Power point bio sencer

L
TREBALL DE BIOLOGIA,[object Object],GRUP CIENTÍFIC,[object Object]
Cladograma General  ,[object Object]
Index,[object Object],Cladograma,[object Object],Austrolophitecus,[object Object],Homo Habilis,[object Object],Homo Erectus,[object Object],Homo Neanderthalensis,[object Object],Homo Sapiens ,[object Object],Homo Sapiens Sapiens,[object Object]
Australopithecus,[object Object]
1. Característiques comunes,[object Object],1.1 lloc d’origen,[object Object],1.2 aportació cap a la millora,[object Object],1.3 alimentació ,[object Object],1.4 descendents,[object Object],1.5 característiques cerebrals ,[object Object],1.6 característiques físiques,[object Object],1.7 diferència entre mascle i femella,[object Object]
Diferentsespècies d’ australopithecus,[object Object],Proconsulafricanus(antecesor de l’australopithecus),[object Object],Australopithecusanamensis,[object Object],Australopithecusafarensis,[object Object],Australopithecusafricanus,[object Object],AustralopithecusBoisei,[object Object],Australopithecussediba,[object Object]
Cladograma,[object Object]
Proconsulafricanus,[object Object],Proconsul és un gènere fòssil de primats homínids que va viure en el “Mioceno” Antic Africà, a kenya, fa uns 18 a 15 milions d’anys.,[object Object],Se’l considera un antropoide molt primitiu, per què tenien una columna flexible i un tòrax estret.,[object Object],Tenien una amplia mobilitat en els malucs i en el dit polze. ,[object Object],Presenta un dimorfisme sexualmolt marcat. ,[object Object],La seva dentadura presenta canins grans i molars petits, es creu que la seva dieta era frugívora. ,[object Object]
Són homínids molt primitius.,[object Object],Presenten molars més amples i esmalt més espès.,[object Object],Va ocupar la zona de Kenya entre 4,2 i 3,9 milions d'anys.,[object Object],Probablement aquesta espècie passava gran part del seu temps dalt dels arbres. ,[object Object],Els investigadors van considerar que aquesta espècie era la predecessora d'Australopithecusafarensis.,[object Object],Australopithecusanamensis,[object Object]
La seva capacitat per transmetre sorolls no era molt superior a la dels actuals ximpancés. ,[object Object],Va viure només a Àfrica del est (Etiopía, tanzania y Kenya) fa 3,9 i 2,7 millons d’anys.,[object Object],Els mascles medien sobre 1,50 metros i pesaban més de 50 kilos. Las femelles medien sobre 30 centímetros menys, y pesaban aproximadament 30 kilos.,[object Object],Comensaren a moures de forme bipede.,[object Object],Característiques físiques: ullals i queixals reduïts, volum cerebal menut,[object Object],Australopithecusafarensis,[object Object]
Australopithecusafricanus,[object Object],És un homínid que va viure fa 3,3 i 2,4 milions d’anys a l’Àfrica oriental i meridional,[object Object],Carácterístiques físiques: l'australopithecusafricanus té un crani més globular que Australopithecusafarensis, la capacitat craneal era d’uns 440 cm ³.,[object Object],Eren bípedes però amb els braços més llargs que les cames.,[object Object]
AustralopithecusBoisei,[object Object],És un homínid que va viure entre els 2,6 i 1,2 milions d’anys enrere.,[object Object],El 1975 es van trobar restes de A. Boisei i de Homo ergaster que demostraven la coexistència de les dues espècies. ,[object Object],Característiques: la seva dentadura està adaptada a menjar vegetals durs propis de la sabana, els cranis tenen uns 500 cc de capacitat i amb uns fòssils de cranis es va demostrar que era la espècie amb més dimorfisme sexual.,[object Object]
Australopithecussediba,[object Object],Donat a conèixer a l'abril de 2010, té només 2 milions d'anys, per tant és el Australipithecus més recent.,[object Object], Una barreja de característiques l'acosten tant a Homo com a Australopithecus i alguns paleontòlegs ho situen com l'avantpassat directe més factible dels humans.,[object Object],Característiques: tenia els braços llargs, com un simi i les mans curtes i poderoses, una pelvis molt avançada i les cames llargues. La capacitat del crani s'estima en 420–450 cm3.,[object Object]
Lloc d’origen ,[object Object],Aportació cap a la millora,[object Object],Alimentació,[object Object],Descendents,[object Object],Característiques cerebrals,[object Object],Característiques físiques,[object Object],Diferencies entre mascle ,[object Object],   i femella ,[object Object],Caracteristiques del australopithecus,[object Object]
Llocd’origen,[object Object],Va viure a l'Àfrica des de fa una ,[object Object],mica més de 4 milions d'anys fins ,[object Object],fa uns 2 milions d'anys.,[object Object],L’Australopithecusanamensis,[object Object],va ser trobat a Kenya, l'Australo-,[object Object],pithecusboisei a l’Àfrica Oriental,,[object Object],l’Australopithecusafarensis a Etiòpia,[object Object], (l'únic exemplar trobat en territori ,[object Object],de l'ètnia Àfar, fou batejat com a Lucy),[object Object],, i l’Australopithecusafricanus i l’Aus-,[object Object],tralopithecussediba va ser trobat a ,[object Object],l’Àfrica del sud.,[object Object]
La major novetat aportada pels australopitecs és que es desplaçaven de manera bípeda.,[object Object],No s’han tronat estris de pedra associats amb aquesta espècie. Però, això no vol dir que no hagin fet servir estris de fusta o d’os, ja que no es conserven gracies a la seva fragilitat.,[object Object],Aportacions,[object Object]
Vivien en les zones tropicals d'Àfrica, alimentant-se de fruites i fulles.,[object Object],Alimentació,[object Object]
Descendents,[object Object],Hi ha consens en què els australopithecus van jugar un paper essencial en l'evolució humana.,[object Object],Van ser una de les espècies d'aquest gènere que va donar origen al gènere Homo a l'Àfrica fa uns 2 milions d'anys, el qual al seu torn va donar origen a les espècies Homo habilis , H. ergaster i eventualment a l'humà modern o Homo sapiens.,[object Object]
Característiquescelebrals,[object Object],El cervell de la majoria d'espècies d'Australopithecus rondava el 35% de la mida del cervell dels humans moderns.,[object Object], ,[object Object],La mida del seu cervell era similar al dels grans simis actuals.,[object Object],La seva capacitat craniana era inferior als 600 cc.,[object Object]
Característiquesfísiques,[object Object],Eren en la seva majoria petits i prims, amb una talla de 1.2 a 1.4 m d'alçada, amb les mans llargues i fines.,[object Object],La seva cara s'avançava a manera de musell, amb una mandíbula robusta i un mentó fugisser.,[object Object],La seva dentadura era bastant similar a la dels humans moderns.,[object Object],Caminaven alçats, havien prescindit totalment de les seves extremitats anteriors per desplaçar-se, es a dir, eren bípedes.,[object Object]
En algunes espècies hi havia un marcat dimorfisme sexual, en aquest cas els mascles eren més grans que les femelles.,[object Object],En els Australopithecus, els mascles podien ser fins a un 50% més gran que les femelles.,[object Object],Diferencia entre mascle i femella,[object Object]
HOMO HABILIS.,[object Object]
Power point bio sencer
El homo habilis té una antiguitat de 2 ,[object Object],a 1 milió d’anys, té una capacitat ,[object Object],cranial de 645 metres cúbics, el front ,[object Object],és mes vertical, ja que la volta de ,[object Object],crani és mes alta. La cara és més ,[object Object],petita respecte del crani i menys ,[object Object],projectada cap endavant.,[object Object],El homo habilis ,[object Object],fabrica estris senzills.,[object Object]
L'Homo habilis és una espècie extinta d'homínid que visqué a l'Àfrica de l'Est i del Sud, ara fa entre 1,9 i 1,6 milions d'anys. El nom habilis, "hàbil", li ve pel fet que s'han trobat eines de pedra a la vora de les restes fòssils,[object Object],On es trobal’homohabilis?	 ,[object Object]
Power point bio sencer
Power point bio sencer
Cap al 1.600.000 a.C. Homo habilis s'havia extingit. En primer lloc havia evolucionat cap a una nova espècie, Homo erectus, els individus presentaven més o menys la mateixa corpulència i pes que els moderns éssers humans. Si alguns espècimens d'Homo habilis subsistir després de la consolidació de la nova espècie, la seva supervivència va ser breu.,[object Object],En que es converteix el homo habilis?,[object Object]
Power point bio sencer
Australopithecusafricanus és una espècie d'homínid fòssil de Sud-àfrica. El seu nom significa "mono del sud d'Àfrica". Les primeres restes fòssils, el crani d'un nen conegut com el nen de Taung, van ser descobert el 1924 per RaymondDart a Taung, Sud-àfrica, però no va ser prés en compte fins a 30 anys després. Posteriors descobriments es van realitzar en Sterkfontein i Makapansgat.,[object Object],De quina espècieprocedeix el homo habilis?,[object Object]
Power point bio sencer
El homo habilis masculí era molt més gran que el homo habilis femení, com per exemple en el cas dels goril.las d’avui en dia.,[object Object],Masculí/Femení,[object Object]
Es considera l’espècie de trànsit de l’evolució de l’ésser humà ja que té un gran volum cerebral, es creu que pot haber sigut el habil dels homos, malgrat encara no s’ha descobert la raó del perquè va desaparèixer, després d’abandonar els arbres.,[object Object],L’importància del homo habilis,[object Object]
Com els estris de pedra podien tallar les pells dels animals, també van utilitzar aquests instruments de pedra per tallar les plantes.,[object Object],La talla de plantes era un simple procés mecànic: agafaven amb una mà la pedra de més duresa,a la que es volia tallar i a l'altre mà la que es volia donar forma. Així es colpejava successivament la pedra extraient de ella, molts resquills. D’aquesta manera, s’anava creant una espècie de punta o canto més afilat que servia per tallar o clavar.,[object Object],Estris senzills,[object Object]
El homo habilis és omnívor, és a dir s’alimenta tant de carn, com de plantes..pero del que més s’alimenta és de carronya.,[object Object],ALIMENTACIÓ.,[object Object]
http://www.youtube.com/watch?v=uoPGhOOBrpc,[object Object],VIDEOS.	,[object Object]
HOMO ERECTUS,[object Object]
Característiques físiques,[object Object],L`homo erectus era un home robust, majoritariament de talla alta aproximadament de 1’80 m.,[object Object],La seva capacitat craneal era entra 800 i 1200 cm3.,[object Object],Tenia una mandibula forta amb dents petits. ,[object Object]
Mascles i femelles,[object Object],Tenien grans diferencien entre mascles i femelles com l’altura, les femelles ja tenien més cabell al cap.,[object Object]
Origen: Kenya, Àfrica,[object Object]
Antiguitat,[object Object],Van viure a la terra aproximadament fa uns 500.000 anys i es van extingir fa uns 50.000 anys.,[object Object],L’homo erectus prové del homo habilis i amb el temps va anar evolucionant en homo neanderthalensis.,[object Object]
On vivien: Àfrica, Àsia i Europa,[object Object]
Cultura,[object Object],Eren nòmades i vivien en coves.,[object Object],Utilitzaven ossos de diferents animals per fer eines.,[object Object],Va idear una nova eina, la destral de mà.,[object Object],Dominaven el foc però no sabien produir-lo.,[object Object]
Alimentació,[object Object],Per la seva cultura i la forma de la mandíbula podem esbrinar que menjaven carn i ho feien caçant. També sabem que recol·lectaven, és a dir, eren omnívors i pescaven.,[object Object]
Convivències,[object Object],S’han trobat fòssils de homo erectus fa uns 1.55 milions d’anys i del homo habilis fa uns 1.44 milions d’anys.,[object Object]
Conclusió,[object Object],Aquest treball ens ha agradat molt fer-lo i hem après coses sobre l’evolució humana i també a treballar en grup.,[object Object]
Homo Neanderthalensis,[object Object]
Característiques i estructura física.,[object Object],Capacitat cranial: 1.600 cm3,[object Object],Tenien una estructura corporal robusta i massissa (el front petit, la cara prògnata, el maxil·lar superior prominent i arcs ciliars molt pronunciats...).,[object Object],Eren d’estatura més o menys baixa (150-165cm) i pesava aprox. 68Kg.,[object Object],Caminaven recte.,[object Object],Els homes eren més corpulents que les dones.,[object Object],Tenien les foses nasals                            ,[object Object],    més amples,és a dir, ,[object Object],    tenien un nas molt més ,[object Object],    gran.,[object Object],També tenien una ,[object Object],    mandíbula molt més ,[object Object],    gran i musculada.,[object Object],Sabies que…,[object Object], Les formes dels neandertals de l’Europa Occidental són més robustes i es coneixen com a "neandertal clàssic". Els neandertals d’altres llocs tendeixen a ser menys robustos.,[object Object]
Diferències entre mascles i femelles Neanderthals,[object Object],Els mascles tenien la musculatura molt mes desarrollada que les femelles, encara que les femelles ja naixien amb una musculatura molt desenvolupada per la necessitat de sobreviure i les activitats que havien de realitzar. Cal destacar una curiositat: ,[object Object],Els neandertals tenien més parelles sexuals que els humansEls primers humans eren més competitius i promiscus que els humans actuals, segons un nou estudi que va analitzar dits fossilitzats d'homínids.Els neandertals tenien més parelles sexuals que els humansDesprés d'analitzar dits de fòssils de neandertals, antecessors de l'home actual, un grup de científics va determinar que aquests superaven l'actual Homo Sapiens en el nombre de parelles sexuals.,[object Object]
De qui procedeix i en qui es converteix ?,[object Object],L’homoNeanderthalensis procedeix de l’homo Erectus. L’homo erectus té una antiguitat d’1 milió a 250.000 anys. ,[object Object],Certament l’HomoNeanderthalensis no es converteix en ninguna altre raça ja que per moltes hipòtesis es pot confirmar que els neanderthals van desaparèixer després de la arribada de L’homo Sapiens als seus territoris, i al final va acabar subsistint el homo Sapiens ( L’home de Cro-Magnon).,[object Object]
Comparació entre Homo Sapiens i Homo Neanderthalensis.,[object Object],Els Homo Neanderthalensis eren més baixos que els Sapiens.,[object Object],La musculatura dels Neandertals estava molt més desenvolupada que la dels Sapiens, fins i tot un nen neandertal tenia més musculatura que els nens d’ara.,[object Object],La diferencia facial més característica es el nas, els Sapiens tenen el nas més petit, i els Neandertals tenien unes foses nasal molt més amples.,[object Object],La capacitat cranial dels Homo Neandertal era molt més gran, però no la tenien tan desenvolupada com la tenen els Homo Sapiens.,[object Object]
Forma que tenien de viure...,[object Object],Culturalment, cal destacar el fet que són els primers homínids que enterraven els seus morts. ,[object Object],Eren grans caçadors, forts i probablement adaptats al fred i fabricaven armes més complexes que les fetes per l’ Homo. ,[object Object],Els neandertals vivien en grups de baixa diversitat genètica i les dones es traslladaven a grups diferents, fet que afavoria la diversitat genètica.,[object Object]
Cultura:,[object Object],Alguns dels Neandertals, ja començaven a enterrar els morts, però no totes les classes de Neandertals ja que s’han trobat pocs cossos enterrats.,[object Object],No és sap la raó per la qual els enterraven, és impossible imaginar-se-la , tan podia ser per unes creences religioses com podia ser per que no vinguessin els Carronyers, especialment hienes.,[object Object],A vegades es trobaven restes d’eines, o simplement ossos d’animals enterrats amb els cossos que es trobaven, podia ser una mera coincidència o no...,[object Object],En la imatge podem observar una flauta feta per neandertals. ,[object Object],Com veiem en la imatge, les cames estan flexionades cap al pit, segurament post mortem i abans de ser-hi enterrat. El crani, però, no va ser trobat.,[object Object]
Tenien llenguatge els Neandertals?,[object Object],Com podem veure a la figura, la faringe era més curta que en els humans moderns. Això vol dir només que no podien produir exactament els mateixos sons que nosaltres, però no vol dir que no posseïssin llenguatge. Probablement posseïen un llenguatge articulat, gestos o altres formes, però no sabem si posseïen sintaxi, gramàtica o un alt nivell de raonament simbòlic.En una anàlisi fet per “Lieberman”, es va arribar a la conclusió que els neandertals podia pronunciar almenys tres vocals: a, i, u. Comparat amb altres homínids, això és un gran avanç.,[object Object],Malgrat això no tenen molta més informació i es molt difícil saber si podien tenir un llenguatge o no…,[object Object]
Com aconseguien el menjar?,[object Object],Els homo Neanderthalensis eren furtius caçadors ja que amb la seva musculatura tenien molta força i capacitat per a caçar. També utilitzaven el domini del foc per a la caça, foc que podien produir amb les espurnes de les pedres. Tenien una àmplia tecnologia referent a eines.,[object Object],- Les eines utilitzades per els Neandertals no eren gaire complexes estaven fetes de pedres i algunes dels ossos dels animals que mataven per a alimentar-se (Mamut etc..), també es pot deduir que utilitzaven la pell dels animals per a protegir-se del fred. El sílex va ser un dels materials més usats per ells per a fabricar aquestes eines.,[object Object],Aquí podem veure un exemple de destral de mà.,[object Object],En aquesta imatge observem diverses eines totes amb un tros de fusta per agafar-les.,[object Object]
On vivien?,[object Object],Els Homo Neanderthalensis al principi vivien en coves, però després van començar a fabricar-se-les seves primeres cabanyes amb fusta i pells.,[object Object],En Terra Amata, es va trobar una cabanya d’una antiguitat de 400.000 anys. Aquesta era molt gran, mesurava aproximadament vint peus de llarg i més de dotze peus d’ample. A d’interior, arqueòlegs van trobar un fogó, una llar de foc, nombroses eines de pedra i ossos trencats d’animal. D’escassa fauna trobada fa creure que podria haver estat un escorxador.,[object Object]
Zones que habitaven,[object Object],Els Homo Neanderthalensis habitaven per zones com : Alemania, Bélgica, Italia, Francia, España, Gibraltar, Irak, Uzbekistán, Siria, Israel y Croacia.,[object Object],Van habitar zones d’Europa i Zones d’Àsia Occidental.,[object Object]
Convivència dels Neandertals amb l’home de Cro-magnon(Sapiens).,[object Object],Tot y que aquests dos grups humans van conviure durant un llarg període de temps, és impossible determinar de quina manera va ser aquesta convivència.,[object Object],La ciència indica que, exceptuant Israel, els llocs on anaven arribaven els Sapiens, els Neandertals hi anaven desapareixent, la pregunta és ¿ Desapareixien o eren assassinats?.,[object Object],Hi ha moltes teories cercant aquest tema, però totes indiquen a que a mesura de que els Sapiens arribaven a llocs, els Neandertals i anaven desapareixent, potser els Neandertals més intel·ligents podien arriba a comunicar-se amb els Sapiens debut a la gran diferencia de mentalitat... Fins i tot s’ha arribat a suposar de encreuaments entre Neandertals i Sapiens, però aquesta teoria va ser totalment rebutjada quan es va compara els ADN dels esquelets Neandertals ja que van veure que la diferencia genètica era tan gran, que era impossible un embaràs.,[object Object],Tot i que sembla que els Neandertals es van extingir gràcies a la arribada de l’home de Cro-magnon, els Neandertals van aprendre algunes coses d’aquesta espècie que després les anaven utilitzant. ,[object Object]
Extinció de l’HomoNeanderthalensis.,[object Object],Els Neanderthals es van dispersar per tot Europa, l'Orient Mitjà i parts d'Àsia central i Oriental. Van desaparèixer bruscament fa 35.000 anys, hi ha diferents teories sobre les seves causes. :,[object Object],    -Moltes són les interrogants que s'obren en aquest període crucial. Hi ha la possibilitat d'una guerra oberta entre l'home de Neandertal i l'home de Cro-Magnon per fer-se amb els recursos, que potser fossin els mateixos i no gaire abundants. Les eines de caça-i potser de guerra-més avançades de l'home de Cro-Magnon van poder provocar l’extinció de l'home de Neandertal. També se sospesa la possibilitat que es transmetessin malalties per a les quals l'home de Neandertal no tenia defenses.,[object Object],     -Per a molts arqueòlegs l’absència d’un autèntic llenguatge va limitar als neanderthales a un major desenvolupament social per tant la seva capacitat per explorar el medi on vivien també es va veure limitada. Per acceptar aquesta hipòtesi cal esperar que les investigacions sobre els fòssils preneandertals, lliurin més informació sobre el llenguatge, encara que sembla confirmar que l'home neandertal no podia parlar en la mateixa manera que nosaltres, no podia emetre els mateixos sons de la parla.,[object Object],    -Una altre hipòtesi planteja que l'home Neandertal es va extingir a causa de l'aparició de l'Home Cro-Magnon, ja que aquest posseïa un major desenvolupament intel·lectual. Aquesta capacitat de pensar i de raonar més que el Neandertal, li va permetre al Cro-Magnon elaborar eines més sofisticades, amb les quals podien competir sense dificultat i ser superior al Neandertal.,[object Object],    -Una altra hipòtesi suggereix que el Neandertal va portar amb si alguna malaltia per a la qual no havia desenvolupat immunitat.,[object Object]
Situació Temporal.,[object Object],L'HomoNeanderthalensis va habitar Europa i parts d'Àsia occidental des de fa 230.000-28.000 anys enrere, durant el “Pleistoceno” mitjà i superior i culturalment integrada en el Paleolític mitjà.,[object Object],Va viure els anys: -127.000/-25.000 anys.,[object Object],Sabies que…,[object Object], Es denomina Pleistoceno a una època geològica que comença fa 2,59 milions d’anys i finalitza aproximadament 12.000 anys AP (abans del present), precedida per el Piloceno i seguida pel Holoceno.,[object Object]
Video,[object Object]
Homo Sapiens,[object Object]
ASPECTE FÍSIC,[object Object],Capacitat cranial: 1400 cm³,[object Object],Front: Vertical i crani arrodonit,[object Object],Cara: Vertical amb arcs sobre els ulls,[object Object],Domini total del cos,[object Object],Hi han diferències clares entre els dos sexes,[object Object],Altura: 1’80,[object Object]
CULTURA,[object Object],Alimentació,[object Object],Hàbitat (sedentarisme),[object Object],Tecnologia,[object Object],Llenguatge,[object Object],Explosió creativa,[object Object]
Alimentació,[object Object],Comencen a produir el seu propi aliment,[object Object],Importància dels cereals i les llegums,[object Object],Complementen la dieta amb peixos i carns                ,[object Object],Amplia:,[object Object],Les ovelles i les cabres van ser elsanimalsmésabundants a les cabanes,[object Object]
Hàbitat,[object Object],Sensació de territorialitat dins d’una zona,[object Object],Control sobre la reproducció d’animals i plantes que va fer que els poblats fossin més estables,[object Object],Inici del sedentarisme ,[object Object]
Tecnologia,[object Object],Els estris són cada cop més complexos ,[object Object],  - Arpó,[object Object],  - Propulsor,[object Object],Nous elements fets d'ossos i banyes,[object Object],Més tard es produeixen noves innovacions tecnològiques.,[object Object],  - Pedra pulimentada,[object Object],  - Teler,[object Object],  - Ceràmica,[object Object],  - Metal·lúrgia,[object Object]
Llenguatge,[object Object],Desenvolupament d’un llenguatge per comunicar-se, primerament amb sons i després mitjançant l’escriptura,[object Object],Amplia:,[object Object],Quan es troben les primeres fonts escrites s’inicia l’Edat Antiga,[object Object]
Explosiócreativa,[object Object],Aparició d’un art decoratiu,[object Object],Es dona importància als ritus funeraris,[object Object],Els elements artístics són elements de control de la,[object Object],  societat,[object Object]
COEXISTÈNCIA,[object Object],L' Homo sapiens va coexistir amb tres espècies diferents d’ Homo: ,[object Object],[object Object]
L’ Homo neandertalhensis
L’ Homo floresiensisVa eliminar les altres espècies d’Homo,[object Object]
ORIGEN,[object Object],Va haver una primera ,[object Object],  evolució de,[object Object],  l’Homo Erectus a Europa,[object Object],  que va donar lloc a l’Homo ,[object Object],  Neandertalhensis. Però ,[object Object],  l’Homo ,[object Object],  Sapiens no prové del ,[object Object],neandertal, ,[object Object],  sinó d’una segona ,[object Object],  evolució de l’Homo Erectus a l’Àfrica (a ,[object Object],  Etiòpia) fa aproximadament 160 000 anys.,[object Object]
A partir d’Etiòpia, l’Homo sapiens es va estendre arreu del món,[object Object]
SUBESPÈCIES D’HOMO SAPIENS,[object Object],Han existit dues espècies diferents dins de l’Homo sapiens,[object Object],[object Object]
Homo Sapiens sapiens,[object Object]
Homo Sapiens Sapiens,[object Object],Defineix indiscutiblement les característiques principals que defineixen els humans moderns, com nosaltres,[object Object],Es van originar a ,[object Object],  Etiòpia, fa 160 000 anys.,[object Object]
Conclusió i bibliografia,[object Object],La informació ha estat cercada bàsicament a la pàgina de Wikipèdia i les imatges de Google,[object Object],Ens ha agradat fer aquest treball, per conèixer una mica d’on i de qui provenim i com hem arribat fins aquest moment,[object Object],Ens ha estat difícil realitzar aquest treball, ja que els nostres horaris són diferents i no podíem coincidir. La connexió a Internet tampoc ha estat favorable,[object Object]
Homo Sapiens SapiensHominització       Origen de l’ésser humà actual,[object Object]
Homo Sapiens Sapiens,[object Object]
Biologia,[object Object],Utilitza el bipedisme,[object Object],Tenen un abast visual més gran i coneixien millor el seu entorn.,[object Object],Mans i braços lliures.,[object Object],Període de cura de les cries molt prolongat,[object Object],Alimentació omnívora,[object Object]
Psicologia,[object Object],  Estructura social molt complexa,[object Object],  Capacitat cranial molt elevada,[object Object],  El cervell humà és el més intel·ligent de totes les espècies conegudes. ,[object Object]
Cultura,[object Object],L’homo sapiens sapiens no té una manera única de comunicar-se entre ells.,[object Object],Els humans han modificat el seu entorn de diferents maneres per adaptar-se a problemes com ara l'elevada densitat de població.,[object Object],La tecnologia actual és molt elevada amb comparació amb els seus antecessors.,[object Object]
Hominització,[object Object]
El bipedisme,[object Object],La capacitat cranial elevada,[object Object],Una densitat de població molt gran,[object Object],Desenvolupament de la cultura,[object Object],El pes del cos recau en peus i cames.,[object Object],El cap es situa en la part superior de l’eix central del cos.,[object Object]
Power point bio sencer
Power point bio sencer
Power point bio sencer
Origen de l’ésserhumà actual,[object Object]
 ,[object Object], ,[object Object]
1 de 90

Recomendados

Homo Sapiens Sapiens por
Homo Sapiens SapiensHomo Sapiens Sapiens
Homo Sapiens Sapiensalberts1999
2.8K vistas12 diapositivas
Homo habilis (A) por
Homo habilis (A)Homo habilis (A)
Homo habilis (A)Carme Alós
879 vistas7 diapositivas
Homo sapiens sapiens por
Homo sapiens sapiensHomo sapiens sapiens
Homo sapiens sapiensmartifreixas
6.6K vistas15 diapositivas
Evolucio humana por
Evolucio humana Evolucio humana
Evolucio humana Núria Guixa Boixereu
1.5K vistas41 diapositivas
Homo sapiens por
Homo sapiensHomo sapiens
Homo sapienslborrasborras
22 vistas17 diapositivas
Cacadors de bufals por
Cacadors de bufalsCacadors de bufals
Cacadors de bufalspaulaa7
323 vistas9 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Homo antecessor (B) por
Homo antecessor (B)Homo antecessor (B)
Homo antecessor (B)Carme Alós
1K vistas5 diapositivas
L’Evolució Humana por
L’Evolució HumanaL’Evolució Humana
L’Evolució Humanasarobor
16.1K vistas18 diapositivas
Evolució Humana. Jus por
Evolució Humana. Jus Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus jusescola
4.4K vistas24 diapositivas
Homínids i canvis climàtics por
Homínids i canvis climàticsHomínids i canvis climàtics
Homínids i canvis climàticsirenitaa13tl
1.3K vistas10 diapositivas
Els primers homes i paleolític por
Els primers homes i paleolíticEls primers homes i paleolític
Els primers homes i paleolíticcinqueb25
2.4K vistas8 diapositivas
Homo sapiens sapiens por
Homo sapiens sapiensHomo sapiens sapiens
Homo sapiens sapienseveortizmi
3.6K vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Homo antecessor (B) por Carme Alós
Homo antecessor (B)Homo antecessor (B)
Homo antecessor (B)
Carme Alós1K vistas
L’Evolució Humana por sarobor
L’Evolució HumanaL’Evolució Humana
L’Evolució Humana
sarobor16.1K vistas
Evolució Humana. Jus por jusescola
Evolució Humana. Jus Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus
jusescola4.4K vistas
Homínids i canvis climàtics por irenitaa13tl
Homínids i canvis climàticsHomínids i canvis climàtics
Homínids i canvis climàtics
irenitaa13tl1.3K vistas
Els primers homes i paleolític por cinqueb25
Els primers homes i paleolíticEls primers homes i paleolític
Els primers homes i paleolític
cinqueb252.4K vistas
Homo sapiens sapiens por eveortizmi
Homo sapiens sapiensHomo sapiens sapiens
Homo sapiens sapiens
eveortizmi3.6K vistas
Australopithecus por Carme Alós
AustralopithecusAustralopithecus
Australopithecus
Carme Alós2.7K vistas
Homínids, evolució humana por Henry Rafels
Homínids, evolució humanaHomínids, evolució humana
Homínids, evolució humana
Henry Rafels4.3K vistas
El origen i l’evolució del home por asunmaria
El origen i l’evolució del homeEl origen i l’evolució del home
El origen i l’evolució del home
asunmaria5.9K vistas
Tema 4 Evolucio Humana por lgarciaga
Tema 4 Evolucio HumanaTema 4 Evolucio Humana
Tema 4 Evolucio Humana
lgarciaga965 vistas
Evolució humana por Sílvia
Evolució humanaEvolució humana
Evolució humana
Sílvia7.4K vistas
La evolució humana por palpaco
La evolució humanaLa evolució humana
La evolució humana
palpaco885 vistas
Tema 3: Origen i evolució de l'ésser humà por Guidacardona
Tema 3: Origen i evolució de l'ésser humàTema 3: Origen i evolució de l'ésser humà
Tema 3: Origen i evolució de l'ésser humà
Guidacardona9.1K vistas
Història evolutiva dels homínids por judithcientific
Història evolutiva dels homínidsHistòria evolutiva dels homínids
Història evolutiva dels homínids
judithcientific3.5K vistas
Evolució dels primats por jgutier4
Evolució dels primatsEvolució dels primats
Evolució dels primats
jgutier49.1K vistas
Evolució dels homínids . paleolític por sole toribio
Evolució dels homínids . paleolíticEvolució dels homínids . paleolític
Evolució dels homínids . paleolític
sole toribio2.7K vistas
Prehistòria -alimentació por Albert Albert
Prehistòria -alimentacióPrehistòria -alimentació
Prehistòria -alimentació
Albert Albert8.3K vistas

Destacado

Probip - Catalogue télécommandes et accessoires 2014 por
Probip - Catalogue télécommandes et accessoires 2014Probip - Catalogue télécommandes et accessoires 2014
Probip - Catalogue télécommandes et accessoires 2014PROBIP
4.4K vistas104 diapositivas
Lausanne por
LausanneLausanne
LausanneErasmusEPFL
254 vistas3 diapositivas
Celula vegetal y animal por
Celula vegetal y animalCelula vegetal y animal
Celula vegetal y animalMarlon Es
301 vistas6 diapositivas
Si yo tuviera un millon de dolares... por
Si yo tuviera un millon de dolares...Si yo tuviera un millon de dolares...
Si yo tuviera un millon de dolares...laxhdh
499 vistas9 diapositivas
L'accompagnement spirituel dans la tradition de saint Ignace de Loyola por
L'accompagnement spirituel dans la tradition de saint Ignace de LoyolaL'accompagnement spirituel dans la tradition de saint Ignace de Loyola
L'accompagnement spirituel dans la tradition de saint Ignace de LoyolaQuenum Jean-Marie Hyacinthe
528 vistas6 diapositivas
Power point numéricable por
Power point numéricablePower point numéricable
Power point numéricableBlandine Boucher
661 vistas15 diapositivas

Destacado(20)

Probip - Catalogue télécommandes et accessoires 2014 por PROBIP
Probip - Catalogue télécommandes et accessoires 2014Probip - Catalogue télécommandes et accessoires 2014
Probip - Catalogue télécommandes et accessoires 2014
PROBIP4.4K vistas
Celula vegetal y animal por Marlon Es
Celula vegetal y animalCelula vegetal y animal
Celula vegetal y animal
Marlon Es301 vistas
Si yo tuviera un millon de dolares... por laxhdh
Si yo tuviera un millon de dolares...Si yo tuviera un millon de dolares...
Si yo tuviera un millon de dolares...
laxhdh499 vistas
Tecnologías de la información y comunicación por infosihuas
Tecnologías de la información y comunicaciónTecnologías de la información y comunicación
Tecnologías de la información y comunicación
infosihuas141 vistas
Plantes Paula F i Vero por Laurajuanico
Plantes Paula F i VeroPlantes Paula F i Vero
Plantes Paula F i Vero
Laurajuanico184 vistas
La història del nostre planeta 1a partm por lidiasibat
La història del nostre planeta 1a partmLa història del nostre planeta 1a partm
La història del nostre planeta 1a partm
lidiasibat152 vistas
BOLIVAR Y SUS SEDES por normadoor
BOLIVAR Y SUS SEDESBOLIVAR Y SUS SEDES
BOLIVAR Y SUS SEDES
normadoor1K vistas
La funció de relació (3r ESO) por lidiasibat
La funció de relació (3r ESO)La funció de relació (3r ESO)
La funció de relació (3r ESO)
lidiasibat516 vistas
Traiter l'habitat indigne à l'échelle humaine - Atelier Dihal por Dihal
Traiter l'habitat indigne à l'échelle humaine - Atelier DihalTraiter l'habitat indigne à l'échelle humaine - Atelier Dihal
Traiter l'habitat indigne à l'échelle humaine - Atelier Dihal
Dihal701 vistas
Bulletin budapest.2 por mayksiaze
Bulletin  budapest.2Bulletin  budapest.2
Bulletin budapest.2
mayksiaze268 vistas
Leyes de newton por leyber
Leyes de newtonLeyes de newton
Leyes de newton
leyber313 vistas

Similar a Power point bio sencer

Evolució. Principals espècies por
Evolució. Principals espèciesEvolució. Principals espècies
Evolució. Principals espèciesquimoltra
2.3K vistas70 diapositivas
Origen i evolució de l'espècie humana por
Origen i evolució de l'espècie humanaOrigen i evolució de l'espècie humana
Origen i evolució de l'espècie humanaLaura Gantiva Polo
786 vistas22 diapositivas
Actividad 39 por
Actividad 39Actividad 39
Actividad 39VicGomezMa
661 vistas6 diapositivas
T:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power Point por
T:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power PointT:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power Point
T:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power Pointiesseros
296 vistas14 diapositivas
Els Homínids por
Els HomínidsEls Homínids
Els Homínidsiesseros
1.3K vistas14 diapositivas
Els australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESO por
Els australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESOEls australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESO
Els australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESOJAVIER ALSINA GONZALEZ
1K vistas18 diapositivas

Similar a Power point bio sencer(20)

Evolució. Principals espècies por quimoltra
Evolució. Principals espèciesEvolució. Principals espècies
Evolució. Principals espècies
quimoltra2.3K vistas
Actividad 39 por VicGomezMa
Actividad 39Actividad 39
Actividad 39
VicGomezMa661 vistas
T:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power Point por iesseros
T:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power PointT:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power Point
T:\Alumnes\4t Optativa Bio Geo\Hominiids!\Power Point
iesseros296 vistas
Els Homínids por iesseros
Els HomínidsEls Homínids
Els Homínids
iesseros1.3K vistas
Els australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESO por JAVIER ALSINA GONZALEZ
Els australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESOEls australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESO
Els australopitecs treball cooperatiu Alma,Belana,Raquel i Montse 1 ESO
Prehistòria por Escola
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
Escola370 vistas
Origen i evolucio de l'home por juliaserena
Origen i evolucio de l'homeOrigen i evolucio de l'home
Origen i evolucio de l'home
juliaserena430 vistas
L'explosió de vida del Càmbric por sergio garcia
L'explosió de vida del CàmbricL'explosió de vida del Càmbric
L'explosió de vida del Càmbric
sergio garcia2.6K vistas
Powerpoint Ciencies por victorsabate
Powerpoint CienciesPowerpoint Ciencies
Powerpoint Ciencies
victorsabate412 vistas
Evolucio Humana Final (Pp Tminimizer) por Carles Ferrer
Evolucio Humana Final (Pp Tminimizer)Evolucio Humana Final (Pp Tminimizer)
Evolucio Humana Final (Pp Tminimizer)
Carles Ferrer1.3K vistas
Els Primers Humans por alope3752
Els Primers HumansEls Primers Humans
Els Primers Humans
alope37521.4K vistas
Evolució humana tema 4 por Anna Giro
Evolució humana tema 4Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4
Anna Giro2.6K vistas
Homo habilis(B) por Carme Alós
Homo habilis(B)Homo habilis(B)
Homo habilis(B)
Carme Alós647 vistas
Presentationdnos por mamblas2
PresentationdnosPresentationdnos
Presentationdnos
mamblas2973 vistas

Power point bio sencer

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 24.
 • 25.
 • 28.
 • 30.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • 76.
 • 77.
 • 78.
 • 79.
 • 80.
 • 81.
 • 82.
 • 83.
 • 84.
 • 85.
 • 89.
 • 90.
 • 92.