoki irakurleak berak idatziz haurtzaroko hitzaganako lilura berreskuratzeko jostailua. Ortzia lorez, lurra izarrezOrtzia lorez, lurra izarrez liburu mardulean J. A. Artzek giltzerdi egiten du bere poesigintzan. Alienazioarenliburu mardulean J. A. Artzek giltzerdi egiten du bere poesigintzan. Alienazioaren denuntziaz haratago jo nahi du, moral askatzaile bat proposatzen du nitasun espiritual batetik kaos antolatudenuntziaz haratago jo nahi du, moral askatzaile bat proposatzen du nitasun espiritual batetik kaos antolatu honi aurka egiteko baino gainditzeko. Amaia Iturbidek dioskunez, «beat generation horren partaide izan zenhoni aurka egiteko baino gainditzeko. Amaia Iturbidek dioskunez, «beat generation horren partaide izan zen poeta metafisiko, abangoardista eta konformagaitz honek postmodernismoaren aroan tradizioapoeta metafisiko, abangoardista eta konformagaitz honek postmodernismoaren aroan tradizioa defendatzen du, yuppien sasoian aszetika laiko bat praktikatzen eta kristautasunera itzuli da». Gizartedefendatzen du, yuppien sasoian aszetika laiko bat praktikatzen eta kristautasunera itzuli da». Gizarte materialista honetan ez etsitzeko ahalegin poetikoa da bere azken obra ere, salmodia kutsuko hegalditanmaterialista honetan ez etsitzeko ahalegin poetikoa da bere azken obra ere, salmodia kutsuko hegalditan antolatua. Poetak ez du galdu, haatik, hitzaren alderdi guztiak ustiatzeko talentua, baina orain joko haiekantolatua. Poetak ez du galdu, haatik, hitzaren alderdi guztiak ustiatzeko talentua, baina orain joko haiek zama semantiko handiagoa dute, eta esan liteke adieraren arabera antolatzen direla. Lehen zeukanzama semantiko handiagoa dute, eta esan liteke adieraren arabera antolatzen direla. Lehen zeukan espazioaren eta soinuaren ardura berberaz, orain J. A. Artze abiatua da formaren liberaziotik barnearenespazioaren eta soinuaren ardura berberaz, orain J. A. Artze abiatua da formaren liberaziotik barnearen liberaziora.
 • 8. Ez Dok Amairu izeneko talde abangoardista 1965ean hasi zen ibiltzen, hainbat artistek osatutakoa,Ez Dok Amairu izeneko talde abangoardista 1965ean hasi zen ibiltzen, hainbat artistek osatutakoa, abeslariek eta idazleek nagusiki. Mugimenduak, kultur ezaugarriez gain, osagai politikoak eta sozialakabeslariek eta idazleek nagusiki. Mugimenduak, kultur ezaugarriez gain, osagai politikoak eta sozialak mantendu zituen. Hain zuzen ere, Francoren garaia zen, eta besteak beste Nova Cançó mugimendumantendu zituen. Hain zuzen ere, Francoren garaia zen, eta besteak beste Nova Cançó mugimendu kataluniarrak eragin zien, batez ere Setze Jutges taldeak. Sekulako lan berritzailea egin zuten: euskarazkataluniarrak eragin zien, batez ere Setze Jutges taldeak. Sekulako lan berritzailea egin zuten: euskaraz ordu arte egindako aipagarrienetakoa izan zen, eta mugarri bihurtu zen.ordu arte egindako aipagarrienetakoa izan zen, eta mugarri bihurtu zen. Izena,Izena, San Martinen estutasunaSan Martinen estutasuna ipuin herrikoitik hartu zuten, amaiera aldera ageri den esalditik zehazki:ipuin herrikoitik hartu zuten, amaiera aldera ageri den esalditik zehazki: "Ez dok amairu" (Ez dago malefiziorik). Jorge Oteizak proposatu zuen izena."Ez dok amairu" (Ez dago malefiziorik). Jorge Oteizak proposatu zuen izena. 1971an Benito Lertxundik "Ez dok amairu" (Elkar) izeneko diskoa atera zuen, tartean1971an Benito Lertxundik "Ez dok amairu" (Elkar) izeneko diskoa atera zuen, tartean "Zenbat Gera""Zenbat Gera" edoedo "Urak dakarrena""Urak dakarrena" abesti ezagunak zeudela.abesti ezagunak zeudela. 1972an desegin zuten taldea, tartean diktadura amaituta ez zegoela. Ordutik, hainbat partaidek euren1972an desegin zuten taldea, tartean diktadura amaituta ez zegoela. Ordutik, hainbat partaidek euren ibilbidea segitu dute eta erreferentzial bihurtu dira euskal musika eta kulturaren arloan.ibilbidea segitu dute eta erreferentzial bihurtu dira euskal musika eta kulturaren arloan. 2003an, Korrikako 13. edizioan mugimendua espreski omendu zuten, eta urte hartako abesti ofiziala2003an, Korrikako 13. edizioan mugimendua espreski omendu zuten, eta urte hartako abesti ofiziala Mikel Laboak interpretatu zuen, beste batzuekin batera.Mikel Laboak interpretatu zuen, beste batzuekin batera. 4.1-PARTAIDEAK: -Mikel Laboa-Mikel Laboa -J.A.Artze-J.A.Artze -Jexux Artze-Jexux Artze -Jose Angel Irigarai-Jose Angel Irigarai -Lourdes Iriondo-Lourdes Iriondo -Julen Lekuona-Julen Lekuona -Benito Lertxundi-Benito Lertxundi -Xabier Lete-Xabier Lete
 • 9. 5.1-TXORIAK TXORI: Hegoak ebaki banizkioHegoak ebaki banizkio Neuria izango zenNeuria izango zen Ez zuen aldegingo. (bis)Ez zuen aldegingo. (bis) Bañan horrela, ez zen gehiagoBañan horrela, ez zen gehiago txoria izango (bis)txoria izango (bis) Eta nik, txoria nuen maite (bis)Eta nik, txoria nuen maite (bis) http://www.youtube.com/wahttp://www.youtube.com/wa tch?v=6O3HTqa7l3Atch?v=6O3HTqa7l3A
 • 10. 5.2-GEURE BAZTERRAK: Maite ditutMaite ditut maitemaite geure bazterrakgeure bazterrak lanbroaklanbroak izkutztzen dizkidaneanizkutztzen dizkidanean zer izkutatzen duenzer izkutatzen duen ez didanean ikusten uztenez didanean ikusten uzten orduan hasten bainaizorduan hasten bainaiz izkutukoa...izkutukoa... nere barruan bizten dirennere barruan bizten diren bazter miresgarriakbazter miresgarriak ikusten.ikusten. http://www.youtube.com/watchttp://www.youtube.com/watc h?v=2mmnRHSXINsh?v=2mmnRHSXINs
 • 11. 5.3-BAGA BIGA HIGA: Baga, biga, higa,Baga, biga, higa, laga, boga, sega,laga, boga, sega, Zai, zoi, bele,Zai, zoi, bele, harma, tiro, pun!harma, tiro, pun! Xirristi-mirristiXirristi-mirristi gerrena plat,gerrena plat, Olio zopaOlio zopa Kikili salda,Kikili salda, Urrup edan edo klik ...Urrup edan edo klik ... ikimilikiliklik ...ikimilikiliklik ... http://www.youtube.com/watch?v=E-http://www.youtube.com/watch?v=E- b5iqgEW14b5iqgEW14
 • 12. 5.4-IZARREN HAUTSA: Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai,Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hauts hartatikan uste gabean noizpait giûaden gu ernai.hauts hartatikan uste gabean noizpait giûaden gu ernai. Eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukeraEta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atsedenik hartu gabe: lana egiûaz goaz aurreraatsedenik hartu gabe: lana egiûaz goaz aurrera kate horretan denok batera gogorki loturik gaude.kate horretan denok batera gogorki loturik gaude. Gizonak ba du inguru latz bat menperatzeko premia,Gizonak ba du inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia.burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu,Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia; bide ilunak nekez aurkitujakintza eta argia; bide ilunak nekez aurkitu lege berriak noizpait erditu, hortan jokatuz bizia.lege berriak noizpait erditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea,Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanentan sartzea.naturarekin bat izan eta harremanentan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz,Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz,bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea.ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea. Ez dadukanak ongi ahi daki euketzea zein den ona,Ez dadukanak ongi ahi daki euketzea zein den ona, bere premiak bete nahirik beti bizi da gizona.bere premiak bete nahirik beti bizi da gizona. Gu ere zerbait ba gera eta gauden tokitik hemendik bertanGu ere zerbait ba gera eta gauden tokitik hemendik bertan saia gaitezen ikusten: amets eroak bazterturikan,saia gaitezen ikusten: amets eroak bazterturikan, sasi zikiûak behingoz erreta bide on bat aukeratzen.sasi zikiûak behingoz erreta bide on bat aukeratzen. Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak,Gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuhaitz-ardaska gazteak.burruka hortan iraungo duten zuhaitz-ardaska gazteak. Beren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriro jaikizBeren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak : gertakizunen indar ta argizibiltzen joanen direnak : gertakizunen indar ta argiz gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak.gure ametsa arrazoi garbiz egiztatuko dutenak. Eta ametsa bilakaturik egiaren antziduriEta ametsa bilakaturik egiaren antziduri herri zahar batek bide berritik ekingo dio urduri;herri zahar batek bide berritik ekingo dio urduri; guztian lana guztien esku jasoko dute sendo ta prestu,guztian lana guztien esku jasoko dute sendo ta prestu, beren bizitzen edargai; diru zakarrak bihotzik eztu,beren bizitzen edargai; diru zakarrak bihotzik eztu, lotuko dute gogor ta hestu haz ez dadin gizonen gain.lotuko dute gogor ta hestu haz ez dadin gizonen gain.