Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Tríptic INS Ronda 2012

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Pla TAC
Pla TAC
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Tríptic INS Ronda 2012 (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Tríptic INS Ronda 2012

  1. 1. INS Ronda Ajudem a construir el futur dels vostres fills
  2. 2. Per enriquir l’acció educativa del centre, en aquest moment, comptem amb: • Pla estratègic: s’inicia el curs 2010-11. L’objectiu és la millora acadèmica, la cohesió social i la convivència. Elements significatius • Pla de qualitat i millora: amb la finalitat d’implantar processos de qualitat per tal El Pla d’Estudis, el Tutorial i el Pla UNESCO formen la columna vertebral de l’acció d’obtenir la certificació ISO i ordenar tota la educativa del centre. gestió del centre. • El Pla d’estudis, s’encarrega d’ordenar i donar coherència als continguts • Programa aprenentatge directe: ordenació curriculars, metodologies i procés d’avaluació dels cursos, cicles i etapes. i implantació d’activitats extraescolars i complementàries (representacions de teatre, • El Pla Tutorial, que ordena i dóna coherència als continguts i estratègies de sortides, conferències, etc.). l’orientació i tutoria, incidint molt en el contacte personal i amb les famílies i duent a terme un programa d’educació per a la pau i la convivència. • Programa de Salut. Amb l’objectiu de promoure un estil de vida saludable des de • Mitjançant el Pla UNESCO, com a centre associat a la UNESCO, treballem els tots els vessants integrant-hi el Programa valors que promulga l’organització, col·laborant amb els altres centres de la Salut i Escola. xarxa dins de la ciutat. • Programes que volen atansar la realitat i les llengües d’Europa a l’alumnat: intercanvis (Holanda) i crèdits de síntesi (França: Camarga, Strasburg, París; nord d’Itàlia; Espanya: Madrid i Portugal). Programa d’aprenentatge actiu d’idiomes a l’estranger del Departament d’Ensenyament que és concreta en un apropament als països estudiats (Regne Unit, França i Alemanya). Programa CLIL d’ensenyament-aprenentatge de Ciències Experimentals en anglès. • Programa d’educació ambiental Escoles verdes i Agenda 21 treballant per la sostenibilitat i la sensibilització ambiental.
  3. 3. Els nostres estudis Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys) En aquesta etapa tot l’alumnat ha d’assolir uns coneixements i destreses d’aprenentatge bàsics que els donin accés en condicions favorables als estudis posteriors. En ser una fase comprensiva preveu tractaments diferenciats segons les necessitats dels i les alumnes. Batxillerat (de 16 a 18 anys) Aquesta és una fase selectiva, en què l’alumne/a tria una modalitat que representa més del 50% del temps lectiu. Durant aquests dos cursos es posen uns fonaments sòlids, científico-tècnics o humanístico-socials, segons s’escaigui, per poder afrontar estudis superiors ja especialitzats. Oferim les modalitats de: ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials. Cicles Formatius de la Família de Serveis a la Comunitat A l’Institut Ronda s’imparteixen la totalitat dels Cicles Formatius de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, quatre cicles de grau superior i un cicle de grau mitjà que donen accés a l’exercici de les professions relacionades amb els àmbits professional i de treball propis de cada cicle.
  4. 4. • Animació Socicultural (CFGS) • Educació Infantil (CFGS) Aquest títol capacita per programar, organitzar, Titulació que habilita per programar, intervenir Oferta educativa complementària dinamitzar i avaluar projectes d’intervenció social educativament i avaluar programes d’atenció a la Amb la col·laboració i patrocini de l’AMPA adreçats al desenvolupament social, aplicant-hi infància, aplicar els mètodes d’ensenyament- tècniques de dinàmica de grups i utilitzant recursos aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament Comptem amb un entorn que contribueix a crear un projecte integral d’educació: comunitaris, culturals d’oci i de temps de lleure. autònom dels nens i les nenes de 0 a 6 anys, • Estudi assistit: fora de l’horari lectiu. organitzant-ne els recursos adequats. • Activitats extraescolars esportives i culturals: esports de competició, revista, informàtica, música, • Interpretació de la Llengua de Signes (CFGS) • Integració Social (CFGS) teatre, etc. Facultat per interpretar la llengua de signes espanyola i/o altres llengües de signes de l’Estat espanyol, i Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, • Actes i celebracions (Nadal, Dia de la Pau, Sant Jordi,...). també del sistema de signes internacional a les desenvolupar i avaluar les activitats d’integració • Expositors i cartelleres. llengües orals oficials o cooficials de l’Estat espanyol social, valorant la informació obtinguda sobre cada • Web: portal de referència per a tota la comunitat educativa on es pot mantenir un contacte i a l’inrevés, i realitzar les activitats de guia- cas, determinant i aplicant les estratègies i les directe amb el tutor/a i consultar per via telemàtica les incidències i les notes dels vostres fills. interpretació de persones sordcegues utilitzant de tècniques més adequades per al desenvolupament forma correcta els sistemes lingüístics que intervenen de la seva autonomia personal i inserció ocupacional. en el procés de comunicació aplicant les tècniques adequades d’interpretació segons el model i tipus Altres serveis educatius de servei. Amb la col·laboració i patrocini de l’AMPA Les instal·lacions de l’institut estan sempre al servei de la comunitat educativa: • Atenció Sociosanitària (CFGM) • Mediateca. Títol que permet atendre i tenir cura en la vida diària de persones i col·lectius amb especials necessitats • Escola activa de pares. de salut física, psíquica i social: persones grans, • Punts d’informació. persones discapacitades, malalts crònics i • Cafeteria i menjador amb cuina convalescents, aplicant les estratègies i procediments pròpia (noves instal·lacions més adients per mantenir i millorar la seva autonomia inaugurades al 2010). personal, les seves relacions amb l’entorn i la seva inserció ocupacional. • Sense barreres arquitectòniques. • Taquilles pels alumnes. • Socialització de llibres.
  5. 5. C. Henri Dunant, 3 25003 Lleida Tel. 973 281 747 • Fax 973 274 186 c5006771@txec.cat • www.iesronda.org • www.xtec.es/iesronda Tel. 973 268 324 ampaiesronda@ampaiesronda.cat • www.ampa.ironda.org Escola Verda

×