синоними

Vera
Veraначален учител en Vera
Български език
        Трети клас, Анубис
24.2.2013 г.    Вера Георгиева
Прочетете текста
В едно тъмно килерче, в едно плетено панерче
живееха две кълбенца с пухени конченца.
Първото беше бяло, бяло, сякаш в снежинки
спало.
Второто пък - червено, червено, сякаш в зора
топено.
  Зад. 1 Открийте прилагателните имена. Запишете
  ги в работния лист.
  Зад. 2 Открийте съществителните имена и ги
  запишете.
24.2.2013 г.     Вера Георгиева
Проверка
Прилагателни имена     Съществителни имена
тъмно            килерче
плетено           панерче
пухени           кълбенца
бяло            конченца
червено           снежинки
              зора
24.2.2013 г.     Вера Георгиева
Открийте думи, с които да замените тези
       в таблицата
Прилагателни имена       Съществителни имена
тъмно             килерче
плетено            панерче
пухени             кълбенца
бяло              конченца
червено            снежинки
                зора
 Пишете в работния лист – зад. 2
 Избор:
 Мрачно, непрогледно, долап, дрешник, склад, тъмно
 помещение, меки, топли, чисто, нежно, светло, алено,
 кош, топче, конец, нишка, изгрев, начало, сутрин
24.2.2013 г.     Вера Георгиева
Подбор на думите в речевото общуване

  СИНОНИМИ

24.2.2013 г.   Вера Георгиева
Определение
      Думи, които са
      с еднакво или         наричаме
        близко          синоними.
       значение,


   Синонимите са думи с близко значение, но с
       различен звуков състав.

24.2.2013 г.      Вера Георгиева
Защо да използваме синоними
Зад. 3. Заменете
подчертаните думи
със синоними.                стар,
                     старинен,
                     възрастен,


          вехта, древно
    Тази дреха е вече стара.
    Чичо е по-стар от татко.
    В музея видяхме стари вази.
    Това е едно старо тракийско селище.
24.2.2013 г.      Вера Георгиева
Защо да използваме синоними?
 Тази дреха е вече стара.
 Чичо е по-стар от татко.
 В музея видяхме стари вази.
 Това е едно старо тракийско селище.

 Тази дреха е вече вехта.
 Чичо е по-стар от татко.
 В музея видяхме старинни вази.
 Това е едно древни тракийско селище.
 Изборът на подходящи синоними прави речта
 по-точна и изразителна.
24.2.2013 г.    Вера Георгиева
Защо да използваме синоними?
Зад. Свържете синонимите. Работете в
учебната тетрадка –стр. 11 зад 1

 тичам      багра      потребен
 рева       скъп      търча
 цвят       бягам      дете
 рожба      необходим    боя
 мил       плача      ридая
 нужен      чедо      свиден

24.2.2013 г.   Вера Георгиева
Решете кръстословицата
          6.         7.
                        Водоравно:
        1.  Г             1. Робство;
                        2. Мил
        8.    2.      Р    3. Нужен;
                        4. Рев;
                        5. Червен
                        Отвесно:
3.       Е            Д    6. Гърбина;
                        7. Работа;
                        8. Блян;
          9.        10.    9. Жега;
                        10. Лице.
             4.      Л
   5.       Е

24.2.2013 г.         Вера Георгиева
Проверка
        6.       7.
                     Водоравно:
      1. И Г О  Т         1. Робство;
                     2. Мил
      8.  Р 2. Д Р А      Г  3. Нужен;
                     4. Рев;
   М  Ъ    У            5. Червен
                     Отвесно:
3. Н Е О Б Х О Д И М           6. Гърбина;
                     7. Работа;
   Ч  9.   10.           8. Блян;
                     9. Жега;
                     10. Лице.
   Т  П 4. П Л А Ч
  5. А Л Е Н   И
     К    К
24.2.2013 г.     Вера Георгиева
Време за въпроси
        Внимателно чети!
        После помисли!
24.2.2013 г.     Вера Георгиева
В кой ред думите са синоними?
1. страшен, страхлив, страх;
2. гледам, виждам, съзирам;
3. добър, добродушен, добрина.
24.2.2013 г.  Вера Георгиева
В кое изречение няма синоними?
1. Еленът е бърз, а сърната е пъргава.
2. Заекът е страхлив, а катеричката е плаха.
3. Вълкът е глупав, а лисицата е хитра.
24.2.2013 г.   Вера Георгиева
В кой ред има синоними на
         чудесни?
1. замечтани, унесени, вглъбени;
2. красиви, хубави, прекрасни;
3. празнични, радостни, весели.
24.2.2013 г.   Вера Георгиева
24.2.2013 г.  Вера Георгиева
Домашна работа
• Учебна тетрадка
задача 2 и 3
на страница 11
24.2.2013 г.    Вера Георгиева
1 de 17

Recomendados

Лични местоимения por
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоименияmarianadr
13.3K vistas14 diapositivas
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест por
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестVeska Petrova
30.3K vistas25 diapositivas
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест por
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
58.6K vistas56 diapositivas
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест por
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
45.5K vistas29 diapositivas
как да пишем съчинение описание por
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниеШермин Ахмедова
36.5K vistas10 diapositivas
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест por
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
61.4K vistas30 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест por
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
45.9K vistas37 diapositivas
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест por
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
25.1K vistas32 diapositivas
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест por
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
67.2K vistas43 diapositivas
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест por
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестВъзходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
42.1K vistas41 diapositivas
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест por
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
35.4K vistas63 diapositivas
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест por
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестKултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
75.8K vistas72 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova45.9K vistas
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест por Veska Petrova
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova25.1K vistas
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova67.2K vistas
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестВъзходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova42.1K vistas
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova35.4K vistas
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестKултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova75.8K vistas
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova42.7K vistas
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Veska Petrova24.1K vistas
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova60.7K vistas
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova38.4K vistas
пряко и преносно значение н por Dani Parvanova
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение н
Dani Parvanova73.8K vistas
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova26.8K vistas
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас por Veska Petrova
Какво научих за света около мен - ОС - 2 класКакво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Какво научих за света около мен - ОС - 2 клас
Veska Petrova7.9K vistas
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П. por Veska Petrova
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Veska Petrova26.1K vistas
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova42.5K vistas
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.7K vistas
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova51.5K vistas
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест por Veska Petrova
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova49.3K vistas
преходна област por Dani Parvanova
преходна областпреходна област
преходна област
Dani Parvanova42K vistas
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova70.7K vistas

Destacado

Родителска среща 2 клас 09.11.16 г. por
Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.
Родителска среща 2 клас 09.11.16 г.Юлия Петкова
1.9K vistas20 diapositivas
самостоятелна работа вера бел_правопис por
самостоятелна работа вера бел_правописсамостоятелна работа вера бел_правопис
самостоятелна работа вера бел_правописVera
1.2K vistas2 diapositivas
Изваждане на естествените числа por
Изваждане на естествените числаИзваждане на естествените числа
Изваждане на естествените числаГеновева Йотова
3.5K vistas14 diapositivas
образуване на думите por
образуване на думитеобразуване на думите
образуване на думитеDani Parvanova
21K vistas12 diapositivas
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест por
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
26.7K vistas17 diapositivas
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест por
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
42.9K vistas38 diapositivas

Destacado(7)

самостоятелна работа вера бел_правопис por Vera
самостоятелна работа вера бел_правописсамостоятелна работа вера бел_правопис
самостоятелна работа вера бел_правопис
Vera1.2K vistas
образуване на думите por Dani Parvanova
образуване на думитеобразуване на думите
образуване на думите
Dani Parvanova21K vistas
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
12. Географски области, Упражнение - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova26.7K vistas
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova42.9K vistas
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova43.8K vistas

Más de Vera

домашен бит и техника Тъкачен стан por
домашен бит и техника Тъкачен стандомашен бит и техника Тъкачен стан
домашен бит и техника Тъкачен станVera
3.1K vistas13 diapositivas
домашен бит и техника семена por
домашен бит и техника семенадомашен бит и техника семена
домашен бит и техника семенаVera
1.1K vistas10 diapositivas
пиша правилно мм por
пиша правилно ммпиша правилно мм
пиша правилно ммVera
1.5K vistas10 diapositivas
правопис прил, същв, глагол por
правопис прил, същв, глаголправопис прил, същв, глагол
правопис прил, същв, глаголVera
2.8K vistas19 diapositivas
правописните правила por
правописните правилаправописните правила
правописните правилаVera
3.7K vistas9 diapositivas
енвижън por
енвижъненвижън
енвижънVera
1.7K vistas14 diapositivas

Más de Vera(20)

домашен бит и техника Тъкачен стан por Vera
домашен бит и техника Тъкачен стандомашен бит и техника Тъкачен стан
домашен бит и техника Тъкачен стан
Vera3.1K vistas
домашен бит и техника семена por Vera
домашен бит и техника семенадомашен бит и техника семена
домашен бит и техника семена
Vera1.1K vistas
пиша правилно мм por Vera
пиша правилно ммпиша правилно мм
пиша правилно мм
Vera1.5K vistas
правопис прил, същв, глагол por Vera
правопис прил, същв, глаголправопис прил, същв, глагол
правопис прил, същв, глагол
Vera2.8K vistas
правописните правила por Vera
правописните правилаправописните правила
правописните правила
Vera3.7K vistas
енвижън por Vera
енвижъненвижън
енвижън
Vera1.7K vistas
домашен бит и техника луноход por Vera
домашен бит и техника луноходдомашен бит и техника луноход
домашен бит и техника луноход
Vera1.3K vistas
домашен бит и техника por Vera
домашен бит и техникадомашен бит и техника
домашен бит и техника
Vera3.8K vistas
тест por Vera
тесттест
тест
Vera498 vistas
3 7 vera georgieva_195 por Vera
3 7 vera georgieva_1953 7 vera georgieva_195
3 7 vera georgieva_195
Vera289 vistas
Презентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgieva por Vera
Презентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgievaПрезентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgieva
Презентация за конференция февруари 2010 година Internet 1 4 klas vera georgieva
Vera633 vistas
Васил Левски - Аля por Vera
Васил Левски - АляВасил Левски - Аля
Васил Левски - Аля
Vera2.5K vistas
Васил Левски - Ева por Vera
Васил Левски - ЕваВасил Левски - Ева
Васил Левски - Ева
Vera3K vistas
Паисий Хилендарски - Ива por Vera
Паисий Хилендарски - ИваПаисий Хилендарски - Ива
Паисий Хилендарски - Ива
Vera11.1K vistas
Най-добрата госпожа на света Вера Георгиева por Vera
Най-добрата госпожа на света Вера ГеоргиеваНай-добрата госпожа на света Вера Георгиева
Най-добрата госпожа на света Вера Георгиева
Vera2.2K vistas
за конференция на енвижън2 por Vera
за конференция на енвижън2за конференция на енвижън2
за конференция на енвижън2
Vera821 vistas
Envision vera georgieva doklad por Vera
Envision vera georgieva dokladEnvision vera georgieva doklad
Envision vera georgieva doklad
Vera1K vistas
бел Урок за пряко и преносно значение на думата por Vera
бел Урок за пряко и преносно значение на думатабел Урок за пряко и преносно значение на думата
бел Урок за пряко и преносно значение на думата
Vera10.9K vistas
части на речта, части на изречението, видOве изречения por Vera
части на речта, части на изречението, видOве изречениячасти на речта, части на изречението, видOве изречения
части на речта, части на изречението, видOве изречения
Vera8.5K vistas
презентация на евелина георгиева por Vera
презентация на евелина георгиевапрезентация на евелина георгиева
презентация на евелина георгиева
Vera6K vistas

синоними

 • 1. Български език Трети клас, Анубис 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 2. Прочетете текста В едно тъмно килерче, в едно плетено панерче живееха две кълбенца с пухени конченца. Първото беше бяло, бяло, сякаш в снежинки спало. Второто пък - червено, червено, сякаш в зора топено. Зад. 1 Открийте прилагателните имена. Запишете ги в работния лист. Зад. 2 Открийте съществителните имена и ги запишете. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 3. Проверка Прилагателни имена Съществителни имена тъмно килерче плетено панерче пухени кълбенца бяло конченца червено снежинки зора 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 4. Открийте думи, с които да замените тези в таблицата Прилагателни имена Съществителни имена тъмно килерче плетено панерче пухени кълбенца бяло конченца червено снежинки зора Пишете в работния лист – зад. 2 Избор: Мрачно, непрогледно, долап, дрешник, склад, тъмно помещение, меки, топли, чисто, нежно, светло, алено, кош, топче, конец, нишка, изгрев, начало, сутрин 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 5. Подбор на думите в речевото общуване СИНОНИМИ 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 6. Определение Думи, които са с еднакво или наричаме близко синоними. значение, Синонимите са думи с близко значение, но с различен звуков състав. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 7. Защо да използваме синоними Зад. 3. Заменете подчертаните думи със синоними. стар, старинен, възрастен, вехта, древно Тази дреха е вече стара. Чичо е по-стар от татко. В музея видяхме стари вази. Това е едно старо тракийско селище. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 8. Защо да използваме синоними? Тази дреха е вече стара. Чичо е по-стар от татко. В музея видяхме стари вази. Това е едно старо тракийско селище. Тази дреха е вече вехта. Чичо е по-стар от татко. В музея видяхме старинни вази. Това е едно древни тракийско селище. Изборът на подходящи синоними прави речта по-точна и изразителна. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 9. Защо да използваме синоними? Зад. Свържете синонимите. Работете в учебната тетрадка –стр. 11 зад 1 тичам багра потребен рева скъп търча цвят бягам дете рожба необходим боя мил плача ридая нужен чедо свиден 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 10. Решете кръстословицата 6. 7. Водоравно: 1. Г 1. Робство; 2. Мил 8. 2. Р 3. Нужен; 4. Рев; 5. Червен Отвесно: 3. Е Д 6. Гърбина; 7. Работа; 8. Блян; 9. 10. 9. Жега; 10. Лице. 4. Л 5. Е 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 11. Проверка 6. 7. Водоравно: 1. И Г О Т 1. Робство; 2. Мил 8. Р 2. Д Р А Г 3. Нужен; 4. Рев; М Ъ У 5. Червен Отвесно: 3. Н Е О Б Х О Д И М 6. Гърбина; 7. Работа; Ч 9. 10. 8. Блян; 9. Жега; 10. Лице. Т П 4. П Л А Ч 5. А Л Е Н И К К 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 12. Време за въпроси Внимателно чети! После помисли! 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 13. В кой ред думите са синоними? 1. страшен, страхлив, страх; 2. гледам, виждам, съзирам; 3. добър, добродушен, добрина. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 14. В кое изречение няма синоними? 1. Еленът е бърз, а сърната е пъргава. 2. Заекът е страхлив, а катеричката е плаха. 3. Вълкът е глупав, а лисицата е хитра. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 15. В кой ред има синоними на чудесни? 1. замечтани, унесени, вглъбени; 2. красиви, хубави, прекрасни; 3. празнични, радостни, весели. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 16. 24.2.2013 г. Вера Георгиева
 • 17. Домашна работа • Учебна тетрадка задача 2 и 3 на страница 11 24.2.2013 г. Вера Георгиева