Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

2013 Vietnam HR Day - Dai ngo Nhan Su trong khung hoang

2013 Vietnam HR Day - Dai ngo Nhan Su trong khung hoang

Descargar para leer sin conexión

This presentation is just an opening speech before the discussion occurred in the Room no.2 - at 2013 Vietnam HR Day. We want to share our experience related to HR practices in the economic crisis time.

This presentation is just an opening speech before the discussion occurred in the Room no.2 - at 2013 Vietnam HR Day. We want to share our experience related to HR practices in the economic crisis time.

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

2013 Vietnam HR Day - Dai ngo Nhan Su trong khung hoang

 1. 1. PHÒNG SỐ 2 10/11/2013
 2. 2. NỘ I DUNG
 3. 3. NỘ I DUNG
 4. 4. Biế n độ ng kinh tế ả nh hưở ng đế n doanh nghiệ p Mục tiêu Chuỗi cung ứng Tài chính & Tăng trưởng Quan hệ với Nhà nước Nguồn nhân lực
 5. 5. NỘ I DUNG
 6. 6. Chiế n lượ c đãi ngộ nhân sự
 7. 7. Thắ t llư ng buộ t bụ ng Thắ t ư ng buộ t bụ ng ĐƯỢ C MẤ T • Tiết kiệm chi phí • Nhân sự chủ chốt ra đi • Đảm bảo lợi ích cổ đông • Khó thu hút nhân tài • … • …
 8. 8. Tái cấ u trúc Tái cấ u trúc ĐƯỢ C • Giảm chi phí vận hành • Tăng tốc độ truyền thông & ra quyết định • Tăng hiệu suất • … MẤ T • Mất người có kinh nghiệm & kỹ năng • Tăng chi phí đào tạo • Giảm chất lượng phục vụ khách hàng • …
 9. 9. Tậ p trung – tậ p trung – tậ p trung Tậ p trung – tậ p trung – tậ p trung ĐƯỢ C MẤ T • Giữ được người thật sự • Giảm sự hợp tác, quan trọng với Cty teamwork • Tăng mức độ gắn kết • Giảm tinh thần ở những với tầm nhìn & sứ mệnh nhân sự không ưu tiên Cty • … • Tăng tinh thần chiến đấu • …
 10. 10. TAKE AWAY 1.Trong “nguy” có cơ 2. Hãy lựa chọn chiến lược đãi ngộ phù hợp và khôn ngoan
 11. 11. DIỄ N GIẢ Ông VĂN ĐỨC MƯỜI Tổng Giám Đốc Vissan
 12. 12. DIỄ N GIẢ Ông NGUYỄN LÂM VIÊN Tổng Giám Đốc Vinamit
 13. 13. DIỄ N GIẢ Ông ĐẶNG VŨ THÀNH Tổng Giám Đốc Sotrans
 14. 14. DIỄ N GIẢ Bà PHAN THỊ THANH THỦY GĐ Nhân Sự DHL
 15. 15. DIỄ N GIẢ Bà LÊ THỊ ĐOAN TRINH TP Học tập & Phát triển VNG
 16. 16. Nguyên tắ c thả o luậ n

×