Presentasi Y E C Mindset

Lim Mulyono
Lim MulyonoOwner en LIM CORPORATION
www.LimMasterSeo.com,[object Object],Mengapaharusberbisnis?,[object Object],Beberapaalasanmengapaoranglebihmemilihjalurbisnis (entrepreneur)?,[object Object]
Beberapaalasanorangmemilihberbisnis:,[object Object],Inginbebas/merdeka, bekerjatanpaterikatsiapapun,[object Object],- waktu,[object Object],- pikiran,[object Object],Menginginkanpenghasilantidakterbatas,[object Object],Misisosial:,[object Object],- menciptakanlapangankerja,[object Object],- bisaberbagidenganbanyakorang,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
Fakta !!!,[object Object],Hanya 5% orangdiduniaini yang menjadipengusaha, 95% orangmemilih/terpaksajadikaryawan, penganggurandll.,[object Object],90% uang yang beredardikuasaiolehpengusaha. Artinya, hanya 10% uang yang beredardiperebutkanolehparakaryawan.,[object Object],Hanya 10% uang yang beredardiperebutkanoleh 90% orangdiduniaini. ,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
CobaAndapikirkan:,[object Object],Apa yang terjadi, jika 100% uang yang beredaritudikumpulkan, terusdibagi-bagikansecarameratakeseluruhpendudukdiduniaini.,[object Object],Apakahkomposisikepemilikanuangituakantetapuntukjangkawaktu 5-10 thnkemudian?,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
MENGAPA ORANG TIDAK MAU    		BERBISNIS?,[object Object],Kurangkuatnyakeinginanuntukmerubahnasib,[object Object],- tdkmemilikidream/impian yang jelas,[object Object],- pasrahdengannasib,[object Object],2. Tidakpunya modal? ,[object Object],- alasanklise,[object Object],TakutMEMULAI karenatakut RESIKO,[object Object],Tidakpunyapengalaman,[object Object],Merasatdkmemilikijiwabisnis (bakat),[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
ApaygperludipersiapkanketikaAndamemutuskanjadipengusaha?,[object Object],SIKAP/MENTAL,[object Object],	- Impian,[object Object],2. BeraniMemulai & KerjaKeras,[object Object],Siapmenghadapi KEGAGALAN,[object Object],Banyakbelajardaripengalamanorang lain,[object Object],Selaluberpikir POSITIP,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
YANG PERLU DIPAHAMI DALAM BERBISNIS,[object Object],1. Duniabisnisidentikdenganketidakpastian,[object Object],2. Siapdenganresiko, “high risk, high return”,[object Object],3. Jadilah sang JUARA, janganjadi sang PECUNDANG,[object Object],4. GAGAL bukanberarti MATI, tapihanyalah PROSES. GAGAL ygsebenarnyaadalahketikaAnda BERHENTI BERUSAHA,[object Object],5.  Selalubelajar (komunitas, buku, seminar, dll),[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
MODAL…!!!,[object Object],90% orang GAGAL memulaibisniskarenaalasan TIDAK PUNYA MODAL,[object Object],FAKTA: sebagianbesarorang SUKSES memulaibisnis TIDAK PUNYA MODAL (modal dengkul),[object Object],MODAL tidakharusberupa UANG, yang lebihpentingadalah KEPERCAYAAN,[object Object],Modal UANG tidakharuspunyaAndasendiri, bisapinjamorangtua, saudara, teman, bank, dll.,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
BISNIS TANPA MODAL,[object Object],Perantara ( makelar),[object Object],[object Object]
MenjualProdukorang lain    (sistemkomisiatauberdasarkanperjanjian),[object Object],2. Memintapembeliuntukmembayardimuka,[object Object],3. Negodenganpemilikbarang, ambilbarangdulubayarbelakangan,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
MEMULAI USAHA SEJAK DINI,[object Object],Mencaripengalamankerjasebanyakmungkin,[object Object],Berlatihmandiri,[object Object],Belumterlalutakutresiko,[object Object],Memperbanyakrelasi,[object Object],Belajarbersosialisasi,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
LANGKAH-LANGKAH MENJADI 	PEBISNIS HANDAL,[object Object],1. IMPIAN YANG KUAT,[object Object],2. BERANI MEMULAI (ACTION…!!!),[object Object],	- sedikitmikir, banyakmelakukan,[object Object],3. Berani MEMULAI DARI BAWAH,[object Object],4. Sanggupbekerja KERAS & CERDAS,[object Object],5. Jadilahmanusia PEMBELAJAR,[object Object],	- bacabuku,[object Object],	- mengikuti seminar, training, workshop,[object Object],	- bergabungdikomunitasbisnis,[object Object],6. Siapdengan RESIKO/GAGAL,[object Object],7. BanyakBERDO’A & SEDEKAH,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
DAHSYATNYA SEDEKAH..!!!,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
DasarHukum:,[object Object],1. “Dan Allohsenantiasamemberipertolongankepadahamba-Nyaselamaiamenolongsaudaranya.” (HR. Muslim)2. “Barangsiapamembawaamalygbaik, makabaginya (pahala) 10x lipatamalnya…..,[object Object],	(QS. Al-An’am:160)3. “ Perumpamaan (nafkahygdikeluarkanoleh) orang-orangmenafkahkanhartanyadijalanAllohadalahserupa1 butirbenihygmenumbuhkan7 bulir, padatiap-tiapbulir100 biji...,[object Object],(QS> AL Baqarah:261)- Artinya:1 x 7 x 100= 700x lipat,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
MatematikaSedekah,[object Object],10 - 1 = 19,[object Object], 10 - 2 = 28,[object Object], 10 - 3 = 37,[object Object],…..,[object Object],dst,[object Object],……,[object Object], 10 - 10 = 100,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
Contohkasus:,[object Object],Si Fulanpunyapenghasilan 1.000.000,[object Object],Pengeluaranuntukkebutuhan 1.500.000,[object Object],- defisit 500.000,[object Object],	Si Fulansedekah 10% daripenghasilan : 100.000,[object Object],1.000.000 – 100.000 = 900.000 (sisapenghasilan),[object Object],[object Object]
Jadi Total rezekiygditerima : 900.000 + 1.000.000 = 1.900.000 - surplus 400.000,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
BERANI MEMULAI DARI BAWAH,[object Object],SebagianbesarorangSUKSES, umumnyamengikutipolaberikut:,[object Object],	- memulaidariBAWAH,[object Object],	- melaluiPROSES PANJANG,[object Object],	- melewatiberkali-kali GAGAL,[object Object],	- barulahmencapaiPUNCAK SUKSES,[object Object],* Siapa yang SANGGUP membayar HARGANYA?,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
GAGAL,[object Object],Cara menyikapi KEGAGALAN:,[object Object],Gagaladalahsebuahkepastian, siapapunakanmengalaminya,[object Object],Gagalakandatang BERULANG,[object Object],	- Pengusaha SUKSES rata-rata mengalami3,8 kali kegagalanbesardlmbisnisnya,[object Object],JumlahkegagalanLEBIH BANYAKdarikesuksesan,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
4. Jangansampaigagaldi level yang sama(selaluadapeningkatan),[object Object],5. TUGAS KITAadalah:,[object Object],	- meminimalisirkegagalan,[object Object],	- meningkatkankualitaskeberhasilan,[object Object],	- mempercepatjangkawaktukegagalan,[object Object],	- mempertahankanwaktusukseslebih lama,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
KISAH SUKSES PENGUSAHA MUDA* SUKSES DI USIA DINI* MENJADI MILYADER DI USIA BELIA,[object Object],Siapamau?,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
1. HabibieAfsyah,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
HabibieAfsyahWWW.HabibieAfsyah.com,[object Object],	- penderitakelainansyarafmotorik,  	tubuhnyakianmengecil, nyarislumpuh,[object Object],	- hanyabisamenggerakkan 1 jarinya,[object Object],	- diperkirakanumurnyatdklbh 25 thn,[object Object],*** Jadijutawandaribisnis online,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
2. Hendy Setiono,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
Hendy Setionowww.BabaRafi.com,[object Object], owner Kebab Turki Baba Rafi,[object Object],	- Drop Out FakultasTeknikInformatika ITS ,[object Object],	- Suksesberbisnisdiusia 23 thn,[object Object],	- Mengawaliusahathn 2003,[object Object],	- Omzetlbhdari 1 milyar/bln,[object Object],	- Berbagaipenghargaan: ,[object Object],		*ISMBEA (Indonesian Small Medium 			  Business Entrepreneur Award) 2006 yang 	   	 	  diberikanmenterikoperasidan UKM. 	,[object Object],		*ASIA’s Best Entrepreneur Under 25 olehmajalah Business Week International 2006, dsb,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
3. Muhammad Yahya Harlan,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
Muhammad Yahya Harlanwww.SalingSapa.com,[object Object],[object Object]
Usia 12 thn, siswakelas I SekolahAlam Bandung, Jabar.
Memilikianggotajutaanorang, tersebardiseluruhduniawww.LimMasterSeo.com,[object Object]
4. Sean Belnickwww.BizChair.com,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
Sean Belnick,[object Object],- PemilikToko Online www.BizChair.com,[object Object],	* penjualankursi & perabotsecara online,[object Object],[object Object]
Sampai Nov 2010 kekayaannyamencapai 500 milyarwww.LimMasterSeo.com,[object Object]
5. Leanna Archerwww.leannaarcher.com,[object Object],www.LimMasterSeo.com,[object Object]
1 de 33

Recomendados

BAHASA MELAYU (SPM) LATIHAN MENGHURAIKAN ISI PERENGGAN PERTAMA por
BAHASA MELAYU (SPM) LATIHAN MENGHURAIKAN ISI PERENGGAN PERTAMABAHASA MELAYU (SPM) LATIHAN MENGHURAIKAN ISI PERENGGAN PERTAMA
BAHASA MELAYU (SPM) LATIHAN MENGHURAIKAN ISI PERENGGAN PERTAMAAzya Ree
502 vistas3 diapositivas
Pasar input power point editing 2 por
Pasar input power point editing 2Pasar input power point editing 2
Pasar input power point editing 2Muhammad Fakhri Rasyid
8K vistas21 diapositivas
Qd fast track tantangan seorang qualified diamond por
Qd fast track tantangan seorang qualified diamondQd fast track tantangan seorang qualified diamond
Qd fast track tantangan seorang qualified diamondAhmad Wibawa
1.7K vistas42 diapositivas
Pengertian pasar faktor produksi (power point) por
Pengertian pasar faktor produksi (power point)Pengertian pasar faktor produksi (power point)
Pengertian pasar faktor produksi (power point)Gondo Madden
31.8K vistas9 diapositivas
Merry riana(the woman who inspire me) por
Merry riana(the woman who inspire me)Merry riana(the woman who inspire me)
Merry riana(the woman who inspire me)Bella_SI
4.8K vistas13 diapositivas
Bob Sadino por
Bob SadinoBob Sadino
Bob SadinoSherlyn Sense
6.6K vistas14 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Presentasi Y E C Mindset

Rahsia jutawan-asb-terbongkar por
Rahsia jutawan-asb-terbongkarRahsia jutawan-asb-terbongkar
Rahsia jutawan-asb-terbongkarMuhammad Imran Abin
2.2K vistas13 diapositivas
Toneexcel final por
Toneexcel  finalToneexcel  final
Toneexcel finalMdrosli Abdullah
146 vistas51 diapositivas
Entrepreneur top secret por
Entrepreneur top secretEntrepreneur top secret
Entrepreneur top secretIosi Pratama
833 vistas32 diapositivas
Be healthy be wealthy por
Be healthy be wealthyBe healthy be wealthy
Be healthy be wealthystmdipgroup
296 vistas75 diapositivas
Kewirausahaan pemuda por
Kewirausahaan pemuda Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda Muhammad Zen
6.5K vistas90 diapositivas
Presentationtion bisnis pulsa por
Presentationtion bisnis pulsaPresentationtion bisnis pulsa
Presentationtion bisnis pulsaAgustinus Amfotis
339 vistas64 diapositivas

Similar a Presentasi Y E C Mindset(20)

Entrepreneur top secret por Iosi Pratama
Entrepreneur top secretEntrepreneur top secret
Entrepreneur top secret
Iosi Pratama833 vistas
Be healthy be wealthy por stmdipgroup
Be healthy be wealthyBe healthy be wealthy
Be healthy be wealthy
stmdipgroup296 vistas
Kewirausahaan pemuda por Muhammad Zen
Kewirausahaan pemuda Kewirausahaan pemuda
Kewirausahaan pemuda
Muhammad Zen6.5K vistas
T R U E W E A L T H por rev3
T R U E W E A L T HT R U E W E A L T H
T R U E W E A L T H
rev3441 vistas
BISNES MELETOP CIKGU SB MODUL 1#PENGENALAN USAHAWAN por Shah Bina Cikgu SB
BISNES MELETOP CIKGU SB MODUL 1#PENGENALAN USAHAWANBISNES MELETOP CIKGU SB MODUL 1#PENGENALAN USAHAWAN
BISNES MELETOP CIKGU SB MODUL 1#PENGENALAN USAHAWAN
Shah Bina Cikgu SB179 vistas
Fxunitedpenerangan1 151006224037-lva1-app6892 por FXUNITED
Fxunitedpenerangan1 151006224037-lva1-app6892Fxunitedpenerangan1 151006224037-lva1-app6892
Fxunitedpenerangan1 151006224037-lva1-app6892
FXUNITED341 vistas
F xunited penerangan 1 por alatifgapor
F xunited penerangan 1F xunited penerangan 1
F xunited penerangan 1
alatifgapor681 vistas
slide HM fix ait.pptx por SitiZahra42
slide HM fix ait.pptxslide HM fix ait.pptx
slide HM fix ait.pptx
SitiZahra422 vistas
Trading doctor preneurs indonesia por Rifky Muhammad
Trading doctor preneurs indonesiaTrading doctor preneurs indonesia
Trading doctor preneurs indonesia
Rifky Muhammad843 vistas
Kewirausahaan por wiskov
KewirausahaanKewirausahaan
Kewirausahaan
wiskov12.6K vistas
Cmsd percuma updated por iiza hass
Cmsd percuma updatedCmsd percuma updated
Cmsd percuma updated
iiza hass309 vistas
Investasi doctor preneurs indonesia por Rifky Muhammad
Investasi doctor preneurs indonesiaInvestasi doctor preneurs indonesia
Investasi doctor preneurs indonesia
Rifky Muhammad1K vistas
Startup Mindset: Fokus Menjadi Entrepreneur Sesuai Minat dan Passion por Nur Agustinus
Startup Mindset: Fokus Menjadi Entrepreneur Sesuai Minat dan Passion Startup Mindset: Fokus Menjadi Entrepreneur Sesuai Minat dan Passion
Startup Mindset: Fokus Menjadi Entrepreneur Sesuai Minat dan Passion
Nur Agustinus1.4K vistas

Presentasi Y E C Mindset