Les xarxes socials: el
nou repte en l´àmbit
sindical
Existim als mitjans de comunicació?
Nosaltres sindicalment estem al carrer. I a les empreses. Trenquem
el silenci mediàtic: Nosaltres podem crear la notícia i...
Introducció a les xarxes socials
 Cada cop més empreses, tenen perfils creats a les xarxes socials per posicionar-se.
Sin...
Introducció a les xarxes socials
 Les webs clàssiques d´empresa són el nivel 1.0: text, imatges,
estructura estàtica, uni...
Introducció a les xarxes socials
Hi ha infinitat d´eines i xarxes socials.
Destacades:
 Youtube/vimeo: Xarxa de vídeos i ...
Introducció a les xarxes socials
 N-1: Xarxa social alternativa de format similar a Facebook
no privativa, utilitzada per...
Introducció a les xarxes socials
Facebook creix més lent fins 16,9 milions d´usuaris, seguit de la
juvenil Tuenti (14 M.),...
Introducció a les xarxes socials
 Generals
 Facebook
 Twitter
 MySpace
 Ning
 Tagged
 MyYearboo
k
 Meetup
 Bebo
•...
Introducció a les xarxes
socials
Enquesta sobre les 10 xarxes socials més utilitzades al mundo
(2010)
Introducció a les xarxes
socials
Introducció a les xarxes socials
 Idees genèriques:
 Realitzar DAFO: Analitzar les Debilitats, Amenaces,
Fortaleses, Opo...
Introducció a les xarxes socials
 Un estudi de ComScore indica que 945 milions de persones
diferents a tot el món utilitz...
Introducció a les xarxes
socials
 Brasil té un número d´usuaris únics similar, 35.221.000 al juliol
i un increment del 47...
Internet segueix creixent imparable el seu ús del residual de 1987
(0,9% de la població) a un nivell paral·lel a la evoluc...
Introducció a les xarxes socials
A nivell estatal els llocs d´internet més visitats tenen un clar vencedor:
Youtube (16,95...
Introducció a les xarxes socials
Font: Estudi EGM Febrer-Novembre 2012.
Evolució plurianual Televisió, Exterior, Cinema i ...
Introducción a les xarxes socials
Font: Estudi EGM. Febrer-Novembre 2012.
Evolució Plurianual de Diaris, Suplements, Revis...
Introducció a les xarxes socials
A nivell estatal consten 14,22 milions de lectors de diaris. El més llegit el
diari espor...
 ffrf
A nivell mundial el recompte de les xarxes socials per usuaris actius ve
liderada el 2012 per Facebook (prop de 700...
Introducció a les xarxes socials
La Ràdio té una audiència de 11,924 milions d´oients en ràdio
generalista(líder La Ser qu...
Introducció a les xarxes socials
La televisió segueix essent el medi massiu però cada cop més com
segona pantalla i s´inte...
Introducció a les xarxes socials
Empreses utilitzen webs i xarxes socials per
promocionar-se, esperant rebre comentaris po...
 Què són les xarxes socials
 Són serveis a internet on els usuaris que s´inscriuen
(empreses o entitats, etc) es poden c...
Introducció a les xarxes socials
 Què són els social media?
 Els Mitjans de Comunicació Socials ( Social Media en anglès...
Introducció a les xarxes socials
Font: http://www.europapress.es/
Introducció a les xarxes socials
Font: http://mjlopezz.visibli.com/
La reputació empresarial:
oportunitat sindical a les xarxes socials
Font: Puromarketing
Empreses ja utilitzen les xarxes
socials en els processos de selecció
de personal
Ells ho tenen clar, per informar-se pel ...
Utilització dels canals multimèdia
pel sindicat
Canal Youtube CGT Catalunya
Utilització dels canals multimèdia
pel sindicat
Utilització dels canals
multimèdia pel sindicat
 Canals Socials de compartició de Vídeo
 YouTube és el tercer portal més...
Utilització dels canales multimedia
para el sindicato
 En 1 setmana es pugen a YouTube un total de 150.000
llargmetratges...
Utilització dels canals
multimèdia pel sindicat
Canal Vimeo CGT Catalunya
Utilizació multimèdia pel sindicat
El vídeo unit amb l´ingeni i l´humor és una arma social i sindical de
primer ordre per ...
RESPIRA. A vegades, des de l´ingeni,utilitzant la viralitat de les
xarxes socials, s´aconsegueix un impacte social i labor...
Utilització dels canals
multimèdia pel sindicat
 Com afecta l´evolució del web en el sindicat?
 Tendència a integració m...
Twitter pel sindicat
Twitter @CGTCatalunya
Twitter pel sindicat
 Explicació del funcionament de la xarxa
 Twitter esdevé la xarxa social de microblogging
 Supera ...
Twitter pel sindicat
 Accions formatives Taller de Twitter
 Creació d´un compte sindical
 Inscriure el compte de compte...
Eines de Twitter
 Snapbird : (http://snapbird.org/ ) Un dels serveis més
importants i efectius per buscar twitters antics...
Eines de Twitter
 Themeleon
(http://www.colourlovers.com/themeleon/twitter )
Una bona opció per canviar i personalitzar e...
Eines de Twitter
 Favstar.fm (http://es.favstar.fm/ )
 Aquest lloc et permet trobar els missatges més creatiuss de tot T...
Eines de Twitter
 Klout (http://klout.com ) Eina per mesurar la influència
social des de la medició de diferents eines en...
Eines de Twitter
 Ifttt (http://ifttt.com/ ) Permet automatitzar tasques basades en
esdeveniments que succeeixen a Intern...
Eines de Twitter
 Twitter Advanced Search (https://twitter.com/#!/search-
advanced) Una eina que té un cercador avançat m...
Twitter pel sindicat
 Altres recursos analítics de Twitter:
 Tweepsmap: http://tweepsmap.com
 Traductor de missatges de...
Otros complementos sindicales
 Complements utils
 Goovershack. Música per escoltar gratuïta:
http://grooveshark.com
 Go...
Facebook pel sindicat
La Xarxa Social que supera els 1030 milions d´usuaris. De
mitjana cada usuari té 130 amics.
PERFIL U...
GRUP COL.LABORATIU DE CGT CATALUNYA A
FACEBOOK
Pàgina Facebook CGT Catalunya
https://www.facebook.com/CGTCatalunya :
Perfil pàgina segmentada
Memòria Obrerisme Català. CGT Catalunya:
https://www.facebook.com/memoriaobrerismecatala
Facebook: Perspectiva sindical
 Introducció al funcionament de la xarxa
 Facebook constitueix la xarxa més massiva que s...
Creació de Pàgina Facebook:
https://www.facebook.com/pages/create.php
Facebook pel sindicat
 MONITORIZACIÓ DE PÀGINES DE FACEBOOK
 Wildfire Social Media
Marketing:(http://monitor.wildfireapp...
Facebook pel sindicat
 RANQUING DE PÀGINES DE FACEBOOK
 Facebook Grader.com
(http://facebook.grader.com/ ) : una eina qu...
Facebook pel sindicat
 Open Facebook Search:(http://openstatussearch.com/ ) és un
cercador que ens permet trobar aquelles...
Facebook pel sindicat
 My LinkedIn Profile(http://apps.facebook.com/linkedinprofile/
) Aplicació que presenta a Facebook ...
Idees i exercicis per a pàgines de
Facebook
 Què podem fer els sindicats a Facebook?
 Facebook és una plataforma que ofe...
Idees i exercicis per a la pàgina de
Facebook
 Inicia la primera part d´una cita i deixa que la comunitat la finalitzi.
...
Idees i exercicis per a la pàgina
de Facebook Publica fotografies de mobilitzacions i entrevistes a delegats sindicals CG...
Google+ per a ús sindical
 És el competidor de Google per a Facebook.
 Permet un major control de la privacitat, mitjanç...
Linkedin: La xarxa social per a
professionals
 Xarxa Social per excel.lència per a promoció professional
de treballadors ...
Youtube: la xarxa social de vídeos
Youtube: http://www.youtube.com/
Youtube CGT CATALUNYA
De mitjana, cada usuari de Youtu...
Les imatges a les xarxes socials
La difusió d´imatges, ens dóna una viralitat de fets de lluites socials i
sindicals, i un...
 Hi ha nombrosos blocs sindicals, que exerceixen funcions de web
sindical, i generen debat, opinió integrant gran número ...
Alexa: l´audiència de les webs
 Alexa, suposa una eina util per valorar i comparar amb
altres webs similars, saber l´índe...
Addthis: El marcador social per a
webs
 Un punt important al moment de
promoure una web és l´ús de les
xarxes socials, pe...
 Xarxa social creada el 2011 amb un alt
creixement d´usuaris. L´èxit de la
xarxa ve de connectar a persones que
s´apassio...
Slideshare/Issuu: difondre
presentacions i documents en xarxa
Slideshare/Issu: Eines per penjar documents, presentacions,
...
Titanpad.com : planificar
col.laborativament en xarxes socials
 fggdfg
Titanpad és una eina útil com un bloc de notes vir...
Organització
del temps i
xarxes socials
Tan important com la creació de
perfils, és important planificar el
seu mantenimen...
Google Analytics: anàlisi de web i
dades segmentades
Google Analytics permet analitzar al teu espai web d´informació
permo...
Documents en el núvol
 Compartició d´arxius , imatges i documents en el núvol:
 Un 70% d´usuaris asegura que el núvol ha...
Oiga.me: menja´t als
poderosos
Oiga.me
Change: Inicia accions,
suma forces , provoca canvis
Change.org
Act.ly: Peticions col.laborativas via twitter per
conscienciar,mobilitzar i provocar canvis
Act.ly
Xarxes socials i mòbils
 La quantitat d´usuaris abonats al sector de la telefonia mòbil arribarà a la xifra de
7.000 mili...
Xarxes Socials,internet i mòbils
 Europa: més de 55 milions d´usuaris de mòbil (el 23% del total) van accedir a les xarxe...
 Un 39% d´internautes utilitza simultàniament l´ordinador personal o altres
dispositius per connectar-se a internet.
 El...
 En quant a la freqüència d´ús, els terminals mòbils s´han convertit en el motor de
creixement d´Internet en aquest 2012....
 gfgfh
L´impacte de ser el 2º Estat on hi ha ´més smartphones d´Europa, possibilita la
usabilitat via mòbil de xarxes soc...
El número d´ordinadors s´estanca(20 Milions) i ja ho iguala els smarphones
(18M.). Irrompen les tablets 2,2 M i la TV amb ...
Xarxes Socials i finançament
 Crowdfunding: Financiació en massa (de l´anglès crowdfunding ), també
denominat financiació...
Xarxes Socials: Streaming en directe
 L´streaming és la distribució de multimèdia mitjançant una xarxa
d´ordinadors de ma...
Xarxes socials i moviments socials
Indignats i desallotjament de
Plaça Catalunya(Barcelona):
http://youtu.be/Geg_6Xoy04s
L...
 L´impacte de moviments
socials que generen
debat social sigui #15m,
#PAH, moviments
veïnals, mediambientals,
antirepress...
 L´ús dinàmic de
l´Streaming difon i
agita les xarxes
socials i generen
informació en viu en
directe, generant
notícies d...
 Les empreses davant estrategies
sindicals, utilitzen serveis
professionals, encara que sortin a la
llum tergiversacions ...
Xarxes Socials: Ús moviments
socials internacionals
#occupywallstreet Va utilitzar
diverses xarxes socials per
visibilitza...
Xarxes Socials: Ús de moviments socials i sindicals
internacionals
#OccupyOakland va acabar
esdevenint la primera vaga
gen...
Direccions URL d´interès
 Direccions URL d´interès
 Google Adwords (https://adwords.google.com )
 Google Adsense (https...
Direccions URL d´interès
 Direccions URL d´interès
 Apple Store (http://store.apple.com/es )
 Google Play (https://play...
Direccions URL d´interès
 Direccions URL d´interès
 Addthis (http://www.addthis.com/ )
 Basecamp (http://basecamphq.com...
Eines Sindicals
CGT Catalunya
 WEB CGT CATALUNYA: Portal web de referència, eix aglutinador de continguts
informatius soc...
Eines Sindicals
CGT Catalunya
 LINKEDIN CGT CATALUNYA: Xarxa social de professionals amb 200 milions
d´usuaris inscrits, ...
 SCRIBD CGT CATALUNYA: Eina per penjar documents, presentacions, cartells i
publicacions http://es.scribd.com/CGTcataluny...
 PÁGINA FACEBOOK LAURA LLIBERTAT:
 https://www.facebook.com/laurallibertat
 PÁGINA FACEBOOK ECONOMIA:
https://www.faceb...
 PÁGINA LINKEDIN CORPORATIVA CGT CATALUNYA:
http://www.linkedin.com/company/2671829?trk=tyah
 PODOMATIC CGT CATALUNYA:
h...
Correu electrònic Xarxes CGT Catalunya:
cgtcatalunya@gmail.com
Correu electrònic Comunicació CGT Catalunya:
comunicacio@gm...
Lex xarxes socials, el nou repte sindical CGT Catalunya
Lex xarxes socials, el nou repte sindical CGT Catalunya
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Lex xarxes socials, el nou repte sindical CGT Catalunya

446 visualizaciones

Publicado el

Lex xarxes socials, el nou repte sindical CGT Catalunya

Publicado en: Noticias y política
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
446
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Lex xarxes socials, el nou repte sindical CGT Catalunya

 1. 1. Les xarxes socials: el nou repte en l´àmbit sindical
 2. 2. Existim als mitjans de comunicació?
 3. 3. Nosaltres sindicalment estem al carrer. I a les empreses. Trenquem el silenci mediàtic: Nosaltres podem crear la notícia i enxarxar-la i difondre les nostres notícies massivament a internet
 4. 4. Introducció a les xarxes socials  Cada cop més empreses, tenen perfils creats a les xarxes socials per posicionar-se. Sindicalment és una oportunitat única ja que són vulnerables a l´acció sindical virtual, no podem ignorar en cas de conflicte la capacitat de denúncia que es pot exercir a clients i proveïdors en cas de conflicte i conscienciar treballadors/es mitjançant les xarxes socials.  Empresarialment s´utilitza el màrqueting en xarxes socials, per posicionar marca i humanitzar-les. Sindicalment, no ens podem quedar enrere y fa falta estar al dia ja que cada cop més és l´espai on més es comunica, s´escolta i s'interactua. Les seccions sindicals, territorials i sectorials de CGT no es poden quedar enrere.  No regalem a la patronal corresponent l´espai social virtual on milions de treballadors/es, precaris i parats ens interrelacionem i busquem informacions  Utilitzar la pressió sindical a les xarxes socials a les empreses en conflicte i/o administracions, podem influir sobre els clients i proveïdors respectius i conscienciar al conjunt de la societat.  Les xarxes socials són les millors aliades sindicals, ja que amb les eines virtuals del nostre costat podem gravar i emetre manifestacions en viu, penjar imatges, difondre vídeos i transmetre tot a diferents plataformes comunicatives gratuïtes a xarxes socials. No ens podran silenciar més. És més, podem obligar-los a rectificar i canviar posicionaments, empoderant a la societat y treballadors en conflicte.  Si no entrem sindicats i ens posicionem a les xarxes socials, l´empresa i els seus directius, ens agrairan que desaprofitem unes eines amb les que trenquem el silenci mediàtic, mobilitzem a la gent que ni tan sols coneixem però que s´apunta a esdeveniments, causes i grups que defensen els nostres posicionaments socials, sindicals i laborals.
 5. 5. Introducció a les xarxes socials  Les webs clàssiques d´empresa són el nivel 1.0: text, imatges, estructura estàtica, unidireccional. Les webs sindicals de CGT han d´aprofitar la seva fortalesa: obrir-se i integrar xarxes socials (twitter, facebook, slideshare..) a la web sindical per informar i mobilitzar, obrir-se a la societat.  Les xarxes socials són el nivell 2.0:  Compartir es l´essència de les xarxes socials  Opinar és una oportunitat de transmetre uns valors socials en temes d´actualitat (retallades, privatitzacions, mercats..) que ens facin ser el referent i l´altaveu imprescindible a l´empresa, en el sector i el territori : ésser l´eina sindical imprescindible.  Interaccionar es respondre amb naturalitat a treballadors, ja que l´àgora de les xarxes socials tenim una audiència que valora el que diem, informem i convoquem, siguin o no afiliats/es a CGT.  Transmetre claredat per a què sàpiguen (què, qui, quan, on trobar- nos) i eines per canalitzar les denúncies, les vulneracions de drets socials i laborals, amb claredat als nostres seguidors a les xarxes socials, és el repte.  Transparència sobre como trobar-nos, a on dirigir-se i que generi proximitat i adhesió sindical i ajudi a fer un salt mediàtic, social i sindical amb l´ajut de les xarxes socials.
 6. 6. Introducció a les xarxes socials Hi ha infinitat d´eines i xarxes socials. Destacades:  Youtube/vimeo: Xarxa de vídeos i canals creats pels usuaris. Tota mobilització social i sindical, cal que es gravi i es pengi per difondre´s  Linkedin/Xing: Directius i empreses exposen serveis i negocis i creen grups propis, on podem introduir debats sindicals, a expenses de l´administrador  Facebook: Xarxa social amb més de 1.030 milions de persones inscrites útil per crear pàgines sindicals i d´empresa on podem difondre sindicalment  Twitter: en 140 caràcters util per convocatòries, infos i denúncies, amb un potencial de redifusió enorme  Skype: per parlar per telèfon on-line i xatejar a baix cost  Blogger/wordpress: Xarxa de blocs d´opinió de fàcil ús  Slideshare/Issuu: Documents, presentacions, comunicats  Klout: Rànquing de valoració i prestigi a xarxes socials
 7. 7. Introducció a les xarxes socials  N-1: Xarxa social alternativa de format similar a Facebook no privativa, utilitzada per moviments socials diversos com el #15m per debatre i comunicar-se  Dropbox: Compartir documents al núbol d´actualització automàtica amb els ordinadors respectius  APP´s mòbils: Aplicacions mòbils segmentades (washapp,LINE,google maps, linterna..)  Foursquare: Xarxa que GEOlocalitza via GPS i ajuda a promocionar llocs, seus sindicals, CSO, ateneus, centres de formació i que podem donar contingut social  Ustream/Livestream/Bambuser: vídeo en directe per internet mitjançant dispositius mòbils util per concentracions i manifestacions  Flickr/Instagram: Dipositari i Promotor d´imatges, adhesius,cartells..  Google Groups: dintre del correu gmail, grups en línea d´enviament de missatges, documents i treball a internet en circuit de privacitat o públics per coordinar treball col.laboratiu  Google App´s: Eines d´organització,rutes i compartició, agenda, etc(google docs, google calendar, google maps,etc)
 8. 8. Introducció a les xarxes socials Facebook creix més lent fins 16,9 milions d´usuaris, seguit de la juvenil Tuenti (14 M.), i es consolida la viral Twitter(5 M.),seguida de professionals Linkedin(3 M.) i Xing(1,5 M.)
 9. 9. Introducció a les xarxes socials  Generals  Facebook  Twitter  MySpace  Ning  Tagged  MyYearboo k  Meetup  Bebo • Multiply • Orkut • Skyrock • Badoo • StumbleUp on • Delicious • Foursquare • MyOpera • Kiwibox • Hi5 Les següents xarxes socials, totes elles superen el milió d´usuaris inscrits i per tant de milions de treballadors:  Xarxes de turisme • Wayn • CouchSurfi ng • TravBuddy  Xarxes de mòbils • Cellufun • MocoSpace • ItsMy  Xarxes de vídeo • Stickam • FunnyOrDi e • YouTube  Xarxes de reunions • Classmates • MyLife • MyHeritage • Geni
 10. 10. Introducció a les xarxes socials Enquesta sobre les 10 xarxes socials més utilitzades al mundo (2010)
 11. 11. Introducció a les xarxes socials
 12. 12. Introducció a les xarxes socials  Idees genèriques:  Realitzar DAFO: Analitzar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats del que hem fet fins ara comunicativament, la respectiva Secció Sindical, Federació territorial,i o Sectorial per explicar més enllà de la nota de premsa de mitjans que sovint ens ignoren per fer el pas a tenir els nostres mitjans de comunicació propis i directes per explicar, documentar, penjar imatges, vídeos, artícles, etc a diferents xarxes socials.  Les empreses i el govern ja hi són. I el sindicato respectiu ja hi som a les xarxes socials?  Claretat i facilitat en la comprensió dels missatges a transmetre, estem comunicant en xarxa i l´audiència silenciosa que ens segueix a les xarxes poden opinar, valorar el que diem, com ho diem i pensant que els hem de facilitar la màxima informació per a que sindicalment s´aproximin a CGT.  En sindicalisme CGT cal destacar el valor diferencial: no negociem ERO ni cobrem per apropar-nos com altres sindicats si que fan, estem en totes i cada una de las lluites socials i sindicals allà on tenim presència. No depenem ni de governs ni de les seves subvencions. Ens devem a la defensa quotidiana dels treballadors.
 13. 13. Introducció a les xarxes socials  Un estudi de ComScore indica que 945 milions de persones diferents a tot el món utilitzaven xarxes socials al llargo de juliol de 2010. Aquesta xifra suposa un increment del 23% en tan solso un any (el juliol de 2009 la xifra es situava en 770,092 m.).  Atenent a la penetració en número d´usuaris, Estats Units lidera amb comoditat el rànquing. Més de la meitat del país, 174.429.000 de persones, utilitzen xarxes socials en contrast dels 131.088.000 de 2009 (33% més).  Xina és el segon país amb major número d´usuaris en el rànquing de ComScore amb 97.151.000, si bé no hi ha xifres comparatives respecte l´any anterior.  El tercer en discòrdia és Alemanya, que compta amb 37.938.000 usuaris únics de xarxes socials, un 47% més que juliol del 2009 (25.743.000).  Rússia pot pressumir de ser el país que ha experimentat el major creixement en l´accés a xarxes socials en l´últim any, amb un increment del 74% (35.306.000 davant dels 20,245 milions de l´any anterior).
 14. 14. Introducció a les xarxes socials  Brasil té un número d´usuaris únics similar, 35.221.000 al juliol i un increment del 47% (23.966.000 d´usuaris en el mateix mes 2009).  Regne Unit figura en sexta posició, encara que és el país del rànquing que menys creixement ha experimentat en l´últim any, amb un 15% més d´usuaris fins arribar als 35.153.000 (dels 30.587.000 de l´any anterior).  Curiós és el caso de la Índia, que segueix el Regne Unit, on per primer cop Facebook es situa com la xarxa social més popular en el país, amb 20.873.000 d´usuaris únics. Fins ara, havia dominat orkut (19.871.000), una xarxa social de Google que en la resta del món no ha gaudit de la mateixa popularitat. En total, el país compta amb 33.158.000 de persones que utilitzen xarxes socials (un 47% més que l´any anterior).  França (32.744.000 d´usuaris únics), Japó (31,957) i Corea del Sud (24,962) tanquen aquest Top Ten de la penetració de les xarxes socials en les nostres vides.  El 46% de la població que utilitza internet en el món, utilitza algun producte de Google.
 15. 15. Internet segueix creixent imparable el seu ús del residual de 1987 (0,9% de la població) a un nivell paral·lel a la evolució de la banda ampla a les llars, amb un ús ja del 48,2% en Octubre/Novembre 2012 i el que pot suposar l´accés d´informació alternativa social i laboral. Dades EGM 2012
 16. 16. Introducció a les xarxes socials A nivell estatal els llocs d´internet més visitats tenen un clar vencedor: Youtube (16,956 Milions de persones), Marca (4,60 M.), ElPaís(3,88 M.), As(2,44), Antena3TV(2,44), Los40(2,29), RTVE(2,05),Lasexta(1,44) Datos EGM 2012
 17. 17. Introducció a les xarxes socials Font: Estudi EGM Febrer-Novembre 2012. Evolució plurianual Televisió, Exterior, Cinema i Internet
 18. 18. Introducción a les xarxes socials Font: Estudi EGM. Febrer-Novembre 2012. Evolució Plurianual de Diaris, Suplements, Revistes i Ràdio
 19. 19. Introducció a les xarxes socials A nivell estatal consten 14,22 milions de lectors de diaris. El més llegit el diari esportiu Marca(3 milions),El País (1,92 M.),As (1,48 M.), ElMundo(1,18),La Vanguardia(0,81), Sport(0,72), Mundo Deportivo(0,71M.), ABC(0,648), La Voz de Galicia(0,62), El Periódico(0,613), El Correo (0,458)
 20. 20.  ffrf A nivell mundial el recompte de les xarxes socials per usuaris actius ve liderada el 2012 per Facebook (prop de 700 Milions, Google+ (350 M.), Youtube (prop de 300 M.), Twitter (prop de 300M.) Dades EGM 2012
 21. 21. Introducció a les xarxes socials La Ràdio té una audiència de 11,924 milions d´oients en ràdio generalista(líder La Ser que suma 4,6 M., Onda Cero amb 2,9M., RNE 1,87 i COPE 1,86 M.) . I altres 14,708 milions en ràdio temàtica( Cadena40 amb 3,73 M., Cadena Dial 2,23 M., Europa F.M. 1,86 M.) Dades EGM 2012
 22. 22. Introducció a les xarxes socials La televisió segueix essent el medi massiu però cada cop més com segona pantalla i s´interelaciona amb les xarxes socials en directe, segmentant-se audiències (Temàtiques 20,2 M.) li segueix Tele5 (17,9M.), LA1 (17,6 M.), Antena3 (14,6 M.), Cuatro (5,3 M.), Tem.de
 23. 23. Introducció a les xarxes socials Empreses utilitzen webs i xarxes socials per promocionar-se, esperant rebre comentaris positius simplement del client. Que succeiria si empreses en conflicte en aquestes webs i xarxes rebessin comentaris sindicals? No es poden permetre desprestigi social de marca. Cada sector té les seves webs d´afiliació - Comoviajar - Iberia - Turismorural - Renfe - Booking - Travelprice - Muchoviaje - Mundoaventura - Offerum - Escapade - Casesrurals - Clubmarcopolo - Lastminute - Casasturismorural - Atrapalo - Mundojoven
 24. 24.  Què són les xarxes socials  Són serveis a internet on els usuaris que s´inscriuen (empreses o entitats, etc) es poden crear una pàgina o perfil i “connectar” amb altres persones (o empreses o entitats…) que també utilitzen aquests serveis a internet i amb els quals tinguin algun tipus de vincle o relació: amistat, afinitat, negoci, servei, entitat, sindicat, ateneu, CSO, etc…  El resultat és una comunitat d´usuaris interconnectats entorn d´uns interessos que poden ser generalistes o centrats en un tema concret: relacions professionals, associacionisme, música, art, turisme, etc. Ens enxarxem amb la societat mitjançant l´accés a internet amb independència del punt de connexió. Tendència a societat interconnectada, on la plaça, el cafè com a lloc de trobada o negoci és substituït pel contacte virtual on interaccionem, comentem, pengem arxius, fotografies, vídeos, documents, etc. Ens enxarxem. El nostre nexe és la xarxa en múltiples xarxes socials. CGT, també.
 25. 25. Introducció a les xarxes socials  Què són els social media?  Els Mitjans de Comunicació Socials ( Social Media en anglès) o simplement Mitjans Socials són plataformes de comunicació online on el contingut és creat pels propis usuaris mitjançant l´ús de les tecnologies de la Web 2.0 , que faciliten l´edició, la publicació i el intercanvi d´informació.  Els mitjans socials són rics en la influència i la interacció entre iguals i amb una audiència pública que es cada cop més "intel · ligent" i participativa. El mitjà social és un conjunt de plataformes digitals que amplia l´impacte de WOMM (màrqueting boca-orella) i també ho fa medible i, per tant, rendibilitzar mitjançant el Social Media Màrqueting i el Social CRM .  Els community managers s´encarreguen crear i cuidar les comunitats entorn de les entitats, sindicals, empreses generant contingut de valor, creant conversa, animant a les persones a participar, monitoritzant la presència online respectiva ...Els mitjans socials han cambiat la comunicació entre les persones i els diferents sindicats i hem d´estar amb la mateixa naturalitat que es present a la societat.  Els tipus de mitjans socials més utilitzats són les xarxes socials , els blocs , els microblocs i els serveis de compartició multimèdia.  Eines 2.0 caracteritzades per participació activa dels usuaris, que opina, comparteix i dialoga, administrant els propis continguts
 26. 26. Introducció a les xarxes socials Font: http://www.europapress.es/
 27. 27. Introducció a les xarxes socials Font: http://mjlopezz.visibli.com/
 28. 28. La reputació empresarial: oportunitat sindical a les xarxes socials Font: Puromarketing
 29. 29. Empreses ja utilitzen les xarxes socials en els processos de selecció de personal Ells ho tenen clar, per informar-se pel seu interès. I el sindicalisme?
 30. 30. Utilització dels canals multimèdia pel sindicat Canal Youtube CGT Catalunya Utilització dels canals multimèdia pel sindicat
 31. 31. Utilització dels canals multimèdia pel sindicat  Canals Socials de compartició de Vídeo  YouTube és el tercer portal més visitat del món, segons l´índex Alexa .  El 78% del trànsit web de YouTube procedeix de fora d´Estats Units . Aquest país només,acapara el 22% de les visites al famós portal de vídeos en línia.  Segueix a Estats Units per número de visites a YouTube Japó (6,7%), Alemanya (4,8%), Índia (4,8%), Regne Unit (3,7%), Itàlia (3,7%) , Brasil (3,6%), Mèxic (3,6%), França (3,3%) i Estat espanyol (2,7%).  YouTube genera 2.000 milions de visites cada dia  YouTube acapara el 10% de tot el trànsit d´internet.  L´usuari inverteix una mitjanaa de 900 segons al dia a YouTube.  La duració mitjana dels vídeos a YouTube és de 2 minuts i 46,17 segons .
 32. 32. Utilització dels canales multimedia para el sindicato  En 1 setmana es pugen a YouTube un total de 150.000 llargmetratges  Cada dia es pugen a YouTube 829.440 vídeos .  A YouTube es pugen 10 vídeos per segon.  1030 milions d´usuaris tenen pàgines corporatives a Facebook, i que d´aquests, 300 milions d´usuaris es connecten via mòbil, i cada dia s´integren 10.000 pàgines noves o El 60% de viatgers miren vídeos per elegir viatge  Vimeo  Permet pujar vídeos de fins 5 GB de mida quant fins ara aquest límit era de 2 GB  Amb aquesta mida Vimeo pretén facilitar als usuaris el pujar vídeos en alta definició en 720p i duració sense problemes  Té una interfície més neta que Youtube
 33. 33. Utilització dels canals multimèdia pel sindicat Canal Vimeo CGT Catalunya
 34. 34. Utilizació multimèdia pel sindicat El vídeo unit amb l´ingeni i l´humor és una arma social i sindical de primer ordre per crear consciència d´un tema socioeconòmic. “Españistan, de la Burbuja inmobiliaria a la crisis”, supera els 5,5 milions de visualitzacions.
 35. 35. RESPIRA. A vegades, des de l´ingeni,utilitzant la viralitat de les xarxes socials, s´aconsegueix un impacte social i laboral més allà del sindicat i s´arriba al conjunt de la societat amb missatges nitids. El vídeo promogut desde CGT, RESPIRA, va aconseguir previ a la vaga general #14N impactar. Resultat: +741.000 visualitzacions VIDEO CGT RESPIRA YOUTUBE
 36. 36. Utilització dels canals multimèdia pel sindicat  Com afecta l´evolució del web en el sindicat?  Tendència a integració mitjançant plug-ins, widgets via interconnexió de les diferents xarxes socials  Abans d´entrar, es tant o més important la constància i actualització continua que de valor, novetats, resposta per evitar que les xarxes socials siguin una simple còpia de la web, si no l´element central es la immediatesa, frescor i interacció amb treballadors/es i societat, fent que siguem el referent territorial i sectorial i la avantguarda dels moviments socials.  Tenir present que volem i com volem transmetre-ho, quins son les xarxes més adequades en relació al nostre sindicat, pensant com podem impactar i arribar a més gent per aproximar al sindicat a més gent i la lluita contra les injustícies socials i laborals.  La optimització pels motors de cerca (SEO, de l´anglès Search Engine Optimization) amb l´objetiu d´augmentar la visibilitat de la pàgina web als motors de cerca, incrementant la posició a la pàgina de resultats i interconnectant xarxes socials.
 37. 37. Twitter pel sindicat Twitter @CGTCatalunya
 38. 38. Twitter pel sindicat  Explicació del funcionament de la xarxa  Twitter esdevé la xarxa social de microblogging  Supera els 250 milions d´usuaris inscrits.  Mitjançant sintetitzar missatges amb 140 caracters es publica públicament missatges que reben en el Time Line de les personas subscrites al perfil de Twitter.  Podems seguir fins 2001 usuaris lliurement com primer topall, però l´afiliació al nostre perfil , dependrà de l´interès del que publiquem en 140 caracters del propi perfil sindical o personal.  És important tenir un perfil definit , amb un nom i imatge i fons de pantalla fàcil de recordar i ens identifiqui i que implementin informacions, opinions asssiduament per fidelitzar els seguidors del nostre perfil a twitter.  Twitter és la xarxa social que més creix, amb, 8,5 milions d´usuaris nous, un creixement del 115%.
 39. 39. Twitter pel sindicat  Accions formatives Taller de Twitter  Creació d´un compte sindical  Inscriure el compte de compte sindical (nom, vinculació correus electrònics, geolocalització missatges de twitter, notificacions d´avís)  Seguir altres usuaris de twitter per àmbits i cerca  Elecció del nom sindical, amb enllaç de la web sindical  Posar perfil d´icona i fons de pantalla de twitter CGT Secció Sindical o Federació Sectorial o territorial.  Vincular el twitter amb el Facebook  Exercici d´enviaments DM de missatges privats per concentracions i accions sindicals sorpresa  El sentit dels seguidors i dels seguits a twitter  Creació de llistes segmentades en el compte de Twitter  Ús de Hashtags i seguiment de temes socials d´interès  Seguir altres usuaris sense subscriure´s segmentadament i augmentar audiència informativa  TWITTER.COM
 40. 40. Eines de Twitter  Snapbird : (http://snapbird.org/ ) Un dels serveis més importants i efectius per buscar twitters antics. Serveis per trobar aquells missatges de mesos enrere que necessites de forma desesperada i no trobaràs en cap lloc. Té moltes opcions i és interessant per trobar missatges twitter d´altres usuaris, clients/proveïdors d´empresa on sindicalment estem, en els missatges que et fan referència, entre altres opcions.  Topsy (http://topsy.com/ ) És un motor de cerca en temps real, impulsat per diferents xarxes socials. Serveix especialment per la cerca de missatges de twitter. Els resultats son ordenats segons la influència de que ens envien els missatges a Twitter. Funciona molt bé per la cerca de tendències i missatges antics. També serveix per trobar liders d´opinió i twitters influents.  Trendsmaps (http://trendsmaps.com) Mapa mundial de missatges de twitter i temes.  Trunk.ly (Trunk.ly ) És la millor forma que existeix de recopilar de forma automàtica tots els enllaços que compartim a Twitter. Seria l´equivalent a delicious però en el twittter per guardar els enllaços.
 41. 41. Eines de Twitter  Themeleon (http://www.colourlovers.com/themeleon/twitter ) Una bona opció per canviar i personalitzar el fons del vostre compte sindical de Twitter. Amb Themeleon pots elegir entre una quantitat d´opcions i dissenys (gairebé 4.000) i de combinacions de colors (més de 4.000). També hi ha temes pre-dissenyats que podeu elegir amb un click. El resultat és altament professional.
 42. 42. Eines de Twitter  Favstar.fm (http://es.favstar.fm/ )  Aquest lloc et permet trobar els missatges més creatiuss de tot Twitter. Aquesta eina s´encarrega de quantificar les vegades que un tweet ha estat posat com a favorit, i a la vegada la quantitat de RTs que rep. Això li permet crear un top dels millors missatges del dia. Si vols saber qiom de tots els missatges twitter ha estat el preferit dels teus seguidors,aquí ho trobaràs.  Twitpic (http://twitpic.com/ ) Eina pensada per Twitter, per emmagatzemar fotografies que puguin ser compartides a Twitter. o Twicca (https://market.android.com/details?id=jp.r246.twicca&hl=es ) APP útil per utilitzar Twitter des de telèfons Android. De fet és l´aplicació per seguir Twitter quan no estàs davant d´un ordinador. Té innombrables opcions, pots posar un widget en la vostra pantalla per llegir ràpid les vostres actualitzacions i al·legacions. També accepta pluggins per ampliar funcions. Diferencia contactes i amics per colors. o Timely (http://www.timely.is/ ) Eina gratuïta per deixar programats missatges que són publicats a les hores del dia en que més efecte poden tenir, i que arribaràs a més possibles lectors. Ideal per sindicats i persones que vulguin mostrar-se l´efectivitat dels mateixos. Molt senzilla d´utilitzar i molt poderosa en el seu ús.
 43. 43. Eines de Twitter  Klout (http://klout.com ) Eina per mesurar la influència social des de la medició de diferents eines en les xarxes socials on estem present, a quina persona influïm, qui ens influeix, etc. També les possibilitats d´amplificació (es a dir, que els nostres continguts es transmetin per la xarxa) i l´abast real. També Klout ens permet conèixer quin tipus d´usuari som. Klout CGT Catalunya
 44. 44. Eines de Twitter  Ifttt (http://ifttt.com/ ) Permet automatitzar tasques basades en esdeveniments que succeeixen a Internet . Si publiques una entrada en un bloc, automàticament es publica a Twitter. Si escrius una paraula determinada a Twitter, es dispara una actualització a Facebook. Les opcions són moltes i si sou creatius trobaràs vàries formes d´utilitzar aquesta eina.  Pollowers (http://www.pollowers.com ) Aquesta aplicació web podràs fer enquestes relativament complexes que poden ser contestades a Twitter, sense necessitat de sortir de la xarxa social. Crear una enquesta és molt senzill i respondre una d´elles, encara més. La única limitació es la quantitat d´opcions a respondre, ja que l´enquesta també té que ser feta amb 140 caràcters.  Formulists (http://formulists.com/ ) Una de les millors formes de crear i administrar llistes dinàmiques a Twitter. Podeu crear llistes que et mostrin els canvis dia a dia al vostre compte de Twitter. Pots dur llista de nous seguidors, persones que et fan RT, gent que t´ha deixat de seguir i moltes altres opcions.  Seesmic (https://seesmic.com ) Eina per la gestió de xarxes socials per empreses i persones que necessiten desenvolupar les seves “marques” a Internet. Amb aplicacions en totes les plataformes, incloent els dispositius mòbils, un mercat de plug-ins de tercers.  Qtwitter (http://www.qwitter.com ) Saber qui us ha deixat de seguir  Act.ly (http://act.ly ) Per crear campanyes de mobilització via twitter per una causa social o laboral.
 45. 45. Eines de Twitter  Twitter Advanced Search (https://twitter.com/#!/search- advanced) Una eina que té un cercador avançat molt útil. Pot servir a l´utilitzar-lo per saver quines tendències s´estan seguint, que diuen de la teva secció sindical o de l´empresa a la qual ets membre del comitè.  Hootsuite (http://hootsuite.com ) Eina completa multi idiomes preferida en tot el món per gestionar els teus comptes de Twitter. Al mateix temps, és la preferida per les agències de Social Media . Fa de tot, es pot treballar en equip, es poden obtenir estadístiques, retallar enllaços, emmagatzemar imatges, programar missatges de twitter, monitoritzar, etc.  Tweetdeck (http://www.tweetdeck.com/ ) Tweetdeck és la rèplica àmplia de Hootsuite. Consumeix bastant memòria . És l´aplicació integral per a twitter.
 46. 46. Twitter pel sindicat  Altres recursos analítics de Twitter:  Tweepsmap: http://tweepsmap.com  Traductor de missatges de Twitter: http://noupload.com/translatetweet/connect.php  Desenvolupadors API Twitter: https://dev.twitter.com/apps  Reputació Marca/empresa/sindicat a Xarxes Socials: http://www.reppler.com/  Socialmention: http://www.socialmention.com/  Twitalyzer: http://www.twitalyzer.com/  Escurçador d´URL:  Bit.ly: https://bitly.com/  Fur.ly: http://fur.ly/  Google URL Shortener: https://chrome.google.com/webstore/detail/googl-url- shortener/iblijlcdoidgdpfknkckljiocdbnlagk  Su.pr: http://su.pr/  Shareaeolic: https://www.shareaholic.com/tools/chrome  Tinyarrows: http://tinyarrows.com/  Ves.cat: http://ves.cat/
 47. 47. Otros complementos sindicales  Complements utils  Goovershack. Música per escoltar gratuïta: http://grooveshark.com  Google Maps. Geolocalitzar ubicacions: http://maps.google.es/  Google Street View. Direccions a peu de carrer amb visió de 360º: http://maps.google.es/intl/es/help/maps/streetview SEU CGT CATALUNYA VIA GOOGLE STREET VIEW
 48. 48. Facebook pel sindicat La Xarxa Social que supera els 1030 milions d´usuaris. De mitjana cada usuari té 130 amics. PERFIL USUARI CGT ENSENYAMENT https://www.facebook.com/cgtense
 49. 49. GRUP COL.LABORATIU DE CGT CATALUNYA A FACEBOOK
 50. 50. Pàgina Facebook CGT Catalunya https://www.facebook.com/CGTCatalunya :
 51. 51. Perfil pàgina segmentada Memòria Obrerisme Català. CGT Catalunya: https://www.facebook.com/memoriaobrerismecatala
 52. 52. Facebook: Perspectiva sindical  Introducció al funcionament de la xarxa  Facebook constitueix la xarxa més massiva que supera els 1030 milions d´usuaris.  A mida que anem incorporant usuaris, es intuïtiva i ens informa de gent que podriem fer “amics”, els esdeveniments ens pot suggerir, amistats, xat, etc.  Creació de perfil, invitació a contacte per correu electrònic  El registre vincula amb correu electrònic i podem fixar el grau de rebre notificacions i privacitat de Facebook.  Diferències entre pàgina sindical i perfil d´usuari  El perfil d´usuari és el nom personal de registre que ens identifica com a membres de la xarxa social, que pot adherir-se a diferents pàgines, iniciatives, esdeveniments, grups , el que li agrada, en definitiva interacciona amb altres usuaris, i xateja i escribim i opinem en els murs . El perfil d´un usuari pot ser sindical, i que cal primar els objectius sindicals al relacionar-se amb la resta i que implica a la societat amb el sindicat i viceversa.  La pàgina sindical, és la imatge a Facebook que recopila tota la informació, serveis, informacions relacionades amb el sindicat, poden adherir-se amb els “m´agrada”, que es pot seguir via RSS i pots donar informació i rebre opinions, enquestes, etc , i incloure apartat d´arxius, imatges i vídeos.  Com crear una pàgina sindical de Facebook  http://www.facebook.com/pages/
 53. 53. Creació de Pàgina Facebook: https://www.facebook.com/pages/create.php
 54. 54. Facebook pel sindicat  MONITORIZACIÓ DE PÀGINES DE FACEBOOK  Wildfire Social Media Marketing:(http://monitor.wildfireapp.com/ ) Aquesta aplicació ens permet analitzar l´evolució dels seguidors d´una pàgina de Facebook, monitoritzant informació interessant:  Comparativa de fins 10 pàgines de Facebook, amb el que podrem seguir una o vàries pàgines sindicals .  Evolució dels nostres seguidors en els últims 7 dies, l´últim mes i els últims 3 mesos.  Configuració d´alertes per rebre per correu electrònic les dades de les pàgines consultades.  Possibilita enganxar el gràfic en una web pròpia mediant HTML o generar un enllaç.  Permet comparar comptes també de Twitter.  Conversocial: (http://www.conversocial.com/ ) Una altra aplicació hàbil per realitzar comparatives dels nostres seguidors i la seva activitat
 55. 55. Facebook pel sindicat  RANQUING DE PÀGINES DE FACEBOOK  Facebook Grader.com (http://facebook.grader.com/ ) : una eina que pot donar-nos dades de referència respecte al nostre grup o pàgina de Facebook, donant-nos les dades següents:  Facebook Grade: algoritme de Hubspot que es calcula tenint en consideració totes les pàgines realitzades fins al moment.  Posició de la pàgina respecte a totes les calculades.  Comptador de seguidors  Dades de la pàgina / marca, com la web, descripció, productes oferts, ofertes…  Pàgines amb més seguidors.  Rànquing del nostre compte personal o sindical (Grade User) i contactes amb més amics.
 56. 56. Facebook pel sindicat  Open Facebook Search:(http://openstatussearch.com/ ) és un cercador que ens permet trobar aquelles converses que són públiques a Facebook, mitjançat aquesta aplicació podem accedir a aquells comentaris en els que es refereix al nostre sindicat o una altra paraula rellevant per nosaltres, com una empresa en conflicte.  Kurrently (http://www.kurrently.com/ ): un altra cercador amb el que podem trobar contingut relacionats amb el nostre sindicat, empresa on estem presents, paraula clau. Aquesta aplicació també ens permet cercar de forma conjunta mencions trobades a Facebook i Twitter.  Social Page Evaluator (http://evaluator.vitrue.com/ ): aquesta és una eina que s´usa empresarialment pel ROI (retorn de la inversió) generada per una pàgina de Facebook. Pot oferir-nos informació aproximada, quan tinguem que efectuar previsions o projeccions basades en la nostra activitat sindical. L´aplicació ofereix:  Valoració anual actual i potencial de la pàgina en dòlars.  Comparativa amb altres marques o pàgines.  Projecció del ROI segons el número de seguidors, els missatges diaris o la implicació.  Seguidores/as  Posts de la pàgina i interaccions, amb recomanacions i bones pràctiques.
 57. 57. Facebook pel sindicat  My LinkedIn Profile(http://apps.facebook.com/linkedinprofile/ ) Aplicació que presenta a Facebook el teu perfil creat en la popular xarxa de negocis LinkedIn.  Xing: (http://www.xing.com/es/ )Aplicació molt semblant similar a l´anterior. En aquest cas, el que presenta es el nostre perfil creat a Xing.  PodCast Player (http://www.facebook.com/apps/application.php?id=8444982535 r ) Comparteix a Facebook els teus arxius d´àudio, siguin entrevistes, informació sobre l´empresa, promocions, etc.  SlideShare: (http://www.slideshare.net) SlideShare és un conegut portal en el que podem pujar les nostres presentacions en powerpoint per transformar-les en flash. Aquesta aplicació mostra les presentacions que hem pujat en el nostre perfil.  Facebook Username: (http://www.facebook.com/username/ ) Permet posar el nom directament i canviar el que et dóna de serie Facebook en la pàgina de Facebook creada.
 58. 58. Idees i exercicis per a pàgines de Facebook  Què podem fer els sindicats a Facebook?  Facebook és una plataforma que ofereix al sindicalisme moltes possibilitats per a compartir contingut amb els nostres afiliats i a la societat. Sens dubte, és una eina massiva de difusió i compartició de qualsevol contingut. Aquest contingut ha de tenir algun interès laboral i social. Per publicar contingut vàlid a les pàgines sindicals a Facebook, uns consells:  No automatitzis les teves actualitzacions a Twitter a la pàgina del teu perfil sindical. Twitter i Facebook són plataformes diferent, i per tant les has de tractar de forma diferent.  Etiqueta a altres associacions, moviments socials i persones en els teus missatges d´actualització per incrementar així la popularitat de la teva secció sindical, territorial o sectorial.  Cal respondre als comentaris i els clics del botó “me gusta” d´altres usuaris.  Invita a alguna personalitat intel·lectual social o expert per interactuar amb els seguidors de la teva pàgina sindical a Facebook durant un període limitat de temps.  Demana l´opinió de la teva comunitat. Fes preguntes a la teva audiència.  Demana idees a la teva comunitat. Pregunta als teus seguidors de la pàgina el teu sindicat a Facebook quin contingut demanen en aquest canal.  Crea presentacions visuals temàtiques i penja-les a la teva pàgina per crear viralitat a l´entorn i gent que encara ens ha visitat a Facebook.
 59. 59. Idees i exercicis per a la pàgina de Facebook  Inicia la primera part d´una cita i deixa que la comunitat la finalitzi.  Explica com contactar sindicalment i enllaça novetats sindicals.  Recorda les mobilitzacions socials que des de CGT i les federacions territorials i sindicals donen suport, com una fórmula per implicar l´entorn virtual en la desvirtualització física i compromís.  Comparteix els enllaços del bloc corporatiu del teu sindicat a Facebook.  Inclou formularis per la subscripció al newsletter del sindicat a Facebook.  Comparteix informació sobre l´actualitat de la teva empresa a Facebook (mobilitzacions, vacants de treball, etc.).  Etiqueta a gent real en les teves fotografies per augmentar així el tràfic de la teva pàgina de fans a Facebook.  Publica fotografies “misterioses” per cridar l´atenció de la teva comunitat.  Organitza concursos socials per buscar titulars de fotografies.  Blocs de fotografies de diferents sindicats en cada territorial o federació sectorial que hi hagi per part del sindicat.
 60. 60. Idees i exercicis per a la pàgina de Facebook Publica fotografies de mobilitzacions i entrevistes a delegats sindicals CGT en viu que es puguin compartir a twitter,blogs, webs, etc.  Comparteix fotografies d´actes sindicals, concentracions, xerrades, etc.  Publica imatges dels cursos de formació de quadres sindicals i per afiliats amb autorització previa, per a fer difusió.  Enllaçar notícies on es deixi en evidència les retallades socials,les contradicsions del sindicalisme institucionalizat publicat per mitjans de reputació i altres de referencia.  Si publiques una infografia o imatge en el bloc o web sindical, comparteix el seu contingut també a Facebook per augmentar el tràfic del teu bloc o pàgina web interactiva.  Utilitza la galeria fotogràfica de cinc imatges en format horitzontal inclosa en el marge superior dret de la teva pàgina a Facebook de la manera més creativa possible.  Si hi ha alguna festivitat o període de vacances laborals, aprofita per celebrar- ho amb la teva comunitat a Facebook. Cal transmetre emocions , humanitat i compromís social.  Utilitza Facebook Insights per determinar quin contingut té millor acollida entre la audiència de la nostra pàgina sindical.  Cal difondre instalant aplicacions com Slideshare a Facebook per difondre documents, comunicats sindicals, anàlisis socials, articles de reflexió social i sindical.
 61. 61. Google+ per a ús sindical  És el competidor de Google per a Facebook.  Permet un major control de la privacitat, mitjançant cercles.  Amb 90 dies va captar 50 milions d´usuaris. Creix a un ritme de 2 milions d´usuaris al dia. Compte amb 500 milions d´usuaris, d´ells 135 milions d´usuaris actius al mes. Tan sols compta amb 7 milions d´usuaris al mòbil. Cada dia el botó+1 és polsat per 5000 milions de vegades, amb 625.000 nous usuaris al dia.  Permet xat i vincle fàcil amb eines de Google, videoconferències, xats, etc. Google+ SS CGT AENA: https://plus.google.com/u/0/103743064234971969730/
 62. 62. Linkedin: La xarxa social per a professionals  Xarxa Social per excel.lència per a promoció professional de treballadors i directius d´empreses, contactes comercials, cerca d´ocupació, on els contactes obren oportunitats sindicals. Es pot crear grups d´afinitat professional i pàgines corporatives.  Tenen 200 milions d´usuaris de 200 països, amb 2 nous usuaris cada segon que passa. Linkedin: http://www.linkedin.com/ Linkedin Grup CGT Catalunya
 63. 63. Youtube: la xarxa social de vídeos Youtube: http://www.youtube.com/ Youtube CGT CATALUNYA De mitjana, cada usuari de Youtube inverteix 15 minuts al dia visionant vídeos. Cada minut es puja contingut audiovisual a youtube equivalent a 30 hores. És el 2º lloc web on els usuaris a internet passen més temps. Cada dia es reprodueixen +100 milions de vídeos de Youtube mitjançant el mòbil. Uns 4 milions d´usuaris comparteixen vídeos de Youtube cada dia a les xarxes socials
 64. 64. Les imatges a les xarxes socials La difusió d´imatges, ens dóna una viralitat de fets de lluites socials i sindicals, i un seguiment històric de mobilitzacions a les empreses, ERO´s, vagues i mobilitzacions diverses. Inclús, una imatge, visibilitza més que una mobilització alternativa i de a qui pretén criminalitzar, usant adhesius sindicals, causa viralitat d´ indignació en les xarxes socials per delicte a l´honor. - Galeria de Flickr CGT Catalunya - Imatge d´infiltració policial camuflant-se amb adhesiu de CGT - FLICKR.COM: http://www.flickr.com/ - INSTAGRAM: http://instagram.com/
 65. 65.  Hi ha nombrosos blocs sindicals, que exerceixen funcions de web sindical, i generen debat, opinió integrant gran número de models i widgets i altres xarxes socials, enquestes, enllaços, etc.  El 60% dels bloggers estant en un perfil d´entre els 25 i 44 anys.  Cada mes que passa es posen en marxa 3 milions de nous blocs, per mitjà d´aplicacions com WordPress. BLOGGER: http://www.blogger.com/home WORPRESS: http://wordpress.com/ BLOC MALES HERBES (CGT PARCS I JARDINS) Blocs: l´alternativa a la pàgina web
 66. 66. Alexa: l´audiència de les webs  Alexa, suposa una eina util per valorar i comparar amb altres webs similars, saber l´índex mundial i estatal en el que està la teva web sindical, per quines paraules o temes ens busquen, qui ens enllaça, etc.
 67. 67. Addthis: El marcador social per a webs  Un punt important al moment de promoure una web és l´ús de les xarxes socials, per això s´ofereix als visitants facilitats per a que puguin compartir un determinat recurs de la nostra web en diferents llocs com Facebook, Twitter, Slideshare, Delicious, Pinterest, Gmail, etc, podent compartir les notícies de la web sindical a més de 338 xarxes socials diferents amb un sol click. És utilitzat per més de 14 milions de webs i blocs diferents. ADDTHIS.COM: http://www.addthis.com/
 68. 68.  Xarxa social creada el 2011 amb un alt creixement d´usuaris. L´èxit de la xarxa ve de connectar a persones que s´apassionen pels mateixos temes, amb impactes en imatges que creen comunitat. Creix més ràpid del que va créixer en el seu moment Twitter i Facebook, en un any el 147%, amb un 80% de usuaries que són dones, de més de 17 milions d´usuaris, amb 88,3 minuts de mitja a la xarxa,15 al dia i un 27,4% són d´entre 25 i 34 anys. Pinterest.com Pinterest: la xarxa social d´imatges
 69. 69. Slideshare/Issuu: difondre presentacions i documents en xarxa Slideshare/Issu: Eines per penjar documents, presentacions, comunicats, revistes, butlletins, etc, en format word, openoffice, PDF´s i Power Point. Serveix per insertar-lo a webs i blocs, i facilita compartir- lo a les principals xarxes socials. Slideshare: http://www.slideshare.net Issuu: http://issuu.com/ Slideshare CGT Ensenyament: http://www.slideshare.net/cgtensenyament/
 70. 70. Titanpad.com : planificar col.laborativament en xarxes socials  fggdfg Titanpad és una eina útil com un bloc de notes virtual, permet treballar a tots els que formen part d´aquesta col·laboració de forma simultània. Es pot posar en comú una proposta de mobilització social i/o sindical, triar i expressar idees per millorar el treball col·laboració. Es treballa on-line amb un xat adjunt on es debat continguts de campanya via twitter amb hashtag determinat i xarxes de difusió per aconseguir debat social, molt utilitzat pel #15m. Titanpad.com/nom per crear un pad col.laboratiu.
 71. 71. Organització del temps i xarxes socials Tan important com la creació de perfils, és important planificar el seu manteniment actualitzat, garantitzant que els perfils de xarxes socials sindicals estiguin al dia, i es creï un nexe de referència entre afiliats , treballadors i el conjunt de la societat , i per això aquí un pla de 30 minuts bàsic per tindre les xarxes al dia. Cal aprofitar les eines que disminueixi desplaçaments, agenda, sigui grup de whatsapp, googlegroups y google calendar. Google groups: http://groups.google.com/ Google Calendar: https://www.google.com/calendar/ Google Docs: https://docs.google.com/ Whatsapp: http://www.whatsapp.com/
 72. 72. Google Analytics: anàlisi de web i dades segmentades Google Analytics permet analitzar al teu espai web d´informació permoneritzada sobre visites, per tipus de visites, gràfics, estadístiques,el perfil de navegador, per mòbil o ordinador, visites en temps real, les fonts de tràfic, lloc d´origen de visites, i un seguiment pormenoritzat del temps de les visites, entre altres funcions. Google Webmaster analitza dades, eines i diagnosi per llocs web que s´adapten a requisits de Google. Google Adwords és el promotor de google per publicitar webs i pàgines. Google Analytics: https://www.google.com/analytics/ Google Webmaster: http://www.google.com/webmasters/
 73. 73. Documents en el núvol  Compartició d´arxius , imatges i documents en el núvol:  Un 70% d´usuaris asegura que el núvol ha simplificat els seus procesos d´IT  Un 72% d´ells també afirma haver millorat les relacions amb els seus clients i entorns socials.  Un 73% ha reduït els seus costos en infraestructures informàtiques.  El 56% dels seus usuaris d´Internet en el món disposen d´un compte de correu electrònic gratuit basat en plataformes web com Hotmail i Gmail  El 34% emmagatzema fotografies personals a internet  El 29% treballa habitualment amb aplicacions basades en el núvol, com Google Docs i PhotoShop online.  Un 7% emmagatzema i publica els seus vídeos personals a Internet  Un 5% paga per l´espai d´emmagatzematge d´informació i també un 5% dels seus usuaris disposa d´un suport a internet de les seves dades. Wetransfer: permet transmetre arxius via e-mail.  Dropbox: (http://www.dropbox.com/ )  Google Drive: (https://drive.google.com/ )  Wetransfer: (https://www.wetransfer.com/ )
 74. 74. Oiga.me: menja´t als poderosos Oiga.me
 75. 75. Change: Inicia accions, suma forces , provoca canvis Change.org
 76. 76. Act.ly: Peticions col.laborativas via twitter per conscienciar,mobilitzar i provocar canvis Act.ly
 77. 77. Xarxes socials i mòbils  La quantitat d´usuaris abonats al sector de la telefonia mòbil arribarà a la xifra de 7.000 milions de persones en 2013.  En quant l´anàlisi geogràfic, Xina i Índia son els països que presenten l´evolució i creixement més ràpid. Una dada esclaridora: ambdós països suposen ja el 27% de les subscripcions mundials. Mentre que països com EEUU representa tan sols el 6%. En canvi EEUU representa el 21% dels ingressos. Les marques preferides son Samsung i Apple, entre ambdues registren el 50% de les vendes i el 90% dels beneficis.  Clara i evident tendència a l´oligopoli que es concentra entorn a aquest sector. Cal analitzar les companyíes telefòniques per descobrir que tan sols te una desena d´elles es reparteixen el 42% dels beneficis mundials.  El tràfic de dades es duplicarà en els pròxims anys, i el tràfic de dades mòbil registrarà el 95%.  Hi ha més de 4.000 milions de Telèfons mòbils .  3.050 milions de mòbils tenen SMS.  1.080 milions de mòbils son Smartphones  Android Market arriba als 3.000 milions d´aplicacions descarregades  Un 40% dels usuaris utilitzen Facebook Mobile  Un 60% dels usuaris utilitzen Twitter Mobile  200 milions de vídeos son visualitzats cada dia mitjançant els mòbils.  Foursquare . Es realitzen 2 milions de Check-in’s al dia. Tenen 10 milions d´usuaris actius (https://foursquare.com/ )  Yustyoutrip. Més de 4.000 punts d´interès classificats en Atraccions, Gastronomia, Allotjaments, Compres, Vida Nocturna, Informació d´Interès (http://www.justyourtrip.com/)  Toothpickguide. Guia de restaurants: (http://toothpickguide.wordpress.com/ )  Codi QR. codigo QR (Quick Response Barcode) és un sistema per emmagatzemar informació (http://www.codigo-qr.es/ )
 78. 78. Xarxes Socials,internet i mòbils  Europa: més de 55 milions d´usuaris de mòbil (el 23% del total) van accedir a les xarxes socials mitjançant els seus dispositius mòbils, més de la meitat diariament. Estat espanyol es el 2o estat amb major ús, amb un 23,1%, darrera del 35,1% del Regne Unit i França amb un 22%.  Segons l´ "Informe anual dels continguts digitals a l´Estat Espanyol 2012", publicat pel Observatori de les Telecomunicacions, es diu que la indústria dels continguts digitals va facturar un 4,2% menys,8.553 Milions €. El negoci digital suposa el 52,8% de la facturació total del sector de los Continguts a l´Estat Espanyol.  Per importància econòmica, el sector audiovisual és el que més ingressos va generar, amb un 43,6% del total (3.733 Mill €). La Televisió Digital Terrestre va aportar el 2011 el 58,6% dels ingressos del sector audiovisual, essent la principal plataforma tecnològica d´emissió..  Li segueix en importància el sector del cine i vídeo que va aportar al conjunt de la indústria dels Continguts Digitals el 28,2% de la facturació total (2.412 Mill €).  La inversió publicitària a Internet és la tercera en importància, arribant als 899,2 Mill €. Es tracta de la única activitat de les analitzades que incrementa el seu volum de negoci (12,6%).  La facturació del negoci digital del sector publicacions va arribar el 2011 als 708 Mill €, essent el sector que menys taxa de digitalització presenta, situant-se en el 10,4%.  La facturació del sector de la música va ascendir a 190 Mill €, disminuint un 1,3% respecte a 2010. La música descarregable suposa el 35,6% del total del negoci digital de la música.  Ràpid desenvolupament de las xarxes d´alta velocitat en els pròxims anys i desplegament de xarxes mòbils de quarta generació  Increment de la competència en els dispositius d´accés, tant en el que es refereix a telèfons mòbils, tabletes, televisors connectats i set top boxes.  El contingut és el principal i l´accés lliure serà el repte. Els llibres electrònics i la irrupció de les tablets està transformant radicalment la forma de llegir, informar-se i que caldrà que tenir en compte en el present i futur del sindicalisme, cap a on van les tendències socials.  En quant a buscadors, Google manté un 65% del mercat mundial i té prop del 90% de cerques de l´Estat Espanyol. Yahoo! té un 15,2%,Bing un 14,8%.
 79. 79.  Un 39% d´internautes utilitza simultàniament l´ordinador personal o altres dispositius per connectar-se a internet.  El grup d´edat que més creix en lo relatiu a l´accés a Internet és el que aglutina a persones entre 55 i els 64 anys, que passen del 37,7% al 43,7%.  La comunicació entre persones també s´ha digitalizat: ens comuniquem diariament amb més gent per les xarxes socials (amb unes 23 persones com a mitja) que de forma personal (16 individus al dia).  Les aplicacions creixen exponencialment, un 140% el 2012. Ens hem “baixat” 2,7 milions d´apps al dia.  La penetració d´smartphones, amb 63,2% dels usuaris de telèfon mòbil, és la més alta de la UE15, i situa a l´Estat Espanyol com un dels països amb el parc de telefonia mòbil més avançat del món.  El telèfon mòbil és el motor de creixement d´Internet, més del 43% dels usuaris es connecta a través d´aquests terminals; un 210% més que el 2011.  El número de dispositius mòbils amb connexió a Internet ha crescut un 68% respecte a 2011 a raó d´un milió d´altes al mes en l´últim trimestre.  Les “autopistes” sobre les que circula tot, les xarxes d´alta capacitat, són cada cop més claus. Les connexions de fibra òptica han augmentat el 2012 gairebé un 200%.  El 67% de les llars espanyoles tenen banda ampla fixa, 5 punts més que l´any passat, malgrat d´un any difícil per les economies domèstiques.  El comerç electrònic creix de forma molt significativa, durant el primer trimestre de 2012 els ingressos van arribar a 2.452 milions d´euros, un 19,3% més que en el mateix període de l´any passat.  En tan sols 9 mesos el número d´usuaris actius d´aplicacions a l´Estat Espanyol ha augmentat un 140% passant de 5 milions a principis d´aquest any a 12 milions a finals del tercer trimestre. Els usuaris en el nostre país descarreguen 2,7 milions d´aplicacions cada dia.
 80. 80.  En quant a la freqüència d´ús, els terminals mòbils s´han convertit en el motor de creixement d´Internet en aquest 2012. El 43,4% dels internautes empra el seu dispositiu mòbil per connectar-se a la Xarxa el que suposa un 210% més d´ús respecte a l´any anterior. I en lo relatiu a la freqüència, el 89% dels espanyols que posseeix un smartphone assegura que es connecta a Internet mitjançant del mòbil a diari.  L´informe posa de manifest, a més, que el 68,3% dels joves entre 16 i 24 anys posseeixen un mòbil amb connexió a Internet  La penetració de la banda ampla a l´Estat espanyol continua incrementant-se amb diferents ritmes en funció de la modalitat d´accés. En números absoluts existeixen a l´Estat espanyol 11,2 milions d´accesos de banda ampla fixa, un 2,8% més que el 2011, i 22,2 milions d´accessos de banda ampla mòbil, dels que 2,9 milions corresponen a datacards, un 13%, i 19,3 milions són accessos de banda ampla mòbil associats a smartphones (87%).  I en lo relatiu a la tecnologia d´accés de les llars de l´estat espanyol, el 66,7% té accés a Internet mitjançant una connexió de banda ampla fixa, 4,8 punts més que el 2011. El tipus de connexió més utilitzada és la línia ADSL, present en el 74,1% de les llars amb accés a Internet, seguida de l´accés mitjançant cable, usat pel 17% de les llars.  Aquest canvi de model ha provocat que l´ús de l´streaming hagi augmentat de forma considerable durant aquest any en un 195% en el cas de la música i d´un 50% en el cas dels vídeos.  Es consolida la tendència del “comunicador digital permanent”, usuaris que intercanvien informació en temps real, i que suposen el 25,5% dels internautes.  El 70,7% dels seguidors de Twitter, el 68,5% de Tuenti i el 60,5% de los membres de Facebook accedeixen als seus comptes diàriament.  La banda ampla mòbil ,durant 2012, aquesta tecnologia ha experimentat un creixement de més de 15 punts de percentatge fins estar disponible en un 53,6% de les pimes i autònoms, en el 90,5% de les empreses entre 50 i 199 treballadors.
 81. 81.  gfgfh L´impacte de ser el 2º Estat on hi ha ´més smartphones d´Europa, possibilita la usabilitat via mòbil de xarxes socials amb naturalitat i potencial social i sindical. Les APPs ens possibiliten tenir en la nostra butxaca poder gravar, fer fotos, streaming,vídeo i difondre-ho per les xarxes socials en mobilitat i en el carrer. Informe APPs Estat Espanyol setembre 2012
 82. 82. El número d´ordinadors s´estanca(20 Milions) i ja ho iguala els smarphones (18M.). Irrompen les tablets 2,2 M i la TV amb internet (1,4 M.). El sistema operatiu android és l´hegemònic(55%) seguit de IOs(23%). Les App més descarregades son Ibasket amb 13 milions de descàrregues i xat de Facebook. Cal tenir en compte que apart hi ha whatsapp que té 15 milions
 83. 83. Xarxes Socials i finançament  Crowdfunding: Financiació en massa (de l´anglès crowdfunding ), també denominat financiació col.lectiva , micromecenatge. És la cooperació col·lectiva, duta a terme per persones que realitzen una xarxa per aconseguir diner o altres recursos, es sol utilitzar Internet per finançar esforços i iniciatives d´altres persones o organitzacions. Crowdfunding pot ser utilitzat per molts propòsits, des de artistes buscant suport dels seus seguidors, campanyes socials, recaptes solidàries, financiació del naixement de promoció social, artística i d´accions de moviments socials, solidaris, sindicals, cooperatius, emprenedoria social, etc. GOTEO: http://www.goteo.org/ VERKAMI: http://www.verkami.com/
 84. 84. Xarxes Socials: Streaming en directe  L´streaming és la distribució de multimèdia mitjançant una xarxa d´ordinadors de manera que l´usuari consumeix el producte al mateix temps que es descarrega.  La paraula streaming es refereix al fet que es tracta d´una corrent continua (sense interrupció). El terme s´aplica habitualment a la difusió d´audio o vídeo . L´streaming requereix una connexió com a mínim igual de banda ampla que el pagament de transmissió del servei. L´streaming de vídeo es va popularitzar a finales de la dècada del 2000, quan la banda ampla es va fer suficientment barata per gran part de la població.  Actualment s´utilitza en mobilitzacions socials massives como el moviment del #15m, manifestacions socials, concentracions, i fa que mitjançant dispositiu mòbil o càmera amb connexió a internet, poguem mostrar en viu un acte públic, essent un mitjà de comunicació en primera persona.  És una eina a explotar sindicalment. Cal tenir dispositiu mòbil amb 3G (tarifa plana d´internet en el mòbil) per a poder fer transmissió i comunicar-ho a les xarxes socials (twitter, facebook..) BAMBUSER: http://bambuser.com/ USTREAM: http://www.ustream.tv LIVESTREAM: http://www.livestream.tv
 85. 85. Xarxes socials i moviments socials Indignats i desallotjament de Plaça Catalunya(Barcelona): http://youtu.be/Geg_6Xoy04s La utilització coordinada de diverses xarxes socials , dóna respostes socials massives i pren consciència entre moviments socials i sindicalisme ,treballant i compartint les diferents lluites, contra les desigualtats socials i laborals.
 86. 86.  L´impacte de moviments socials que generen debat social sigui #15m, #PAH, moviments veïnals, mediambientals, antirepressius, etc, ja utilitzen les xarxes socials de forma natural, i CGT interacciona amb ells i col.labora en el dia a día, nudrint la cultura de la comunicació alternativa. ¿Perquè no hi ha més #escraches sociolaborals pacífics? ¿Fem el pas de fer streaming de transmetre via Smartphone les mobilitzacions laborals davant les agressions patronals?  Sí, es pot.
 87. 87.  L´ús dinàmic de l´Streaming difon i agita les xarxes socials i generen informació en viu en directe, generant notícies de debat social i polític des de el nostre dispositiu mòbil Permet la interacció en viu entre seguidors de la causa de la mobilització social i laboral via xat, que amb Twitter vinculat dóna viralitat en les xarxes socials i crea efecte crida, i inclús permet audiències significatives de mitjans alternatius
 88. 88.  Les empreses davant estrategies sindicals, utilitzen serveis professionals, encara que sortin a la llum tergiversacions davant setge de desgast de marca per acomiadaments fraudulents i/o mobilitzacions.  Es pot transmetre l´Streaming en viu a la societat i al conjunt de treballadors en el mateix moment que es realitza accions de #escrachesindical via e-mail i xarxes socials, segons torns de treball, i compartir la mobilització físicament i virtualment.
 89. 89. Xarxes Socials: Ús moviments socials internacionals #occupywallstreet Va utilitzar diverses xarxes socials per visibilitzar, mobilitzar, coordinar, interaccionar, denunciar, exercint un èxit la difusió global ja que, sense l´ús coordinat de les xarxes socials, que supleixen la invisibilizació sovint, dels grans mass media.
 90. 90. Xarxes Socials: Ús de moviments socials i sindicals internacionals #OccupyOakland va acabar esdevenint la primera vaga general a Estats Units després de 58 anys, el 2 de novembre del 2011. L´ús de Livestreaming va servir per seguir en totes les parts del món en viu la manifestació coordinada entre moviments socials d´indignats i sindicats, paralitzant el cinquè Port d´Estats Units: http://www.youtube.com/wat ch?v=uwt_PIkbC7k&feature= colike
 91. 91. Direccions URL d´interès  Direccions URL d´interès  Google Adwords (https://adwords.google.com )  Google Adsense (https://www.google.com/adsense/ )  Google Analytics (http://www.google.com/intl/es/analytics/ )  Google Calendar (https://www.google.com/calendar/ )  Google Code Searchs (http://www.google.com/codesearch )  Google Contacts (http://www.google.com/contacts_v2 )  Google Docs (https://docs.google.com/ )  Google Finance (http://www.google.com/finance )  Google Gadgets (http://www.google.es/ig/directory )  Google Health (https://health.google.com/ )  Google Insights (http://www.google.com/insights/search/ )  Google Llibres (http://books.google.cat/ )  Google Maps (http://maps.google.es/ )  Google Maps Streew View (http://maps.google.es/intl/es/help/maps/streetview/ )  Google Notebook (http://www.google.com/notebook/ )  Google Trends (http://www.google.com/trends )  Google Places (http://www.google.com/places/ )  Google Picasa (https://picasaweb.google.com/ )
 92. 92. Direccions URL d´interès  Direccions URL d´interès  Apple Store (http://store.apple.com/es )  Google Play (https://play.google.com/store )  Google Products (http://www.google.com/prdhp )  Google Reader (http://www.google.com/reader/ )  Google Traductor (http://translate.google.es/ )  Google Website Optimizer (http://www.google.com/websiteoptimizer )  Google Webmasters (http://www.google.com/webmasters/ )  Google Groups (http://groups.google.com/ )  WordPress (http://www.wordpress.com )  Blogger (http://www.blogger.com )  Feedly (http://www.feedly.com/ )  Hootsuite (http://hootsuite.com/ )  Instagram (http://instagram.com/ )  Tumblr (http://www.tumblr.com )  Posterous (http://www.posterous.com )  Sitemaps (http://www.xml-sitemaps.com/ )  Socialbro (http://www.socialbro.com/ )  Sporify (http://storify.com/ )  Twitdrip (http://twitdrip.com/ )
 93. 93. Direccions URL d´interès  Direccions URL d´interès  Addthis (http://www.addthis.com/ )  Basecamp (http://basecamphq.com/ )  Meme Generador (http://www.memegenerator.es/ )  Menéame (http://www.meneame.net )  Trendsmaps (http://trendsmap.com/ )  Tweetdeck (http://www.tweetdeck.com/ )  Tweepsmaps (http://tweepsmap.com/ )  Bambuser (http://bambuser.com )  Etherpad (http://etherpad.org/ )  Ohlalapps (http://ohlalapps.com )  Podio (https://podio.com/ )  Titanpad (http://titanpad.com/ )  Tweetdoc (http://www.tweetdoc.org/ )  Twtpoll (http://twtpoll.com/ )  Ustream (http://www.ustream.tv/ )  Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (la LSSI-CE): http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Paginas/Index.aspx/  Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyola http://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-15-1999-proteccion- datos-caracter-personal/
 94. 94. Eines Sindicals CGT Catalunya  WEB CGT CATALUNYA: Portal web de referència, eix aglutinador de continguts informatius socials, laborals, econòmics de lluites socials i sindicals, de les diferents novetats a federacions locals i sectorials, informacions que serveixen per alimentar la resta d´eines socials de la CGT Catalunya. En la web, e´implementen millores pròximament, per hfer-la encara més social http://www.cgtcatalunya.cat/  TWITTER CGT CATALUNYA: Eina de microblogging que difon continguts de CGT i redifon, en especial relatius als moviments socials i informacions socioeconòmiques i laborals d´actualitat que compte en aquests moments amb 7236 seguidors/es http://twitter.com/cgtcatalunya  CANAL YOUTUBE CGT CATALUNYA: Espai on progressivament es pengen vídeos històrics i recents de mobilitzacions on CGT sigui protagonista i co-partícep a catalunya http://www.youtube.com/CGTCatalunya  CANAL VIMEO CGT CATALUNYA: Espai on pengem vídeos, especialment de llarga durada que se li faci arribar a l´equip de comunicació de CGT Catalunya http://vimeo.com/cgtcatalunya  N-1 CGT CATALUNYA: N-1 és una xarxa social lliure i no privativa https://n-1.cc/pg/profile/CGTCatalunya  PÁGINA FACEBOOK CGT CATALUNYA: Relaciona i difon les notícies de la web de CGT Catalunya http://www.facebook.com/cgtcatalunya  PÀGINA FACEBOOK CANAL CGT CATALUNYA: Canal a Facebook de vídeos CGT i enllaçarem vídeos socials diversos: http://www.facebook.com/canalcgtcatalunya  GRUPO FACEBOOK COL.LABORATIU CGT CATALUNYA: Espai de col·laboració amb més de 2560 afiliats i simpatitzants de CGT Catalunya que aporten informacions socials i sindicals d´interès i notícies de CGT Catalunya http://www.facebook.com/groups/182110635142610/
 95. 95. Eines Sindicals CGT Catalunya  LINKEDIN CGT CATALUNYA: Xarxa social de professionals amb 200 milions d´usuaris inscrits, util per la cerca de treball i mostrar mèrits i habilitats professionals http://www.linkedin.com/pub/cgt-catalunya/3b/701/514  FLICKR CGT CATALUNYA: Espai de fotografies i vídeos de mida petita, que suposa recollir fotogràficament, adhesiuos i cartells sobre CGT Catalunya que ens feu arribar http://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya  DELICIOUS CGT CATALUNYA: Eina de recomanació pública d´enllaços d´interès on recopilem eines de Comunicació de CGT Catalunya i on pots recomanar o guardar privadament enllaços d´interès útils per la formació sindical i professional i/o interès personal http://www.delicious.com/CGTCatalunya  FOURSQUARE CGT CATALUNYA:Espai on via mòbil geolocalitzem les nostres seus territorials i seccions sindicals CGT Catalunya i podem fer “chek-in” d´haver-hi estat https://foursquare.com/cgtcatalunya  USTREAM CGT CATALUNYA: Eina de transmissió de vídeo en directe, especialment util per concentracions i mobilitzacions socials http://www.ustream.tv/user/CGTCatalunya  PERFIL MENÉAME CGT CATALUNYA: Eina de promoció de notícies en castellà, on els usuaris poden puntuar segons criteris personals (http://www.meneame.net/user/cgtcatalunya ).  PERFIL LATAFANERA CGT CATALUNYA: Eina de promoció de notícies en català, on els usuaris poden puntuar segons criteris personals (http://latafanera.cat/usuari/cgtcatalunya )  SLIDESHARE CGT CATALUNYA: Espai de presentacions on pengem guies, documents d´interès i PDF de la revista Catalunya. (http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/ ) util per difondre documentació ,comunicats, especialment útil a seccions sindicals per difondre públicament informacions d´interès social i sindical.
 96. 96.  SCRIBD CGT CATALUNYA: Eina per penjar documents, presentacions, cartells i publicacions http://es.scribd.com/CGTcatalunya  KLOUT CGT CATALUNYA: Eina de medició de prestigi en xarxes socials que evalúa incidència en principals xarxes http://klout.com/CGTCatalunya  WIKIPEDIA CGT CATALUNYA: Perfil amb informació sobre CGT Catalunya de lliure difusió, la 7a web més visitada de consulta  BLIP.TV CGT CATALUNYA: Canal de vídeos diversos http://blip.tv/cgtcatalunya/  ALIANZO CGT CATALUNYA: Rànquing de prestigi de perfils de xarxes socials http://www.alianzo.com/profile/cgtcatalunya  PINTEREST CGT CATALUNYA: Perfil d´infografies i imatges. Xarxa de més de 17 milions d´usuaris d´imatges http://pinterest.com/cgtcatalunya/  BLOGGER CGT CATALUNYA: Perfil de bloc de blogger. http://cgtcatalunya.blogspot.com/  PÀGINA FACEBOOK DOCUMENTS CGT CATALUNYA: Pàgina facebook de documents https://www.facebook.com/documentsCGTcatalunya  ABOUT.ME CGT CATALUNYA: Aglutinador de xarxes socials. http://about.me/cgtcatalunya  GOOGLE+ CGT CATALUNYA: Perfil de google+ https://plus.google.com/100988091130565223334/  GOOGLE+ PÁGINA CGT CATALUNYA: Perfil de pàgina de google+ https://plus.google.com/109226346338247548086/  TUMBLR CGT CATALUNYA: Perfil de compartició d´enllaços http://cgtcatalunya.tumblr.com/
 97. 97.  PÁGINA FACEBOOK LAURA LLIBERTAT:  https://www.facebook.com/laurallibertat  PÁGINA FACEBOOK ECONOMIA: https://www.facebook.com/economiacgtcatalunya  PÁGINA FACEBOOK MÚSICA CGT CATALUNYA:  http://facebook.com/MusicaCgtCatalunya  PÁGINA FACEBOOK MEMORIA OBRERISME CATALÀ: https://www.facebook.com/memoriaobrerismecatala  PÁGINA FACEBOOK PIQUET EMPRESARIAL: https://www.facebook.com/piquetempresarial  PÁGINA FACEBOOK PODCASTS CGT CATALUNYA: https://www.facebook.com/podcastscgtcatalunya  PÁGINA FACEBOOK SALUT LABORAL CGT CATALUNYA: https://www.facebook.com/salutlaboralcgtcatalunya  PÁGINA FACEBOOK ACCIÓ SOCIAL CGT CATALUNYA: https://www.facebook.com/acciosocialcgtcatalunya  PÁGINA FACEBOOK COMUNICACIÓ CGT CATALUNYA: https://www.facebook.com/cgtcatalunyacomunicacio  PÁGINA FACEBOOK GÈNERE CGT CATALUNYA: https://www.facebook.com/generecgtcatalunya  PÁGINA FACEBOOK JURÍDICA CGT CATALUNYA: https://www.facebook.com/juridicacgtcatalunya  PÁGINA FACEBOOK ANEM CAP A LA VAGA: https://www.facebook.com/capalavaga  PÁGINA FACEBOOK ACCIÓ SINDICAL CGT CATALUNYA: https://www.facebook.com/acciosindicalcgtcatalunya  PÁGINA FACEBOOK SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA: https://www.facebook.com/sectorsocialcgtcatalunya
 98. 98.  PÁGINA LINKEDIN CORPORATIVA CGT CATALUNYA: http://www.linkedin.com/company/2671829?trk=tyah  PODOMATIC CGT CATALUNYA: http://www.podomatic.com/cgtcatalunya  ARCHIVE.ORG CGT CATALUNYA: http://archive.org/search.php?query=cgtcatalunya  GOEAR CGT CATALUNYA: http://www.goear.com/cgtcatalunya  BAMBUSER CGT CATALUNYA: http://bambuser.com/channel/cgtcatalunya  TWITTER CGT CATALUNYA: https://twitter.com/canalcgtcat  REVISTA CATALUNYA: http://www.revistacatalunya.cat/  TWITTER REVISTA CATALUNYA: https://twitter.com/rcatalunya  WIKIPEDIA REVISTA CATALUNYA: http://ca.wikipedia.org/wiki/Revista_Catalunya  ISSUU REVISTA CATALUNYA: http://issuu.com/revista_catalunya.  FLICKR REVISTA CATALUNYA: http://www.flickr.com/photos/revistacatalunya/  SLIDESHARE REVISTA CATALUNYA: http://www.slideshare.net/revistacatalunya  FACEBOOK REVISTA CATALUNYA: https://www.facebook.com/RevistaCatalunya  BLOG REVISTA CATALUNYA: http://revistacatalunya.blogspot.com/
 99. 99. Correu electrònic Xarxes CGT Catalunya: cgtcatalunya@gmail.com Correu electrònic Comunicació CGT Catalunya: comunicacio@gmail.com Més informació de contacte personal: @llibertats http://twitter.com/llibertats Facebook Cibersocietat https://www.facebook.com/cibersocietat Blog Llibertats http://llibertats.blogspot.com/ Correu electrònic: E-mail: llibertats@gmail.com

×