%     CEIP%Joaquín%Muñoz%          %  Projecte%de%formació%en%centres%          %    RECERCA%...
Qué%és%Google?%                               És%una%EMPRESA%Els%seus%beneficis%són%    ...
Com%funciona%el%buscador%de%Google?%                                   Pàgina%Web%Intro...
Parts%de%Google%Tipus%de%recerca%i%aplicacions%Google%             Accés%i%personalització%de%Google%    ...
Fem%una%prova...%Poseu%qualsevol%paraula%en%la%caixa%de%Google.%Al%retornar%feu%click%baix%de%la%pàgina%en%“búsqueda%avanz...
Estratègies%de%recerca%amb%Google%Operadors%Booleans:%  S’inserten%directament%a%la%caixa%de%Google%
Estratègies%de%recerca%amb%Google% Comands%de%recerca%    S’inserten%directament%a%la%caixa%de%Google%define:terme% % S...
Estratègies%de%recerca%amb%Google% Comands%de%recerca%  S’inserten%directament%a%la%caixa%de%Google%site:URL/dominio%té...
Estratègies%de%recerca%amb%Google% Comands%de%recerca%  S’inserten%directament%a%la%caixa%de%Google%inanchor:término%Se...
Estratègies%de%recerca%amb%Google% Comands%de%recerca%    S’inserten%directament%a%la%caixa%de%Google%inLtle:término%S...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Recerca_amb_google

983 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Recerca_amb_google

 1. 1. % CEIP%Joaquín%Muñoz% % Projecte%de%formació%en%centres% % RECERCA%AMB%GOOGLE% Autor:% Luis%Torres%Otero% luistorresotero@gmail.com%
 2. 2. Qué%és%Google?% És%una%EMPRESA%Els%seus%beneficis%són% PRIVADA%que%té%com%a% de%la%publicitat% objecte%de%negoci% Internet%• %Recerques%• %Correu%electrònic% El%moJu%del%seu%éxit%és%• %Creació%de%pàgines%Web% el%seu%buscador%• %Creació%de%Blogs%• %Fotografies%en%línea%• %Vídeos%en%línea%• %Suite%ofimàJca%• %Sistemes%operaJus%de%mòbils%• %Navegador% És%el%millor%perquè%retorna%els%resultats%• %Traductor% més%úJls%per%a%la%persona%que%està%• %Agenda% buscant.%• %etc...%
 3. 3. Com%funciona%el%buscador%de%Google?% Pàgina%Web%Introduïm%criteri% de%búsqueda% Pàgina%Web% L’aranya%de% Pàgina%Web% Servidor%de% Google%rastreja% % permanenment% Pàgina%Web% % totes%les%Web% % del%món%i%guarda% % els%resultats%en% % Pàgina%Web% “Caché”% Resultats%per% Pàgina%Web% ordre%de% rellevància% Pàgina%Web%...%
 4. 4. Parts%de%Google%Tipus%de%recerca%i%aplicacions%Google% Accés%i%personalització%de%Google% Recerca%avançada%manual% Caixa%de%recerca% Botó%de%recerca%(Enter)% Botó%de%la%sort%(s’uJlitza%poc)% Ajuda%de%Google% Sel^lecció%d’idioma%
 5. 5. Fem%una%prova...%Poseu%qualsevol%paraula%en%la%caixa%de%Google.%Al%retornar%feu%click%baix%de%la%pàgina%en%“búsqueda%avanzada”% Ohhh…%qué%és%açò??%
 6. 6. Estratègies%de%recerca%amb%Google%Operadors%Booleans:% S’inserten%directament%a%la%caixa%de%Google%
 7. 7. Estratègies%de%recerca%amb%Google% Comands%de%recerca% S’inserten%directament%a%la%caixa%de%Google%define:terme% % Se% muestran% definiciones% procedentes% de% diferentes% páginas%Web%sobre%ese%término.%%Ejemplo%define:”pizarra,digital”%Google%buscará%definiciones%en%Internet%para%la%cadena%de%texto%literal%pizarra,digital.%%filetype:Lpo_de_archivo% término% % Se% muestran% archivos% del% Jpo% indicado%relacionados%con%el%término%al%que%hacen%referencia.%Como%Jpo%de%archivo%es%posible% indicar% todos% lo% que% existen:% DOC,% PDF,% JPG,% MP3,% OGG,% AVI,% MPG,%TXT,%SVG,%PNG,%etc.%Ahora%bien,%Google%busca%el%término%entre%el%texto%que%conJene% dicha% página% Web% o% la% URL,% lo% que% dificulta% bastante% localizar%archivos% mulJmedia% (música% y% vídeo),% y% facilita% mucho% la% localización% de%archivos% en% formato% de% texto.% Para% localizar% música,% vídeo% e% imágenes% el%profesorado% dispone% de% otras% opciones% mucho% más% interesantes% que% se%comentarán%más%adelante.%%%Ejemplo% filetype:pdf, música% devolverá% archivos% PDF% relacionados% con% el%término%música.%
 8. 8. Estratègies%de%recerca%amb%Google% Comands%de%recerca% S’inserten%directament%a%la%caixa%de%Google%site:URL/dominio%término%%%Se%muestran%las%páginas%de%la%URL%especificada%que%conJenen%el%término%de%búsqueda.%%%Ejemplo:%site:www.educacionmusical.com,ritmo%devolverá%las%páginas%de%ese%dominio%que%conJenen%el%término%ritmo.%%link:URL%Se%muestran%las%páginas%Web%que%poseen%enlazadas%la%URL%especificada.%%%Ejemplo:%link:www.musy<c.com%devolverá%todas%las%páginas%Web%que%enlazan%a%www.musyJc.com.%%info:URL%%Se%muestra%la%información%que%posee%Google%sobre%la%URL%especificada.%%%Ejemplo:%info:educacionmusical=<c.blogspot.com,devolverá%la%información%acerca%dicha%página%Web.%
 9. 9. Estratègies%de%recerca%amb%Google% Comands%de%recerca% S’inserten%directament%a%la%caixa%de%Google%inanchor:término%Se%muestran%las%páginas%que%conJenen%el%término%en%sus%enlaces%de%hipertexto.%%%Ejemplo:%inanchor:flauta%devolverá%todas%las%Web%que%poseen%enlaces%con%el%término%flauta.%%intext:término%Se%muestran%las%Web%que%conJenen%el%término%en%el%texto%de%la%página.%%%Ejemplo:%inanchor:musicogramas%devolverá%todas%las%Web%que%poseen%en%su%texto%el%término%musicogramas.%%inurl:término%Se%muestran%las%Web%que%conJenen%el%término%en%su%URL.%%%Ejemplo:%inurl:par<turas%devolverá%todas%las%Web%que%poseen%en%su%URL%el%término%parJturas.%
 10. 10. Estratègies%de%recerca%amb%Google% Comands%de%recerca% S’inserten%directament%a%la%caixa%de%Google%inLtle:término%Se%muestran%las%Web%que%conJenen%el%término%en%su%ltulo.%%%Ejemplo:%in<tle:mozart%devolverá%todas%las%Web%que%poseen%en%su%ltulo%el%término%Mozart.%%allinanchor:términos%/%allintext:términos%/%allinurl:términos%/%allinLtle:términos%Funcionan%de%la%misma%manera%que%los%anteriores%con%la%diferencia%de%que%aquí%se%pueden%uJlizar%varios%términos.%%%Ejemplo:%allurl:educación,musical%devolverá%páginas%que%en%su%URL%posen%los%dos%términos.% Tot%açò%es%pot%aplicar%als%Lpus%de%recerca%per:%imatges,%noYcies,%vídeos,% llibres,%etc...%

×