Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Escriure un text

 1. EL PROCÉS D'ESCRIURE 1r BATXILLERAT
 2. El procés d'expressió escrita
 3. 1. La planificació d'un text - Objectiu de l'expressió escrita - A qui va dirigit - Tipologia de text - Registre (estàndard/informal/culte)
 4. 2. La producció del text
 5. Competència discursiva Adequació:  Ajustar-se al nivell de llengua segons el destinatari  Ús correcte del registre: formalitat, tema, intenció, canal. 1
 6. Competència discursiva 2 Coherència:  Estructura del text: - introducció - desenvolupament - conclusió Dividir en paràgrafs
 7. Competència discursiva 3 Cohesió: Unió d'idees al text:  Connectors  Sinònims, pronoms: per no repetir  Mateixa persona /nombre al llarg del text.  Signes de puntuació (comes, punt I a part)
 8. Correcció lingüística  Morfosintaxi: frases ben ordenades i amb sentit, ús correcte concordances, preposicions i pronoms  Lèxic: adequat al tema, variat i correcte  Ortografia: - ús accentuació(obert/tancat/diacrític/dièresi), - vocalisme (a/e, o/u) - consonantisme (b/v; s/ss/c/ç/z; b/p; t/d; c/g) Competència lingüística
 9. 3. La revisió del text  Lectura objectiva  Correcció col·laborativa (quan sigui possible)  Corrector lingüístic (si s'empra l'ordinador)  Millora d'estil
 10. 4. La presentació
 11. MILLOREM UNS QUANTS TEXTOS
Publicidad