Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Butlletí prosocial 3

2.005 visualizaciones

Publicado el

butlletí de la revista mensual de prosocial

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en recomendar esto

Butlletí prosocial 3

  1. 1. 3r Butlletí Prosocial Eina que informa sobre les novetats de l’associació, sobre els esdeveniments més importants dins l’àmbit social a les illes, i que aporta una visió crítica sobre aquests fets.1) Notícies i novetats • Concentració contra el tancament de l’alberg per a immigrants Turmeda • Tancament smo i smea • Moció de progressistes per sóller per a destinar les assignacions dels partits polítics a serveis socials2) Articles d’opinió • No al tancament de Turmeda. Joaquin de María Arrébola. Comissió d’Estudiants • Les retallades. Comissió d’Estudiants • Carta d’un usuari de l’alberg Turmeda3) Entrevista • Entrevista a Margalida Roser. Treballadora social de la residència Sant Miquel i Oms per a gent gran. 1- NOTÍCIES I NOVETATS CONCENTRACIÓ CONTRA EL TANCAMENT DE TURMEDA Davant lanunci del tancament del Servei dacollida per a ciutadans immigrants-Programa Turmeda, USO, Metges del Món, GREC, el Col·legi de Treball Social de las Illes Balears y PROSOCIAL, convocàrem una concentració davant la seu de lIMAS el passat 5 doctubre. Allà ens reunírem un centenar de persones preocupades pel tancament daquest servei. Lacció tengué repercussió als mitjans de comunicació locals, on com podeu veure si visitau el link queda palès que aquest tipus de mesures més enllà de la desfeta als serveis socials bàsics, alimenten un debat xenòfob que una part de la nostra societat aprofita per continuar despullant dels seus drets als més desafavorits. En aquest moments i sense tenir una resposta clara per part dels responsables polítics, sobre la situació de més de quaranta persones que es queden al carrer, des de Prosocial ens mantenim en aquesta lluita, mostrant que aquesta acció és només la primera
  2. 2. passa de les que vendran ,fins que ens doni n una resposta justa i adequada a les necessitatsdaquest col·lectiu.http://ultimahora.es/mallorca/noticia/noticias/local/manifestacion-contra-cierre-del-centro-para-inmigrantes-turmeda.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=sN4dYocryH4 TANCAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DORIENTACIÓ I DEDUCACIÓ DADULTSMalauradament és notícia el tancament de dos serveis. En aquesta ocasió parlam del ServeiMunicipal dOrientació (SMO) i del Servei Municipal dEducació dAdults (SMEA), dependentsde lAjuntament de Palma i subcontractat a una empresa privada, Estudi6, des de fa 12 anysamb un conveni que es renovava bianualment.Prosocial ha parlat amb na Llúcia, ex treballadora del SMO que juntament amb na Patrícia,també pedagoga, atenien tot el municipi de Palma.Ens explica que el servei funcionava amb gran rendiment i poca despesa, ja que únicamentamb dues tècniques i una coordinadora compartida amb el servei deducació dadults duienendavant el projecte.La població destinatària era bàsicament joves que cercaven una orientació per continuar elsseus estudis encara que cada cop més adults sacostaven a demanar informació per continuarels seus estudis després danys al món laboral. També feien xerrades als instituts dins elprograma Palma Educa.Enguany després d’un període dincertesa, finalment lAjuntament els informa que el servei nosortirà a concurs per motius pressupostaris i que el 31 dagost sha de tancar. Tenint en compteque el mes de setembre és un moment de molta feina, quan sinicien les inscripcions alsdiferents centres educatius i comença el curs escolar, des de Prosocial pensam que aixòdemostra un cop més la irresponsabilitat dels nostres governants.En aquests moments tant Llúcia com la seva companya Patrícia, estant recollint les queixes queels arriben pel tancament del Servei, que fan professionals i usuaris, per tal de lliurar-les alAjuntament i deixar constància de l’impacte del tancament dels Serveis Municipalsd’orientació i d’Educació per Adults.Des de Prosocial recolzam aquesta iniciativa i ens afegim a la denúncia del tancament de dosServeis destinats a garantir els drets i la igualtat doportunitats de la població amb interès percontinuar la seva formació.Finalment, al tancament daquest butlletí a principis doctubre, lAjuntament de Palma, tambéha decidit suprimir el Servei MunicipaldEducació dAdults. Des de aquestservei simpartien cursos didiomes,alfabetització, informàtica i accés agraus formatius i a la universitat.Davant la situació actual, on tantespersones a latur cerquen ampliar imillorar la seva formació per taldaconseguir una feina, sembla queno és un prioritat per a lAjuntament ,ja que no ha proposat cap alternativaper cobrir el buit que deixen aquestscursos. Recordem que els cursos,estaven adreçats a població en
  3. 3. general (amb baix nivell de formació) i que estaven subvencionats per a persones en situaciódatur. Ens queda clar un altre cop, la població diana de les retallades.http://www.diariodemallorca.es/palma/2012/10/07/oposicion-critica-cierre-escuela-adultos-necesita/799178.html MOCIÓ DE PROGRESSISTES PER SÓLLER PER A DESTINAR LES ASSIGNACIONS DELS PARTITS POLÍTICS A SERVEIS SOCIALSDimecres, 3 d’octubre Progressistes per Sóller presenta una moció (que rep el suport de la restade partits de la oposició) per a destinar 46.000€ per augmentar els pressupostos de serveissocials. L’objectiu era que l’ajuntament destinés enguany l’import de les assignacionsals partits polítics, a més del preu del lloguer del jutjat de Pau, a serveis socials per poderrealitzar millores en aquest camp compensant en alguna mesura els retalls que han sofert.El PP hi votà en contra. Miquel Bestard (el portaveu del grup municipal del PP) ho justificà pelfet que «tanmateix no sabem si la competència de serveis socials passarà al Consell».http://setmanarisoller.cat/arxiu/pdf/237/4 2- ARTICLES D’OPINIÓNO AL TANCAMENT DE TURMEDA. JOAQUIN DE MARIA ARRÉBOLA. COMISSIÓ D’ESTUDIANTSNo, no me refiero al edificio de la UIB. poder gastárselo en lo que ellos prefieran.Hablo del cierre del centro Turmeda, centro Después de diez años abierto ahora elque atiende a personas en una situación Consell quiere desentenderse alegando queirregular que además tienen la no es competencia suya y que losdesafortunada costumbre de no nacer en inmigrantes deben ser gestionados por elEspaña. Turmeda, ofrece un lugar dónde govern. La patata va pasando de mano adormir y poder comer, además les ayudan a mano mientras está en juego la vida de lasregular su situación para poder insertarse personas y lo que es más importante, laen esta sociedad. Como comento, es un dignidad.hotel de cinco estrellas para personas Como siempre, los recortes van hacia losextranjeras dónde comen langostas todos más débiles, no se plantea ir a por laslos días y les dan un cheque en blanco para clases altas de la sociedad sino ser menos
  4. 4. valientes e ir a por los grupos más pensiones. Esos que no nos odian porvulnerables, los “invisibles”, esos que no se haber explotado a sus países durante siglosven y que muchos quieren que no se vean. y que no nos culpan por seguir haciéndoloEsos que han levantado este país durante en el siglo XXI. Esos que no cuestionandiez años a base de trabajos precarios, mal nuestras costumbres ni religiones, nipagados y con horarios incompatibles con siquiera nuestra forma de vestir. Esos quecualquier tipo de vida digna. Antes estaban no tienen voz, hoy merecen sermal vistos, ahora ya ni se quieren ver. Esos escuchados. Basta ya de humillar laque han levantado la natalidad de este país dignidad humana.y apaciguan el riesgo de no poder pagar LES RETALLADES, ACCÉS RESTRINGIT. COMISSIÓ D’ESTUDIANTS Lestrena de curs a la UIB comença més almenys la meitat dels crèdits en els queefervescent que mai. A conseqüència de s’ha matriculat, etc.les brutals retallades en educació, Les beques que fins ara s’havien empratl’augment de taxes universitàries i el difícil com a instrument per a facilitar i garantiraccés a beques, es respira un ambient de l’accés a persones amb més desavantatgesdescontent, frustració i ràbia entre tota la socials i econòmics, garantint així el seucomunitat educativa. dret a l’ensenyament públic, ara esSón molts/es companys/es que aquest any converteixen en un instrument de premi aldeixaran d’assistir a classe per raons mèrit, on és evident que les classeseconòmiques i d’altres ni tan sols hi han acomodades tindran més facilitats. El fetpogut accedir, professors/es que passen a que es determini una mitja, per damunt deformar part del col·lectiu d’aturats, altres l’aprovat és una estratègia clara que preténsobresaturats; trobem classes que es estalviar diners al preu de treure delmassifiquen i l’atenció a l’alumnat amb sistema als fills/es de la classe obrera, jaqualitat es converteix en un fet gaire bé que els rics ho podran fer gràcies a queimpossible. tenen els recursos econòmics necessaris.Cal fer referència també a les beques que És a dir, que el ric seguirà estudiant encarano s’ha lliurat de la remodelació neoliberal que suspengui i el pobre no.per part del govern actual. Cal destacar Sembla ser que l’accés universal no responl’enduriment de criteris d’accés. Per a les necessitats de les grans elits, alsaccedir a una beca general s’ha de tenir interessos dels empresaris ni a la dretaalmenys un 5,5 a la selectivitat, un 6,5 al capitalista.primer curs com universitari/a, retornar laquantia econòmica en cas de no aprovar
  5. 5. La dreta clarament cerca eliminar els Cal reclamar que l’educació es converteixi“fills/es de classe obrera de la universitat”, en una prioritat en la despesa pública, on laés a dir, limitar l’accés a bona part del educació no es vengui, sinó es defensi.poble per tal de seguir sent la seva ma Volem una universitat pública, no volemd’obra barata. El camí que segueixen és pas una empresa, sinó un sistemasimple, per aconseguir-ho cal posar la universitari que ens formi amb ununiversitat pública al servei de lentramat pensament crític i social per afrontar elsempresarial, debilitar els òrgans de govern futurs reptes.de la universitat per a dificultar la L’educació és un dret fonamental, nodemocràcia interna i construir un model volem que es converteixi en un luxe en pleorganitzatiu vertical, que finalitzi amb la segle XXI, per això, cal que els i lesmercantilització i privatització de la estudiants emprenguem accions conjuntesuniversitat pública. Ens toca viure la lluita amb el resta de la societat, perquè aquestaentre els nostres drets i els seus privilegis. és una tasca i una responsabilitatTots/es sabem que l’educació és el pilar compartida.principal per a fer avançar un país en totsels seus sentits. El capital humà és la millorgarantia per a contribuir a un creixement Quan ens vulguin fer creure que noeconòmic i social, per lo tant, l’eina que “tothom pot ser universitari ohem de menester per sortir de la crisi universitària” nosaltres respondremeconòmica i social actual. Universitat per tot/es o per ningú...Com a estudiants no podem acceptarl’arrogància dels nostres polítics davant eldesemparament de les necessitats del seupoble i desmantellament dels nostresdrets.
  6. 6. CARTA DE SAMUEL, JOVE USUARI DE TURMEDAEscribo esta carta para expresar mi l’Ardiaca que no está bien para la salud degratitud, el aprecio y el impacto que he los humanos. Podría ser el posible sitiotenido de haber estado en el centro donde la gente vaya y creo que es injusto,Turmeda, porque la gente responde si valoramos lo que Turmeda ha significadopositivamente cuando los tratan con para la gente menos privilegiada poramabilidad. problemas económicos y por otrasDespués de tener problemas con mi circunstancias. Si hablasen con la gentefamilia, no tenía donde ir a vivir, entonces que viven y han vivido allí, y viéndolo, creofui a hablar con mi educadora y ella me que podría causar un cambio de opinión enhabló del centro, entonces estuve tranquilo los gobernantes. Los trabajadores hanporque tenía un lugar para dormir y tener trabajado duro, con amor y apoyo, y cariñoun techo y comer. que siempre demuestran. Yo les aprecioDurante un tiempo estuve molesto a causa mucho y es placer para la fundación dede todo lo que me pasó, pero mi entrada tener este tipo de trabajadores que asistenen el centro me impresionó con la forma en a las personas y que han decidido trabajarque me sentí bienvenido. Porque los en el Centro, porque no es un trabajomonitores fueron impresionantes, me donde cualquier persona va a querercalmaron, me aconsejaron diciendo que trabajar. Creo que el gobierno estátodo iba a mejorar, que solo tenía que quitando sus valores de dejarles sin eltener paciencia. Todos esos detalles fueron trabajo.de mucha importancia para mí.Cuando estaba en el centro, los monitores Creo que han decidido de trabajar en elme apoyaron mucho y me recargaban la centro porque les salía de sus corazones ytarjeta de autobús. Se lo agradezco mucho siempre nos lo han demostrado, así quea todos los trabajadores, especialmente a por todo, les doy de corazón las gracias aJulieta porque ella siempre ha estado allí a Manuel, Julian, Celia, Eli, Tatiana, Catiana,mi lado. Pablo, Judith que son los trabajadores delEl centro ha significado mucho. Cuando centro Turmeda, también a la señora de lallego de clase por la tarde tengo un sitio limpieza por nos ha ayudado a limpiar lospara comer y más o menos tranquilo, baños.muchísimo mejor que Ca l’Ardiaca. MUCHAS GRACIAS Y OS QUIERONos han dicho que el gobierno ha decidido DE PARTE DE SAMUELcerrar el centro Turmeda y el centro Ca
  7. 7. 1- ENTREVISTAMARGARITA ROSER HERNÁNDEZ. DIPLOMADA EN TREBALL SOCIAL I POSTGRAU EN DIRECCIÓI GESTIÓ DE RESIDÈNCIES PER A PERSONES DEPENDENTS.TREBALLADORA SOCIAL A LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA OMS- SANT MIQUEL DETITULARITAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D’ATENCIÓ, SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓDE L’AUTONOMIA PERSONAL.Quines són les característiques de la Quines són les característiques delsresidència? Lloc, destinataris, places, usuaris? Nombre, edats, principalsprocés de derivació, recursos humans, dificultats i necessitats que calen atendreprojectes i activitats destinats als usuaris. El perfil dusuaris residents a la ResidènciaSituada al C/ Oms, 2 i Sant Miquel 71, antic Oms-Sant Miquel i el Centre de Dia Oms,Hospital Militar. Destinada a 96 usuaris (14 ens determina el tipus datenciósón places del Institut Social de les Forces assistencial que han de rebre per poderArmades) grans dependents amb valoració cobrir les seves necessitats personals, perper la Llei de Dependència i 20 places de tant atenem totes les ABVD (activitatsCentre de dia per usuaris amb gran bàsiques de la vida quotidiana) segons eldependència i moderada. seu grau de dependència i potenciant la seva autonomia ens els casos que ésEl procés dentrada a la residència és per possible.valoració de Dependència i sol·licitud delcentre que fa que entrin en llista despera-Contam amb un equip de treball compost Nº usuaris per Grau de dependència:per: direcció, administració i compres,recepció, governanta, servei de bugaderia i Residència: (G=grau N= Nivell)neteja. Dins atenció directa: treballadorasocial, psicòloga, 2 fisioterapeutes, 1 TASOC GIII N2: 54.17% GII N2: 9,38%(tècnic en animació sociocultural) , 1 ASOC GIII N1: 35,41% GII N1: 1,04%(animador sociocultural), metge, equipdinfermeria les 24 hores i un gran equip Centre de Dia:dauxiliars dinfermeria/ auxiliar datenciósociosanitària. GIIIN2: 5,26% GII N2: 5,26% GIN2: 15,78% GIIIN1: 36,84% GII N1: 36,84% GI N1: 0.00%Les activitats que es realitzen a laresidència son les pròpies a cadaespecialitat professional del equip de L’edat mitja dels residents és de 82 anys. Eltreball: estimulació cognitiva per els de factor edat ens determina el tipus dusuarimillor nivell cognitiu, estimulació que atenem el que fa que en un 90%multisensorial per els de nivell més baix, pateixin alguna demència, ja que és lafisioteràpia rehabilitadora i de patologia de major impacte en la poblaciómanteniment, passejos, tallers de cuina, major a través de les diverses formes,teràpia amb cans, jardineria, destacant com a diagnòstic més habitual lamusicoteràpia, festivitats, concerts.... malaltia dAlzheimer, i a més de les pluripatologies que puguin patir: diabetis,Totes les activitats i programes estan parkinson, HTA (hipertensió arterial),dirigits a aconseguir una millora continua malalties cardíaques, EPOC...del benestar i de la qualitat de vida delsnostres usuaris.
  8. 8. El Centre de Dia Oms és lúnic servei que pressupost de la Fundació Balear deconserva la exclusivitat per persones amb Dependència,malaltia dAlzheimer i altres demències. Cap on està anant latenció a la gent granQuins canvis heu vist a la residència des a la situació de crisis, i quin seria el modeldel moment en que sinicien les més adequat.retallades? El model més adequat depèn molt de lesEn principi no hem tengut cap retallada, si necessitats de cada persona, de la sevano més bé mesures destalvi com la no xarxa socioeconòmica i del recursossubstitució de personal que no sigui sanitaris.datenció directa o la organització de lesvacances en torns rotatius determinats. La situació ideal seria tenir un sistema queTambé shan incrementat els recordatoris potencies la prevenció i promoció de lade realitzar un correcte us del material. autonomia personal en lentorn, i que es creassin models datenció acords amb elsCom ha afectat als professionals?sobre el desitjos dautonomia e independència detemps datenció als usuaris, substitucions les persones majors, seguint el que dicta lade vacances, torns... OMS com envelliment actiu “com el procés doptimització doportunitats de salut,Els ratis que estableix la normativa es participació i seguretat amb lobjectiu desegueixen complint, seguim igual. La resta millorar la qualitat de vida a mida que lesdequips de treball sestableix un sistema persones es fan majors.”de gaudiment de les vacances que fa que elservei quedi cobert. Pel que la atenció i els Quan la situació ja no es pot mantenir endiferents serveis no es veu afectada i la lentorn, jo aconsellaria fer us del serveisqualitat assistencial segueix essent la especialitzats.mateixa. Encara que, tant pot ésser adequat lingrésCom ha afectat als usuaris? Ha augmentat a residència com el manteniment a la llarla llista despera? Com afecta als familiars? sempre que es preservi la seva salut, es cobreixin les seves necessitats i esNi els nostres usuaris ni els familiars shan mantengui un cert nivell de qualitat devist afectats respecte a la atenció dins el vida.centre. A la llista despera no afecten perres les noves mesures, si augmenta es per En el tipus dusuari que nosaltres tenim laque les necessitats de la població major càrrega sanitària és molt gran però si soptadependent augmenten, però no existeix un per mantenir-se a domicili els programesnexe causal. datenció domiciliaria datenció primària son bàsics per garantir una bona qualitatQuins canvis hi ha hagut en relació a la de vida de la persona major en el domicili,implementació de la llei de dependència? si es valora aquesta opció sha de tenirSobre la reducció de la partida especial atenció al curador ja que lapressupostària, sobre els retards de sobrecàrrega que duen és molt gran.pagaments. En la situació en la que ens trobam de crisisLa obertura daquesta residència es va econòmica i datur, la gent gran en molts deproduir amb la implementació de la llei de casos ,amb la seva pensió i lajudadependència. En tant els retards de econòmica de la llei de dependència (si lapagaments no ens hem vist afectats degut reben), són els que suporten tot el pesa que som una residència de titularitat duna família.pública, i el nostre pressupost entra dins el
  9. 9. Pel que fa que a vegades han sol·licitat unrecurs residencial o centre de dia i quansaben que han de pagar i sen adonen queperdran la seva font dingressos renunciena la plaça encara que la necessitatsociosanitària del usuari necessiti dunescures més especifiques. mailto:professionalsabmitsocial@gmail.com Twitter: @assocprosocial Facebook: Grupo de profesionales del ámbito social Bloc: http://grupdeprofessionalsambitsocial.blogspot.com.es/

×