Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
2010.gada 1.decembris Ludzā Projekta ” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”  ietvaros
<ul><li>ES struktūrfondi </li></ul><ul><li>Lauku attīstības programma </li></ul><ul><li>Pārrobežu sadarbības programmas </...
<ul><li>ES fondu atbalsts attiecas uz 2 veidu komersantiem: </li></ul><ul><ul><li>uzņēmējdarbības uzsācēji (privātpersonas...
<ul><li>ES struktūrfondi (ESF – Eiropas Sociālais fonds) </li></ul><ul><ul><li>1.3.1.2.aktivitāte “Atbalsts pašnodarbinātī...
<ul><li>Atbalsta saņēmēji – fiziskas personas vai komersanti ar nelielu pieredzi (līdz 3 gadiem) </li></ul><ul><li>Apmācī...
<ul><li>Atbalsta saņēmēji – esoši uzņēmumi vai topošie uzņēmēji (fiziskas personas) </li></ul><ul><li>Atbalsta teritorija...
<ul><li>Mērķis - veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažād...
<ul><li>Attiecināmās izmaksas: </li></ul><ul><ul><li>jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai ...
<ul><li>Atbalsta saņēmēji – esoši lauksaimniecības uzņēmumi un kooperatīvi, kā arī topošie uzņēmēji (juridiska vai fizisk...
<ul><li>Mērķis - modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus , lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju....
<ul><li>Attiecināmās izmaksas: </li></ul><ul><ul><li>jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai ...
<ul><li>Pasākuma mērķis  - paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt lauksaimniecības prod...
<ul><li>Atbalstāmās investīcijas : </li></ul><ul><ul><li>Jauni ražošanas pamatlīdzekļi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Produkt...
<ul><li>Uz kredītu fonda aizdevumu var pretendēt atbalsta saņēmējs, kura projekta iesniegumu ir apstiprinājis Lauku atbals...
<ul><li>Atbalsta saņēmēji – esoši uzņēmumi vai jaundibināts uzņēmums </li></ul><ul><li>Atbalsta teritorija – visa Latvij...
<ul><li>Mērķis - modernizēt akvakultūras uzņēmumus un uzlabot to darbību, attīstīt tradicionālās akvakultūras metodes, a...
<ul><li>Attiecināmās izmaksas: </li></ul><ul><ul><li>jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas; </li></ul></ul><ul><u...
<ul><li>Projekta kopējās attiecināmās izmaksu summas (limits attiecas, gan uz projekta kopējo summu, gan uz vienam atbalst...
<ul><li>Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem: </li></ul><ul><li>Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma </li></ul>...
<ul><li>Atbalstītas tiek aktivitātes, kas saistītas ar Latvijas komersantu ieiešanu ārvalstu tirgos </li></ul><ul><li>Uz ...
<ul><li>Atbalsts tiks sniegts veiksmīgi izstrādāto jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (taj...
<ul><li>Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudum...
<ul><li>Atbalsta saņēmēji – bezdarbnieki </li></ul><ul><li>Atbalsta teritorija – visa Latvijas teritorija </li></ul><ul>...
<ul><li>Pasākumā var iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kas: </li></ul><ul><ul><li>ir i...
<ul><li>Sniegtais atbalsts: </li></ul><ul><ul><li>konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā (20 konsultācij...
<ul><li>ERAF atbalstītās pārrobežu sadarbības programmas: </li></ul><ul><li>Latvijas - Lietuvas </li></ul><ul><li>pārrobe...
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas programma <ul><li>Latvi jā : </li></ul><ul><li>Latgale </li></ul><ul><li>L ietuvā : ...
Igaunijas – Latvijas – Krievijas programma <ul><li>Latvi jā : Latgale, Vidzeme; </li></ul><ul><li>pieguļošās : Rī ga ...
<ul><li>ES struktūrfondi (ERAF – Eiropas Reģionālās Attīstības fonds): </li></ul><ul><ul><li>2.3.2.1.aktivitāte „Biznesa i...
<ul><li>Atbalsta saņēmēji - jauns komersants, kas saņem pakalpojumus no biznesa inkubatora operatora un/ vai atrodas bizn...
<ul><li>Piedāvātie standarta pakalpojumi: </li></ul><ul><ul><li>telpu noma un apsaimniekošana (gan biroja, gan ražošanas...
<ul><li>Piedāvātie speciālie pakalpojumi: </li></ul><ul><ul><li>prototipēšana, sertificēšana, konstruēšana; </li></ul></...
” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”  Reģions Inkubators Darbības teritorija Rīgas reģions Pilnsa...
<ul><li>Atbalsta saņēmēji - jaunais uzņēmējs (gan tāds, kuram ir jau reģistrēts uzņēmums, gan arī tas, kam vēl ir tikai b...
<ul><li>Programma veicina uzņēmējdarbību un konkurētspēju, ES jaundibināto uzņēmumu un jau nostiprinājušos MVU darbību ārp...
<ul><li>Esošie aizdevumu, kredītu, galvojumu sniedzēji (ietverot gan banku pašu finansējumu, gan ES struktūrfondu, gan ES ...
PALDIES PAR UZMANĪBU! Projektu vadītāja Ilona Leščinska [email_address]  ” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzīb...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem

7.851 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Vienkāršākais finansējums biznesa izaugsmei, sākot no EUR 30 000 līdz EUR 200 000 kopā ar Cityfinances! www.cityfinances.lv
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem

 1. 1. 2010.gada 1.decembris Ludzā Projekta ” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē” ietvaros
 2. 2. <ul><li>ES struktūrfondi </li></ul><ul><li>Lauku attīstības programma </li></ul><ul><li>Pārrobežu sadarbības programmas </li></ul><ul><li>Eiropas Komisijas iniciatīvas </li></ul><ul><li>Latvijas-Šveices programma </li></ul><ul><li>Norvēģijas finanšu instruments </li></ul><ul><li>Citi fondi </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 3. 3. <ul><li>ES fondu atbalsts attiecas uz 2 veidu komersantiem: </li></ul><ul><ul><li>uzņēmējdarbības uzsācēji (privātpersonas) </li></ul></ul><ul><ul><li>uzņēmēji ar pieredzi </li></ul></ul><ul><li>Vispirms prezentācijā tiks apskatīti projektu konkursi, kuri attieksies uz uzņēmējdarbības uzsācējiem </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 4. 4. <ul><li>ES struktūrfondi (ESF – Eiropas Sociālais fonds) </li></ul><ul><ul><li>1.3.1.2.aktivitāte “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” </li></ul></ul><ul><li>Latvijas Lauku attīstības programma (LAP) 2007.-2013.gadam </li></ul><ul><ul><li>312 (311) pasākums “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” </li></ul></ul><ul><ul><li>121 pasākums “Lauku saimniecību modernizācija” </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana“ </li></ul></ul><ul><ul><li>313 pasākums “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” (plānots) </li></ul></ul><ul><li>Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam </li></ul><ul><ul><li>Pasākums “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” </li></ul></ul><ul><li>Valsts atbalsta programma: </li></ul><ul><ul><li>Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai (bezdarbniekiem) </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 5. 5. <ul><li>Atbalsta saņēmēji – fiziskas personas vai komersanti ar nelielu pieredzi (līdz 3 gadiem) </li></ul><ul><li>Apmācības un finansiālais atbalsts. </li></ul><ul><li>Finansiālais atbalsts sastāv no: </li></ul><ul><li>Aizdevuma (maks. summa LVL 54’000 (termiņš 8 gadi)) </li></ul><ul><li>granta saimnieciskās darbības nodrošināšanai (35 % no piešķirtā aizdevuma summas, bet ne vairāk kā LVL 3 600). Pieejams pēc aizdevuma līguma noslēgšanas pakāpeniski 12 mēnešu laika. </li></ul><ul><li>granta aizdevuma dzēšanai (20% no piešķirtā aizdevuma summas, bet ne vairāk kā LVL 2 000). Izsniedz pēc projekta realizācijas ne agrāk kā 12 mēnešus un ne vēlāk ka 2 gadus pēc aizdevuma līguma noslēgšanas </li></ul><ul><li>Papildus informācija: http://www.altum.lv/public/atbalsts-komercdarbibas-uzsacejiem.html </li></ul><ul><li>(aktivitātes ieviešana notiek sadarbībā ar Hipotēku un Zemes banku) </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 6. 6. <ul><li>Atbalsta saņēmēji – esoši uzņēmumi vai topošie uzņēmēji (fiziskas personas) </li></ul><ul><li>Atbalsta teritorija – izņemot pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. </li></ul><ul><li>Papildus informācija : http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1051/ </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 7. 7. <ul><li>Mērķis - veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos </li></ul><ul><li>Atbalsta intensitāte – līdz 50% apmērā no kopīgām attiecināmām izmaksām </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 8. 8. <ul><li>Attiecināmās izmaksas: </li></ul><ul><ul><li>jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas ; </li></ul></ul><ul><ul><li>jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas ; </li></ul></ul><ul><ul><li>būvmateriālu iegādes izmaksas , pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai; </li></ul></ul><ul><ul><li>būvprojekta izstrādes izmaksas atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne vairāk kā astoņus procentus no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas. </li></ul></ul><ul><li>Projekta kopējās attiecināmās izmaksu summas: </li></ul><ul><ul><li>Max 100 000 EUR – jaunu mikrouzņēmumu radīšanu ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Max 200 000 EUR – esoša uzņēmuma attīstībai; </li></ul></ul><ul><ul><li>Max 350 000 EUR – esoša uzņēmuma attīstībai, kas ražo kurināmo no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem. </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 9. 9. <ul><li>Atbalsta saņēmēji – esoši lauksaimniecības uzņēmumi un kooperatīvi, kā arī topošie uzņēmēji (juridiska vai fiziskas personas) </li></ul><ul><li>Atbalsta teritorija – visa Latvija </li></ul><ul><li>Konkurss – pašlaik projektus var iesniegt līdz š.g. 30.decembrim </li></ul><ul><li>Papildus informācija : http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/121-lauku-saimniecibu-modernizacija/ </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 10. 10. <ul><li>Mērķis - modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus , lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. </li></ul><ul><li>Atbalsta intensitāte – no 25-50% apmērā no kopīgām attiecināmām izmaksām </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 11. 11. <ul><li>Attiecināmās izmaksas: </li></ul><ul><ul><li>jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas ; </li></ul></ul><ul><ul><li>jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas ; </li></ul></ul><ul><ul><li>būvmateriālu iegādes izmaksas , pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai; </li></ul></ul><ul><ul><li>būvprojekta izstrādes izmaksas atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne vairāk kā astoņus procentus no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas. </li></ul></ul><ul><li>Projekta kopējās attiecināmās izmaksu summas (par periodu kopumā): </li></ul><ul><ul><li>Max 2 800 000 LVL– jaunam lauksaimniecības uzņēmumam ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Max 2 800 000 LVL– esošam lauksaimniecības uzņēmumam; </li></ul></ul><ul><ul><li>Max 7 028 040 LVL – esošam lauksaimniecības kooperatīvam. </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 12. 12. <ul><li>Pasākuma mērķis - paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt lauksaimniecības produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, palielināt bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās lauksaimniecības un Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes produktu klāstu </li></ul><ul><li>Atbalsta pretendenta mērķa grupa : </li></ul><ul><ul><li>juridiska persona, kas vismaz 2 gadus lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi </li></ul></ul><ul><ul><li>atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības jaunizveidota komercsabiedrība, kas nodibināta gaļas pārstrādei </li></ul></ul><ul><ul><li>Kooperatīvo sabiedrību un piena ražotāju izveidots jauns piena pārstrādes uzņēmums (piena restrukturizācijas programmas ietvaros) </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 13. 13. <ul><li>Atbalstāmās investīcijas : </li></ul><ul><ul><li>Jauni ražošanas pamatlīdzekļi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Produktu pārstrādei paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija; </li></ul></ul><ul><ul><li>Investīcijas vides aizsardzības jomā; </li></ul></ul><ul><ul><li>Vispārējās izmaksas. </li></ul></ul><ul><li>Projekta attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte: </li></ul><ul><ul><li>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa – LVL 4 919 000. </li></ul></ul><ul><ul><li>Atbalsta intensitāte – 25% vai 50% no attiecināmajām izmaksām. </li></ul></ul><ul><ul><li>Restrukturizācijas projektiem 30% vai 60% no attiecināmajām izmaksām </li></ul></ul><ul><li>Konkurss - no 2010.gada 15.novembra līdz 2010.gada 17.decembrim . </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 14. 14. <ul><li>Uz kredītu fonda aizdevumu var pretendēt atbalsta saņēmējs, kura projekta iesniegumu ir apstiprinājis Lauku atbalsta dienests kādā no šiem Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai pasākumiem: </li></ul><ul><li>Lauku saimniecību modernizācija </li></ul><ul><li>Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana </li></ul><ul><li>Uzņēmumu radīšana un attīstība </li></ul><ul><li>Tūrisma aktivitāšu veicināšana </li></ul><ul><li>Uz kredītu fonda aizdevumu var pretendēt atbalsta saņēmējs, kura projekta iesniegumu ir apstiprinājis Lauku atbalsta dienests kādā no šiem Eiropas Zivsaimniecības fonda finansētiem pasākumiem: </li></ul><ul><li>Investīcijas akvakultūras uzņēmumos </li></ul><ul><li>Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 15. 15. <ul><li>Atbalsta saņēmēji – esoši uzņēmumi vai jaundibināts uzņēmums </li></ul><ul><li>Atbalsta teritorija – visa Latvijas teritorija </li></ul><ul><li>Konkurss – plānots </li></ul><ul><li>Papildus informācija : http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/eiropas-zivsaimniecibas-fonda-pasakumi/investicijas-akvakulturas-uznemumos/ </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 16. 16. <ul><li>Mērķis - modernizēt akvakultūras uzņēmumus un uzlabot to darbību, attīstīt tradicionālās akvakultūras metodes, attīstīt jaunu un īpaši pieprasītu ūdensdzīvnieku sugu audzēšanu, kā arī īstenot tādas akvakultūras metodes, kas būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi </li></ul><ul><li>Atbalsta intensitāte – no 30-60% apmērā no kopīgām attiecināmām izmaksām </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 17. 17. <ul><li>Attiecināmās izmaksas: </li></ul><ul><ul><li>jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas; </li></ul></ul><ul><ul><li>jauni būvniecības materiāli saskaņā ar tehnisko projektu; </li></ul></ul><ul><ul><li>tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana; </li></ul></ul><ul><ul><li>specializēto datorprogrammatūru iegāde ražošanas procesa vadības un kontroles nodrošināšanai; </li></ul></ul><ul><ul><li>laboratorijas un kvalitātes kontroles iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana; </li></ul></ul><ul><ul><li>peldlīdzekļa vai airu laivas iegāde zivju barotavas vajadzībām; </li></ul></ul><ul><ul><li>ūdens recirkulācijas sistēmas iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana; </li></ul></ul><ul><ul><li>ūdens padeves un tā līmeņa regulācijas iekārtu uzstādīšana un rekonstrukcija; </li></ul></ul><ul><ul><li>u.c. </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 18. 18. <ul><li>Projekta kopējās attiecināmās izmaksu summas (limits attiecas, gan uz projekta kopējo summu, gan uz vienam atbalsta pretendentam attiecināmo izmaksu summa plānošanas periodā): </li></ul><ul><ul><li>Max 2 000 000 LVL – akvakultūras nozares uzņēmumiem; </li></ul></ul><ul><ul><li>Max 200 000 LVL – ja tiek veidots jauns akvakultūras uzņēmums; </li></ul></ul><ul><ul><li>Max 70 000 LVL – jaundibināts komersants, kurš veido jaunu akvakultūras uzņēmumu. </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 19. 19. <ul><li>Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem: </li></ul><ul><li>Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma </li></ul><ul><li>Biznesa inkubatori </li></ul><ul><li>Citas atbalsta programmas: </li></ul><ul><li>Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings - atvērta līdz 2010.gada 30.decembrim (Projektu pieņemšana turpināsies arī 2011.gadā) </li></ul><ul><li>Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā - atvērta no 2010.gada 15.novembra līdz 2011.gada 1.februārim (ieskaitot) </li></ul><ul><li>Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai - atvērta no 2010.gada 25.oktobra līdz 2010.gada 1.decembrim (ieskaitot) </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 20. 20. <ul><li>Atbalstītas tiek aktivitātes, kas saistītas ar Latvijas komersantu ieiešanu ārvalstu tirgos </li></ul><ul><li>Uz atbalstu var pretendēt: </li></ul><ul><li>komersanti, biedrības, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības, ostu pārvaldes </li></ul><ul><li>valsts vai pašvaldības iestādes, ja projekta partneri un faktiskie atbalsta finansējuma saņēmēji ir komersanti , biedrības vai kooperatīvās sabiedrības </li></ul><ul><ul><li>Atbalstāmās darbības: </li></ul></ul><ul><li>dalība starptautiskās izstādēs ārvalstīs, izmantojot ekspozīcijas laukumu </li></ul><ul><li>dalība konferencēs vai semināros ārvalstīs (ar prezentāciju) </li></ul><ul><li>dalība biedrību organizētās tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs </li></ul><ul><li>konferenču vai semināru organizēšana par eksporta jautājumiem (biedrībām) </li></ul><ul><li>Piemēri: Uzņēmuma dalība kontaktbiržā Lielbritānijā; Dalība starptautiskajās izstādēs Vācijā, Lietuvā un Krievijā; Uzņēmuma vizīte pie sadarbības partneriem Krievijā </li></ul><ul><ul><li>Atgūstamie līdzekļi jeb atbalsta intensitāte: </li></ul></ul><ul><li>50% (biedrībām konferenču/semināru par eksportu organizēšanai – 75%) </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 21. 21. <ul><li>Atbalsts tiks sniegts veiksmīgi izstrādāto jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) ieviešanai ražošanā </li></ul><ul><li>Atbalstu var saņemt : </li></ul><ul><ul><ul><li>jaunu iekārtu iegādes izmaksām </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nemateriāliem ieguldījumiem (patentu un licenču iegādes izmaksām) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs saistīto personu grupai aktivitātes ietvaros: Ls 1 000 000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Atbalsta intensitāte: 35% </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivitātē pieejamais finansējums: Ls 34 023 106 </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 22. 22. <ul><li>Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem vai citu veidu kurināmiem. </li></ul><ul><li>Atbalstu var saņemt : </li></ul><ul><ul><li>siltumavota (tehnoloģisko iekārtu un būvju kopums siltumenerģijas ražošanai) un pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijai un būvniecībai </li></ul></ul><ul><ul><li>tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai </li></ul></ul><ul><li>Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs: Ls 6 000 000 (minimālais finansējuma apjoms Ls 50 000) </li></ul><ul><li>Atbalsta intensitāte: 40% (50% - ja tiek rekonstruēts siltumavots, kurā nav izmantoti atjaunojamie energoresursi) </li></ul><ul><li>Aktivitātē pieejamais finansējums: Ls 35 618 167 </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 23. 23. <ul><li>Atbalsta saņēmēji – bezdarbnieki </li></ul><ul><li>Atbalsta teritorija – visa Latvijas teritorija </li></ul><ul><li>Konkurss – dalībnieku atlasi veic Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) </li></ul><ul><li>Mērķis - sniegt konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību un ievirzi komercdarbības veikšanā uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus. </li></ul><ul><li>Papildus informācija : http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=311#komerc </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 24. 24. <ul><li>Pasākumā var iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kas: </li></ul><ul><ul><li>ir ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā šīm nozarēm pielīdzināmā jomā; </li></ul></ul><ul><ul><li>bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā; </li></ul></ul><ul><ul><li>ir ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apguvuši neformālās izglītības programmas ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 25. 25. <ul><li>Sniegtais atbalsts: </li></ul><ul><ul><li>konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā (20 konsultācijas 6 nedēļu laikā); </li></ul></ul><ul><li>un ja NVA devis pozitīvu slēdzienu par biznesa plāna dzīvotspēju un nepieciešamo NVA atbalstu: </li></ul><ul><ul><li>konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā (20 konsultācijas); </li></ul></ul><ul><ul><li>komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – ne vairāk kā 2000Ls atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei; </li></ul></ul><ul><ul><li>mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) - valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā. </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 26. 26. <ul><li>ERAF atbalstītās pārrobežu sadarbības programmas: </li></ul><ul><li>Latvijas - Lietuvas </li></ul><ul><li>pārrobežu sadarbības </li></ul><ul><li>programma </li></ul><ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><li> Kurzeme </li></ul><ul><li> Zemgale </li></ul><ul><li> Latgale </li></ul><ul><li>Lietuvā : </li></ul><ul><li> Klaipēda </li></ul><ul><li> Telši </li></ul><ul><li> Šauļi </li></ul><ul><li> Paņeveža </li></ul><ul><li> Utena </li></ul><ul><li> Kauņa (blakus esošs reģions) </li></ul>www.latlit.eu ” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 27. 27. Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas programma <ul><li>Latvi jā : </li></ul><ul><li>Latgale </li></ul><ul><li>L ietuvā : </li></ul><ul><li>Utena s apgabals </li></ul><ul><li>Vil ņas apgabals </li></ul><ul><li>Alytus apgabals </li></ul><ul><li>Baltkrievijā : </li></ul><ul><li>Grod ņas apgabals </li></ul><ul><li>Vitebsk as apgabals </li></ul><ul><li>Pieguļošās teritorijas : Lietuvā : Kau ņas un Paņevežas apgabali B altkrievijā : Minsk as and Mogi ļ ev as apgabali , Minsk a </li></ul>www.enpi-cbc.eu ” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 28. 28. Igaunijas – Latvijas – Krievijas programma <ul><li>Latvi jā : Latgale, Vidzeme; </li></ul><ul><li>pieguļošās : Rī ga un Pier ī ga </li></ul><ul><li>Igaunijā : Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, </li></ul><ul><li>Kesk-Eesti; pieguļošā : Põhja-Eesti </li></ul><ul><li>Krievijā : Ļ eningrad as re ģ ion s , </li></ul><ul><li>P leskavas re ģ ion s , </li></ul><ul><li>S anktpē terburg a </li></ul>www.estlatrus.eu ” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 29. 29. <ul><li>ES struktūrfondi (ERAF – Eiropas Reģionālās Attīstības fonds): </li></ul><ul><ul><li>2.3.2.1.aktivitāte „Biznesa inkubatori” </li></ul></ul><ul><li>Eiropas Savienības iniciatīvas programma: </li></ul><ul><ul><li>Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus jaunajiem uzņēmējiem) </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 30. 30. <ul><li>Atbalsta saņēmēji - jauns komersants, kas saņem pakalpojumus no biznesa inkubatora operatora un/ vai atrodas biznesa inkubatora telpās. Pakalpojumi komersantam ir pieejami ne ilgāk kā četrus gadus. Iestājoties inkubatorā komersants nedrīkst būt vecāks par diviem gadiem kopš reģistrācijas brīža LR Komercreģistrā. </li></ul><ul><li>Mērķis - veicināt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot tos ar komercdarbībai nepieciešamo vidi un konsultatīvajiem pakalpojumiem. </li></ul><ul><li>Latvijā ar ES struktūrfondu atbalstu izveidoti 9 biznesa inkubatoru operatori. </li></ul><ul><li>Papildus informācija biznesa inkubatoriem Latvijā : http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa_abc/biznesa_inkubatori/ </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 31. 31. <ul><li>Piedāvātie standarta pakalpojumi: </li></ul><ul><ul><li>telpu noma un apsaimniekošana (gan biroja, gan ražošanas telpas); </li></ul></ul><ul><ul><li>komunikāciju pakalpojumi (internets, tālrunis, juridiskā adrese); </li></ul></ul><ul><ul><li>sekretariāta pakalpojumi; </li></ul></ul><ul><ul><li>biznesa vadības (atbalsta) konsultācijas; </li></ul></ul><ul><ul><li>papildu atbalsta iespējas; </li></ul></ul><ul><ul><li>pārdošanas un mārketinga konsultācijas; </li></ul></ul><ul><ul><li>sadarbības organizēšana vietējā un starptautiskā līmenī; </li></ul></ul><ul><ul><li>personāla atlases pakalpojumi; </li></ul></ul><ul><ul><li>virtuālos inkubācijas pakalpojumus (pakalpojumi tiem uzņēmumiem, kas fiziski neatrodas inkubatorā). </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 32. 32. <ul><li>Piedāvātie speciālie pakalpojumi: </li></ul><ul><ul><li>prototipēšana, sertificēšana, konstruēšana; </li></ul></ul><ul><ul><li>laboratorijas iekārtu izmantošana; </li></ul></ul><ul><ul><li>dizaina konsultācijas; </li></ul></ul><ul><ul><li>tehnoloģiju konsultācijas; </li></ul></ul><ul><ul><li>testēšanas pakalpojumi; </li></ul></ul><ul><ul><li>uzņēmumu procesu kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana; </li></ul></ul><ul><ul><li>uzņēmumu IT sistēmu ieviešana; </li></ul></ul><ul><ul><li>specializētie juridiskie pakalpojumi; </li></ul></ul><ul><ul><li>starptautiskā mārketinga pakalpojumi; </li></ul></ul><ul><ul><li>loģistikas konsultācijas; </li></ul></ul><ul><ul><li>eksporta veicināšanas pakalpojumi; </li></ul></ul><ul><ul><li>u.c. </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 33. 33. ” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē” Reģions Inkubators Darbības teritorija Rīgas reģions Pilnsabiedrība „Rīgas reģiona attīstības inkubators” Tukums, Limbaži un Ogre SIA „HUB Riga” - radošo industriju biznesa inkubators Rīga Kurzeme Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” Ventspils un Talsi SIA &quot;Kurzemes biznesa inkubators&quot; Liepāja, Kuldīga un Saldus Latgale Biedrība „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” Rēzekne, Balvi, Daugavpils un Līvāni, kā arī Ludzā (virtuāli) Vidzeme Biedrība „Biznesa inkubators Cēsis” Cēsis, Madona un Alūksne SIA „RVJ” Valmiera un Gulbene, kā arī Valkā (virtuāli) Zemgale Pilnsabiedrība „JIC Biznesa inkubators” Jelgava, Dobele, Jēkabpils un Aizkraukle
 34. 34. <ul><li>Atbalsta saņēmēji - jaunais uzņēmējs (gan tāds, kuram ir jau reģistrēts uzņēmums, gan arī tas, kam vēl ir tikai biznesa plāns) </li></ul><ul><li>Pieteikšanās termiņš – dalība jāpiesaka pie nacionālās atbalsta organizācijas (Latvijā – Biznesa Augstskola Turība un Lietišķo sieviešu apvienība) </li></ul><ul><li>Plašāka informācija : http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 35. 35. <ul><li>Programma veicina uzņēmējdarbību un konkurētspēju, ES jaundibināto uzņēmumu un jau nostiprinājušos MVU darbību ārpus savas mītnes valsts un to izaugsmi. Tā palīdz pārnest zinātību un uzlabot MVU vadībai nepieciešamās vadības iemaņas. </li></ul><ul><li>Programmas atbalsts - Jaunie uzņēmēji ceļo uz citu valsti ES un kādu laiku (no 1-6 mēnešiem) strādā kopā ar pieredzējušu uzņēmēju MVU. Jaunajiem uzņēmējiem kontaktēties ar pieredzējušiem uzņēmējiem palīdz starpniek organizācijas (nacionālās atbalsta organizācijas). </li></ul><ul><li>Programma līdzfinansē jaunajam uzņēmējam ceļa un uzturēšanās izmaksas apmaiņas laikā (aptuveni 800-1000 Eiro mēnesī). </li></ul><ul><li>Jārēķinās, ka no pieteikšanās brīža līdz braukšanas, lai nokārtotu visas formalitātes, paies aptuveni 2 mēneši. </li></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 36. 36. <ul><li>Esošie aizdevumu, kredītu, galvojumu sniedzēji (ietverot gan banku pašu finansējumu, gan ES struktūrfondu, gan ES programmu atbalstu): </li></ul><ul><ul><li>Bankas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hipotēku un Zemes banka (bankas finansējums; ES struktūrfondu finansējums; ES Konkurētspējas un Inovāciju ietvarprogrammas atbalsts; Latvijas –Šveices mikrokreditēšanas programma) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Swedbanka un SEB banka (bankas finansējums; ES struktūrfondu finansējums) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Valsts izveidotas atbalsta struktūras: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Latvijas Garantiju aģentūra (ES struktūrfondu finansējums); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lauku Kredītu fonds (ES fondu finansējums). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Finanšu kompānijas kā SIA „Imprimatur Capital Baltics”, SIA „BaltCap Management Latvia” (ES struktūrfondu finansējums). </li></ul></ul>” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”
 37. 37. PALDIES PAR UZMANĪBU! Projektu vadītāja Ilona Leščinska [email_address] ” Izmantosim ES fondu iespējas. Teiksim nabadzībai – nē”

×