Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
CURS PER DEIXAR DE FUMAR
SESSIÓ 4Teoria per la setmana 4Aquesta setmana farem èmfasi en identificar lesvariables individuals que influeixen en l’ad...
SESSIÓ 4MODELS I TEORIES DE L’EXPECTATIVA VALORRogers (1975; 1983) i Harris i Middleton (1985)Teoria de la motivació prote...
SESSIÓ 4MODELS I TEORIES DE L’EXPECTATIVA VALORLa motivació vers la protecció actua com a preventiva de la malaltia, a par...
MODELS I TEORIES DE L’EXPECTATIVA VALORDe cara a la intervenció amb les persones que volen deixar de fumar, aquest modelim...
MODELS I TEORIES DE L’EXPECTATIVA VALORSESSIÓ 4
SESSIÓ 5Teoria per la setmana 5Aquesta setmana tractarem de com els processosde canvi de comportament estan regulats també...
MODELS I TEORIES DE L’AUTOREGULACIÓ DEL COMPORTAMENTSESSIÓ 5Teoria de l’acció socialLa teoria de l’acció social planteja q...
MODELS I TEORIES DE L’AUTOREGULACIÓ DEL COMPORTAMENTSESSIÓ 5Aquesta teoria suposa l’existència de mecanismes que capaciten...
El més important però de la nostra instrucció, és l’èmfasi que fa aquest model en que elsguions d’acció personal estan con...
Així, el context modifica les capacitats personals i les relacions socials, i afectal’establiment de metes, la consideraci...
MODELS I TEORIES DE L’AUTOREGULACIÓ DEL COMPORTAMENTSESSIÓ 5
SESSIÓ 6Teoria per la setmana 6Aquesta setmana tractarem de un model de canviglobal en el tractament de conductes additives.
Teoria de les conductes addictivesEl model sorgeix a partir de la necessitatde desenvolupar un model de canviglobal en el ...
El model global ha de cobrir tot el procés de canvi des del moment en que s’adverteixl’existència del problema fins la con...
MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESEl procés de canvi requereix actuació en la cognició i la emoció de l...
Estadi de contemplacióMODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESLes persones que es troben en aquest estadi est...
MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESEstadi de preparacióAquest estadi com el seu nom indica, les persones...
MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESEs produeix la modificació de la conducta problema de fumar, és quan ...
MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESAquesta fase que pot semblar a priori la més senzilla de complir perq...
MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESPoder establir en quin estadi es troba el pacient ésel millor predict...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Curs per deixar de fumar lucas palau i lidia bria

171 visualizaciones

Publicado el

pdf

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Curs per deixar de fumar lucas palau i lidia bria

 1. 1. CURS PER DEIXAR DE FUMAR
 2. 2. SESSIÓ 4Teoria per la setmana 4Aquesta setmana farem èmfasi en identificar lesvariables individuals que influeixen en l’adopció deconductes de salut com la de deixar de fumar.
 3. 3. SESSIÓ 4MODELS I TEORIES DE L’EXPECTATIVA VALORRogers (1975; 1983) i Harris i Middleton (1985)Teoria de la motivació protectoraGreus conseqüències de la nicotina als pulmons humansBase teòrica que, sosté que la probabilitat que una persona tingui la intenció d’adoptarcomportaments de salut pot augmentar fins que percebi que la seva salut està greumentamenaçada, però que pot fer moltes coses eficaces i a un cost molt baix per a reduir elrisc d’emmalaltir.Proposen que la por que s’infon a les persones en mostrar-lis lesgreus conseqüències que es deriven de fer determinades conductesrelacionades amb la salut és un dels factors determinants de lamotivació que porta a les persones a protegir-se del dany quepoden patir.
 4. 4. SESSIÓ 4MODELS I TEORIES DE L’EXPECTATIVA VALORLa motivació vers la protecció actua com a preventiva de la malaltia, a partir de lainformació rebuda sobre conseqüències negatives, en aquest cas les provocades perl’hàbit de fumar.Els components de la motivació establerta es divideixen en dues variables que influeixenen l’adopció de comportaments de salut (deixar de fumar):•Apreciació de l’amenaça: aquesta variable resulta de restar la por a emmalaltir a causade la gravetat de les conseqüències de la seva conducta (càncer, mort) dels avantatgesque els reporta la conducta de fumar (relaxació).•Avaluació de la resposta d’afrontament: és el resultatde restar a l’eficàcia de la resposta de fumar il’autoeficàcia de la persona els costos de la respostaadaptativa (deixar de fumat).
 5. 5. MODELS I TEORIES DE L’EXPECTATIVA VALORDe cara a la intervenció amb les persones que volen deixar de fumar, aquest modelimplica que en determinades circumstàncies particulars de cada persona, el sol fetd’emfatitzar sobre el risc resulta més eficaç que augmentar l’autoeficàcia de la persona.SESSIÓ 4Aquesta i altres teories de l’expectativa valorreconeixen però el fet que hi han altres factorsque influeixen i cal considerar segons cada casparticular, en l’acompliment dels objectius,aquests factors són: informació, oportunitat,força de voluntat, capacitat de mantenir lamotivació durant l’execució de deixar de fumar.
 6. 6. MODELS I TEORIES DE L’EXPECTATIVA VALORSESSIÓ 4
 7. 7. SESSIÓ 5Teoria per la setmana 5Aquesta setmana tractarem de com els processosde canvi de comportament estan regulats tambépel context social.
 8. 8. MODELS I TEORIES DE L’AUTOREGULACIÓ DEL COMPORTAMENTSESSIÓ 5Teoria de l’acció socialLa teoria de l’acció social planteja que els processos de canvi del comportament i delmanteniment d’uns hàbits de salut determinats estan mitjançats pel context social, queproporciona l’estructura causal que uneix els processos de canvi personal als ambientsinterpersonals, i especifica les influencies organitzacionals i de relacions socials quepermeten o constrenyen el canvi personal.En termes d’intervenció preventiva, l’assumpciód’aquest model implica la creació d’hàbitsprotectors o rutines que disminueixin el riscpersonal de patir una malaltia, l’assumpciód’aquests hàbit com no fumar es representa comun bucle de control personal d’acció-resultat, és adir, l’autoregulació constant de la persona mantéels bons resultats (conseqüències biològiques,emocionals i social de no fumar).
 9. 9. MODELS I TEORIES DE L’AUTOREGULACIÓ DEL COMPORTAMENTSESSIÓ 5Aquesta teoria suposa l’existència de mecanismes que capaciten la persona per a latransició d’una conducta perillosa a una altre de saludable, entre aquests mecanismespodem destacar:La valoració motivacional que fa la persona en termes de possibles resultats(expectatives de resultats si es deixa el tabac)Avaluació de les seves capacitats (autoeficàcia percebuda de portar a terme deixar defumar)Generació de metes que guien i dinamitzenla solució dels problemes (establiment de l’extincióde l’hàbit de fumar).
 10. 10. El més important però de la nostra instrucció, és l’èmfasi que fa aquest model en que elsguions d’acció personal estan connectats amb els d’altres membres del contextsociofamiliar, i aquesta dependència social és un dels determinants fonamentals delcanvi de comportament i del seu manteniment.Això vol dir que les accions que emprenen les persones dintre d’un context social podenestar o no afavorides depenent de com es veuen aquestes accions, així en un context onfumar és vist com a una conducta poc elegant, serà molt més fàcil que la personainteressada comenci a tenir interès en el canvi.MODELS I TEORIES DE L’AUTOREGULACIÓ DEL COMPORTAMENTSESSIÓ 5
 11. 11. Així, el context modifica les capacitats personals i les relacions socials, i afectal’establiment de metes, la consideració d’oportunitats per a l’acció i el disseny i l’execuciód’estratègies de salut. Aquestes influències s’analitzen en termes de:Escenaris: característiques físiques de l’ambient de la persona, en determinar l’accés arecursos materials necessaris.Relacions socials o conjunt de beneficis, expectatives i obligacions que influeixen enl’establiment de metes i en l’elecció d’estratègies per tal de deixar de fumar,proporcionant models de consecució d’objectius.MODELS I TEORIES DE L’AUTOREGULACIÓ DEL COMPORTAMENTSESSIÓ 5Estructures organitzacionals que canalitzen lesmetes, expectatives i estratègies personals demaneres diverses, quins són els recursos queofereixen les estructures existents per tal que lapersona dugui a terme deixar la conducta de fumar?
 12. 12. MODELS I TEORIES DE L’AUTOREGULACIÓ DEL COMPORTAMENTSESSIÓ 5
 13. 13. SESSIÓ 6Teoria per la setmana 6Aquesta setmana tractarem de un model de canviglobal en el tractament de conductes additives.
 14. 14. Teoria de les conductes addictivesEl model sorgeix a partir de la necessitatde desenvolupar un model de canviglobal en el tractament de conductesadditives, les persones que s’enfronten al’intent de deixar de fumar haviend’escollir entre la multitud d’ofertesterapèutiques disponibles, aquest fet persi sol provoca ja d’inici incertesa, i sis’afegeix la insuficient informació alrespecte sobre els procediments deteràpia, la confusió pot superar la decisióde deixar la conducta additiva.MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESSESSIÓ 6
 15. 15. El model global ha de cobrir tot el procés de canvi des del moment en que s’adverteixl’existència del problema fins la consecució i eliminació de la conducta de fumar.La complexitat de la conducta additiva exigeix solucions multivariants. El procés de canvien la percepció de la persona que es vol ajudar és dinàmic, integrat per estadis, processos inivells de canvi, per tant el procés d’ajuda ha de tenir en compte aquests estadis per tal depoder avançar en la consecució de l’objectiu principal: deixar de fumar.MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESUn procés de canvi consisteix en una activitat iniciada o experimentada per una persona,la qual modifica els pensaments, sentiments, conductes i les relacions interpersonals.Com podem promoure el canvi? La tècnica més utilitzada és la conscienciació, quefacilitarem amb educació, confrontació, observació i interpretació, per tal d’aconseguir elcanvi per elles mateixes.Procés de canviSESSIÓ 6
 16. 16. MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESEl procés de canvi requereix actuació en la cognició i la emoció de les persones en lesprimeres fases i potenciar les conductes en les fases de preparació i actuació. Aquestprocés te una estructura de 5 etapes o estadis:Les persones en aquest estadi pre-procés de canvi no pensen seriosament encanviar la seva conducta de fumar.Poden mantenir-se en aquest estadi bé perquè tenen poca informació sobreles conseqüències de la conducta o perquè se senten desmoralitzats respectea la seva capacitat de canviar i prefereixen no pensa-hi massa en el tema.És freqüent trobar persones que es posen a la defensiva davant les pressionssocials o del seu entorn per que abandonin el tabac. És convenient doncsproporcionar informació sobre les conseqüències negatives de la seva addiccióde manera subtil per a no provocar aquesta resposta contradictòria. Altremanera és educar i informar la persona sobre la seva resistència, fer entendrei modificar els seus pensaments obstinats.Estadi de precontemplacióSESSIÓ 6
 17. 17. Estadi de contemplacióMODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESLes persones que es troben en aquest estadi estan pensantseriosament en el canvi. Són conscients del problema i és un bonmoment per donar informació obertament sobre les implicacions allarg termini si continuen amb la conducta de fumar, i proposarmètodes i maneres de com poden canviar.En aquest estadi però, tot i la convicció per part de les persones dela necessitat de canviar, poden mostrar-se encara ambivalentsrespecte a la relació entre el preu i el benefici de la seva conductade fumar, per aquest motiu les persones poden mantenir-se enaquest estadi fins a anys, hem d’anar em compte amb la durada dela permanència en aquesta fase ja que pot tornar-se crònica i lespersones en comptes d’actuar creuen que el fet de pensar ja és unaactuació contra la seva conducta additiva, cal motivar-les doncs peravançar.SESSIÓ 6
 18. 18. MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESEstadi de preparacióAquest estadi com el seu nom indica, les persones estan preparades per a passar a l’acció,generalment la intenció és actuar al més següent d’aquesta decisió, probablementtrobarem persones que ja han iniciat alguna acció per aconseguir l’objectiu de deixar defumar, com la reducció en la freqüència de la conducta de fumar. En aquest estadi es potplanificar la metodologia a portar a terme per aconseguir l´objectiu final d´abandonamentde l´hàbit.El curs està especialment indicat per a dur-se a terme quan ens trobem en aquest momentconcret.SESSIÓ 6
 19. 19. MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESEs produeix la modificació de la conducta problema de fumar, és quan exigim a la personaque aconsegueixi un objectiu concret durant un mínim de temps, a mode d’exemple que hagideixat el tabac almenys durant 24 hores, accions com reduir el consum de tabac o el canvi aproductes menys nocius no es contempla com una actuació, donat que per a considerarsatisfactòria una intervenció s’ha d’aconseguir la suspensió de l’hàbit.Moment de portar a terme la batalla contra l´addicció. El comportament de les personess´haurà de modificar significativament i s´hauran de deixar de banda aquelles activitats queafavoreixin l´hàbit de fumar. Els criteris a seguir en aquest procés estaran conformats pelsobjectius marcats entre les persones i els clínics, atenen a les particularitats de cadascú.S’estableix un període de sis mesos des de la modificació de la conducta de fumar.Estadi d’actuacióSESSIÓ 6
 20. 20. MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESAquesta fase que pot semblar a priori la més senzilla de complir perquè ja hem fet el mésdifícil, no ho és en absolut. I no ho és perquè es pot allargar considerablement en eltemps i tan sols la fortalesa i el manteniment en la nostra convicció ens allunyarà detornar a recaure en l´addicció. De ben segur que sempre ens trobarem amb obstacles quesuperar per a continuar allunyats de la cigarreta. Al cap i a la fi, si una vegada vam servíctimes de l´addicció, podríem tornar a recaure en la mateixa si no ens mantenimsempre alerta.Aquest període de manteniment quan la conducta additiva ha finalitzat. Per donar perfinalitzada la intervenció definim el fi de la conducta de fumar com la no existència detemptacions al llarg de totes les situacions problema, i la persona no necessita processosde canvi per evitar la recaiguda.Estadi de mantenimentSESSIÓ 6
 21. 21. MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI PER A CONDUCTES ADDICTIVESPoder establir en quin estadi es troba el pacient ésel millor predictor del progrés aconseguit, per tantdistingir aquests estadis i avançar conjuntamentamb la persona és vital per a la consecució delsobjectius amb èxit.Generalment els programes terapèuticstradicionals han tractat als seus pacients com siestiguessin preparats per a entrar a l’estadid’actuació, per aquest motiu els tractament són enla gran majoria ineficaços, per sobretot elsproblemes d’abandonament de la participació i laconsegüent no consecució de l’objectiu de deixarde fumar.Si es produeix una recaiguda, generalment lapersona torna a l’estadi de contemplació, iconsidera seriosament continuar amb laconsecució durant el pròxim any.SESSIÓ 6

×