Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

להציג אפיון ועיצוב ללקוחות

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 62 Anuncio

להציג אפיון ועיצוב ללקוחות

העבודה שלכם מתחלקת לשני חלקים: עיצוב והצגת העיצוב. לא תדעו להציג נכון ללקוחות וזרקתם עוד קונספט לפח. הניסיון לימד אותי את הדרך הנכונה להצגה, כזאת שמסתיימת באישורו של המוצר ולעולם לא נגמרת בפח האשפה וזה בדיוק מה שאלמד אתכם. בהרצאה נעבור על: עקרונות הרטוריקה, סביבת ההצגה הנכונה, התאמת ההצגה לסוג הלקוח, הדרך הנכונה לבניית מצגת וכמובן - איך להפיל לקוחות מהכיסא (ומה עושים כשהכסא נשאר יציב).

העבודה שלכם מתחלקת לשני חלקים: עיצוב והצגת העיצוב. לא תדעו להציג נכון ללקוחות וזרקתם עוד קונספט לפח. הניסיון לימד אותי את הדרך הנכונה להצגה, כזאת שמסתיימת באישורו של המוצר ולעולם לא נגמרת בפח האשפה וזה בדיוק מה שאלמד אתכם. בהרצאה נעבור על: עקרונות הרטוריקה, סביבת ההצגה הנכונה, התאמת ההצגה לסוג הלקוח, הדרך הנכונה לבניית מצגת וכמובן - איך להפיל לקוחות מהכיסא (ומה עושים כשהכסא נשאר יציב).

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (19)

Más de Lior Yair (16)

Anuncio

להציג אפיון ועיצוב ללקוחות

 1. 1. ‹#› ‫בדם‬ ‫שנכתבה‬ ‫מצגת‬ ‫תוצרים‬ ‫הצגת‬ createfuture.co.il
 2. 2. ‫יצירה‬ ‫הצגה‬
 3. 3. ‫להתכונן‬ ‫מולנו‬ ‫עומד‬ ‫מי‬ ‫לדעת‬ ‫נכונה‬ ‫ברטוריקה‬ ‫להשתמש‬ ‫הפגישה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬
 4. 4. ‫מתאים‬ ‫פה‬ ‫שאומר‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫לכולכם‬
 5. 5. ‫כאנשי‬ ‫להיתפס‬ .‫מעולים‬ ‫מקצוע‬ ?‫מצגת‬ ‫בכל‬ ‫שלנו‬ ‫העל‬ ‫מטרת‬ ‫מהי‬
 6. 6. Amat Victoria Curam ‫ההכנה‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫הניצחון‬
 7. 7. ‫פנימית‬ ‫חזרה‬ ‫עשו‬
 8. 8. ‫הגדירו‬ ‫מטרות‬ ‫לפגישה‬
 9. 9. ‫מסודרים‬ ‫בואו‬
 10. 10. ‫בהתנצלות‬ ‫תתחילו‬ ‫ואל‬
 11. 11. ,‫להציג‬ ‫מה‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫ההצגה‬ ‫לפגישת‬ ‫תגיעו‬ ‫אל‬ ‫אבל‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫יעצבן‬ ‫בהגשה‬ ‫איחור‬ ‫נסלחת‬ ‫בלתי‬ ‫היא‬ ‫חובבנית‬ ‫הצגה‬ ‫פגישה‬
 12. 12. ‫רטוריקה‬ ‫השפה‬ ‫באמצעות‬ ‫השכנוע‬ ‫אמנות‬
 13. 13. ‫מרכיבים‬ ‫שלושה‬ ‫השכנוע‬ ‫לאומנות‬ ‫אתוס‬ ‫פאתוס‬ ‫לוגוס‬ ‫אריסטו‬ ‫לפי‬
 14. 14. ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫לנו‬ ‫עוזרת‬ ‫היא‬ ‫צריך‬ ‫שאיתם‬ ‫הקרטריונים‬ .‫התוצר‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫שלנו‬ ‫העבודה‬ ‫מאחורי‬ ‫הסיפור‬ ‫היא‬ ‫המצגת‬
 15. 15. ‫היום‬ ‫נראה‬ ‫מה‬ ‫הפגישה‬ ‫מטרת‬ ‫מהי‬ ‫בסופה‬ ‫מהלקוח‬ ‫נצפה‬ ‫מה‬ ‫הגדירו‬ ‫הפגישה‬ ‫בתחילת‬
 16. 16. ?‫שלנו‬ ‫הצרכים‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫שהוצג‬ ‫המוצר‬ ‫האם‬ ?‫שלנו‬ ‫לאסטרטגיה‬ ‫מתאים‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ?‫המשתמשים‬ ‫צרכי‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ?‫שלנו‬ ‫המשתמשים‬ ‫לקהל‬ ‫מתאים‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ?‫לקבל‬ ‫מצפה‬ ‫אני‬ ‫משוב‬ ‫איזה‬
 17. 17. ‫סופי‬ ‫מוצר‬ ‫ולא‬ ‫תהליך‬ ‫הציגו‬ ‫אותנו‬ ‫שהנחו‬ ‫השיקולים‬ ‫והמסקנות‬ ‫העבודה‬ ‫שלבי‬ ‫שקבלנו‬ ‫והנחיות‬ ‫המטרות‬
 18. 18. : ‫כשצריך‬ ‫בסיס‬ ‫מושגי‬ ‫הסבירו‬
 19. 19. ‫להקשיב‬ ‫בעיקר‬ ‫אבל‬
 20. 20. ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫המצגת‬ .‫העיצוב‬ ‫מתהליך‬ ‫טועים‬ ‫להיות‬ ‫תתכוננו‬
 21. 21. ‫מציגים‬ ‫אנו‬ ‫כאשר‬ ‫בבעיה‬ ‫להתמקד‬ ‫עלינו‬ .‫לפתור‬ ‫מנסים‬ ‫שאנו‬
 22. 22. .‫להתגונן‬ ‫לא‬ .‫לויכוחים‬ ‫להכנס‬ ‫לא‬
 23. 23. ‫אומר‬ ‫כשהוא‬ ‫גם‬ ‫שקשה‬ ‫דברים‬ ...‫לעכל‬ ‫לנו‬ .‫צודק‬ ‫תמיד‬ ‫הלקוח‬
 24. 24. ‫אבל‬ ‫החדש‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫״אני‬ ‫יותר...״‬ ‫נכון‬ ‫היה‬ ‫שלך‬ ‫הראשוני‬ ‫הרעיון‬ ‫לחשוב‬ ‫להם‬ ‫תנו‬ ‫שלהם‬ ‫רעיון‬ ‫שזה‬
 25. 25. ‫בשם‬ ‫תדברו‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫המשתמשים‬ .‫בשמכם‬
 26. 26. .‫חיוביים‬ ‫תהיו‬ ‫תמיד‬ ‫את‬ ‫הסבירו‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫״כן״‬ ‫הגידו‬ .‫ההשלכות‬
 27. 27. ‫נפוצות‬ ‫בעיות‬ ‫לב‬ ‫שימו‬
 28. 28. ‫ישראלים‬ 1#‫טעות‬
 29. 29. 2#‫טעות‬
 30. 30. ‫יעלמו‬ ‫מהבעיות‬ ‫וחלק‬ ‫אחריות‬ ‫קחו‬
 31. 31. ‫מישהו‬ ‫בתור‬ ‫הלקוח‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫לרצות‬ ‫צריכים‬ ‫שאתם‬ • .‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫אתם‬ ‫כי‬ ‫אתכם‬ ‫שכרו‬ • .‫להצליח‬ ‫לו‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ‫בפרויקט‬ ‫אתם‬ • .‫בצוות‬ ‫חבר‬ ‫הוא‬ ‫הלקוח‬ • .‫שלו‬ ‫בדעות‬ ‫ספק‬ ‫ולהטיל‬ ‫להתווכח‬ ‫אפשר‬ •.‫טובות‬ ‫לתוצאות‬ ‫תביא‬ ‫משותפת‬ ‫עבודה‬ 3#‫טעות‬ !
 32. 32. ‫שאלה‬ ‫בין‬ ‫להתבלבל‬ ‫לשינוי‬ ‫לבקשה‬ !? 4#‫טעות‬
 33. 33. ‫כחול?״‬ ‫זה‬ ‫״למה‬ ‫זה!״‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫יכול‬ ‫״אני‬
 34. 34. ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫שאלות‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫מסוגלים‬ .‫שלנו‬ ‫הפתרון‬ ‫את‬ ‫ולהסביר‬
 35. 35. ‫הקשה‬ ‫העבודה‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ .‫שנעשתה‬ 5#‫טעות‬
 36. 36. 
:‫לשאול‬ "?‫זה‬ ‫את‬ ‫אוהבים‬ ‫"אתם‬ 6#‫טעות‬
 37. 37. .‫בסוף‬ ‫שאלות‬ 7#‫טעות‬
 38. 38. ‫להתכונן‬ ‫מולנו‬ ‫עומד‬ ‫מי‬ ‫לדעת‬ ‫נכונה‬ ‫ברטוריקה‬ ‫להשתמש‬ ‫הפגישה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫לסיכום‬
 39. 39. ?‫נפל‬ ‫לא‬.‫נורא‬ ‫לא‬
 40. 40. ‫לחוצים‬ ‫כשאנחנו‬ .‫טעויות‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬
 41. 41. ‹#› .‫תודה‬ createfuture.co.il :‫שלנו‬ ‫והשירותים‬ ‫הלימוד‬ ‫תוכניות‬ ‫לרשימת‬

×