Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Personal branding worksheet: Your preferences (In Estonian and English)

1.673 visualizaciones

Publicado el

Worksheet to map your preferences and choices you make daily that show who you are and what you do giving input to your personal brand presence.

Publicado en: Empresariales
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Personal branding worksheet: Your preferences (In Estonian and English)

  1. 1. persoonibrand.ee | facebook.com/persoonibrand twitter.com/minubrand | liisi@persoonibrand.eeMis on sinu eelistused ja milliseid uksi need sulle avada võivad?In English belowSee, kuidas sa oma aega igapäevaselt kulutad näitab sinu prioriteete ja eelistusi. See loob sinuunikaalsuse, sinu elustiili, annab võimaluse luua kontakte ja laiemat võrgustikku, need tegevuseddefineerivad sinu persoonibrändi. Täida järgnev tabel oma eelistustega ja kasuta seda kui hea allikasuute klientide leidmise, oma teenuse müügiargumendi ideede tekitamiseks või mõistmaks, kuidasteised sind näha võivad. Kirjuta oma eelistused paremasse lahtrisse.Minu töö /amet on …Kui oled ettevõtja, mida sa teed? Misvaldkonnas? Kui töötad kellelegi, kelleleja mis on sinu ametikoht?Minu vaated on(poliitilistest vaadetest, looma võilooduse kaitseni, vmt.) ...Nt: Ma usun, et kõigil on õigus valida omauskumused, sest meil kõigil on oma tee.Ma olen järgmistesorganisatsioonides (ja miks?) ...Nt.: Ma olen Hispaania-Eesti Kaubanduskojaliige kuna mind huvitab Hispaania turg.Ma eelistan järgmisi toote jateenuste brände (ja miks?) ...Nt: riided, tehnika, pank.Nt: Ma valin alati Samsungi telefoni, kuna ...Minu huvialad on (mida nadannavad sulle, milliseidoskusi/võrgustiku/arenguvõimalusi)...Nt: Ma oskan nelja keelt ja omanpedagoogilist muuhulgas haridust, ma võiksinolla tõlk ja ka keelte õpetaja.Ma loen neidajalehti/ajakirju/raamatuid tihti (jamiks?) ...Nt: Jälgin kõiki majandusteemalisi uudiseid, ethoida end teemaga kursis.
  2. 2. persoonibrand.ee | facebook.com/persoonibrand twitter.com/minubrand | liisi@persoonibrand.eeWhat are your preferences and what doors to they open for you?The way you spend your time daily and with what kind of engagements you have show your prioritiesand preferences, they create an extra uniqueness to you and your lifestyle, add possible contacts andnetworks and are something that define you - what you do is your personal brand. List them hereand find ways to use these as reference point to come back to when you look ideas for new clients,an argument for taking the service from you, or for yourself to see what those characteristics mighttell to other people. Write your preferences on the right column.My job and/or profession is …(If you are an entrepreneur, what youdo? If you work for someone else, towhom and what is your job?)My views are (from politics to animalcare, are you a vegetarian, etc.) ...E.g.: I believe that all have the right to freeInternet  since it gives a possibility tocommunicateI am in the following organisations(and why?) ...E.g.: I am in Spanish-Estonian Chamber ofCOmmerce because I am interested in Spanishmarket.I prefer the following brand productsand services (and why?) ...E.g. clothes, your phone, bank, etc.E.g.: I always choose NOKIA since it stands for...My hobbies are (what do they give,what skills / networks /developments?) ...E.g.: I am extremely skilled with diplomas inEnglish. I could be a teacher.I read these newspapers / booksoften, because ...E.g.: I follow CNN to keep track with what ishappening in the world.

×