Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
L’anàlisi dels estats financers de l’empresa I. Anàlisi patrimonial i anàlisi financera T5 BLOC 1 Laura Tugues i Boliart
5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Objectius generals d’una empresa normalment són: </li></ul><ul><ul...
5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Tasques del procés comptable: </li></ul><ul><ul><li>Registre compt...
5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Estudi dels estats comptables </li></ul><ul><li>Ens dedicarem a es...
5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Etapes en l’estudi d’estats comptables: </li></ul><ul><li>Manipula...
5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Tècniques i procediments d’anàlisi comptable </li></ul><ul><ul><li...
5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><ul><li>Percentatges per comparar l’evolució de dos exercicis econòmic...
5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><ul><li>Percentatges per comparar l’evolució de dos exercicis econòmic...
<ul><ul><li>Variacions absolutes i relatives </li></ul></ul>5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables Imports (€) Va...
5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Representació gràfica del balanç per grups patrimonials </li></ul>...
5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Les ràtios </li></ul><ul><ul><li>Una ràtio és la divisió entre due...
5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Tipus d’anàlisi d’estats comptables </li></ul><ul><ul><li>L’anàlis...
<ul><ul><li>L’anàlisi financera : capacitat de l’empresa a pagar els seus deutes a curt i a llarg termini. </li></ul></ul...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Es tracta d’analitzar el balanç degudament simplificat...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>El fons de maniobra </li></ul><ul><li>FM = AC-PC </li>...
<ul><ul><li>Fons de maniobra positiu </li></ul></ul>5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial AnC AC PC ...
<ul><li>El fons de maniobra: </li></ul><ul><li>FM= AC-PC>0 </li></ul><ul><li>FM = (PN+PnC)- AnC>0 </li></ul><ul><ul><li>El...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>És l’actiu corrent necessari per mantenir el ritme de ...
<ul><li>Per a que hi hagi equilibri patrimonial, s’ha de complir: </li></ul><ul><ul><li>Els recursos financers a llarg te...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Components del fons de maniobra: </li></ul><ul><ul><li...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Fons de maniobra negatiu </li></ul>AnC AC PN i PnC PC
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>FM=AC-PC <0 </li></ul><ul><li>FM=(PN+PnC)-AnC<0 </li><...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Hi ha empreses que treballen amb un fons de maniobra m...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Una altra manera de definir fons de maniobra: </li></u...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Situacions patrimonials </li></ul><ul><ul><li>Estabil...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><ul><li>Estabilitat financera normal </li></ul></ul><ul><u...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><ul><li>Situació de suspensió de pagaments </li></ul></ul>...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><ul><li>Desequilibri financer a llarg termini </li></ul></...
5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><ul><li>Situació de fallida </li></ul></ul><ul><ul><ul><li...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Finançament, endeutament i exigibilitat dels deutes </li></ul><ul><li>Fin...
<ul><li>Les podem dividir en dos grups diferents: </li></ul><ul><ul><li>Finançament intern </li></ul></ul><ul><ul><ul><li...
<ul><li>Objectius de l’anàlisi financera : </li></ul><ul><li>Estudiar la liquiditat i la solvència de l’empresa i compro...
<ul><li>Si no hi ha endeutament no hi ha mai problemes de liquiditat i solvència </li></ul><ul><li>Un cert grau d’endeutam...
<ul><ul><li>Ràtio: és la relació entre dues magnituds que tenen una certa relació, la qual cosa permet fer una comparació...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Principals Ràtios financeres: </li></ul><ul><li>Ràtio de tresoreria </li>...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres Valors òptims: A prop d’ 1 (0,8-1,2) Si T<1 risc manifest de suspensió de pagame...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Ràtio de liquiditat: </li></ul><ul><li>Es compara l’actiu corrent amb el ...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Ràtio de Solvència (garantia) </li></ul><ul><ul><li>Representa la capacit...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Ràtio de disponibilitat </li></ul><ul><li>Representa la part dels deutes ...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Ràtio d’estructura del deute </li></ul><ul><li>La proporció del total del...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Ràtio d’endeutament </li></ul>Ens dóna idea de si l’empresa depèn molt de...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>La tresoreria i el flux de caixa (cash-flow) </li></ul><ul><li>TRESORERIA...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>El flux de caixa </li></ul><ul><li>Capacitat de l’empresa per generar rec...
5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres Ingressos Despeses Amortitzacions Benefici Flux de caixa Capacitat d’autofinançam...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

T5 ràtios financeres

8.670 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

T5 ràtios financeres

 1. 1. L’anàlisi dels estats financers de l’empresa I. Anàlisi patrimonial i anàlisi financera T5 BLOC 1 Laura Tugues i Boliart
 2. 2. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Objectius generals d’una empresa normalment són: </li></ul><ul><ul><li>Supervivència al mercat </li></ul></ul><ul><ul><li>Creixement de la seva capacitat econòmica </li></ul></ul><ul><ul><li>Màxim benefici </li></ul></ul><ul><ul><li>Màxima rendibilitat de les inversions </li></ul></ul><ul><ul><li>Màxima solvència </li></ul></ul>
 3. 3. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Tasques del procés comptable: </li></ul><ul><ul><li>Registre comptable </li></ul></ul><ul><ul><li>Verificació de la informació recollida </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi i interpretació de la informació </li></ul></ul>És el que estudiarem
 4. 4. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Estudi dels estats comptables </li></ul><ul><li>Ens dedicarem a estudiar: </li></ul><ul><ul><li>El balanç </li></ul></ul><ul><ul><li>El compte de pèrdues i guanys </li></ul></ul><ul><li>A qui li interessa? </li></ul><ul><ul><li>Als propietaris de l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Als administradors </li></ul></ul><ul><ul><li>Als inversors potencials </li></ul></ul><ul><ul><li>Als creditors de l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres </li></ul></ul>
 5. 5. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Etapes en l’estudi d’estats comptables: </li></ul><ul><li>Manipulació de la informació </li></ul><ul><li>Anàlisi de les dades </li></ul><ul><li>Interpretació i comparació </li></ul><ul><li>Previsió i proposta </li></ul>
 6. 6. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Tècniques i procediments d’anàlisi comptable </li></ul><ul><ul><li>Les tècniques d’anàlisi del balanç poden ser: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estàtiques: sense comparacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dinàmiques: ho comparem amb altres anys </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Abans de fer anàlisis hem de tenir en compte: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Variacions de preus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incidència de les variacions estacionals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diferències sectorials </li></ul></ul></ul>
 7. 7. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><ul><li>Percentatges per comparar l’evolució de dos exercicis econòmics </li></ul></ul>Actiu Any n % Any n+1 % Immobilitzat 9390 68,3 11800 69 Existències 800 5,8 925 5,4 Realitzable 600 4,4 675 3,9 Disponible 2965 21,5 3700 21,7 13755 100 17100 100
 8. 8. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><ul><li>Percentatges per comparar l’evolució de dos exercicis econòmics </li></ul></ul>PN i PASSIU Any n % Any n+1 % Recursos propis 8437 61,3 10000 58,5 Passiu no corrent (Exigible ll/t) 3000 21,8 4200 24,6 Passiu corrent (Exigible a c/t) 2318 16,9 2900 17 13755 100 17100 100
 9. 9. <ul><ul><li>Variacions absolutes i relatives </li></ul></ul>5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables Imports (€) Variacions absolutes relatives Actiu Any n Any n+1 € % Immobilitzat Existències Realitzable Disponible 9390 800 600 2965 11800 925 675 3700 2410 125 75 735 25,7 15,6 12,5 24,8 PATRIMONI NET I PASSIU Any n Any n+1 € % Patrimoni net Passiu no corrent Passiu corrent 8437 3000 2318 10000 4200 2900 1563 1200 582 18,5 40 25,1 13755 17100 3345 24,3
 10. 10. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Representació gràfica del balanç per grups patrimonials </li></ul>Immobilitzat 68,3% Existències 5,8% Realitzable 4,4 % Disponible 21,5% Patrimoni net 61,3% Passiu no corrent 21,8 % Passiu corent 21,5%
 11. 11. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Les ràtios </li></ul><ul><ul><li>Una ràtio és la divisió entre dues magnituds econòmiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveixen per comparar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amb altres empreses </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amb altres anys </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Són dades relatives, no absolutes! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex: Ràtio de liquiditat: </li></ul></ul></ul>
 12. 12. 5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables <ul><li>Tipus d’anàlisi d’estats comptables </li></ul><ul><ul><li>L’anàlisi patrimonial. Estudia: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>l’estructura de l’actiu ( estructura econòmica) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>l’estructura del passiu i patrimoni net ( estructura financera) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les relacions entre masses patrimonials </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’equilibri financer de les inversions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Equilibri patrimonial: Actiu=Passiu +PN </li></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>L’anàlisi financera : capacitat de l’empresa a pagar els seus deutes a curt i a llarg termini. </li></ul></ul><ul><ul><li>Equilibri financer: Observar si pot pagar o no el que deu </li></ul></ul><ul><ul><li>L’anàlisi econòmica : estudi del resultat de l’empresa a partir del compte de pèrdues i guanys. </li></ul></ul><ul><ul><li>Equilibri econòmic: que el benefici sigui conseqüent amb les inversions </li></ul></ul>5.1 Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
 14. 14. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Es tracta d’analitzar el balanç degudament simplificat. </li></ul>ESTRUCTURA ECONÒMICA ESTRUCTURA FINANCERA CORRELACIONS PATRIMONIALS INVERSIONS RECURSOS FINANCERS ACTIU PN i PASSIU Actiu no corrent Patrimoni net Actiu corrent Passiu no corrent Passiu corrent
 15. 15. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>El fons de maniobra </li></ul><ul><li>FM = AC-PC </li></ul><ul><li>FM = (PN+PnC)-AnC </li></ul>Patrimoni net Passiu no corrent Passiu corrent Actiu no corrent Actiu corrent
 16. 16. <ul><ul><li>Fons de maniobra positiu </li></ul></ul>5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial AnC AC PC PN i PnC
 17. 17. <ul><li>El fons de maniobra: </li></ul><ul><li>FM= AC-PC>0 </li></ul><ul><li>FM = (PN+PnC)- AnC>0 </li></ul><ul><ul><li>El fons de maniobra positiu dóna marge operatiu a l’empresa, ja que amb l’actiu corrent pot liquidar tot el passiu corrent (exigible a c/t) </li></ul></ul><ul><ul><li>Representa la part de recursos permanents que financen aquelles partides d’actiu corrent que tenen una permanència a ll/t. </li></ul></ul>5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
 18. 18. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>És l’actiu corrent necessari per mantenir el ritme de l’activitat de l’empresa </li></ul><ul><li>FM = AC-PC </li></ul><ul><li>És la quantitat de recursos permanents que l’empresa ha de destinar perquè la seva activitat assoleixi l’estabilitat de funcionament. </li></ul><ul><li>FM = (PN+PnC)-AnC </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Per a que hi hagi equilibri patrimonial, s’ha de complir: </li></ul><ul><ul><li>Els recursos financers a llarg termini s’han d’utilitzar per a les inversions a llarg termini i per a una part de l’actiu corrent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els recursos financers a curt termini han de finançar una part de les inversions a curt termini. </li></ul></ul>5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
 20. 20. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
 21. 21. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Components del fons de maniobra: </li></ul><ul><ul><li>L’estoc de seguretat del saldo d’existències </li></ul></ul><ul><ul><li>Crèdit mínim mitjà, inversió permanent dins de corrent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saldos dels bancs que ens permeten una liquiditat immediata </li></ul></ul><ul><ul><li>Fons maniobra: Part dels recursos permanents que finança les inversions permanents de l’actiu corrent </li></ul></ul>
 22. 22. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Fons de maniobra negatiu </li></ul>AnC AC PN i PnC PC
 23. 23. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>FM=AC-PC <0 </li></ul><ul><li>FM=(PN+PnC)-AnC<0 </li></ul><ul><li>Una part de les inversions a llarg termini estan finançades amb exigible a curt termini ( passiu corrent). </li></ul><ul><li>PROBLEMA: dificultat per pagar deutes, possibilitat de SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS! </li></ul>
 24. 24. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Hi ha empreses que treballen amb un fons de maniobra molt petit o negatiu. </li></ul><ul><li>Els supermercats : </li></ul><ul><ul><li>paguen als proveïdors a 60 dies </li></ul></ul><ul><ul><li>cobren al comptat </li></ul></ul><ul><li>Es financen amb el passiu corrent. </li></ul>
 25. 25. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Una altra manera de definir fons de maniobra: </li></ul><ul><li>Conjunt de recursos que l’empresa necessita per poder-se finançar durant el període comprés entre el moment en què es paga als proveïdors i el moment en què es cobra al client. </li></ul>COMPRES VENDES PRODUCCIÓ
 26. 26. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial
 27. 27. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><li>Situacions patrimonials </li></ul><ul><ul><li>Estabilitat financera total </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tot l’actiu està finançat pels recursos propis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No hi ha passiu és zero. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AnC+AC = Recursos Propis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El FM = AC>0 És excessiu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es dóna quan l’empresa inicia la seva activitat </li></ul></ul></ul>
 28. 28. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><ul><li>Estabilitat financera normal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El PN +PnC financen l’actiu no corrent i el fons de maniobra . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FM=AC-PC>0 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AC>PC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FM>0 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La dimensió del fons de maniobra depèn: - de l’activitat de l’empresa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- dels terminis de pagament i cobrament </li></ul></ul></ul>
 29. 29. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><ul><li>Situació de suspensió de pagaments </li></ul></ul><ul><ul><li>També se’n pot dir concurs de creditors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desequilibri financer a curt termini </li></ul></ul><ul><ul><li>FM = AC- PC<0 perquè AC<PC </li></ul></ul><ul><ul><li>Aleshores FM<0 </li></ul></ul>
 30. 30. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><ul><li>Desequilibri financer a llarg termini </li></ul></ul><ul><ul><li>No hi ha recursos propis PN = 0 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Situació d’inestabilitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Problemes de solvència </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si es liquida tot l’actiu es poden pagar els deutes. </li></ul></ul></ul>
 31. 31. 5.2 Anàlisi patrimonial: estructura i equilibri patrimonial <ul><ul><li>Situació de fallida </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’empresa està totalment descapitalitzada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Si ens venem tot l’actiu no podem pagar els deutes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PASSIU > ACTIU </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mesures per resoldre la situació: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Augment de capital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Renegociar el deute </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revisar l’activitat de l’empresa </li></ul></ul></ul>
 32. 32. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Finançament, endeutament i exigibilitat dels deutes </li></ul><ul><li>Fins ara hem dividit les fonts de finançament en dos grups: </li></ul><ul><ul><li>Patrimoni net i passiu no corrent </li></ul></ul><ul><ul><li>Passiu corrent </li></ul></ul>
 33. 33. <ul><li>Les podem dividir en dos grups diferents: </li></ul><ul><ul><li>Finançament intern </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reserves </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amortitzacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Provisions </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Finançament extern </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capital </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exigible </li></ul></ul></ul>5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
 34. 34. <ul><li>Objectius de l’anàlisi financera : </li></ul><ul><li>Estudiar la liquiditat i la solvència de l’empresa i comprovar que són suficients per pagar els deutes. </li></ul><ul><li>Liquiditat : capacitat que té l’empresa per convertir les seves inversions (actiu) en mitjans de pagament totalment líquids (caixa o bancs). </li></ul><ul><li>Solvència: capacitat que té l’empresa per pagar els deutes amb la garantia de les seves inversions. </li></ul>5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
 35. 35. <ul><li>Si no hi ha endeutament no hi ha mai problemes de liquiditat i solvència </li></ul><ul><li>Un cert grau d’endeutament permet disposar de més recursos financers </li></ul><ul><li>Si hi ha endeutament: </li></ul>5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres Obligació de pagar Cost financer Els conceptes de liquiditat i de solvència prenen rellevància
 36. 36. <ul><ul><li>Ràtio: és la relació entre dues magnituds que tenen una certa relació, la qual cosa permet fer una comparació explicativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han d’anar acompanyades d’altres indicadors per poder fer interpretacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les ratios financeres permeten analitzar la capacitat de l’empresa per liquidar els deutes de manera solvent i en els terminis fixats. </li></ul></ul>5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres
 37. 37. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Principals Ràtios financeres: </li></ul><ul><li>Ràtio de tresoreria </li></ul><ul><li>També en podem dir de solvència immediata o àcid-test . </li></ul><ul><li>Indica la capacitat de l’empresa a liquidar els deutes a curt termini sense risc de suspensió de pagaments. </li></ul>
 38. 38. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres Valors òptims: A prop d’ 1 (0,8-1,2) Si T<1 risc manifest de suspensió de pagaments Si T>>1 hi ha un excés de liquiditat. Actius sense rendiments
 39. 39. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Ràtio de liquiditat: </li></ul><ul><li>Es compara l’actiu corrent amb el passiu corrent. Mostra la liquiditat de l’empresa però d’una forma no tant immediata. </li></ul><ul><li>Valors òptims han de ser superiors a 1 i propers a 2 (1,5-1,8) </li></ul>
 40. 40. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Ràtio de Solvència (garantia) </li></ul><ul><ul><li>Representa la capacitat total de l’empresa per afrontar els seus deutes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valors òptims: superior a 1 i proper a 2 (1,7-2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Si el valor és inferior a 1 hi ha un risc manifest de fallida </li></ul></ul>
 41. 41. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Ràtio de disponibilitat </li></ul><ul><li>Representa la part dels deutes que es poden liquidar amb els comptes de tresoreria. </li></ul><ul><li>Part del deute que es podria pagar immediatament. </li></ul><ul><li>Valors òptims: propers a 0,3 i 0,4 </li></ul><ul><li>Si és molt més gran l’empresa tindrà actius poc rendibles </li></ul><ul><li>Si és molt més petita l’empresa tindrà dificultat de pagaments </li></ul>
 42. 42. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Ràtio d’estructura del deute </li></ul><ul><li>La proporció del total dels deutes que són exigibles a curt termini. </li></ul><ul><li>No hi ha un valor òptim (0,2-0,5) </li></ul><ul><li>Quan més petita millor perquè el deute l’haurem de tornar a més llarg termini i l’empresa tindrà més marge operatiu. </li></ul>
 43. 43. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>Ràtio d’endeutament </li></ul>Ens dóna idea de si l’empresa depèn molt dels recursos externs o si té capacitat per endeutar-se encara més. El valor òptim se situa entre el 0,4 i el 0,6 Si és superior a 0,6 indica que el volum de deutes és excessiu i l’empresa s’està descapitalitzant.
 44. 44. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>La tresoreria i el flux de caixa (cash-flow) </li></ul><ul><li>TRESORERIA = DISPONIBLE </li></ul><ul><ul><li>Ha de ser prou gran per complir amb les previsions dels deutes i a més a més, ha de cobrir els imprevistos o pagaments poc importants </li></ul></ul><ul><ul><li>Un excés implica mantenir actius improductius i per tant la rendibilitat global de l’empresa serà baixa. </li></ul></ul>
 45. 45. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres <ul><li>El flux de caixa </li></ul><ul><li>Capacitat de l’empresa per generar recursos que es destinen a finançar les necessitats de la seva activitat </li></ul><ul><li>2 Tipus: </li></ul><ul><li>Flux de caixa financer: </li></ul><ul><li>COBRAMENTS – PAGAMENTS </li></ul><ul><li>(Ingressos – Despeses) </li></ul><ul><li>Flux de caixa econòmic: </li></ul><ul><li>BENEFICIS+ AMORTITZACIONS </li></ul>
 46. 46. 5.3 Anàlisi financera: ràtios financeres Ingressos Despeses Amortitzacions Benefici Flux de caixa Capacitat d’autofinançament

×