Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Info och anmälan sommarskola 2015 fbg

745 visualizaciones

Publicado el

Sommarskola

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Info och anmälan sommarskola 2015 fbg

  1. 1. Information och anmälan till sommarskola 2015! Under sommaren 2015 erbjuds sommarskola med språk- och matematikstöd för elever i åk 7-8 och språkintroduktionen på IM. Sommarskolan vänder sig till de elever som riskerar att inte nå målen i matematik och svenska som andraspråk. I slutet av sommaren arrangeras dessutom sommarskola med fokus på muntlig kommunikation för nyanlända elever.  Sommarskola innebär en tillfällig stödåtgärd i en långsiktig plan för eleven. Stödet erbjudis som komplement och syftar inte till att ersätta den ordinarie undervisningen och stödåtgärder på den enskilda skolan.  Syftet med stödåtgärden är att stärka tilltro till den egna förmågan, lust och motivation samt ämneskunskaperna.  En tydlig plan och struktur för eleven är klar i god tid innan sommarskolan startar. I den ska ev. åtgärdsprogram finnas och ligga som grund, tillsammans med studieplanering, för sommarskolans lärares planering. Åk 7-8 Matematik och SvA Språkintroduktionen IM SvA Nyanlända Introduktion i svenska språket Veckorna 26-27 22 juni-3 juli Veckorna 26-27 22 juni-3 juli Vecka 32 3 augusti-7 augusti Plats: Tångaskolan Plats: IMs lokaler, Falkenbergs Gymnasieskola Plats:Tullbroskolan Undervisning kommer att bedrivas av behöriga lärare i matematik och svenska som andraspråk. Skoldagen börjar 9.00 och slutar 14.00. Eleverna äter i Tångaskolans matsal (v.26-27) och på Tullbroskolan v. 32. Möjlighet för ersättning av busskort är aktuellt vid fullgjord sommarskola. För innehåll i de olika ämnena/kurserna, se nästa sida. Varje elev kan välja en kurs/ett ämne under sommarskolan. Antalet platser är begränsat och vid ett för stort antal ansökningar kommer ett urval att göras utifrån behov. Anmälan till sommarskolan lämnas senast 1/6 på din skolexpedition eller mailas direkt till helena.jonsson@falkenberg.se Frågor? Varmt välkommen att kontakta: Helena Jonsson, projektledare BUFs kansli, tel. 0706-88 64 87, helena.jonsson@falkenberg.se
  2. 2. Innehåll i kurserna Matematik Syfte med sommarskolan är att öka intresse, motivation och självförtroende i ämnet matematik. Vi utgår från de lärandebehov som varje deltagande elev har i matematik och anpassar undervisningen efter dem. Fokus ligger på att förstå matematiken med stöd av t.ex. laborativt material och aktiviter som stimulerar till att uppleva ämnet som intressant och lustfyllt!” Svenska som andraspråk - nybörjarnivå Du kommer att jobba med att prata, skriva, lyssna och läsa. Du kommer att få lära dig många nya ord. Du kommer att få träna på att skriva många olika texter t.ex. brev och meddelanden. Du får träna på att läsa olika texter som vi tillsammans diskuterar. Du kommer att få lära dig prata i olika situationer och med olika människor. Du kommer att få tips på hur du kan träna på svenska hemma. Vi kommer att samtala med varandra om olika ämnen. I klassen kommer vi att arbeta på olika nivåer. Svenska som andraspråk - avancerad nivå Här får du konkreta tips på hur du kan skriva olika texttyper bättre. Vi tränar på att argumentera muntligt. Vi lyssnar till textutdrag och du får tips om hur man kan analysera texter muntligt. Vi läser novell, tittar på novellfilm och skriver novell efter novellens sju punkter. Vi tränar på att göra muntliga presentationer mer lockande för lyssnaren med hjälp av dator, musik och bilder. Vi arbetar med termerna som används i nationella provets läsförståelsedel. Vi jobbar med läsförståelse utifrån dagstidningar och gör egna reportage. Gillar du att läsa så får du även möjligheten att läsa en ungdomsroman och arbeta med läsförståelse utifrån denna. Sommarskola för nyanlända, vecka 32 Här får du en första introduktion i svenska språket och att bekanta dig med närområdet. Fokus kommer att vara på muntlig kommunikation. Varje dag har ett ”tema” med ett besök i närområdet och där vi plockar fram viktiga ord och begrepp inom det aktuella temat. Varje dag börjar med en samling där alla får prata en stund och dagens tema förklaras. Eleverna får ett uppdrag som de ska göra under tiden vi går ut. Uppdragen kan se lite olika ut beroende på vilka kunskaper i svenska som eleven har. Dagen avslutas med en samling i skolan där eleverna får redovisa sina uppdrag för varandra.
  3. 3. Anmälan till sommarskola 2015 Elevens förnamn och efternamn Kön ☐Flicka ☐ Pojke Adress Telefonnummer Skola Klass Ange här om du har specialkost(t.ex. glutenfritt, laktosfrittetc) Ansvarig rektor Ansvarig lärare Eleven har åtgärdsprogram i ämnet som avses ☐ Ja ☐ Nej Om åtgärdsprogram finns ska detta bifogas anmälan Anmälan avser ämne (välj endastett alternativ): ☐ Matematik ☐ SvA nybörjarnivå ☐ SvA avancerad nivå ☐Introduktion i svenska, v 32 I matematik har du möjlighet att delta under en vecka eller två veckor. Ange ditt val här (välj endast ett alternativ): ☐ Jag vill delta vecka 26 ☐ Jag vill delta vecka 27 ☐ Jag vill delta veckorna (26+27) Datum Anmälan till sommarskolan lämnas senast 1/6 på din skolexpedition eller mailas direkt till helena.jonsson@falkenberg.se
  4. 4. Studieplanering inför sommarskola 2015 Studieplanering för (elevens namn): Studieplaneringen avser ämne (välj endastett alternativ): ☐ Matematik ☐ SvA nybörjarnivå ☐ SvA avancerad nivå ☐Introduktion i svenska, v 32 Del/delar i kursplanen som ej anses uppnådd/uppnådda utifrån bedömningens inriktning Studieplanering för stödundervisningen (t.ex. innehåll,metod) Studieplanering för sommarskolan lämnas tillsammans med anmälan och eventuellt åtgärdsprogram senast 1/6 på din skolexpedition eller mailas direkt till helena.jonsson@falkenberg.se

×