Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kolagen

10.405 visualizaciones

Publicado el

Kolagen pro léčbu revmatických nemocí

Publicado en: Salud y medicina, Deportes, Motor
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Kolagen

 1. 1. KOLAGÉN V LIEČBE REUMATICKÝCH CHOR Ô B <ul><li>M. Stančíková, J.Rovenský, R.Stančík </li></ul><ul><li>Národný ústav reumatických chorôb, </li></ul><ul><li>Piešťany </li></ul>
 2. 2. Kolagény Kolagén y sú základnou bielkovinovou komponentou medzibunkovej hmoty spojivových tkanív ako sú: chrupky, šľachy, ligamentá, kosť, koža a ďalšie. Molekuly kolagénu sa ukladajú do supramolekulových štruktúr a dodávajú týmto tkanivám jedinečné biomechanické vlastnosti. Spoločným znakom kolagénov je prítomnosť trojitej špirály v molekule –  -hélixu
 3. 3. Výskyt kolagénu typu I a II Šlachy  Kosť  Koža  Dentálna hmota  Ligamentá  Cievy  Chrupky  (  ) Intervertebrálne disky   Sklovec  50% kolagénu v tele je V kostiach
 4. 4. Frekvencia protilátok proti kolagénom u pacientov s reumatickými chorobami Charriére G a kol., Arthritis Rheum, 31, 1988, s.325-332 % pacientov s protilátkami Počet pacientov Kolagén typu I Kolagén typu II RA (31) 13 29 OP (31) 23 30 PD (24) 13 29 OA (18) 5 11
 5. 5. Malé dávky natívneho kolagénu typu II (3 µ g na potkana), ktoré sa podávajú potkanom per os opakovane v priebehu 2 týždňov pred imunizáciou významne inhibujú vývoj artritídy. Podobný účinok majú aj niektoré peptidické fragmentyy kolagénu typu II a kolagén typu I. U zvierat sa znižuje T-bunková odpoveď aj hladina protilátok proti kolagénu typu II. Thompson,HSG,Staines,NA. Clin Exp Immunol, 1985;64:581-6
 6. 6. Klinické štúdie s orálnym kol. typu II pri RA Autor Počet pacientov Denná dávka Trvanie RA Výsledky Trentham, 1993 28 Kol, 31 P 0,1 mg – 1 m , 0,5 mg – 2 m 10 rokov Sign. < opuch. a stuhnutých kĺbov Sieper,1996 30/30 Kol, 30 P * 1 alebo 10 mg, 12 týždňov < 3 roky ACR 20%, Nebol rozdiel medzi kol. a plac. Barnett, 1998 217 kol, 57 P 20,100, 500, 2500  g, 6 mes 10 – 13 rokov Sign. Zlepš. V skupine 20  g – Paulusove krit. Mc Known,1999 95 kol, 95 P 0,1 mg – 1 mes , 0,5 mg - 5 mes 12 – 14 rokov ACR 20% Nebol rozdiel medzi kol. a plac. Barnett, 1996 Otv. Štúdia 10 JRC 0,1 mg – 1 mes , 0,5 mg - 2 mes 4,3 rokov Redukcia kĺbového skóre 8/10
 7. 7. Klinické štúdie s orálnym kol. typu II pri RA Autor Počet pacientov Denná dávka Trvanie RA Výsledky Choy 2001 30 Kol, 15 P 0,05, 0,5, 5 mg, 0,5 mg, 6 m  2 rokov ACR 20%, Signif. zlepšenie v skupine pacientov s 0,5 mg Ausar 2001 Wei 2009 20 Kol, 326 Kol.,MTX 177 0,5 mg, 12 týždňov 0,1 mg, MTX 10 mg /za týždeň, 24 týždňov < 3 roky <3 roky Sign. zlepšenie klin. parametrov u 90% pacientov.  TNF-  ,  RF ACR- 20, Signif. zlepšenie v obidvoch skupinách ACR-50, MTX>Kol.
 8. 8. Multicentrická, dvojito slepá, randomizovaná, kontrolovaná – klinická štúdia III – fáza, s kolagénom typu II u pacientov s RA <ul><li>Štúdie sa zúčastnilo 503 pacientov, 326 v kolagénovej skupinea 177 MTx skupine. </li></ul><ul><li>Pacienti v kolagénovej skupine dostávali 0,1 mg kolagénu typu II (z kuracích chrupiek) a v MTX skupine dostávali jednorázovo 10 mg MTX za týždeň. </li></ul><ul><li>Sledoval sa bolesť, ranná stuhnutosť, počet opuchnutých kĺbov, HAQ, hodnotil pacient aj lekár , ACR-20, a ACR-50. </li></ul><ul><li>Trvanie štúdie 24 týždňov. </li></ul><ul><li>Wei W, Zhang LL et al . Arthritis Res Ther 11,2009, R180. </li></ul>
 9. 9. Výsledky štúdie <ul><li>Štúdiu dokončilo 454 pacientov. </li></ul><ul><li>V obidvoch skupinách klesla bolesť, stuhnutosť, počet opuchnutých kĺbov a HAQ hodnotený pacientom aj lekárom. </li></ul><ul><li>V MTX skupine klesla sedimentácia a CRP, RF neklesol ani v jednej skupine. </li></ul><ul><li>ACR-20 klesol v 41,55% pacientov v kolagénovej skupine a v 57,86% pacientov v MTX skupine. </li></ul><ul><li>ACR-50 kritéria splnilo 16,89% pacientov s kolagénom a 30,82% pacientov s MTX. Medzi MTX skupinou a kolagénovou skupinou bol signifikantný rozdiel p<0,05 v prospech MTX. </li></ul><ul><li>Výskyv nežiaducich účinkov bol signifikantne menší v kolagénovej skupine p<0,05. </li></ul>
 10. 10. Záver štúdie <ul><li>Kolagén typu II je účinný a bezpečný v liečbe RA u ľudí. </li></ul><ul><li>Kolagén II účinkuje kontrolou zápalovej reakcie indukciou orálnej tolerancie. </li></ul>
 11. 11. Natívny kolagén typu I a II pri osteoartróze
 12. 12. <ul><li>Nat ívny kolagén II v liečbe OA – klinická štúdia </li></ul><ul><li>52 pa cientov so symptom. gonartrózou </li></ul><ul><li>26 pa cientov 10 mg kolagénu II vs. 26 pa cientov glu kozamín HCL + chondroitin sulf át </li></ul><ul><li>Crowley DC et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: clinical trial. Int J Med Sci, 2009, 6, 312-321. </li></ul>
 13. 13. Kolagen vs G+C (výsledky) <ul><li>WOMAC: </li></ul><ul><li>Kolagen:  po 3. mes. 38% (p < 0.005) vs </li></ul><ul><li>G+C:  o 14% (ns.) </li></ul><ul><li>VAS: </li></ul><ul><li>Kolagén:  o 40% (p < 0.05) vs </li></ul><ul><li>G+C:  o 15,4% (ns) </li></ul><ul><li>Lequesne index: </li></ul><ul><li>Kolagen:  o 20% (p < 0.05) vs </li></ul><ul><li>G+C:  o 6% (ns.) </li></ul>
 14. 14. Zloženie preparátu Colafit ® <ul><li>Colafit obsahuje čistý, 99,9% bovinný kryštalický atelokolagén typu I v natívnej nesieťovanej forme, vláknitej štruktúry. </li></ul><ul><li>Obsahuje menej ako 0,1 % nekolagénových bielkovín. </li></ul><ul><li>Jedna dávka preparátu Colafit obsahuje 8 mg kolagénu. </li></ul>
 15. 15. Colafit-klinická štúdia (NÚRCH 1998) Otvorená, pilotná štúdia 20 pacientov s artrózou kolenného alebo bedr. kĺbu (I.-III.št) Pacienti užívali jednu kocku Colafitu, t.j.8 mg kolagénu typ I ráno nalačno. Lequesne index na začiatku, po 3. mes. kontinuálneho užívania preparátu a po následnej 3.mes pauze
 16. 16. p<0,0005 p<0,005
 17. 17. Placebom kontrolovaná, dvojito slepá klinická štúdia s Colafitom u pacientov s OA kolena <ul><li>Realizovaná v NÚRCH Piešťany a na Ortopedickom odd. NFDR Banská Bystrica </li></ul><ul><li>Pacienti so symptomatickou gonartrózou II.-III. št (VAŠ > 40mm) </li></ul>
 18. 18. Colafit vs Placebo –klinická štúdia <ul><li>I. Colafit: počet pacientov 29 (17 žien, 12 mužov), </li></ul><ul><li>1 tobolka (t.j. 8mg kolagén typ I) 1x denne </li></ul><ul><li>II . Placebo : 28 pac. (15 žien, 13 mužov) </li></ul><ul><li>Dĺžka štúdie: </li></ul><ul><li>3 mesiace + 1 mesiac follow- up </li></ul>
 19. 19. Colafit vs placebo u pacientov s OA kolena <ul><li>Sledované parametre: </li></ul><ul><li>WOMAC, VAŠ na začiatku, po 3.mesiacoch užívania štud. lieku liečby a po 4. mesiaci </li></ul><ul><li>Verbálne hodnotenie účinnosti pacientom </li></ul><ul><li>Bezpečnosť (NÚ) </li></ul><ul><li>Spotreba paracetamolu </li></ul>
 20. 20. * * * p<0,001
 21. 21. * * * p<0,001
 22. 22. Výsledky <ul><li>WOMAC </li></ul><ul><li>COLAFIT: pokles po 3 mesiacoch 38% (p<0,001), po 4 mesiacoch 37% (p<0,001) </li></ul><ul><li>PLACEBO: pokles po 3 mesiacoch 10% (ns), po 4 mesiacoch 8% (ns) </li></ul><ul><li>VAŠ </li></ul><ul><li>COLAFIT: pokles po 3 mesiacoch 41% (p<0,001), po 4 mesiacoch 37% (p<0,001). </li></ul><ul><li>PLACEBO: pokles po 3 mesiacoch 13% (ns), po 4 mesiacoch 11 (ns). </li></ul><ul><li>Nežiadúce účinky: Colafit 1, Placebo 0 </li></ul>
 23. 23. Kolagen v liečbe osteoartrózy (záver) <ul><li>Kolagen (typ I aj II) účinný v liečbe OA, v porovnaní s placebom aj G+C </li></ul><ul><li>Výborná bezpečnosť & tolerancia, </li></ul><ul><li>NÚ len v malej miere, nezávažné </li></ul><ul><li>Potreba väčších, dlhodobých štúdii (DMOAD efekt?) </li></ul>
 24. 24. Orálna tolerancia (periférna,mukózna) <ul><li>Pod pojmom orálna tolerancia rozumieme funkčné zmeny imunitného systému, ku ktorému dochádza za určitých podmienok po kontakte antigénu so slizničným imunitným systémom čreva. </li></ul><ul><li>Orálna tolerancia je imunoregulačný mechanizmus, ktorý chráni organizmus pred poškodením potravinovými antigénmi. </li></ul>
 25. 25. Vznik orálnej tolerancie vyžaduje: <ul><li>Prítomnosť vhodného antigénu </li></ul><ul><li>Aktívnu účasť lymfatického tkaniva asociovaného s črevom (GALT, Gut associated lymphoid tissue): </li></ul><ul><li>epitelové bunky, intraepitelové lymfocyty, lymfocyty lamina propria čreva </li></ul><ul><li>bunky Peyerových plakov (M-bunky, lymfocyty T a B, dendritické bunky, makrofágy) </li></ul>
 26. 26. Primárne mechanizmy, ktorými sa orálna tolerancia riadi sú: <ul><li>Klonová delécia </li></ul><ul><li>Anergia </li></ul><ul><li>Aktívna bunková supresia </li></ul><ul><li>Určujúcim faktorom pre daný proces je množstvo aplikovaného antigénu </li></ul>
 27. 27. Regulačné T-lymfocity <ul><li>Dendritické bunky Peyerových plakov predkladajů T-lymfocitom kolagén za vzniku T-reg lymfocitov. </li></ul><ul><li>Pre vznik T-reg lymfocitov sú d ôležité cytokýny IL-10, TGF-beta, indolamín 2,3 dioxygenáza, kyselina retinová a dalšie imunoregulačné molekuly. </li></ul><ul><li>Na indukcii T-reg lymfocitov sa zúčastňujú näjme CD11c+CD11b+DCs a IDO+DCs. </li></ul>
 28. 28. T-reg lymfocyty Treg (CD4+ CD25+), Tr1,Th3 <ul><li>Regulujú imunitné reakcie pomocou: </li></ul><ul><li>proti zápalových cytokinov IL-10, TGF-beta </li></ul><ul><li>mechanizmom priameho kontaktu bunka + bunka </li></ul><ul><li>bystander supresiou. </li></ul>
 29. 29. „ Bystander“ (nezúčastnená) supresia Dej, pri ktorom regulačné T-lymfocyty, ktoré vznikajú pri indukcii orálnej tolerancie na daný antigén, v mikroprostredí Ag, pomocou svojich protizápalových cytokínov potláčajú imunitnú odpoveď aj na iný antigén, pôsobia teda nešpecificky.
 30. 30. Orálna tolerancia Delécia Vencovský,J:Reumatológia v teórii a praxi. Martin, Osveta 1998, s.878
 31. 31. Látky zvyšujúce orálnu toleranciu <ul><li>Chitosan </li></ul><ul><li>Probiotikum Lactobacillus casei. </li></ul><ul><li>Rekombinatný peptid obsahujúci 2 epitópy T-bunkovej toleracie z kuracieho kolagénu typu II. </li></ul><ul><li>Transgénová ryža obsahujúca toleragénny peptid z kolagénu typu II. </li></ul><ul><li>Práce publikované v roku 2008 – 2009. </li></ul>
 32. 32. Šľachy Nechty Vlasy Koža, pleť Kĺby Kosti Colafit Kde pôsobí Colafit?
 33. 33. Ďakujem za pozornosť!

×