Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI

43.882 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • DOWNLOAD THI5 BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m6jJ5M } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI

 1. 1. LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI Unitat 10 Índex general 0.-INTRODUCCIÓ 1.- LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI 2. – EL SECTOR TERCIARI AL MÓN D’AVUI 3. – L’ACTIVITAT COMERCIAL 4. – EL COMERÇ INTERNACIONAL ACTUAL 5. – FLUXOS I BLOCS COMERCIALS 6. – EL TRANSPORT. EL TRANSPORT TERRESTRE 7. – EL TRANSPORT AERI I MARÍTIM 8. – EL TURISME
 2. 2. 0.- INTRODUCCIÓ És el sector econòmic que inclou les activitats EL SECTOR que, a diferència del que passa en els sectors TERCIARI primari i secundari, no produeixen béns materials, sinó que presten serveis a la població Inclou activitats tan diverses com ara leducació, la sanitat, el comerç, el transport, el turisme… que serveixen per millorar la qualitat de vida de les persones. El terciari o de serveis ha estat el darrer sector econòmic a desenvolupar-se, però alhora és el que actualment ha adquirit més importància, sobretot als països rics, fins al punt que el seu valor és un indicador important per conèixer el grau de desenvolupament i el nivell de vida dun país
 3. 3. 1.- LES ACTIVITATS DEL SECTOR TERCIARI La màxima expansió del sector terciari sha assolit LA REVOLUCIÓ DEL amb el sorgiment i lexpansió de la societat de la TERCIARI informació, que ha multiplicat les seves possibilitats sector Activitats que exigeixen poca preparació i terciari que solen estar mal remunerades, com ara clàssic o els serveis domèstics, les feines de neteja banal en general i la venda ambulant. Classificació del sector Conjunt de les activitats relacionades amb la terciari tècnica i la ciència. Les persones que sector treballen en aquest àmbit han de tenir una terciari superior o bona preparació acadèmica i acostumen a quaternari rebre salaris elevats (microelectrònica, informàtica, la bioindústria, biogenètica, ind. espacial, gestió de grans empreses, etc)
 4. 4. Els serveis també es multipliquen perEvolució del sector terciari donar resposta als canvis socials recents Augment de l’esperança de vida. Serveis d’atenció a persones dependents Incorporació de la dona al món laboral creació d’escoles infantils i serveis que facilitin la feina domèstic (tintoreria, menjars precuinats, neteja...) Reducció jornada laboral (8h) i les vacances. Activitats d’oci i temps lliure (sector turístic) Canvis en els processos productius importància al disseny, la publicitats, el màrqueting, els serveis postvenda,.... La societat del consum i benestar “L’Estat de Benestar” consisteix en proveir de múltiples serveis i equipaments a càrrec de l’administració pública com l’educació, la sanitat, la cultura, la seguretat, els transports, etc.
 5. 5. Distribució al món:Països industrialitzats: 58% PIBPaïsos en vies de desenvolupament:50% PIBPaïsos subdesenvolupats: 37% PIBPIB (Producte Interior Brut): és elvalor de tots els béns i serveis finalsproduïts a una economia en un períodede temps determinat.
 6. 6. 2. – EL SECTOR TERCIARI AL MÓN D’AVUI Característiques de les activitats del sector terciari Heterogènies: diversitat serveis, qualificació personal, dimensions de les empreses Impossibles d’emmagatzemar (oferta i demanda es regula a través tecnologia de la informació) Intangibles i immaterials –Situades a prop del consumidor –Nivell de mecanització relativament baix: sovint no poden donar el serveis les màquines –Activitats en expansió –Repartides de forma desigual (països industrials o en vies de desenvolupament)
 7. 7. És un servei social bàsic. Totes les persones tenen dret a rebre assistència mèdica, però aquest dretLA SANITAT només s’exerceix als països rics. El dret a la salut el garanteix l’Estat (impostos) El nivell econòmic d’un país determina la qualitat del servei sanitari Països pobres Països rics •Manquen serveis sanitaris •Hi ha serveis sanitaris •Pateixen malalties •Sanitat compta amb transmissibles o infeccioses mitjans científics i (sida, tuberculosi, malària) tecnològics per combatre •No es poden permetres malalties vacunes i medicaments •Malalties de l’estil de vida: (sedentarisme, tabaquisme, mala dieta)
 8. 8. 3. – L’ACTIVITAT COMERCIAL Conjunt d’activitats que tenen com a objectiu la compra i venda EL COMERÇ de béns i serveis per satisfer necessitats, i que posen en contacte el productor (oferta) i el consumidor (demanda). Al principi es feia bescanvi i amb el temps es va generalitzar la moneda ELEMENTS DEL COMERÇ
 9. 9. TIPUS DE COMERÇ Compren als productors i Engròs ho venen aComerç Interior: (majoristes) empreses/comerciantsintercanvi de béns iserveis dins lesfronteres d’un estat Al detall Es ven al públic (minoristes) petites quantitats Productor Intermediari Comerciant (Majorista) Consumidor (Minorista) Venda de productes exportacionsComerç exterior nacionals a l’exterior/internacional:ésl’intercanvi de béns iserveis entrediferents països del Compra de productesmón importacions exteriors
 10. 10. Balança positiva:Balança comercial: Anàlisi de - importacions +exportacionsla diferència entre el valor de lesimportacions totals i de lesexportacions d´un país(béns materials) Balança negativa: +importacions -exportacions Balança excedentària: + ingressos /exportacionsBalança de pagaments: Anàlisi de -despeses/importacionstotes les transaccions (intercanvis)d’un país amb la resta del món .(béns materials, financers i serveis) Balança deficitària: -ingressos/exportacions +despeses/importacions
 11. 11. 4. – EL COMERÇ INTERNACIONAL ACTUAL CARACTERÍSTIQUES COMERÇ ACTUAL Mou grans quantitats de productes diferents Activitat que ocupa a moltes persones Requereix mitjans de transport d’una gran capacitat i eficàcia. Crea una xarxa de relacions a nivell mundial Concentració creixent en un nombre reduït d’empreses multinacionals: empreses productores, exportadores, importadores i associades a bancs
 12. 12. 5. – FLUXOS I BLOCS COMERCIALS Matèries primeres (40%) Els països productors no sempre en són consumidors Ex: petroli (s’exporta als països industrialitzats) Productes manufacturatsFluxos comercials: •Elaborats majoritàriament als països industrialitzats (80%)intercanvis comercialsentre venedors i •Potències emergents d’industrialització recent: Brasil, Índia, Xina, països sud-compradors est asiàtic (riquesa minera, energètica i de capital humà) Capital Préstecs bancaris, inversions, comprar i vendre accions en borsa/empreses, etc. Centres financers: EUA, UE i Japó Generen dependència econòmica entre països
 13. 13. L’intercanvi de la informació s’ha generalitzat amb ELS FLUXOS les TIC (tecnologies de la informació i laD’INFORMACIÓ comunicació). La informació es poder Immediatesa (ordinadors, satèl·lits, antenes, cables fibra òptica)CARACTERÍSTIQUES Repartits de forma desigual i vinculats al desenvolupament econòmic
 14. 14. CARACTERÍSTIQUES DELS Agrupació de països per eliminar rivalitats i BLOCS COMERCIALS regular els fluxos •Proximitat espacial (facilita els intercanvis) •Unió duanera (integració econòmica) •Redistribució industrial (repartició per tots els països membres) •Front comú: + volum del mercat + força per negociar •Complementarietat i unió d’esforços entre països de diferents característiques económiques
 15. 15. 6. – EL TRANSPORT. EL TRANSPORT TERRESTRE És l’activitat per mitjà de la qual una persona o una EL TRANSPORT mercaderia és traslladada d’un lloc a un altre. A partir de la Revolució Industrial es dóna també la revolució del transport. L’augment de la producció i del consum ha provocat un increment en l’ intercanvi mundial de mercaderies TRANSPORT TERRESTRE TIPUS DE TRANSPORT MARÍTIM TRANSPORT TRANSPORT AERI
 16. 16. –Desplaçament quotidià de la població (vivenda-treball, oci).FUNCIONS DEL TRANSPORT –Desplaçament a llocs molt allunyats (vacances, migracions…) Distribució de béns i de serveis
 17. 17. LA REVOLUCIÓ DELS Objectiu: poder transportar quantitats més grans de persones i de càrrega, duna manera més TRANSPORTS ràpida, segura i econòmica Augment de la capacitat de càrrega dels transports Intermodalitat: permet combinar diversos transports duna manera coordinada i integrada Augment de la velocitat Millora en la infraestructura viària Reducció del preu del transport gràcies a laugment de la capacitat de càrrega i de passatgers Laugment de la seguretat Els avenços en telecomunicacions (Internet; millor coordinació)
 18. 18. Conjunt d’infraestructures per on puguin circularXARXA DE fàcilment els vehicles (carretera, vies fèrries,TRANSPORT ports, aeroports…) Denses (àrees econòmicament Poc denses (països importants) pobres)Formades per eixos o línies que uneixen 2 o méspunts connectats en forma de malla o xarxa ques’estén per un territori de forma més o menysdensa Nusos de transport: llocs centrals dels eixos (grans ciutats)
 19. 19. LES XARXES DE TRANSPORT TERRESTRE Infraestructura més utilitzada, estructurada i densa CARRETERA per a transportar persones i mercaderies. Proporciona a gran movilitat i llibertat Inconvenient: contaminació i impacte mediambiental Òptim per a recórrer distàncies mitjanes i llargues, tant per a persones com mercaderies. El tren és un FERROCARRIL mitjà ràpid, segur i econòmic. Amb l’aparició dels trens d’alta velocitat el sector s’ha revitalitzat Inconvenient: rigidesa de la infraestructura ferroviària que es divideix en diverses xarxes
 20. 20. 7. – EL TRANSPORT AERI I MARÍTIM TRANSPORT AERI El més adequat per passatgers i mercaderies lleugeres a grans distàncies Mitjà ràpid i segur, però car (carburant i manteniment) i amb impacte ambiental (soroll) La proliferació de empreses low cost ha reduït el preu dels vols (Ryanair) Actualment ha augmentat tant que alguns aeroports estan sobresaturats i s’ha hagut d’ampliar (ex: Prat)
 21. 21. Principals aeroports del món
 22. 22. És la manera idònia per desplaçar a molta distànciaEL TRANSPORTMARÍTIM grans quantitats de mercaderies (petroli, cereals, minerals, productes manufacturats, etc.) a baix preu Inconvenient:la lentitud És barat Trasllat de gran quantitat de mercaderies a llargues distànciesMarítim Inconvenients: només en llocs amb un port amb capacitat per acollir grans vaixells + contaminació de les aigües A través dels grans rius navegablesFluvial Important via de comunicació interna

×