Publicidad

Les Propietats Del Text

Professora de llengua catalana i literatura
12 de Jul de 2009
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Les Propietats Del Text

  1. LES PROPIETATS DEL TEXT -ADEQUACIÓ -COHERÈNCIA -COHESIÓ -CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA
  2. Les propietats textuals  Text: missatge elaborat per l’emissor dirigit al receptor, format per oracions i paràgrafs seguint una sèrie de normes gramaticals i textuals.  Propietats del text: permeten construir-lo de manera elaborada i correcta
  3. L’adequació  Permeten triar els elements que encaixen més amb la situació comunicativa. És a dir, cal triar el registre, formal o informal, segons qui sigui el nostre receptor.
  4. La coherència  Dóna significació al text. Per tant, es relaciona amb el seu contingut. L’emissor té una idea o tema i l’ha de desenvolupar de manera lògica i ordenada.
  5. La cohesió  Es refereix als mecanismes sintàctics que permeten lligar bé el text. Per tant, es refereix a la seva forma. Cal fer un bon ús dels connectors, dels pronoms, de la puntuació...
  6. La correcció lingüística  El text ha de seguir les normes gramaticals i ortogràfiques.
  7. Esquema de les propietats textuals
Publicidad