Soft aspects of urban planning lessons from WUF7

L
‫מרכיבים‬"‫רכים‬"‫העירוני‬ ‫בתכנון‬
‫מרכיבים‬ ‫כיצד‬"‫רכים‬"‫בעיר‬ ‫התכנוניים‬ ‫המהלכים‬ ‫להצלחת‬ ‫תורמים‬‫מדאיין‬?
‫איזקוב‬ ‫ליאת‬‫בן‬-‫שיטרית‬|
www.urban-density.com‫יוני‬2014,‫אונ‬'‫תל‬-‫אביב‬
‫רך‬ ‫מרכיב‬ ‫זה‬ ‫מה‬?
‫בו‬ ‫שמשתמשים‬ ‫ולקהילה‬ ‫לאנשים‬ ‫הפיזי‬ ‫הפרויקט‬ ‫בין‬ ‫שמקשרת‬ ‫יזומה‬ ‫תכנונית‬ ‫לפעולה‬ ‫כוונתנו‬
‫הגדרה‬‫זו‬‫מבחינה‬‫בין‬‫הקהל‬‫המשתמשים‬‫והמושפעים‬‫מפיתוח‬‫פיזי‬‫לבין‬‫פעולות‬‫ומרכיבים‬‫המבקשים‬‫להעצים‬‫את‬
‫תועלת‬‫היוזמה‬‫ולהעניק‬‫לה‬‫משמעויות‬‫רבות‬.
‫במצגת‬ ‫מה‬?
•‫נדגים‬‫את‬‫הרכיבים‬‫הרכים‬‫שתרמו‬‫להצלחה‬‫של‬‫פרויקט‬‫המדרגות‬‫הנעות‬‫בקומונה‬13
•‫נראה‬‫שהמרכיבים‬‫הרכים‬‫הם‬‫חלק‬‫אינטגראלי‬‫של‬‫ההצלחות‬‫התכנוניות‬‫בעיר‬.
•‫ונשאל‬‫אילו‬‫שיתופי‬‫פעולה‬‫נדרשים‬‫בארץ‬‫כדי‬‫ליישם‬‫גישה‬‫כזו‬?
‫הנעות‬ ‫המדרגות‬ ‫פרויקט‬
"‫קומונה‬ ‫של‬ ‫הנעות‬ ‫המדרגות‬13...‫העיר‬ ‫לשאר‬ ‫פיזי‬ ‫חיבור‬ ‫לדיירים‬ ‫שמספקות‬ ‫בכך‬ ‫ההכלה‬ ‫את‬ ‫מעצימות‬( ."‫הכנס‬ ‫אתר‬ ‫מתוך‬.) .
‫הרובד‬‫הראשון‬:‫הנגשת‬‫לתושביה‬ ‫העיר‬‫המודרים‬.
‫הרובד‬‫השני‬:‫המודרות‬ ‫השכונות‬ ‫לתוך‬ ‫העירוני‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫מביאים‬.
‫את‬ ‫להראות‬ ‫כאן‬ ‫אולי‬‫הסיפריה‬?
‫עם‬ ‫הספריות‬ ‫רשת‬ ‫במפת‬ ‫להחליף‬ ‫או‬
‫שלהן‬ ‫תמונות‬+‫גם‬ ‫במקביל‬ ‫שיש‬ ‫להגיד‬
‫וספורט‬ ‫פעילות‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫רשת‬
‫כיוונית‬ ‫חד‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫קאבל‬ ‫במטרו‬ ‫הנסיע‬–‫עירונית‬ ‫התרחשות‬ ‫יש‬ ‫בשכונות‬ ‫מגיע‬ ‫קאבל‬ ‫המטרו‬ ‫שאליו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬:‫ציבורית‬ ‫כיכר‬,
‫מסחרי‬ ‫רחוב‬,‫ציבורי‬ ‫מוסד‬(‫ספריה‬,‫ספורט‬ ‫מרכז‬,‫ספר‬ ‫בית‬.)
‫השלישי‬ ‫הרובד‬:‫אינטגראלי‬ ‫בתהליך‬ ‫רכים‬ ‫מרכיבים‬
‫רכים‬ ‫תהליכים‬-‫בפרויקט‬ ‫אינטגראלית‬ ‫בצורה‬ ‫המשולבים‬ ‫וקשיחים‬:
‫קהילתית‬ ‫פעילות‬ ‫עם‬ ‫המדרגות‬ ‫ובראש‬ ‫בתחתית‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬.
‫יצירת‬"‫שדירה‬"‫המדרגות‬ ‫בראש‬ ‫ציבורית‬.
‫לילדים‬ ‫משחק‬ ‫פינות‬.
‫לילדים‬ ‫חיקוי‬ ‫ומודל‬ ‫סדרנים‬.
‫חלופי‬ ‫לדיור‬ ‫במעבר‬ ‫להריסה‬ ‫הדירות‬ ‫לדיירי‬ ‫שמסייעים‬ ‫צוותים‬.
‫גרפיטי‬ ‫אמנות‬:‫ציבורי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬-‫פרטי‬-‫קהילה‬.
‫מקומיים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיזמים‬.
‫המדרגות‬ ‫ובראש‬ ‫בתחתית‬ ‫ציבוריים‬ ‫פעילות‬ ‫מוקדי‬
‫תרבותית‬ ‫לפעילות‬ ‫תכליתיים‬ ‫רב‬ ‫חללים‬ ‫כוללים‬ ‫המבנים‬,‫קהילתית‬,‫מקומיים‬ ‫עסקים‬ ‫ולהעצמת‬.
‫הסדרנים‬:‫במדרגות‬ ‫הפעילות‬ ‫והסדרת‬ ‫תפעול‬,‫לחיקוי‬ ‫ומודל‬
‫המדרגות‬ ‫בראש‬ ‫ציבורי‬ ‫מרחב‬ ‫יצירת‬:‫ומשחק‬ ‫ישיבה‬ ‫ופינות‬ ‫טיילת‬
‫גרפיטי‬ ‫אמנות‬" :‫החדשה‬ ‫מהתדמית‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫היפים‬ ‫הקיר‬ ‫ציורי‬"
"‫השכונה‬ ‫את‬ ‫לוקחים‬ ‫אמנים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬...‫ונתנים‬‫חדשה‬ ‫תדמית‬ ‫לה‬,‫החזיתות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫צובעים‬,‫ל‬ ‫הודות‬ ‫יפים‬ ‫קיר‬ ‫ציורי‬ ‫ועושים‬
edu‫ולעסק‬‫פרטי‬."(‫מתוך‬‫הפייסבוק‬‫של‬‫הפרויקט‬)
‫המדרגות‬ ‫פרויקט‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫שחברו‬ ‫הארגונים‬ ‫שלושת‬
EDU‫עירונית‬ ‫פיתוח‬ ‫חברת‬
EPM‫העירונית‬ ‫התשתיות‬ ‫חברת‬(‫מים‬,‫חשמל‬,‫ביוב‬)
INDER‫קהילה‬ ‫פיתוח‬,‫וספורט‬ ‫חברה‬
"‫עירוני‬ ‫תכנון‬‫איטגראלי‬"(PUI)‫מכשיר‬ ‫הינו‬‫הפיזיים‬ ‫הממדים‬ ‫את‬ ‫שמכסה‬ ‫עירוני‬ ‫התערבות‬,‫והמוסדיים‬ ‫החברתיים‬,‫מנת‬ ‫על‬
‫מוגדר‬ ‫אזור‬ ‫של‬ ‫הספציפיות‬ ‫הבעיות‬ ‫את‬ ‫לפתור‬,‫ההתערבות‬ ‫אזור‬ ‫לטובת‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫הפיתוח‬ ‫כלי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫ומאפשר‬.
‫ה‬ ‫של‬ ‫הכלים‬ ‫אחד‬ ‫רק‬ ‫הינו‬ ‫האינטגראלי‬ ‫התכנון‬EDU
‫מגוון‬ ‫כלים‬ ‫סל‬ ‫עירוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫לחברה‬–‫עצמן‬ ‫לדירות‬ ‫נוגע‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫לא‬ ‫שאף‬.
‫ירוקה‬ ‫חגורה‬‫מטרופולינית‬.
‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫למתחמי‬ ‫תכניות‬
‫נחל‬ ‫פארק‬‫מדאיין‬
UVA‫מבוטאים‬ ‫לחיים‬ ‫יחידות‬
‫ילדים‬ ‫גני‬
PUI‫אורבניים‬ ‫פרויקטים‬‫אינטגראלים‬
‫בריאות‬ ‫מרכזי‬
‫ספריה‬ ‫פארק‬
‫ביטחון‬ ‫יחידות‬
‫ספר‬ ‫בתי‬
‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫תרבות‬
‫העיר‬ ‫בעתיד‬ ‫לדון‬ ‫לחודש‬ ‫אחת‬ ‫שישי‬ ‫יום‬ ‫מפגשי‬(1975)
‫בעיר‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫תהליך‬ ‫יצירת‬(2006)
‫שונות‬ ‫ממפלגות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬(2004-2014)
‫פרטיים‬ ‫עסקים‬
‫ממשל‬
‫מחוזי‬
‫מקומי‬ ‫ממשל‬
‫אקדמיה‬
‫בעיר‬ ‫התכנוניות‬ ‫ההצלחות‬ ‫בבסיס‬ ‫הרכים‬ ‫המרכיבים‬
‫הדוגמאות‬‫שנראה‬‫בחלקן‬‫מציגות‬‫ייחודיות‬‫וחדשנות‬
‫ביכולת‬‫קריאת‬‫המקום‬‫והתאמת‬‫התכנון‬
‫האינטגרטיבי‬‫ושילוב‬‫המרכיבים‬‫הרכים‬‫בתכנון‬.
‫בחלקם‬‫קצת‬‫פחות‬.‫הדגמה‬‫לעניין‬‫קריאת‬‫המקום‬:
‫חיים‬‫שלמים‬‫מתנהלים‬‫מחוץ‬‫לכותלי‬‫הבית‬
‫והטיפול‬‫במרחב‬‫הציבורי‬‫נותן‬‫מענה‬‫לייחוד‬
‫תרבותי‬‫זה‬.
"‫במדאיין‬‫פארק‬ ‫רק‬ ‫איננו‬ ‫פארק‬,‫ספריה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫וספריה‬"...‫העולמי‬ ‫האביטאת‬ ‫בכנס‬ ‫מדאיין‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ .
‫הספריות‬
‫השכונות‬ ‫בתוך‬ ‫אטרקטיביים‬ ‫מוקדים‬ ‫ליצור‬ ‫נועדו‬ ‫הספריות‬" :‫גדולה‬ ‫חברתית‬ ‫הזדמנות‬"
‫החברתי‬ ‫והשילוב‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיור‬
‫לשכונות‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫של‬ ‫הפתוח‬ ‫המרחב‬ ‫פתיחת‬
‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫פתוח‬ ‫ציבורי‬ ‫לשטח‬ ‫מענה‬ ‫וספקים‬ ‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫אל‬ ‫נפתחים‬ ‫האקדמיה‬ ‫מוסדות‬ ‫בתחום‬ ‫ופתוחים‬ ‫בנויים‬ ‫חללים‬
‫הספורט‬

‫ונבנים‬ ‫מתוכננים‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬
‫במקביל‬20‫ספורט‬ ‫מרכזי‬
‫בכל‬ ‫חברתית‬ ‫תרבותית‬ ‫ופעילות‬
‫ושכונותיה‬ ‫העיר‬ ‫רחבי‬
‫לשעות‬ ‫מענה‬ ‫מספק‬ ‫הספורט‬
‫הפנאי‬
‫הנפש‬ ‫את‬ ‫ומרומם‬ ‫משמח‬
‫חברתית‬ ‫פעילות‬ ‫מעודד‬
‫וחיובית‬ ‫משותפת‬
‫מחוץ‬ ‫ממושכת‬ ‫לשהות‬ ‫מענה‬
‫הפרטי‬ ‫לבית‬
‫הגילאים‬ ‫לכל‬ ‫מתאים‬
‫וההשקעה‬ ‫החשיבה‬ ‫כעומק‬,‫וההשפעה‬ ‫השינוי‬ ‫עומק‬ ‫כך‬
‫אנטוניו‬ ‫תיכון‬‫דרקה‬,‫מדאיין‬
"‫אם‬‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫ששינה‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫תכנן‬ ‫מישהו‬,‫למישהו‬ ‫להשתנות‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫אז‬
‫קהילות‬ ‫עוד‬ ‫לשנות‬ ‫שיכול‬–‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫באמצעות‬‫כאדריכל‬ ‫לעשות‬."
‫פרננדז‬‫פאיין‬,‫אנטוניו‬ ‫תיכון‬ ‫בוגר‬‫דרקה‬
‫מרכיבים‬"‫רכים‬"‫העירוני‬ ‫בתכנון‬
‫מרכיבים‬ ‫כיצד‬"‫רכים‬"‫בעיר‬ ‫התכנוניים‬ ‫המהלכים‬ ‫להצלחת‬ ‫תורמים‬‫מדאיין‬?
‫אילו‬‫כזו‬ ‫גישה‬ ‫ליישם‬ ‫כדי‬ ‫בארץ‬ ‫נדרשים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬?‫גופים‬ ‫אילו‬ ‫בין‬?‫בארץ‬ ‫אינטגראלי‬ ‫לתכנון‬ ‫בסיס‬ ‫או‬ ‫דוגמאות‬ ‫היש‬?
1 de 20

Recomendados

Texas STaR Chart por
Texas STaR ChartTexas STaR Chart
Texas STaR Chartdamarispm
252 vistas10 diapositivas
Zanemarivanje Zlostavlj I Eksploat Deteta por
Zanemarivanje Zlostavlj I Eksploat DetetaZanemarivanje Zlostavlj I Eksploat Deteta
Zanemarivanje Zlostavlj I Eksploat DetetaNebojsa Matic
693 vistas20 diapositivas
轻松写出优雅的Java代码之check style por
轻松写出优雅的Java代码之check style轻松写出优雅的Java代码之check style
轻松写出优雅的Java代码之check styleZhen Li
3.1K vistas10 diapositivas
Finally english project por
Finally english projectFinally english project
Finally english projectgilnaza88
155 vistas15 diapositivas
Finally english project por
Finally english projectFinally english project
Finally english projectgilnaza88
224 vistas15 diapositivas
Memorable meal por
Memorable mealMemorable meal
Memorable mealgilnaza88
135 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

使用Samba提升linux平台开发效率 por
使用Samba提升linux平台开发效率使用Samba提升linux平台开发效率
使用Samba提升linux平台开发效率Zhen Li
997 vistas11 diapositivas
vitae por
vitaevitae
vitaeJUN-SOK HUHH
193 vistas5 diapositivas
基于Eclipse和hadoop平台应用开发入门手册 por
基于Eclipse和hadoop平台应用开发入门手册基于Eclipse和hadoop平台应用开发入门手册
基于Eclipse和hadoop平台应用开发入门手册Zhen Li
4.8K vistas29 diapositivas
使用Samba提升linux平台开发效率 por
使用Samba提升linux平台开发效率使用Samba提升linux平台开发效率
使用Samba提升linux平台开发效率Zhen Li
355 vistas11 diapositivas
Lencii guidelines por
Lencii guidelines  Lencii guidelines
Lencii guidelines Ngoc Px
569 vistas100 diapositivas
English Presentation por
English PresentationEnglish Presentation
English Presentationgilnaza88
197 vistas10 diapositivas

Destacado(10)

使用Samba提升linux平台开发效率 por Zhen Li
使用Samba提升linux平台开发效率使用Samba提升linux平台开发效率
使用Samba提升linux平台开发效率
Zhen Li997 vistas
基于Eclipse和hadoop平台应用开发入门手册 por Zhen Li
基于Eclipse和hadoop平台应用开发入门手册基于Eclipse和hadoop平台应用开发入门手册
基于Eclipse和hadoop平台应用开发入门手册
Zhen Li4.8K vistas
使用Samba提升linux平台开发效率 por Zhen Li
使用Samba提升linux平台开发效率使用Samba提升linux平台开发效率
使用Samba提升linux平台开发效率
Zhen Li355 vistas
Lencii guidelines por Ngoc Px
Lencii guidelines  Lencii guidelines
Lencii guidelines
Ngoc Px569 vistas
English Presentation por gilnaza88
English PresentationEnglish Presentation
English Presentation
gilnaza88197 vistas
Physio1: Week 1 por Julie
Physio1: Week 1Physio1: Week 1
Physio1: Week 1
Julie837 vistas
Damaris f edld_5352_week04_assignment1 por damarispm
Damaris f edld_5352_week04_assignment1Damaris f edld_5352_week04_assignment1
Damaris f edld_5352_week04_assignment1
damarispm192 vistas
Ekta kapoor por malari
Ekta kapoorEkta kapoor
Ekta kapoor
malari9.4K vistas

Similar a Soft aspects of urban planning lessons from WUF7

מצגת מפגש-ראשון-ושני por
מצגת מפגש-ראשון-ושנימצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושניMerhavMIU
545 vistas18 diapositivas
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2 por
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2MerhavMIU
741 vistas32 diapositivas
יחידה אסטרטגית por
יחידה אסטרטגיתיחידה אסטרטגית
יחידה אסטרטגיתAshdodSlides
318 vistas11 diapositivas
תכנית אב שפירא - פרקים 15-12  por
תכנית אב שפירא - פרקים 15-12 תכנית אב שפירא - פרקים 15-12 
תכנית אב שפירא - פרקים 15-12 Noemi Seroussi
537 vistas62 diapositivas
דוח התחדשות-עירונית por
דוח התחדשות-עירוניתדוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירוניתacri009
4K vistas51 diapositivas

Similar a Soft aspects of urban planning lessons from WUF7(20)

מצגת מפגש-ראשון-ושני por MerhavMIU
מצגת מפגש-ראשון-ושנימצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושני
MerhavMIU545 vistas
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2 por MerhavMIU
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
MerhavMIU741 vistas
יחידה אסטרטגית por AshdodSlides
יחידה אסטרטגיתיחידה אסטרטגית
יחידה אסטרטגית
AshdodSlides318 vistas
תכנית אב שפירא - פרקים 15-12  por Noemi Seroussi
תכנית אב שפירא - פרקים 15-12 תכנית אב שפירא - פרקים 15-12 
תכנית אב שפירא - פרקים 15-12 
Noemi Seroussi537 vistas
דוח התחדשות-עירונית por acri009
דוח התחדשות-עירוניתדוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
acri0094K vistas
Mayors Institute In Israel Kick Off Meeting Nov09 por Nachman Shelef
Mayors Institute In Israel Kick Off Meeting Nov09Mayors Institute In Israel Kick Off Meeting Nov09
Mayors Institute In Israel Kick Off Meeting Nov09
Nachman Shelef3K vistas
ישראל עירונית 2050 27.2.2013 por miu2050
ישראל עירונית 2050 27.2.2013ישראל עירונית 2050 27.2.2013
ישראל עירונית 2050 27.2.2013
miu20501.3K vistas
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד por MerhavMIU
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדודתכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
MerhavMIU1.6K vistas
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד por MerhavMIU
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדודתכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
תכנית פעולה וכלים להתחדשות רחוב הרצל באשדוד
MerhavMIU1.5K vistas
המשמר החברתי המקומי por Hemi Shturman
המשמר החברתי המקומיהמשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומי
Hemi Shturman139 vistas
מצגת נגישלי por Nagish Li
מצגת נגישלימצגת נגישלי
מצגת נגישלי
Nagish Li212 vistas
ילקוט כלים פיתוח קהילתי por NOVA
ילקוט כלים  פיתוח קהילתיילקוט כלים  פיתוח קהילתי
ילקוט כלים פיתוח קהילתי
NOVA717 vistas
מצגת המשמרות המקומיים 11.2014 por Hemi Shturman
מצגת המשמרות המקומיים 11.2014מצגת המשמרות המקומיים 11.2014
מצגת המשמרות המקומיים 11.2014
Hemi Shturman145 vistas
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050 por MerhavMIU
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050
MerhavMIU896 vistas
Irit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors Institute por Nachman Shelef
Irit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors InstituteIrit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors Institute
Irit Solzi on Collaborative Planning for the Israeli Mayors Institute
Nachman Shelef327 vistas
מצגת שיתוף הציבור בתכנון por Jonathan Heyman
מצגת שיתוף הציבור בתכנוןמצגת שיתוף הציבור בתכנון
מצגת שיתוף הציבור בתכנון
Jonathan Heyman1.8K vistas
Tel aviv sustainable mobility plan report 2 2018 por Marcos Szeinuk
Tel aviv sustainable mobility plan report 2 2018Tel aviv sustainable mobility plan report 2 2018
Tel aviv sustainable mobility plan report 2 2018
Marcos Szeinuk47 vistas
חוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים por MerhavMIU
חוברת סדנא 1 מכון ראשי עריםחוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים
חוברת סדנא 1 מכון ראשי ערים
MerhavMIU1.2K vistas

Soft aspects of urban planning lessons from WUF7

 • 1. ‫מרכיבים‬"‫רכים‬"‫העירוני‬ ‫בתכנון‬ ‫מרכיבים‬ ‫כיצד‬"‫רכים‬"‫בעיר‬ ‫התכנוניים‬ ‫המהלכים‬ ‫להצלחת‬ ‫תורמים‬‫מדאיין‬? ‫איזקוב‬ ‫ליאת‬‫בן‬-‫שיטרית‬| www.urban-density.com‫יוני‬2014,‫אונ‬'‫תל‬-‫אביב‬
 • 2. ‫רך‬ ‫מרכיב‬ ‫זה‬ ‫מה‬? ‫בו‬ ‫שמשתמשים‬ ‫ולקהילה‬ ‫לאנשים‬ ‫הפיזי‬ ‫הפרויקט‬ ‫בין‬ ‫שמקשרת‬ ‫יזומה‬ ‫תכנונית‬ ‫לפעולה‬ ‫כוונתנו‬ ‫הגדרה‬‫זו‬‫מבחינה‬‫בין‬‫הקהל‬‫המשתמשים‬‫והמושפעים‬‫מפיתוח‬‫פיזי‬‫לבין‬‫פעולות‬‫ומרכיבים‬‫המבקשים‬‫להעצים‬‫את‬ ‫תועלת‬‫היוזמה‬‫ולהעניק‬‫לה‬‫משמעויות‬‫רבות‬. ‫במצגת‬ ‫מה‬? •‫נדגים‬‫את‬‫הרכיבים‬‫הרכים‬‫שתרמו‬‫להצלחה‬‫של‬‫פרויקט‬‫המדרגות‬‫הנעות‬‫בקומונה‬13 •‫נראה‬‫שהמרכיבים‬‫הרכים‬‫הם‬‫חלק‬‫אינטגראלי‬‫של‬‫ההצלחות‬‫התכנוניות‬‫בעיר‬. •‫ונשאל‬‫אילו‬‫שיתופי‬‫פעולה‬‫נדרשים‬‫בארץ‬‫כדי‬‫ליישם‬‫גישה‬‫כזו‬?
 • 3. ‫הנעות‬ ‫המדרגות‬ ‫פרויקט‬ "‫קומונה‬ ‫של‬ ‫הנעות‬ ‫המדרגות‬13...‫העיר‬ ‫לשאר‬ ‫פיזי‬ ‫חיבור‬ ‫לדיירים‬ ‫שמספקות‬ ‫בכך‬ ‫ההכלה‬ ‫את‬ ‫מעצימות‬( ."‫הכנס‬ ‫אתר‬ ‫מתוך‬.) .
 • 5. ‫הרובד‬‫השני‬:‫המודרות‬ ‫השכונות‬ ‫לתוך‬ ‫העירוני‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫מביאים‬. ‫את‬ ‫להראות‬ ‫כאן‬ ‫אולי‬‫הסיפריה‬? ‫עם‬ ‫הספריות‬ ‫רשת‬ ‫במפת‬ ‫להחליף‬ ‫או‬ ‫שלהן‬ ‫תמונות‬+‫גם‬ ‫במקביל‬ ‫שיש‬ ‫להגיד‬ ‫וספורט‬ ‫פעילות‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫רשת‬ ‫כיוונית‬ ‫חד‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫קאבל‬ ‫במטרו‬ ‫הנסיע‬–‫עירונית‬ ‫התרחשות‬ ‫יש‬ ‫בשכונות‬ ‫מגיע‬ ‫קאבל‬ ‫המטרו‬ ‫שאליו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬:‫ציבורית‬ ‫כיכר‬, ‫מסחרי‬ ‫רחוב‬,‫ציבורי‬ ‫מוסד‬(‫ספריה‬,‫ספורט‬ ‫מרכז‬,‫ספר‬ ‫בית‬.)
 • 6. ‫השלישי‬ ‫הרובד‬:‫אינטגראלי‬ ‫בתהליך‬ ‫רכים‬ ‫מרכיבים‬ ‫רכים‬ ‫תהליכים‬-‫בפרויקט‬ ‫אינטגראלית‬ ‫בצורה‬ ‫המשולבים‬ ‫וקשיחים‬: ‫קהילתית‬ ‫פעילות‬ ‫עם‬ ‫המדרגות‬ ‫ובראש‬ ‫בתחתית‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬. ‫יצירת‬"‫שדירה‬"‫המדרגות‬ ‫בראש‬ ‫ציבורית‬. ‫לילדים‬ ‫משחק‬ ‫פינות‬. ‫לילדים‬ ‫חיקוי‬ ‫ומודל‬ ‫סדרנים‬. ‫חלופי‬ ‫לדיור‬ ‫במעבר‬ ‫להריסה‬ ‫הדירות‬ ‫לדיירי‬ ‫שמסייעים‬ ‫צוותים‬. ‫גרפיטי‬ ‫אמנות‬:‫ציבורי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬-‫פרטי‬-‫קהילה‬. ‫מקומיים‬ ‫עסקיים‬ ‫מיזמים‬.
 • 7. ‫המדרגות‬ ‫ובראש‬ ‫בתחתית‬ ‫ציבוריים‬ ‫פעילות‬ ‫מוקדי‬ ‫תרבותית‬ ‫לפעילות‬ ‫תכליתיים‬ ‫רב‬ ‫חללים‬ ‫כוללים‬ ‫המבנים‬,‫קהילתית‬,‫מקומיים‬ ‫עסקים‬ ‫ולהעצמת‬.
 • 8. ‫הסדרנים‬:‫במדרגות‬ ‫הפעילות‬ ‫והסדרת‬ ‫תפעול‬,‫לחיקוי‬ ‫ומודל‬
 • 9. ‫המדרגות‬ ‫בראש‬ ‫ציבורי‬ ‫מרחב‬ ‫יצירת‬:‫ומשחק‬ ‫ישיבה‬ ‫ופינות‬ ‫טיילת‬
 • 10. ‫גרפיטי‬ ‫אמנות‬" :‫החדשה‬ ‫מהתדמית‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫היפים‬ ‫הקיר‬ ‫ציורי‬" "‫השכונה‬ ‫את‬ ‫לוקחים‬ ‫אמנים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬...‫ונתנים‬‫חדשה‬ ‫תדמית‬ ‫לה‬,‫החזיתות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫צובעים‬,‫ל‬ ‫הודות‬ ‫יפים‬ ‫קיר‬ ‫ציורי‬ ‫ועושים‬ edu‫ולעסק‬‫פרטי‬."(‫מתוך‬‫הפייסבוק‬‫של‬‫הפרויקט‬)
 • 11. ‫המדרגות‬ ‫פרויקט‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫שחברו‬ ‫הארגונים‬ ‫שלושת‬ EDU‫עירונית‬ ‫פיתוח‬ ‫חברת‬ EPM‫העירונית‬ ‫התשתיות‬ ‫חברת‬(‫מים‬,‫חשמל‬,‫ביוב‬) INDER‫קהילה‬ ‫פיתוח‬,‫וספורט‬ ‫חברה‬ "‫עירוני‬ ‫תכנון‬‫איטגראלי‬"(PUI)‫מכשיר‬ ‫הינו‬‫הפיזיים‬ ‫הממדים‬ ‫את‬ ‫שמכסה‬ ‫עירוני‬ ‫התערבות‬,‫והמוסדיים‬ ‫החברתיים‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫מוגדר‬ ‫אזור‬ ‫של‬ ‫הספציפיות‬ ‫הבעיות‬ ‫את‬ ‫לפתור‬,‫ההתערבות‬ ‫אזור‬ ‫לטובת‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫הפיתוח‬ ‫כלי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫ומאפשר‬.
 • 12. ‫ה‬ ‫של‬ ‫הכלים‬ ‫אחד‬ ‫רק‬ ‫הינו‬ ‫האינטגראלי‬ ‫התכנון‬EDU ‫מגוון‬ ‫כלים‬ ‫סל‬ ‫עירוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫לחברה‬–‫עצמן‬ ‫לדירות‬ ‫נוגע‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫לא‬ ‫שאף‬. ‫ירוקה‬ ‫חגורה‬‫מטרופולינית‬. ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫למתחמי‬ ‫תכניות‬ ‫נחל‬ ‫פארק‬‫מדאיין‬ UVA‫מבוטאים‬ ‫לחיים‬ ‫יחידות‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ PUI‫אורבניים‬ ‫פרויקטים‬‫אינטגראלים‬ ‫בריאות‬ ‫מרכזי‬ ‫ספריה‬ ‫פארק‬ ‫ביטחון‬ ‫יחידות‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬
 • 13. ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫תרבות‬ ‫העיר‬ ‫בעתיד‬ ‫לדון‬ ‫לחודש‬ ‫אחת‬ ‫שישי‬ ‫יום‬ ‫מפגשי‬(1975) ‫בעיר‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫תהליך‬ ‫יצירת‬(2006) ‫שונות‬ ‫ממפלגות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬(2004-2014) ‫פרטיים‬ ‫עסקים‬ ‫ממשל‬ ‫מחוזי‬ ‫מקומי‬ ‫ממשל‬ ‫אקדמיה‬
 • 14. ‫בעיר‬ ‫התכנוניות‬ ‫ההצלחות‬ ‫בבסיס‬ ‫הרכים‬ ‫המרכיבים‬ ‫הדוגמאות‬‫שנראה‬‫בחלקן‬‫מציגות‬‫ייחודיות‬‫וחדשנות‬ ‫ביכולת‬‫קריאת‬‫המקום‬‫והתאמת‬‫התכנון‬ ‫האינטגרטיבי‬‫ושילוב‬‫המרכיבים‬‫הרכים‬‫בתכנון‬. ‫בחלקם‬‫קצת‬‫פחות‬.‫הדגמה‬‫לעניין‬‫קריאת‬‫המקום‬: ‫חיים‬‫שלמים‬‫מתנהלים‬‫מחוץ‬‫לכותלי‬‫הבית‬ ‫והטיפול‬‫במרחב‬‫הציבורי‬‫נותן‬‫מענה‬‫לייחוד‬ ‫תרבותי‬‫זה‬. "‫במדאיין‬‫פארק‬ ‫רק‬ ‫איננו‬ ‫פארק‬,‫ספריה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫וספריה‬"...‫העולמי‬ ‫האביטאת‬ ‫בכנס‬ ‫מדאיין‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ .
 • 15. ‫הספריות‬ ‫השכונות‬ ‫בתוך‬ ‫אטרקטיביים‬ ‫מוקדים‬ ‫ליצור‬ ‫נועדו‬ ‫הספריות‬" :‫גדולה‬ ‫חברתית‬ ‫הזדמנות‬"
 • 17. ‫לשכונות‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫של‬ ‫הפתוח‬ ‫המרחב‬ ‫פתיחת‬ ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫פתוח‬ ‫ציבורי‬ ‫לשטח‬ ‫מענה‬ ‫וספקים‬ ‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫אל‬ ‫נפתחים‬ ‫האקדמיה‬ ‫מוסדות‬ ‫בתחום‬ ‫ופתוחים‬ ‫בנויים‬ ‫חללים‬
 • 18. ‫הספורט‬  ‫ונבנים‬ ‫מתוכננים‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫במקביל‬20‫ספורט‬ ‫מרכזי‬ ‫בכל‬ ‫חברתית‬ ‫תרבותית‬ ‫ופעילות‬ ‫ושכונותיה‬ ‫העיר‬ ‫רחבי‬ ‫לשעות‬ ‫מענה‬ ‫מספק‬ ‫הספורט‬ ‫הפנאי‬ ‫הנפש‬ ‫את‬ ‫ומרומם‬ ‫משמח‬ ‫חברתית‬ ‫פעילות‬ ‫מעודד‬ ‫וחיובית‬ ‫משותפת‬ ‫מחוץ‬ ‫ממושכת‬ ‫לשהות‬ ‫מענה‬ ‫הפרטי‬ ‫לבית‬ ‫הגילאים‬ ‫לכל‬ ‫מתאים‬
 • 19. ‫וההשקעה‬ ‫החשיבה‬ ‫כעומק‬,‫וההשפעה‬ ‫השינוי‬ ‫עומק‬ ‫כך‬ ‫אנטוניו‬ ‫תיכון‬‫דרקה‬,‫מדאיין‬ "‫אם‬‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫ששינה‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫תכנן‬ ‫מישהו‬,‫למישהו‬ ‫להשתנות‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫אז‬ ‫קהילות‬ ‫עוד‬ ‫לשנות‬ ‫שיכול‬–‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫באמצעות‬‫כאדריכל‬ ‫לעשות‬." ‫פרננדז‬‫פאיין‬,‫אנטוניו‬ ‫תיכון‬ ‫בוגר‬‫דרקה‬
 • 20. ‫מרכיבים‬"‫רכים‬"‫העירוני‬ ‫בתכנון‬ ‫מרכיבים‬ ‫כיצד‬"‫רכים‬"‫בעיר‬ ‫התכנוניים‬ ‫המהלכים‬ ‫להצלחת‬ ‫תורמים‬‫מדאיין‬? ‫אילו‬‫כזו‬ ‫גישה‬ ‫ליישם‬ ‫כדי‬ ‫בארץ‬ ‫נדרשים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬?‫גופים‬ ‫אילו‬ ‫בין‬?‫בארץ‬ ‫אינטגראלי‬ ‫לתכנון‬ ‫בסיס‬ ‫או‬ ‫דוגמאות‬ ‫היש‬?

Notas del editor

 1. במצגת זו ננסה להתבונן אל מאחורי תמונות ההצלחה של פעולות ההתערבות העירונית במדאין, ולראות מהם התפיסות והכלים שאפשרו אותם. בתמונה: פארק הרגליים היחפות במדאין. תזכרו את התמונה הזו. יש כאן התרחשות מאוד מיוחדת שנחזור אליה בסוף המצגת.  Parque de los pies descalzos by Jairo Paramo
 2. זה פרויקט “Las Escaleras” של קומונה 13. אחד מפרויקטי הדגל של העיר. לכעורה פרויקט פיזי שנותן מענה תנועתי מכאני להפרשי הגובה בשכונה קשה (שווה ערך ל 10 קומות). אבל מדובר בפרויקט מרתק, מעמיק, ובעל מספר רבדים: Escalators of the Comuna 13, one of the city’s most violent neighbourhood. The escalators augment inclusion by giving residents a physical connection to the rest of the city. http://wuf7.unhabitat.org/medellin-lab-tours - accessed June 18 2014
 3. המדרגות הן חלק מאסטרטגיה עירונית להנגשת העיר לתושביה המודרים. (יעד תכנוני מעורר השראה בפני עצמו.) כאן בתמונה רואים את המטרו-קייבל שהוא חלק אינטגראלי ממערכת התחבורה הציבורית, ומשולבת בתחנות המטרו. (למטה תמונות של רציף בתחנת המטרו (San Javier) ורציף החיבור למטרו-קאבל בתחנה אחרת.
 4. אבל הנהלת מדאיין לא עוצרת שם. הם לא רק מביאים את התושבים לעיר, הם גם מביאים את השירות העירוני לתוך השכונות המודרות. בתמונה מימין מסתכלים מתחנת הרכבת לרחבה ציבורית שסמוכה, עם מבנה ציבורי שכולל מרכז תמיכה והעצמה לעסקים מקומיים, וברקע הספריה.
 5. והעמקה נוספת בפרויקט מגלה שזה לא רק מה הם עושים בעיר, אלא גם איך. כי לתוך הפרויקט ה"פיזי" לכאורה – מקופלים מערכת מורכבת של תהליכים רכים-וקשיחים המשולבים בצורה אינטגראלית ושהופכים אותו לפרויקט דגל.
 6. https://www.facebook.com/escalerasdela13 תמונת המפגש מהפייסבוק של המדרוגות
 7. https://www.facebook.com/escalerasdela13
 8. כדי להבין את עומק השינוי צריך להבין איך נראה החלל הציבורי בקומונה 13 לפני ההתערבות (תמונה באמצע) אלו הן מדרגות הבטון שהיו במקום לפני התקנת המדרגות הנעות. זה החלל הציבורי הטיפוסי (במצבו הטוב – לעיתים גם לא מבוטנים) בקומונות של מדאיין, בוגוטה, קרקאס וונצואלה או כל התיישבות בלתי פורמאלית הררית אחרת באזור הזה של דרום אמריקה.
 9. זה אחד הפרויקטים של ה UVA שאת הפריסה שלהם ראינו מוקדם יותר במצגת.
 10. Presentación PUI Nororiental en Harvard (Versión en inglés), sept 3 2013-captured from u-tube June 2014
 11. והנה אנו חוזרים לפארק הרגליים היחפות במדאין. וזה מקום מצויין לסיים את המצגת כי הפארק הזה מקפל לתוכו את הגישה שחדורה בעשייה התכנונית בעיר של תכנון אינטגראלי המשלב בין התכנון הקשה והרך. הפארק הזה הוא שילוב יחודי ומבריק בין פסל סביבתי מודרני לבין ארגז חול ובריכת שכשוך לילדים. בעצם יש כאן מקום במרכז העיר שאידיאלי לתכנן בו מונומנט או פסל פורמאלי, אך במקום לעצור בזה, השתמשו בו כהזדמנות להביא את חוף הים למרכז העיר.  Parque de los pies descalzos by Jairo Paramo אקט תכנוני הוא אינטגראלי בהמותו – גם בארץ. אך חסרים כלים, תשתית ניהולית, ותקציבים ליצר תהליך אינטגראלי. אולי צריך להתייחס לזה.