On thi lai toan lop 11

le vinh
le vinhEnglish Teacher at Visa en Visa
ÔN TẬP THI LẠI MÔN TOÁN LỚP 11 - NĂM HỌC 2009 - 2010
-----------------
I. GIỚI HẠN HÀM SỐ
1.
3
2
2
8
4x
x
Lim
xn
n
n
2.
8
4
3
2
2 +
−
−→ x
x
Lim
x
3.
1
123
1 −
−+−
→ x
xxx
Lim
x
4.
9
3
23 −
+
−→ x
x
Lim
x
5.
x
x
Lim
x 2
121
0
−+
→
6. 39
4
0 −+→ x
x
Lim
x
7.
314
2
2 −+
+−
→ x
xx
Lim
x
8.
4
23
22 −
−−
→ x
xx
Lim
x
9.
x
x
Lim
x 3
11 3
0
−−
→
10.
2
243
2 −
−
→ x
x
Lim
x
11.
25
32
2
3
5 −
+−
→ x
x
Lim
x
12.
1
13
1 −
−
→ x
x
Lim
x
13.
23
1
2
3
1
−+
+
−→
x
x
Lim
x
14.
22
2
22
−−
−
→
x
x
Lim
x
15.
416
11
2
2
0
−+
−+
→
x
x
Lim
x
16.
x
xx
Lim
x
−−+
→
113
0
17.
1
34
−
+
∞→ x
x
Lim
x
18.
x
x
Lim
x 42
53
−
−
∞→
19.
1
132
−
−+
∞→ x
xx
Lim
x
20.
2
1
2 3x
x
Lim
xnn
n
n
21. 21
8 3
2 3x
x
Lim
x x®
+ -
+ -
22.
3 3
0
1 1
2 1 1x
x x
Lim
x x®
- + +
+ - +
23.
3
0
2 1 8
x
x x
Lim
x®
+ - -
24.
3
1
2 1 1
1x
x
Lim
x®
- -
-
II. ĐẠO HÀM
Bài 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau :
1. 2
1y x= + 2. 2
1y x x= + + 3.
sin cos
sin cos
x x
y
x x
+
=
-
4.
sin 2 cos2
sin 2 cos2
x x
y
x x
-
=
+
5.
2
sin
2
x
y = 6. 2
siny x= 7. 2
cos 2y x= 8. 2
tan 4y x=
Bài 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số : 3
y x= , biết :
a. Tiếp điểm có hoành độ bằng 1-
b. Tiếp điểm có tung độ bằng 8
c. Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3
Bài 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số : y x= , biết :
a. Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 1
b. Tiếp tuyến song song với đường thẳng : 4 3 0x y- + =D
Bài 4. Cho hàm số : 2
2 3y x x= - + (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) :
a. Tại điểm có hoành độ bằng 0 1x =
b. Song song với đường thẳng 4 2 5 0x y- + =
c. Vuông góc với đường thẳng 4 0x y+ =
Bài 5. Giải các bất phương trình : ' 0y > , biết :
1. 2
2 3 5y x x= - + 2. 2
4 3y x x= + - 3.
3 21
3 8 2
3
y x x x= - + -
4. 4 2
2 3y x x= - + 5. 3 2
3 2y x x= - + 6. 3 4
4 3y x x= -
Bài 6. Giải các phương trình : ' 0y = , biết :
1. sin 2 2cosy x x= - 2. 2
cos siny x x= + 3. tan coty x x= +
Bài 7. Cho hai hàm số :
4 4
1 sin cosy x x= + ; 2
1
cos4
4
y x=
a. Chứng minh :
' '
1 2y y=
b. Chứng minh : 1 2
3
4
y y= + ( giải thích kết quả câu a)
III. HÌNH HỌC
Bài 1. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu vuông
góc của điểm O trên mặt phẳng (ABC).
a. Chứng minh : ( ); ( ); ( ).BC OAH CA OBH AB OCH^ ^ ^
b. Chứng minh rằng : H là trực tâm của tam giác ABC.
c. Chúng minh : 2 2 2 2
1 1 1 1
OH OA OB OC
= + +
Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với mặt phẳng
(ABCD). Gọi H; I; K lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A trên SB; SC; SD.
a. Chứng minh : ( ); ( )BC SAB CD SAD^ ^
b. Chứng minh rằng : (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng BD.
c. Chứng minh rằng : AH; AK cùng vuông góc với SC.
d. Chứng minh rằng : (SAC)là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng HK. Từ đó suy ra : HK AI⊥
e. Tính diện tích tứ giác AHIK, biết SA AB a= =
Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B; SA vuông góc với mặt phẳng
(ABC).
a. Chứng minh : BC vuông góc với mặt phẳng (SAB).
b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên SB.
Chúng minh : AH vuông góc với mặt phẳng (SBC)
c. Biết 2 3 ; 2 7SB cm SC cm= = và · 0
30SBA = . Tính diện tích tam giác ABC
d. Tính độ dài đoạn thẳng AH.
IV. ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ THI LẠI Môn : Toán - Lớp 11 ( chương trình chuẩn)
Năm học 2008 - 2009
----------
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau :
a. 4 2
3 1y x x= + - b. 2
2 5y x x= + + c.
sin
cos 1
x
y
x
=
+
Câu 2 (2 điểm) Tính các giới hạn sau :
a.
2
2
4
lim
2x
x
x®
-
-
b.
2
7 3
lim
2x
x
x®
+ -
-
Câu 3 (2 điểm) Cho hàm số : 3 2
3 1y x x= - + (1)
a. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại điểm có hoành độ 0 1x =
b. Giải phương trình : ' 3 0y + =
Câu 4 (3 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh a ; SA vuông
góc với mặt phẳng (ABCD); SA a=
a. Chứng minh : Tam giác SBC vuông,
b. Tính diện tích tam giác SBC
c. Gọi I, M, N lần lượt là trung điểm của SC, AB và CD.
Chứng minh : Mặt phẳng (IAC) vuông góc với mặt phẳng (IBD)
Hè 2010

Recomendados

001 por
001001
001AiemDao AiemDao
282 vistas1 diapositiva
00 de thi dac biet 2015 free por
00 de thi dac biet 2015 free00 de thi dac biet 2015 free
00 de thi dac biet 2015 freeVân Lisa
98 vistas2 diapositivas
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt Anh por
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt AnhĐề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt Anh
Đề Thi HK2 Toán 8 - TH - THCS - THPT Việt AnhTrung Tâm Gia Sư Việt Trí
91 vistas5 diapositivas
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài Gòn por
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài GònĐề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài Gòn
Đề Thi HK2 Toán 8 - THPT Nam Sài GònTrung Tâm Gia Sư Việt Trí
205 vistas4 diapositivas
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn Tám por
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn TámĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn Tám
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Lê Văn TámTrung Tâm Gia Sư Việt Trí
1K vistas6 diapositivas
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Khánh Hội por
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Khánh HộiĐề Thi HK2 Toán 7 - THCS Khánh Hội
Đề Thi HK2 Toán 7 - THCS Khánh HộiTrung Tâm Gia Sư Việt Trí
8 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Hiền por
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn HiềnĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn Hiền
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Nguyễn HiềnTrung Tâm Gia Sư Việt Trí
127 vistas3 diapositivas
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống Đa por
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống ĐaĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống Đa
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Đống ĐaTrung Tâm Gia Sư Việt Trí
336 vistas5 diapositivas
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Tạo por
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân TạoĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Tạo
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân TạoCông Ty TNHH VIETTRIGROUP
147 vistas4 diapositivas
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Kiên por
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân KiênĐề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân Kiên
Đề Thi HK2 Toán 8 - THCS Tân KiênTrung Tâm Gia Sư Việt Trí
206 vistas4 diapositivas
De thi thu ĐH Toán Quỳnh Lưu 1 lần 1 2014 por
De thi thu ĐH Toán Quỳnh Lưu 1 lần 1 2014De thi thu ĐH Toán Quỳnh Lưu 1 lần 1 2014
De thi thu ĐH Toán Quỳnh Lưu 1 lần 1 2014Vui Lên Bạn Nhé
480 vistas1 diapositiva
Đề Thi HK2 Toán 9 - Song Ngữ Quốc Tế Horizon por
Đề Thi HK2 Toán 9 - Song Ngữ Quốc Tế HorizonĐề Thi HK2 Toán 9 - Song Ngữ Quốc Tế Horizon
Đề Thi HK2 Toán 9 - Song Ngữ Quốc Tế HorizonTrung Tâm Gia Sư Việt Trí
11 vistas6 diapositivas

La actualidad más candente(20)

De thi thu ĐH Toán Quỳnh Lưu 1 lần 1 2014 por Vui Lên Bạn Nhé
De thi thu ĐH Toán Quỳnh Lưu 1 lần 1 2014De thi thu ĐH Toán Quỳnh Lưu 1 lần 1 2014
De thi thu ĐH Toán Quỳnh Lưu 1 lần 1 2014
Vui Lên Bạn Nhé480 vistas
Tiếp tuyến por nam phung
Tiếp tuyếnTiếp tuyến
Tiếp tuyến
nam phung289 vistas
đề Cương ôn tập học kỳ 2 toán 10 por Trần Vũ Thái
đề Cương ôn tập học kỳ 2 toán 10đề Cương ôn tập học kỳ 2 toán 10
đề Cương ôn tập học kỳ 2 toán 10
Trần Vũ Thái189 vistas
de thi toan 12 quoc gia por Vo Huynh
de thi toan 12 quoc giade thi toan 12 quoc gia
de thi toan 12 quoc gia
Vo Huynh112 vistas
Đề GSTT lần 3 2014 por Sirô Tiny
Đề GSTT lần 3 2014Đề GSTT lần 3 2014
Đề GSTT lần 3 2014
Sirô Tiny367 vistas
đE thi thu lan 1 2014-toan thay tam por Hồng Nguyễn
đE thi thu lan 1 2014-toan thay tamđE thi thu lan 1 2014-toan thay tam
đE thi thu lan 1 2014-toan thay tam
Hồng Nguyễn191 vistas

Destacado

87. cach hoc gioi toan 11 por
87. cach hoc gioi toan 1187. cach hoc gioi toan 11
87. cach hoc gioi toan 11Gia Sư Nhân Trí
580 vistas9 diapositivas
Chuyên đề giới hạn 11 por
Chuyên đề giới hạn 11Chuyên đề giới hạn 11
Chuyên đề giới hạn 11Thế Giới Tinh Hoa
7.9K vistas7 diapositivas
20 chuyen de ltdh(hay) por
20 chuyen de ltdh(hay)20 chuyen de ltdh(hay)
20 chuyen de ltdh(hay)meocondilac2009
919 vistas368 diapositivas
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2 por
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2thithanh2727
4.4K vistas31 diapositivas
Câu hỏi trắc nghiệm địa lý 11 por
Câu hỏi trắc nghiệm địa lý 11Câu hỏi trắc nghiệm địa lý 11
Câu hỏi trắc nghiệm địa lý 11Sửa Máy Tính Quảng Ngãi
31.6K vistas20 diapositivas
Cac dang bai tap chuong halogen por
Cac dang bai tap chuong halogenCac dang bai tap chuong halogen
Cac dang bai tap chuong halogenChàng Trai Khó Tính
47.9K vistas4 diapositivas

Destacado(19)

Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2 por thithanh2727
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2
Đáp Án Các Đề Thi Thử Toán 11 HK2
thithanh27274.4K vistas
Chuong 6 tin 11 por Sunkute
Chuong 6 tin 11Chuong 6 tin 11
Chuong 6 tin 11
Sunkute1.4K vistas
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1) por thucbao2404
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)
thucbao240445.6K vistas
Chương 4 vật lý 11 por Duc Le Gia
Chương 4 vật lý 11Chương 4 vật lý 11
Chương 4 vật lý 11
Duc Le Gia81.2K vistas
Chương 5 vật lý 11 por Duc Le Gia
Chương 5 vật lý 11Chương 5 vật lý 11
Chương 5 vật lý 11
Duc Le Gia67.3K vistas
Công thức vật lý lớp 11 por Vô Ngã
Công thức vật lý lớp 11Công thức vật lý lớp 11
Công thức vật lý lớp 11
Vô Ngã452.7K vistas
Kỹ thuật nhân liên hợp por tuituhoc
Kỹ thuật nhân liên hợpKỹ thuật nhân liên hợp
Kỹ thuật nhân liên hợp
tuituhoc206.7K vistas
He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ... por Anh Pham
He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...
He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...
Anh Pham350.5K vistas
Bài tập đạo hàm có hướng dẫn por diemthic3
Bài tập đạo hàm có hướng dẫnBài tập đạo hàm có hướng dẫn
Bài tập đạo hàm có hướng dẫn
diemthic3182.4K vistas
Chuyên đề tìm giới hạn nâng cao por Bống Bình Boong
Chuyên đề tìm giới hạn nâng caoChuyên đề tìm giới hạn nâng cao
Chuyên đề tìm giới hạn nâng cao
Bống Bình Boong106.3K vistas
Tóm tắt công thức vật lí 10 por Borisun
Tóm tắt công thức vật lí 10Tóm tắt công thức vật lí 10
Tóm tắt công thức vật lí 10
Borisun607K vistas
Bai tap gioi han ham so 11 (1) por Nhật Lê
Bai tap gioi han ham so 11 (1)Bai tap gioi han ham so 11 (1)
Bai tap gioi han ham so 11 (1)
Nhật Lê469 vistas

Similar a On thi lai toan lop 11

Đề cương thpt trần phú.pdf por
Đề cương thpt trần phú.pdfĐề cương thpt trần phú.pdf
Đề cương thpt trần phú.pdfMaiDng51
67 vistas15 diapositivas
22de thi hkii 11 phongmath por
22de thi hkii 11  phongmath22de thi hkii 11  phongmath
22de thi hkii 11 phongmathphongmathbmt
573 vistas10 diapositivas
đề Thi cấp huyện por
đề Thi cấp huyệnđề Thi cấp huyện
đề Thi cấp huyệnkhóđàotạo Ngulâu
1.2K vistas65 diapositivas
tai-lieu-on-tap-he-mon-toan-lop-7-len-8-co-dap-an.pdf por
tai-lieu-on-tap-he-mon-toan-lop-7-len-8-co-dap-an.pdftai-lieu-on-tap-he-mon-toan-lop-7-len-8-co-dap-an.pdf
tai-lieu-on-tap-he-mon-toan-lop-7-len-8-co-dap-an.pdfNhmnth
19 vistas54 diapositivas
Dethithuthptquocgiamontoankimlien por
DethithuthptquocgiamontoankimlienDethithuthptquocgiamontoankimlien
DethithuthptquocgiamontoankimlienMaloda
1.1K vistas7 diapositivas
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9 por
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 939 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9Jackson Linh
854 vistas39 diapositivas

Similar a On thi lai toan lop 11(20)

Đề cương thpt trần phú.pdf por MaiDng51
Đề cương thpt trần phú.pdfĐề cương thpt trần phú.pdf
Đề cương thpt trần phú.pdf
MaiDng5167 vistas
22de thi hkii 11 phongmath por phongmathbmt
22de thi hkii 11  phongmath22de thi hkii 11  phongmath
22de thi hkii 11 phongmath
phongmathbmt573 vistas
tai-lieu-on-tap-he-mon-toan-lop-7-len-8-co-dap-an.pdf por Nhmnth
tai-lieu-on-tap-he-mon-toan-lop-7-len-8-co-dap-an.pdftai-lieu-on-tap-he-mon-toan-lop-7-len-8-co-dap-an.pdf
tai-lieu-on-tap-he-mon-toan-lop-7-len-8-co-dap-an.pdf
Nhmnth19 vistas
Dethithuthptquocgiamontoankimlien por Maloda
DethithuthptquocgiamontoankimlienDethithuthptquocgiamontoankimlien
Dethithuthptquocgiamontoankimlien
Maloda1.1K vistas
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9 por Jackson Linh
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 939 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
Jackson Linh 854 vistas
20 de on thi hk2 lop 11 co dap an chinh xac tại 123doc.vn por Tung Luu
20 de on thi hk2 lop 11 co dap an chinh xac  tại 123doc.vn20 de on thi hk2 lop 11 co dap an chinh xac  tại 123doc.vn
20 de on thi hk2 lop 11 co dap an chinh xac tại 123doc.vn
Tung Luu3.8K vistas
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/ por Vui Lên Bạn Nhé
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
Vui Lên Bạn Nhé975 vistas
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/ por Vui Lên Bạn Nhé
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
Vui Lên Bạn Nhé890 vistas
Bo de-thi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-12-nam-2016-2017-so-1 por Long Tran
Bo de-thi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-12-nam-2016-2017-so-1Bo de-thi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-12-nam-2016-2017-so-1
Bo de-thi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-12-nam-2016-2017-so-1
Long Tran32 vistas
De cuong on tap toan 9 por Hung Anh
De cuong on tap toan 9De cuong on tap toan 9
De cuong on tap toan 9
Hung Anh571 vistas
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017 por toantieuhociq
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017
toantieuhociq305 vistas
Phieu bai tap toan 9 ky 1 por Toán THCS
Phieu bai tap toan 9  ky 1Phieu bai tap toan 9  ky 1
Phieu bai tap toan 9 ky 1
Toán THCS2K vistas
Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 - Đề 14 por Nguyễn Thức
Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 - Đề 14Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 - Đề 14
Đề thi thử môn toán tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018 - Đề 14
Nguyễn Thức1.9K vistas
21 de-thi-vao-lop-10-mon-toan co loi giai por Trần Lê Quốc
21 de-thi-vao-lop-10-mon-toan co loi giai21 de-thi-vao-lop-10-mon-toan co loi giai
21 de-thi-vao-lop-10-mon-toan co loi giai
Trần Lê Quốc483 vistas
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung por Quang Dũng
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hungBo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung
Quang Dũng4.1K vistas

Último

Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D... por
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620
11 vistas39 diapositivas
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc por
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docLuận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docDịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
6 vistas30 diapositivas
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
27 vistas199 diapositivas
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ... por
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...
Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 ...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
8 vistas26 diapositivas
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh... por
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
5 vistas136 diapositivas
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
8 vistas7 diapositivas

Último(20)

TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf por Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN HÓA H...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub8 vistas
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf por Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub5 vistas
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf por Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vistas
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... por Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...

On thi lai toan lop 11

 • 1. ÔN TẬP THI LẠI MÔN TOÁN LỚP 11 - NĂM HỌC 2009 - 2010 ----------------- I. GIỚI HẠN HÀM SỐ 1. 3 2 2 8 4x x Lim xn n n 2. 8 4 3 2 2 + − −→ x x Lim x 3. 1 123 1 − −+− → x xxx Lim x 4. 9 3 23 − + −→ x x Lim x 5. x x Lim x 2 121 0 −+ → 6. 39 4 0 −+→ x x Lim x 7. 314 2 2 −+ +− → x xx Lim x 8. 4 23 22 − −− → x xx Lim x 9. x x Lim x 3 11 3 0 −− → 10. 2 243 2 − − → x x Lim x 11. 25 32 2 3 5 − +− → x x Lim x 12. 1 13 1 − − → x x Lim x 13. 23 1 2 3 1 −+ + −→ x x Lim x 14. 22 2 22 −− − → x x Lim x 15. 416 11 2 2 0 −+ −+ → x x Lim x 16. x xx Lim x −−+ → 113 0 17. 1 34 − + ∞→ x x Lim x 18. x x Lim x 42 53 − − ∞→ 19. 1 132 − −+ ∞→ x xx Lim x 20. 2 1 2 3x x Lim xnn n n 21. 21 8 3 2 3x x Lim x x® + - + - 22. 3 3 0 1 1 2 1 1x x x Lim x x® - + + + - + 23. 3 0 2 1 8 x x x Lim x® + - - 24. 3 1 2 1 1 1x x Lim x® - - - II. ĐẠO HÀM Bài 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau : 1. 2 1y x= + 2. 2 1y x x= + + 3. sin cos sin cos x x y x x + = - 4. sin 2 cos2 sin 2 cos2 x x y x x - = + 5. 2 sin 2 x y = 6. 2 siny x= 7. 2 cos 2y x= 8. 2 tan 4y x= Bài 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số : 3 y x= , biết : a. Tiếp điểm có hoành độ bằng 1- b. Tiếp điểm có tung độ bằng 8 c. Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3 Bài 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số : y x= , biết : a. Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 1 b. Tiếp tuyến song song với đường thẳng : 4 3 0x y- + =D Bài 4. Cho hàm số : 2 2 3y x x= - + (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) : a. Tại điểm có hoành độ bằng 0 1x = b. Song song với đường thẳng 4 2 5 0x y- + = c. Vuông góc với đường thẳng 4 0x y+ = Bài 5. Giải các bất phương trình : ' 0y > , biết : 1. 2 2 3 5y x x= - + 2. 2 4 3y x x= + - 3. 3 21 3 8 2 3 y x x x= - + - 4. 4 2 2 3y x x= - + 5. 3 2 3 2y x x= - + 6. 3 4 4 3y x x= - Bài 6. Giải các phương trình : ' 0y = , biết : 1. sin 2 2cosy x x= - 2. 2 cos siny x x= + 3. tan coty x x= + Bài 7. Cho hai hàm số : 4 4 1 sin cosy x x= + ; 2 1 cos4 4 y x= a. Chứng minh : ' ' 1 2y y= b. Chứng minh : 1 2 3 4 y y= + ( giải thích kết quả câu a)
 • 2. III. HÌNH HỌC Bài 1. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm O trên mặt phẳng (ABC). a. Chứng minh : ( ); ( ); ( ).BC OAH CA OBH AB OCH^ ^ ^ b. Chứng minh rằng : H là trực tâm của tam giác ABC. c. Chúng minh : 2 2 2 2 1 1 1 1 OH OA OB OC = + + Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi H; I; K lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A trên SB; SC; SD. a. Chứng minh : ( ); ( )BC SAB CD SAD^ ^ b. Chứng minh rằng : (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng BD. c. Chứng minh rằng : AH; AK cùng vuông góc với SC. d. Chứng minh rằng : (SAC)là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng HK. Từ đó suy ra : HK AI⊥ e. Tính diện tích tứ giác AHIK, biết SA AB a= = Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B; SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). a. Chứng minh : BC vuông góc với mặt phẳng (SAB). b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên SB. Chúng minh : AH vuông góc với mặt phẳng (SBC) c. Biết 2 3 ; 2 7SB cm SC cm= = và · 0 30SBA = . Tính diện tích tam giác ABC d. Tính độ dài đoạn thẳng AH. IV. ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI LẠI Môn : Toán - Lớp 11 ( chương trình chuẩn) Năm học 2008 - 2009 ---------- Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (3 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau : a. 4 2 3 1y x x= + - b. 2 2 5y x x= + + c. sin cos 1 x y x = + Câu 2 (2 điểm) Tính các giới hạn sau : a. 2 2 4 lim 2x x x® - - b. 2 7 3 lim 2x x x® + - - Câu 3 (2 điểm) Cho hàm số : 3 2 3 1y x x= - + (1) a. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại điểm có hoành độ 0 1x = b. Giải phương trình : ' 3 0y + = Câu 4 (3 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O cạnh a ; SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD); SA a= a. Chứng minh : Tam giác SBC vuông, b. Tính diện tích tam giác SBC c. Gọi I, M, N lần lượt là trung điểm của SC, AB và CD. Chứng minh : Mặt phẳng (IAC) vuông góc với mặt phẳng (IBD) Hè 2010