Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Nyttovärdering av bibliotek

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Att mäta runda saker dec10
Att mäta runda saker dec10
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 47 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Nyttovärdering av bibliotek (20)

Más de Linnéa Sjögren (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Nyttovärdering av bibliotek

 1. 1. Nyttovärdering och bibliotekets värde Helsingborg Viveca Nyström & Linnéa Sjögren 3 april 2009
 2. 2. <ul><li>http://biblioteksnytta.wordpress.com/ </li></ul>
 3. 3. Bokens innehåll <ul><li>Personasmetoden </li></ul><ul><li>Målformuleringar </li></ul><ul><li>Intressentmodell </li></ul><ul><li>Storytelling </li></ul><ul><li>Cost benefit </li></ul><ul><li>Kundundersökningar </li></ul><ul><li>Balanserade styrkort </li></ul><ul><li>Förankrat i praktiska exempel! </li></ul>
 4. 4. Vad är nytto- värdering? Genererar vår verksamhet en ”avkastning” och ett värde som är acceptabelt i förhållande till dess kostnader?
 5. 5. Vilka värden är ”nytta”? <ul><ul><li>Pengar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Värderingar / åsikter? </li></ul></ul><ul><ul><li>Beteenden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tid? </li></ul></ul><ul><ul><li>Trivsel? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunskap? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetens? </li></ul></ul><ul><ul><li>Anständighetsnytta: miljö, rättvisemärkt kaffe, kläder tillverkade utan barnarbete etc </li></ul></ul>
 6. 6. Vad får ”dom” för pengarna? CBA: direkt resultat-påverkande nytta Indirekt nytta Svårvärderad nytta Genererar vår verksamhet en ”avkastning” och ett värde som är acceptabelt i förhållande till dess kostnader? Värde, nytta Måluppfyllelse (Avkastning) Biblioteks-budget Årskostnad
 7. 7. Bilder av nyttovärdering Bruttonytta Årsnytta Årskostnad Nettonytta Samhällsnytta enligt ägardirektiv Vinst Vinst Resultatuppfyllelse Kommunägda företag Privat Peng KFS
 8. 8. Direkt resultatpåverkande nytta <ul><li>ROI-kalkylator (return on investment) </li></ul><ul><li>CBA (kostnads- och intänktsanalys) för enstaka investering eller marknadspriser för tjänster </li></ul><ul><li>Effektmätningar </li></ul>
 9. 9. Kostnads-/nyttoanalys Vad är det vi gör? - Processkartläggning Vad kostar det vi gör? - Kostnadskalkyl Hur stor är kundernas nytta av det vi gör? - Nyttoanalys
 10. 10. Direkt resultatpåverkande nytta: cost benefit Uppskattad tidsbesparing: intervjukartläggning! 350:- /arbetstimma Kundens tidsbesparing övrig infosökning och omvärldsbevakning 350 x 8.400 artiklar och böcker x 1 h (uppskattning!) = 2.940.000:- 350:- / arbetstimma Kundens tidsbesparing: böcker + artiklar 2.400 lästa artiklar x (195/5) = 93.600:- 195:- / 5 artiklar i Mediearkivet Artiklar: Mediearkivet + tidskrifter 247 x 6.000 utlån/år = 1.482.000:- 247:- /bok (ej inkl. OH) Böcker 15.795 x 110 användare = 1.737.450:- 15.795:- /abonnemang Juridisk databas ” Förbrukning ” , värde Marknadsvärde Tjänst
 11. 11. Ratingmodell för indirekt nytta/ mjuka faktorer <ul><li>fångar in svårfångade </li></ul><ul><li>argument </li></ul><ul><li>värderar svårvärderad nytta. </li></ul><ul><li>sätter för- o. nackdelar i relation </li></ul><ul><li>till varandra. </li></ul><ul><li>inget värde i pengar. </li></ul>Används för att vikta mjuka faktorer mot hårda. Kompletterar ekonomisk kalkyl.
 12. 12. Att mäta svårvärderad nytta kräver andra metoder… <ul><li>Imagemätning </li></ul><ul><li>Hur legitimt är biblioteket? Ger mått på värdet av servicen. Legitimitet = angelägenhet. </li></ul><ul><li>Effektmätning - tjänsternas långsiktiga konsekvenser på individuell eller organisatorisk nivå (C. Bray: Reading a difference) </li></ul><ul><li>WTA, WTP </li></ul><ul><li>Storytelling – mäter måluppfyllelse. Kommentarer, berättelser, intervjuer, öppna frågor. </li></ul>
 13. 13. Ex. mätetal : Järvabiblioteken i Sthlm <ul><li>Kortsiktiga prestationsmål (efter ett år): </li></ul><ul><li>Nyinskrivningarna på de fem biblioteken ska öka med 25% </li></ul><ul><li>alla nyblivna föräldrar ska ha besökt biblioteket. </li></ul><ul><li>75% av laptoparna är i ständig cirkulation </li></ul><ul><li>Långsiktiga effektmål (efter fem år). </li></ul><ul><li>ett ökat valdeltagande i stadsdelarna </li></ul><ul><li>ett ökat antal elever fullföljer sina gymnasiala studier </li></ul><ul><li>ett ökat antal elever söker sig till eftergymnasiala studier </li></ul>
 14. 14. Gruppövning <ul><li>Direkt nytta? </li></ul><ul><li>Indirekt nytta? </li></ul><ul><li>Svårvärderad nytta? </li></ul>
 15. 15. Legitimitets- och imageundersökning <ul><li>Göteborgs stadsbibliotek hösten 2007 </li></ul><ul><li>Fysiska byggnaden och webbplatsen </li></ul><ul><li>Varför kom de? Vad gjorde de där? Vad tyckte de om Stadsbiblioteket? Vilken funktion hade biblioteket? </li></ul><ul><li>Enkät kompletterad med öppna frågor </li></ul>
 16. 16. Kommentar:       G) Vill få hjälp med faktafråga och informationssökning?       F) Vill använda pc?                                                            E) Vill få tips på böcker, filmer, musik etc?                             D) Vill gå på arrangemang, kurs, utställning etc?                         C) Vill använda databaser för att söka artiklar, fakta etc?         B) Söker efter fakta inom ett visst ämne?                              A) Söker efter böcker, cd, filmer, tidningar etc?               VET INTE NEJ JA  (kryssa i ett alternativ på varje fråga)
 17. 17. 31 image- frågor
 18. 18. Över 80 personer var intresserade!
 19. 19. Frågor som mäter legitmitet: Angeläget? Överflödigt? Mötesplats? Viktigt för integration och mångfald? Nödvändigt? Viktigt för demokratin? Frågor som mäter image: Töntigt? Modernt? Gammaldags? Solidariskt? Kreativt? Byråkratiskt?
 20. 21. Biblioteksbyggnadens funktion <ul><li>Mediesamlingen, det stora utbudet </li></ul><ul><li>Mötesplats </li></ul><ul><li>Studieplats ”Hit går jag gärna när jag behöver en stimulerande och trivsam plats att arbeta på. Det är lugn, skön och härlig miljö.” </li></ul><ul><li>Känslan av att få befinna sig i en bokmiljö </li></ul><ul><li>Undersökning icke-användare Split Vision </li></ul>
 21. 22. Vad kännetecknar en icke-användare? <ul><li>Ligger för långt bort (män, 55-70 år, pensionärer) </li></ul><ul><li>Har inte tid ( annat modersmål och 18-24 år) </li></ul><ul><li>Inte intresserade (fr. a män och studerande) </li></ul><ul><li>Köper böcker i st. (kvinnor och pensionärer) </li></ul><ul><li>10 % gick till ett närliggande stadsdelsbibliotek i st. </li></ul>
 22. 23. Vad skulle få dem att besöka Stadsbiblioteket? <ul><li>Tillgången till böcker (25-34-åringar) </li></ul><ul><li>Gå på arrangemang (pensionärer, 55-70-åringar) </li></ul><ul><li>Mera tid </li></ul>
 23. 24. Förbättringar av Stadsbiblioteket <ul><li>Mer reklam och marknadsföring (sv. som modersmål) </li></ul><ul><li>Mer arrangemang (35-54 år, föreläsningar, studiecirklar, kurser, möten med författare) </li></ul><ul><li>Ett större utbud av böcker (annat modersmål, barnböcker, böcker på annat språk) </li></ul><ul><li>Förbättra lokal/byggnad (boende i NO, rymligare, ljusare, finare) </li></ul><ul><li>Café </li></ul>
 24. 25. Storytelling <ul><ul><li>Narrativ metod. Etnografi = vetenskapen att beskriva en grupp eller en kultur </li></ul></ul><ul><ul><li>Insamlingsmetod </li></ul></ul><ul><ul><li>Skapa stämningar  (skapa företagskultur, känsla kring en produkt) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mått på kvalitet, måluppfyllelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervjuer, öppna frågor i enkäter </li></ul></ul>
 25. 26. Signumundersökning på Göteborgs stadsbibliotek Inköp – bestånd – utlån för 2006 redovisat efter signum
 26. 28. Bestånd-utlån-inköp allt utom H + Y
 27. 30. Y (musik-cd)
 28. 31. Inköp-utlån H
 29. 32. H (även spelfilm)
 30. 34. Mads Olsen <ul><li>Mads Olsen, bor i lägenhet i Ågerup </li></ul><ul><li>Mads är 35 år. Han är just nu arbetssökande. Han har ett läshandikapp. Mads bor i en liten lägenhet i Ågerup och känner sig av och till lite ensam. Han har inte något stort socialt nätverk, men har iallafall hunden Bisse, 1 år, som är en vanlig gatukorsning. Han vill gå på dressyrkurs med henne men tycker inte att han har råd med det. Mads dejtar på nätet och vill träffa en käraste. </li></ul>
 31. 35. Personasmetoden – en målgruppsanalys   <ul><li>Verktyg för marknadsföring, test, utvärdering </li></ul><ul><li>Kunskap om användargrupper, marknadssegment, köpbeteende, medievanor </li></ul><ul><li>Användare man har/vill ha </li></ul><ul><li>Behov i fokus </li></ul><ul><li>Bra för vissa vs halvbra för alla </li></ul><ul><li>Scenarioplanering, processer, livssituationer </li></ul><ul><li>Varierande livssitutation = varierande biblioteksbehov </li></ul><ul><li>90-talet </li></ul>
 32. 36. Snabbkurs i att skapa personas  <ul><li>Steg 1: Bakgrundsfakta från: </li></ul><ul><li>Observationer </li></ul><ul><li>Intervjuer </li></ul><ul><li>Fokusgrupper </li></ul><ul><li>Nöjd kund-enkäter (NKI) </li></ul><ul><li>Image: attitydundersökningar (SOM-institutet) </li></ul><ul><li>SCB statistik </li></ul><ul><li>Kultur- och medievanor </li></ul><ul><li>Marknadsanalyser </li></ul>
 33. 37. <ul><li>    </li></ul><ul><li>Steg 2: Urskilj grupper </li></ul><ul><li>    Identifiera beteendemönster, mål, drivkrafter </li></ul><ul><li>      Kort beskrivning av varje grupp </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Steg 3: Vaska fram personas ur grupperna. Ett beteendemönster = en persona. Gemensamma drag i anv.stil, bakgrund, mål </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Steg 4: Beskriv personas med namn, citat, bild </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Steg 5: Validera! Känner du henne? </li></ul>
 34. 38. Basdokument  <ul><ul><li>Översikt Lenas (lär känna Lena och hennes jobb och familj) </li></ul></ul><ul><ul><li>En arbetsdag i Lenas liv (följ Lena en typisk dag) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fritidsaktiviteter och hemförhållanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål i arbetet och privat </li></ul></ul><ul><ul><li>Lenas biblioteksanvändning </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>6. Demografiska data om Lena och hennes familj </li></ul><ul><li>7. Lenas attityd till bibliotek </li></ul><ul><li>8. Hur Lena kommunicerar med andra människor </li></ul><ul><li>9. Citat </li></ul><ul><li>10. Källor för dokumentet om Lena </li></ul>
 35. 40. Effektmätning ex: Libraries Inspire Learning, Devon GB <ul><li>Questions: Did the book…..  </li></ul><ul><ul><li>Knowledge and Understanding </li></ul></ul><ul><li>Provide you with insight? </li></ul><ul><li>Help you learn new facts? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Activity behaviour and progression </li></ul></ul><ul><li>Change your daily life? </li></ul><ul><li>Benefit you personally? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Skills </li></ul></ul><ul><li>Help develop your skills? </li></ul><ul><ul><li>Enjoyment, inspiration, creativity </li></ul></ul><ul><ul><li>Entertain you? </li></ul></ul><ul><li>Motivate or inspire you? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Attitudes and values </li></ul></ul><ul><ul><li>Change your attitudes? </li></ul></ul><ul><li>Change your opinions? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
 36. 41. UK local government shared priorities <ul><ul><li>Improving the </li></ul></ul><ul><ul><li>quality of life of </li></ul></ul><ul><ul><li>children, young </li></ul></ul><ul><ul><li>people, families at </li></ul></ul><ul><ul><li>risk and older </li></ul></ul><ul><ul><li>people </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Promoting healthier </li></ul></ul><ul><ul><li>communities by </li></ul></ul><ul><ul><li>targeting key local </li></ul></ul><ul><ul><li>services, such as </li></ul></ul><ul><ul><li>health and housing </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
 37. 42. Resultat för hälsorelaterade böcker <ul><ul><li>55.3% of books borrowed resulted in new insight (skönlitteratur: 50,2%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>82.7% of books borrowed helped learn new facts (49,8%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>54.7% of books borrowed helped develop skills (14,9%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>34.5% of books borrowed challenged attitudes (19,6%) </li></ul></ul><ul><ul><li>29.7% of books borrowed changed opinions (13,2%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>36.1% of books borrowed entertained the reader (81,4%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>63.1% of books borrowed inspired the reader (28,7%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>27.6% of books borrowed changed the lives of those that borrowed them (4,2%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
 38. 43. The bigger picture - effekt <ul><li>Räknat på antalet lån i hela landet: </li></ul><ul><li>Om hälften av alla lånade böcker leder till att läsaren </li></ul><ul><li>lär sig nya saker, innebär det att 165,1 miljoner </li></ul><ul><li>tillfällen ges till ökad kunskap genom att låna en bok </li></ul><ul><li>från biblioteket! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>If 49.8% of those books lead to the </li></ul><ul><li>&quot;learning new facts&quot; we get 165,1 million </li></ul><ul><li>occasions that an individual has gained </li></ul><ul><li>this learning outcome from borrowing a </li></ul><ul><li>library book. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
 39. 44. Vad går att mäta? <ul><ul><li>Tid & pengar: observation </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetenshöjning: intervju </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitet: stickprov, inköp kontra utlån </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomisk nytta: Cost benefit </li></ul></ul><ul><ul><li>Nöjd kund: enkäter </li></ul></ul><ul><ul><li>Image: attitydundersökningar (SOM-institutet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Läsupplevelse, friskvård etc: läsarundersökningar </li></ul></ul>
 40. 45. Balanserade styrkort <ul><li>Verktyg för regelbunden mätning och uppföljning, t ex bokomsättning </li></ul><ul><li>Styrkortsperspektiven kan lyftas fram i budget, individuella utvecklingsplaner, processkartläggningar och biblioteks-/verksamhetsplaner </li></ul>
 41. 46. Börja här! <ul><li>Målen! man måste ha mätbara mål klara för sig innan man börjar mäta </li></ul><ul><li>Försök värdera så många av era tjänster som möjligt (marknadspris) </li></ul><ul><li>Exemplifiera, konkretisera och lyft fram indirekt nytta och svårvärderad nytta, t ex genom att fånga upp en story </li></ul><ul><li>Utgå från olika intressenter </li></ul><ul><li>Val av profil utifrån målgrupp. Profilen återspeglas i målen </li></ul>
 42. 47. Bra verktyg att börja med <ul><li>ROI-kalkylator </li></ul><ul><li>Vad tycker folk tycker om biblioteket? </li></ul><ul><li>Fokusgrupper, enkäter, sociala nätverkstjänster som Facebook. Lyssna! </li></ul><ul><li>Icke-användarundersökning </li></ul>

Notas del editor

×