Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Clausulas coordenadas

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Cláusulas subordinadas
Cláusulas subordinadas
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Clausulas coordenadas

 1. 1. CLÁUSULAS COMPLEXAS COORDENADAS Loli Cid Cid Xaneiro 2013
 2. 2. CL. COMPLEXAS COORDENADAS Son estruturas sintácticas formadas por varias cláusulas simples, relacioadas polo significado, que están no mesmo nivel sintáctico e desempeñando unha mesma función. Non se necesitan, son independentes, non se complementan unhas ás outras e se falta unha as demais seguen tendo sentido. Poden levar nexos de unión (ex.: Raquel le as instrución e Marcos monta os mobles.), pero tamén é posible a xustaposición (ex.: Xoguei, arrisquei, perdín.).
 3. 3. Enche os ocos coa palabra que cres que falta. Son estruturas sintácticas formadas por ______ cláusulas simples, relacioadas polo significado, que están no _____ ______ sintáctico e desempeñando unha mesma ______. Non se necesitan, son _________, non se complementan unhas ás outras e se ______ unha as demais seguen tendo _______. Poden levar ______ de unión (ex.: Raquel le as instrución e Marcos monta os mobles.), pero tamén é posible a ______________ (ex.: Xoguei, arrisquei, perdín.).
 4. 4. Subtipos de cláusulas complexas coordenadas. COPULATIVAS DISTRIBUTIVAS CLÁUSULAS COORDENADAS DISXUNTIVAS EXPLICATIVAS
 5. 5. Son verdadeiras ou falsas estas afirmacións? Enunciado V F 1. As cláusulas coordenadas están formadas por máis dunha cláusula en relación de dependencia. 2. As cl. coordenadas están formadas por varios elementos sintácticos ao mesmo nivel xerárquico. 3. Nas cláusulas coordenadas os nexos de unión son substituídos por signos de puntuación. 4. As cláusulas coordenadas son independentes e cada unha pode funcionar de xeito illado.
 6. 6. Busca na sopa subtipos de cl. coordenadas. T U M L I Q I C D I E A C D M X P S U N E T A P E V H O Q L A E X P L I C A T I V A N U H O D F L I D U U T O C B D I O I S V Q B U R U C O A O I G T X C N E P U B O P G F R C A O M R Z H R I U U S Z C I I E P M Q H S R S L F V I D A O O G E S T T D A A H T R N T N R D Z E S M T D V T C G H G A U S O I I I I R O U I E Z B L S S D T V Q L E I B A V D F R E I A A D R A H U U V T A D U B Q A V I T N U X S I D T O D A L U V K P S V I L N U L H W R D
 7. 7. Clasifica os seguintes nexos polo significado. COPULATIVOS NEXOS EXPLICATIVOS isto é e mais nin ou sexa e
 8. 8. Clasifica os seguintes nexos polo significado. DISTRIBUTIVOS NEXOS DISXUNTIVOS ou xa ben… ben ou ben ora… ora
 9. 9. Relaciona cada tipo de cl. co seu significado. Tipo de cláusula Significado COPULATIVA Oposición excluínte DISXUNTIVA Suma de accións DISTRIBUTIVA Aclaración EXPLICATIVA Accións alternativas
 10. 10. Completa cun nexo copulativo ou disxuntivo. 1. Ouviu un ruído comezou a correr. 2. Sabela debuxa toca o piano xenial. 3. Fixemos a equipaxe, saímos de viaxe. collemos o coche 4. Nin traballa estuda con moita gana. 5. Vés á miña casa vas á de Mariana. 6. Acaba axiña marcho sen ti
 11. 11. Completa cun nexo explicativo ou distributivo. 1. Uns tocan o piano, tacan a guitarra. 2. Suspendeu o exame, sacou menos dun cinco. 3. Ora chove todo o día, loce un sol radiante. 4. O avión xa despegou, quedaches en terra. 5. As moscas poden voar, teñen ás. 6. Unhas veces érguese dorme toda a mañá. cedo,
 12. 12. Relaciona cada cláusula co subtipo axeitado. explicativa 1. Ou vés de festa ou vas durmir. 2. A nena ben choraba ben ría coa emoción. disxuntiva 3. Saín de viaxe, é dicir non me atoparás na casa. 4. Estudei o tema varias veces e marchei ao exame. copulativa 5. Non practica deporte nin o ve na televisión. 6. Come todo ou non te ergues da mesa. distributiva
 13. 13. Relaciona cada cláusula co subtipo axeitado. explicativa 1. Nin oe nin quere oír os consellos do titor. 2. Subimos ás minas, isto é estivemos no monte toda a disxuntiva tarde. 3. Non me río do conto, é dicir non me fai graza o que dis. 4. O mecánico desmontou a roda, arranxouna e volveuna montar. copulativa 6. Hoxe non hai tren ata a unha nin bus ata as dúas. distributiva
 14. 14. Relaciona e constrúe cláusulas coordenadas. 1. Non teño 14 anos, outras chora sen saber o porqué. 2. Vai a baile galego, isto é, non quero que vaiades por aí 3. Unhas veces ri ó tolo, ou vemos tocar ao grupo. 4. Imos ao teatro, nin me chamo Xoel. 5. Ese camiño parece perigoso, ben non sairás a fin de semana 6. Ben me explicas que pasou, e mais toca a pandeireta
 15. 15. Relaciona e constrúe cláusulas coordenadas. 1. Chamei por teléfono a Mar, ben chamarei a teu pai. 2. Ben pides perdón á compañeira, nin que lle falen da excursión. 3. Helena xoga todo o día co coche novo, ou se perderon no camiño 4. Mercou un ebook novo, e está a ler toda a tarde 5. Nin quere ir á viaxe de fin de curso, é dicir gústanlle moito. 6. Quedaron ata máis tarde na festa, e non me colleu ninguén.
 16. 16. Ordena as palabras e constrúe unha cl coord. bufanda verán no con usa anda no e viseira inverno _______________________________________________
 17. 17. Ordena as palabras e constrúe unha cl coord. o e en novo mais publicaron disco o gravaron poemario _______________________________________________
 18. 18. Ordena as palabras e constrúe unha cl coord. do veira ao coas ir dar ou podemos un pola cine rapazas paseo río _______________________________________________
 19. 19. Trasforma as cl. xustapostas e engade nexo coord. 1. Érguete, apura, enche a botella de auga. 2. Marisa abriu unha zapataría, Isma segue a traballar na mesma empresa. 3. As paredes son vellas, o tellado non ten pingueiras. 4. Non sabe onde están as potas; tampouco onde están os pratos.
 20. 20. Fai unha análise sintáctica en árbore. Antón estuda ou axuda na casa. Foto a weblamilongadelmarinero.com Foto da web latribudecamelot.es
 21. 21. Fai unha análise sintáctica en árbore. Estes dinosauros eran herbívoros, é dicir comían vexetais. Foto da web aquiesqueretaro.com

×