Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

проектуємо імідж школи

581 visualizaciones

Publicado el

проектуємо імідж школи

Publicado en: Ciencias
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

проектуємо імідж школи

 1. 1. Загальношкільний довгостроковий проект 2013-2018 роки КаланчацькаЗОШІ-ІІІступенів№1
 2. 2. Сучасний ритм життя, висока інформаційна насиченість, використання в освітньому просторі інформаційно-комунікаційних технологій, вимогливість батьків до якості надання освітніх послуг посилюють конкуренцію в боротьбі за набір учнів, вимагаючи від школи високої конкурентноспроможності. Школа сьогодні – це місце, де дитина отримує знання, досвід широкої емоційно-практичної взаємодії з дорослими в найбільш значущих для її розвитку сферах життя, місце, де вона набуває життєвої компетентності, адаптованості та адекватної зорієнтованості в суспільстві. Конкурентоспроможними можуть бути навчальні заклади, що забезпечують стабільно високий рівень якості освітніх послуг, мають позитивний імідж, працюють в режимі розвитку.
 3. 3.  актуальність піднятих питань;  системний характер;  соціопрактичний зміст (мета реальна для виконання, зміст доступний для сприймання);  можливість комплексного вирішення великої низки питань (проблем)
 4. 4.  Створення оптимальних умов для максимального забезпечення розвитку та саморозвитку учнів.  Формування толерантної, соціально- адаптованої особистості, що володіє стійкою мотивацією до навчання та розвитку впродовж життя.
 5. 5.  формування позитивного іміджу навчального закладу;  забезпечення стійкого положення школи на ринку освітніх послуг.
 6. 6.  підвищення якості освітніх послуг через оновлення змісту освіти, впровадження новітніх технологій, здоров’язберігаючих методик;  розвиток кадрового потенціалу через створення системи безперервного навчання;  модернізація матеріально-технічної бази школи відповідно до сучасних вимог.
 7. 7. І. ОрганізаційнийІ. Організаційний (березень-грудень 2013 року)(березень-грудень 2013 року) 1.1. Створення координаційної ради та фокус-груп для розробки стратегій розвитку школи. 2. Вивчення ресурсного забезпечення, умов, факторів впливу на організацію роботи. 3. «Банк ідей» розвитку освітнього закладу. 4. Розробка перспективного плану розвитку школи.
 8. 8. 2. Практичний2. Практичний (січень 2014 – травень 2018 року)(січень 2014 – травень 2018 року)  1. Створення моделі позитивного іміджу вчителя.  2. Створення моделі позитивного іміджу учня.  3. Створення моделі сучасного управління навчально-виховним процесом школи. Заходи зі створення зовнішнього іміджу школи  1. Створення шкільної символіки (герб, гімн)  2. Створення візитки школи, рекламного буклету.  3. Відкриття сайту школи.  4. Зв’язки з громадськістю, співпраця із засобами масової інформації, інформування громади селища про життя школи.  5. Зв’язки з дошкільними дитячими закладами.  6. Результативна участь у позашкільних проектах, районних заходах, конкурсах, олімпіадах різних рівнів, виставках, фестивалях тощо.  7. Надання сучасного естетичного вигляду шкільним приміщенням  8. Організація та проведення районних семінарів.  9. Забезпечення якісного рівня знань.  10. Забезпечення високих результатів ЗНО випускників школи. Заходи зі створення внутрішнього іміджу школи  1. Формування позитивного мікроклімату в колективі.  2. Злагоджена та прогресивна діяльність членів адміністративної команди.  3. Досягнення високого рівня професіоналізму педагогами та педагогічними працівниками.  4. Забезпечення успішної соціалізації учнів шляхом досягнення єдності освітніх та виховних задач школи.  5. Поповнення та оновлення матеріально-технічної бази школи.  6. Підтримка шкільних традицій.  7. Забезпечення наступності між усіма ланками навчально-виховного процесу.  8. Створення сучасної системи позакласної роботи.  9. Досягнення високого рівня вихованості усіх учасників навчально-виховного процесу.  10. Участь у створенні та реалізації загальношкільних проектів.  11. Створення електронної та відео презентації школи.
 9. 9. 1. Здійснення експертної процедури із залученням адміністрації школи, представників громадськості, батьківської спільноти. 2. Узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу над реалізацією проекту «Імідж школи»
 10. 10.  Нормативно-правове: (Конституція України, ЗУ «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку»).  Науково-методичне (програми МОН України, новітні технології, авторські методики).  Кадрове (директор школи, адміністрація, педагоги, технічний персонал).  Матеріально-технічне ( предметні кабінети із сучасними наочними посібниками, таблицями з усіх розділів програми в тому числі для початкового навчання, сучасна аудіо та відеотехніка, проектори, інтерактивні дошки, лабораторне обладнання, комп’ютерне забезпечення для уроків інформатики, інформаційний комп’ютерний центр з підключенням до Інтернету, набор спортивного інвентарю, методичні кабінети, кабінет виховної роботи, бібліотека з комп’ютером та печатно-копіювальною технікою, медичний блок з необхідним медичним обладнанням  Фінансове:  Бюджетне фінансування (державне, місцеве);  Позабюджетні кошти (благодійні внески батьків, юридичних осіб).
 11. 11.  високопрофесійні, креативні, націлені на результат педагоги;  толерантні, високоморальні, соціально адаптовані учні зі стійкою мотивацією до навчання та розвитку протягом життя.  загальноосвітній навчальний заклад, що дає знання та розвиває і розвивається, має стійке положення на ринку освітніх послуг.

×