Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Cal esmentar que aquesta guia didàctica està destinada a la sessió que
hem realitzat de l’aplicació del Power Point com a ...
o Context educatiu: Aquesta pràctica la podem treballar a un
conjunt divers d’àrees , és a dir , de forma transversal, ja ...
Aspectes generals sobre la instal·lació del programa
Tendrem que tenir en compte aquells alumnes que no tenguin el
domini ...
Funcionalitat:
El que és pretén amb aquesta activitat és reforçar l’audició, la
comprensió i la capacitat per entendre la ...
- De forma interactiva aprenen diferents puigs de Mallorca, per
tant tenen interès per zones de la nostra illa.
- Hi ha un...
intentar i et condueix a la mateixa activitat per intentar
ho un altre vegada.
o Sortida: Per tal de sortir del material
É...
- La Rondalla mallorquina
- Diferents tipus de rondalles
- Serres i llocs de Mallorca
També es treballen els següents cont...
Competències
Les competències venen donades al currículum i aleshores s’intenta
treballar les màximes possibles. Els alumn...
- Crear un conte inventat i organitzar-lo amb Power Point amb
l’ajuda del mestre de forma grupal ja que serà més fàcil
deg...
anirà observant i passejant durant tota la sessió per fer
una observació directe de com treballen, de qualsevol
dubte, pro...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Guia Didàctica " Presentació multimèdia Interactiva"

383 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Guia Didàctica " Presentació multimèdia Interactiva"

 1. 1. Cal esmentar que aquesta guia didàctica està destinada a la sessió que hem realitzat de l’aplicació del Power Point com a element multimèdia interactiu 1. Informació generals i de identificació del material Títol del material : El lleó des Puig de sa Cova Negra Nom dels autors: Alejandro Navarro i Laura Garau Any de producció: 2013 Idioma del material: Català Breu descripció: Aquesta guia didàctica també està relacionada amb les populars rondalles mallorquines que tenim a Mallorca com vàrem fer en la practica anterior. Encara que aquesta vegada, ens centrarem amb una llegenda de Mallorca relacionada amb alguns puigs i llocs de Mallorca. o Objectiu: Inicialment, la finalitat que volem cercar amb aquesta activitat, és a partir de els altres materials exposats, les explicacions a classe puguin aprendre de diferent forma a treballar les rondalles mallorquines i que moltes vegades no es treballen. Per això, crec que es una forma diferent de treballar les molt paregut als contes. Una altre finalitat és que de forma indirecte puguin conèixer certs llocs i puigs de Mallorca i tal vegada ho recordin millor. o Destinataris:Són alumnes de segon cicle, concretament, 4t de primària. 1
 2. 2. o Context educatiu: Aquesta pràctica la podem treballar a un conjunt divers d’àrees , és a dir , de forma transversal, ja que és pot utilitzar durant l’assignatura de llengua catalana,Coneixement del medi;així com també es pot treballar durant l’assignatura d’informàtica. o Àmbit d’intervenció. Aquest material es pot treballar de moltes formes:  Emprar durant l’aula ordinària, on es pot utilitzar la PDI per tal de treballar la llegenda tots junts i realitzar les activitats conjuntament. D’aquesta forma es treballarà de forma conjunta i per tant és tendrà en compte com ressolen els problemes tots junts, la forma cooperativa de treballar, el respecte del torn de paraula...  Emprar dins l’aula ordinària si es disposen d’ordinadors per a cada alumne o tal vegada dins l’aula d’informàtica on cada un disposarà d’un ordinador i ho podrà fer de forma individual.  Que la mestre pugui penjar el material interactiu (Power Point) per tal de que els alumnes ho puguin fer a cada de forma autònoma per a practicar. Durada estimada:Aquesta activitat amb Power Point no té una durada específica ja que el conte si que va passant seguidament, encara que les activitats depenen de la capacitat del alumne, del domini de les TIC, de la comprensió lectora (Haurà nens que ho tendran que escoltar més d’una vegada). Per tant no es pot donar una durada estimada ja que depenen del ritme d’aprenentatge de cada alumne. Especificacions tècniques:Per poder accedir al Power Point depenent de com l’empraran podran accedir de la següent forma: o Si disposen d’un blog estarà penjat perquè puguin fer una descarrega directe o a partir de la URL per tal de poder treballar-ho tant a casa com a l’aula d’informàtica. o Si empren la PDI a l’aula el mestre el disposarà dintre del seu USB i tan sols serà posar-ho 2
 3. 3. Aspectes generals sobre la instal·lació del programa Tendrem que tenir en compte aquells alumnes que no tenguin el domini o tenguin dificultats per emprar els ordinadors, encara que tal vegada a 4t curs ja quasi tots els nens ho dominin. Tant si s’utilitza el Power Point interactiu a l’aula d’informàtica, l’ordinador de casa o mitjançant la PDI, és imprescindible disposar dintre de l’ordinador la instal·lació del Power Point degut a que sinó no podran emprar el material interactiu donat pel mestre. 2. Descripció del material Concepció: Aquest recurs interactiu te diferents concepcions per una part amb la pantalla principal permet accedir a les diferents parts del nostre treball, com ara la llegenda, els personatges o les activitats, entre d’altres opcions. Tant la part del conte com dels personatges té una concepció d’informaciója que mitjançant l’audició del diàleg entre els personatges i el so van rebent de forma indirecte una gran informació. Aquesta informació, és a la que ens referim al contingut de la llegenda. Pel contrari, la part de les activitats serà part d’exercitació ja que es dedicaran a practicar allò que han après de la llegenda i de les explicacions anteriors del mestre sobre el concepte de rondalla. És a dir, han de posar en pràctica la informació que han rebut anteriorment. Amb la darrera activitat, és pretén acabar aquest material fent que sigui motivador, divertit i entretingut pel alumne ja que encara que no sigui una activitat que requereixi molta informació prèvia si que és necessari realitzar detingudament una recerca dels personatges cosa que és realitza una exercitació de la vista. 3
 4. 4. Funcionalitat: El que és pretén amb aquesta activitat és reforçar l’audició, la comprensió i la capacitat per entendre la llegenda i desprès aplicar-ho a la pràctica. Aquesta activitat serà d’autoavaluació ja que es el mateix programa queindica quan l’alumne s’ha equivocat, i li permet tornar-ho a intentar en canvi si ho fa bé s’ha de dirigir a l’activitat posterior. Cal dir que dintre del material interactiu, al costat dret abaix, sempre es disposa d’una cara, on es permet en tot moment tornar al menú principal per tal de poder tornar a escoltar des de l’inici la llegenda, per anar un altre vegada als personatges o per aturar la llegenda. D’altre banda, amb aquest materials es pretén que d’una forma motivadora puguin aprendre nou continguts i pugin realitzar activitats divertides i que siguin dinàmiques perquè l’alumne mai estigui avorrit. Això es degut a que sempre que un alumne utilitza les TIC d’una forma o d’altre està emprant materials d’àudio, vídeo, imatges que son més motivants que les d’un llibre de text. Aquest tipus d’activitat, al ser el conte inventat li podem posar noms coneguts de l’illa de Mallorca, aleshores si els alumnes reconeixen els noms serà més motivadora, ja que els hi serà molt familiar. Aleshores cal dir que és important partir d’un conte ,una llegenda o una rondalla com és el nostre cas. Aportacions didàctiques: - Els nins assoleixen els continguts a partir del seu ritme d’aprenentatge durant les activitats ja que el conte es passa de forma automàtica. - Aquest tipus d’activitats permet que es puguin fer tant individual, parelles o grups. Encara que el més recomanable es fer-ho individual ja que així aprendran més. 4
 5. 5. - De forma interactiva aprenen diferents puigs de Mallorca, per tant tenen interès per zones de la nostra illa. - Hi ha un contacte directe amb les TIC - Es permet treballar un contingut a partir de l’escolta activa d’un material per tal de desprès plasmar-ho a les activitats - Els nens podran escoltar i fer les activitats tantes vegades que vulguin. Estructura i organització del material Aquest power point interactiu el podem dividir en diferents seccions - Títol: És la primer diapositiva de portada que és la que et dona tota la informació de la llegenda - Menú principal: Aquesta es la part més important ja que disposa de les diferents opcions que pots anar navegant per el power point. Trobem: o Personatges: Ens trobem els diferents personatges amb una petit diàleg de cada un. o Llegenda: A partir d’aquest botó, és conduirà al inici de la llegenda. Hi ha 36 dispositives destinades a la llegenda on a cada d’una d’elles va apareixent els personatges pertinents amb el diàleg que li correspon. o Guia didàctica: Dintre del power point es conduirà cap a la Guia didàctica per tal de poder veure d’una forma més extensa el material. o Crèdits: Nom dels alumnes que han realitzat aquest material multimèdia (Power Point) o Activitats: Mitjançant aquest botó, et duu directament a les activitats. Aquest serveix per si abans d’escoltar la llegenda es volen veure les activitats o per fer-les desprès. Hi trobem 6 activitats diferents relacionades amb la llegenda. Segons si has encertat la pregunta o no, et redirecciona a una diapositiva que et diu que ho has fet correcta i clicant a un botó et condueix a l’altre activitat o si ho has de forma incorrecte, et diu que ho tornis a 5
 6. 6. intentar i et condueix a la mateixa activitat per intentar ho un altre vegada. o Sortida: Per tal de sortir del material És interessant saber que duran la llegenda d’aquest material a qualque activitat, demana a l’alumne que cliqui en un botó determinant, d’aquesta forma fa que l’alumne presti atenció i no es despisti en cap moment. A més cal esmentar que depèn de la situació de la llegenda van sorgint diferents renous com per exemple: renou dels personatges, renous d’aplaudiment quan es fa bé, renou d’aigua... Això fa que la llegenda sigui més motivant i interessant. Altres especificacions: Cal dir que en tot moment les activitats són flexibles ja que pot el mestre pot decidir com fa la classe. No es necessari que abans hi hagi una classe explicativa encara que seria convenient per poder repassar el concepte de rondalla. També és important que l’alumne a part de disposar el programa Power Point, disposi de uns altaveus per poder escoltar en tot moment l’àudio. A més, sempre es tendrà en compte aquells alumnes que no puguin dispondre de internet en xarxa a casa. Per tant, si es el cas, el mestre es posarà en contacta amb els alumnes que no disposen i es cercarà una solució al problema com: - Disposar d’un temps per anar a l’aula d’informàtica per a realitzar-ho - Fer-ho amb un company de classe - Mandar-li una altre tasca 3. Orientacions didàctiques Destinataris: Destinat a 2n Cicle, 4t de primària Continguts específics: - Les Llegendes mallorquines 6
 7. 7. - La Rondalla mallorquina - Diferents tipus de rondalles - Serres i llocs de Mallorca També es treballen els següents continguts més generals: - Comprensió de missatges orals breus,senzills i propers a la realitat dels alumnes per elaborar tasques a l’aula - Audició atenta i compressió de textos orals breus i senzills que procedeixen de suports audiovisuals i informàtics. - Comprensió de textos per aprendre i organitzar el treball, tant de caràcter quotidià (exposicions, converses, explicacions) com de caràcter formal. - Comprensió d’informacions procedents de diferents suports audiovisuals i establiment de relacions entre els coneixements que es tenen i les noves informacions. Objectius: Llegir de forma comprensiva el conte Contestar correctament les activitats proposades. Conèixer diversos llocs de Mallorca i algunes serres Familiaritzar-se amb les TIC Aprendre interactivament donant l’oportunitat d’emprar el Power Point - Interactuar amb el material i adquirir capacitat informàtica així com també de comprensió lectora. - L’objectiu dels alumnes és que siguin capaços d’entendre que els contes tenen diferents formes de transmissió, no tant sols la forma oral, o escrita. 7
 8. 8. Competències Les competències venen donades al currículum i aleshores s’intenta treballar les màximes possibles. Els alumnes treballen de manera autònoma durant l’activitat i utilitzen les eines tecnològiques com a recurs per reforçar la lectura i el llenguatge. - Competència en el tractament de la informació i digital - Competència cultural - Competència lingüística - Competència d’autonomia personal Utilització del material o Orientacions educatives per a treballar amb el material - Abans: El mestre serà l’encarregat d’explicar a l’aula com funciona aquest material per si hi ha qualcú que no el sap emprar i també es realitzarà una petita explicació dels continguts sobre rondalla i llegenda. - Durant: Els alumnes seran els encarregats de treballar a partir del Power Point proporcionat pel professor. El mestre serà l’encarregat de donar feed-backs i ajudes necessàries per tal de solucionar els problemes que sorgeixin. - Desprès: Es farà una petita autoavaluació sobre el material, si els hi ha agradat, si canviarien qualque cosa, si ha estat difícil... Altres activitats que es podrien dur a terme després serien: 8
 9. 9. - Crear un conte inventat i organitzar-lo amb Power Point amb l’ajuda del mestre de forma grupal ja que serà més fàcil degut a que alguns sabran més que d’altres. Aquest es podria realitzar a l’aula d’informàtica. - Emprar l’audició del conte per realitzar un podcast d’àudio, tant a l’aula d’informàtica com a la de música. - Inventar un altre final del conte a l’àrea de llengua catalana o castellana - Realitzar un dibuix a partir del conte a l’assignatura de Plàstica. - Fer un petit còmic animat sobre la llegenda escoltada. Aquesta activitat és podria realitzar a qualsevol assignatura encara que seria divertit treballar-ho a Educació Física. o Agrupament: L’explicació d’abans del material és realitzarà de forma grupal. El treball amb el Power Point dependrà de la decisió que hagi adoptat el mestre ja sigui: individual, en parelles, en petit grup, a casa, aula d’informàtica o amb la PDI. o Organització de l’espai i temps: Com ja he explicat anteriorment, l’espai dependrà de la decisió del mestre que hagi elegit, si ho vol fer dins l’aula ordinària amb la PDI, dins l’aula d’informàtica amb un ordinador per cada un o si es realitzarà a casa. Per altre banda el temps com hem dit no és il·limitat en el cas de que es faci a classe, encara que si es fa dins l’aula d’informàtica o a la classe dependrà de la rapidesa que ho facin els nins.En aquest cas, serà d’una sessió i com a màxim dues. o Rol del docent - Abans: El professor serà l’encarregat de realitzar el Power Point i de dur-ho a l’aula o de penjar-ho al blog o enviant l’URL per email. - Durant :El docent farà de guia durant la realització de les activitats i l’escolta activa del conte. A més el docent 9
 10. 10. anirà observant i passejant durant tota la sessió per fer una observació directe de com treballen, de qualsevol dubte, problemes. - Desprès: Farà feed-backs per conèixer el grau de satisfacció d’aquesta activitat, podrà fer un petit debat sobre les rondalles i llegendes com també serà l’encarregat de avaluar als alumnes. o Avaluació: Aquest material no s’avaluarà ja que es una activitat per tal de motivar als alumnes, per crear interès i motivació de diferents continguts que han d’aprendre. Tan sols es valorarà el grau de dedicació de l’activitat, la participació, l’interès i els coneixements que han adquirit desprès de la breu explicació teòrica i aquest material. 4. Referències i recursos o El Weib Educatiu. Currículum de les Illes balears. Trobat a: http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_pr imaria_.htm o Rondalles de Mallorca. Wikipèdia. Trobat a: http://ca.wikipedia.org/wiki/Rondalles_mallorquines o Llegendes de Mallorca. Trobat a: http://www.infomallorca.net/turisme/informacio/guia_ma llorca.ct.html?ca=21&tIte=histories-i-llegendes o Wikispace. Serra de Tramuntana. Trobat a: http://serratramuntana.wikispaces.com/Llegendes 10

×