Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

метод проект обдаровані діти

1.191 visualizaciones

Publicado el

метод проект обдаровані діти

Publicado en: Ciencias
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

метод проект обдаровані діти

 1. 1. Каланчацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Н.К. Крупської Каланчацької районної ради Методичний проект Плекаємо обдарованість вересень 2013 – червень 2016 р.
 2. 2. Актуальність проекту   Проблема обдарованості в даний час стає все більш актуальною, бо пов’язана з потребами суспільства в неординарній творчій особистості з одного боку та проблемами соціальної самореалізації та професійного самовизначення з іншого. Сучасне суспільство потребує високої активності людини, його умінь, здібностей нестандартно мислити та мобільно діяти. Саме обдаровані та здібні люди спроможні зробити свій найбільший внесок у розвиток сучасного українського суспільства. Виникає необхідність розробки системи заходів, спрямованих на стимулювання навчальної, наукової і творчої активності учнів, становлення та закріплення у відповідному соціальному середовищі цінностей науки, культури та освіти, створення середовища для творчого спілкування.
 3. 3. Є проблеми. Вирішувати нам!Є проблеми. Вирішувати нам! проблемно поле проектупроблемно поле проекту 1. Недосконалість існуючих технологій управління системою роботи з обдарованими та здібними учнями. 2. Некомпетентність частини педагогів у визначенні рівня обдарованості та здібностей дітей. 3. Стихійність пошуку інформації про технології управління системою роботи з обдарованими та здібними учнями. 4. Недостатній рівень професійної підготовки педагогів, які працюють з обдарованими учнями.
 4. 4. Мета проекту:Мета проекту: • Стратегічна: формування системи роботи з обдарованими та високо мотивованими учнями через створення умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації, професійного самовизначення у відповідності до здібностей, забезпечення кожній дитині рівних стартових можливостей для реалізації інтересів, стимулювання мотивації розвитку здібностей, підтримка дітей родиною, системою основної та додаткової освіти; • Дидактична: підвищення професійної компетентності вчителя, який працює в системі роботи з обдарованими учнями
 5. 5. Завдання проекту:Завдання проекту: • Здійснювати системний підхід щодо підвищення рівня науково- методичного забезпечення управлінської діяльності та педаго- гічної майстерності вчителів щодо роботи з обдарованими учнями. • Удосконалити основні напрями роботи з обдарованими дітьми, впроваджувати інноваційні методи роботи. • Підвищити статус обдарованих дітей та їх наставників. • Забезпечити підтримку обдарованих дітей шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку. • Залучати талановитих дітей до освітнього процесу через системне використання різноманітних видів позаурочної діяльності (олімпіади, конкурси, турніри, змагання, виставки тощо) з метою розвитку  різних напрямків обдарованості. • Проводити профорієнтацію дитини на здобуття професії, пов’язаної з успіхами та нахилами. • Вести цілеспрямовану роботу з родинами обдарованих дітей з надання психолого-педагогічної допомоги у вихованні та развитку
 6. 6. Нормативно-правова база проектуНормативно-правова база проекту • Конвенція ООН «Про права дитини»; • Закон України «Про освіту»; • Закон України «Про загальну середню освіту» (ст.. 5, 9, 11, 29); • Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Концепції ООН про права дитини» на період до 2016 року, затверджена Зконом України від 05.03.2009 р. № 1065-УІ • Указ Президента України від 30 вересня 2010 р. № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» • Указ Президента "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні"; • Матеріали ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти; • Національна доктрина розвитку освіти. • Концепція громадянського виховання особистості в умовах української державності; • Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,
 7. 7. Учасники проекту • Обдаровані учні 1-11 класів • Адміністрація школи • Вчителі-предметники • Батьки учнів • Практичний психолог • Керівники шкільних методичних об'єднань
 8. 8. Очікувані результати проекту:Очікувані результати проекту: • Удосконалення системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей. • Збагачення психо-діагностичного арсеналу, спрямованого на виявлення обдарованих дітей. •  Формування інформаційних банків даних обдарованих дітей, даних на вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, психологічних методик, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованості. • Підвищення рівня індивідуальних досягнень дітей в освітніх галузях, з яких проявляють особливі здібності. • Збільшення кількості обдарованих обдарованих дітей, які займають призові місця в конкурсах,змаганнях, олімпіадах, турнірах та інших конкурсних заходах. • Підготовка конкурентноздатних випускників, адаптованих до життя у швидкомінливому суспільстві протягом усього періоду навчання. • Підвищення рівня науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічних працівників,які проводять роботу з обдарованими учнями. • Впровадження нових освітніх технологій. • Розширення і систематизація методів роботи з сім’ями обдарованих дітей з надання психолого-педагогічної підтримки з виховання та розвитку дитини.
 9. 9. Ресурсне забезпеченняРесурсне забезпечення •Висококваліфіковані педагоги; • Програми для роботи з обдарованими учнями з різних предметів; • ІКТ, Інтернет-ресурси, спеціальна література
 10. 10. Етапи реалізації проектуЕтапи реалізації проекту • Ι етап вересень – грудень 2013 року - підготовчий етап (діагностична, прогностична та організаційна діяльність). • ΙΙ етап січень 2014 – лютий 2016 року – основний організаційно-виконавчий етап (реалізація, систематизація, аналіз результатів щоденної діяльності). • ΙΙΙ етап березень-червень 2016 року – заключний підсумковий етап (узагальнення результатів, прогнозування та конструювання подальших шляхів розвитку).
 11. 11. Ι етап - підготовчий етап (вересень – грудень 2013 року ) • Створення науково-методичної ради керівництва процесом реалізації проекту; • відбір методик для проведення діагностики обдарованих та здібних учнів • розробка моделі роботи з обдарованими та здібними дітьми в урочний та позаурочний час; • розробка схем, таблиць моніторингового супроводу відстеження, виявлення та розвитку учнівської інтелектуальної та креативної обдарованості; • проведення семінарів, тренувально-практичних заходів з учителями, які працюють з учнями з різними видами обдарованості.
 12. 12. ΙΙ етап – організаційно-виконавчий (січень 2014 – лютий 2016 року)  координаційний напрямоккоординаційний напрямок - нормативно-правове забезпечення компетентної роботи; - упровадження системи наставництва над кожною обдарованою дитиною  науково-методичний напрямокнауково-методичний напрямок - проведення діагностики обдарованих дітей (умови навчання та розвитку); - створення банку даних обдарованих дітей; - створення банку навчальних програм і методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми; - здійснення психологічного супроводу та корекції педагогічної та учнівської діяльності; - залучення обдарованих і здібних учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, ШНТ “Еверест”, змаганнях, вікторинах; - просвітницька робота з батьками.
 13. 13. ΙΙΙ етап – підсумковий етап (березень-червень 2016 року) • презентація результатів роботи перед педагогічною спільнотою (семінари, конференція, майстер-класи, круглі столи); • визначення проблем, що виникли в ході реалізації проекту та шляхів їх вирішення; • узагальнення отриманих результатів, розробка методичних рекомендацій та підготовка навчально- методичних, дидактичних матеріалів для педагогів; • висвітлення результатів діяльності через шкільну газету “Гіпакіріс”, сайт школи, інші засоби масової інформації

×