Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx
Próximo SlideShare
Правопис на имена 1.класПравопис на имена 1.клас
Cargando en ... 3
1 de 1

Más contenido relacionado

Más de Luiza Antova(20)

Правопис на съгласни в края на думата 1.клас.docx

  1. ло ... – зале... - ле .... – со ... - лъ .... – бо .... - пръ .... – ру ... - кръ ... - адре ... - пра .... - ори .... - здрав .... – анана ... - краси ... – водола .... – морко ..... – мра ... - карто ..... – га .... - моли ...... – пра.... - водопа .... – подле ... - панто .... - надле ... - ло ... – зале... - ле .... – со ... - лъ .... – бо .... - пръ .... – ру ... - кръ ... - адре ... - пра .... - ори .... - здрав .... – анана ... - краси ... – водола .... – морко ..... – мра ... - карто ..... – га .... - моли ...... – пра.... - водопа .... – подле ... - панто .... - надле ... – ло ... – зале... - ле .... – со ... - лъ .... – бо .... - пръ .... – ру ... - кръ ... - адре ... - пра .... - ори .... - здрав .... – анана ... - краси ... – водола .... – морко ..... – мра ... - карто ..... – га .... - моли ...... – пра.... - водопа .... – подле ... - панто .... - надле ... - зъ .... – ро ... - ръ ... – бо .... - ра .... бря ... - пъ ..... – сня ... - дро .... – мра .... - сно .... – вра ... - сла .... – ми ... - гълъ .... – кра .... – кора ..... – ви .... - скъ ..... – пли .... - скръ .... – ме - сиро .... – кръ ... - ета .... – беле .... - зъ .... – ро ... - ръ ... – бо .... - ра .... – бря ... - пъ ..... – сня ..... - дро .... – мра ..... - сно .... – вра ... - сла .... – ми ... - гълъ .... – кра .... - кора ..... – ви ... - скъ ..... – ле .... - скръ .... – кръ .... - сиро .... – ме ... - ета .... – беле .... – зъ .... – ро ... - ръ ... – бо .... - ра .... – бря ... - пъ ..... – сня ..... - дро .... – мра ..... - сно .... – вра ... - сла .... – ми ... - гълъ .... – кра .... - кора ..... – ви ... - скъ ..... – ле .... - скръ .... – кръ .... - сиро .... – ме ... - ета .... – беле .... – ро ... - ре .... – ле .... – мла ..... - скла ..... - бле .... – десе ... - деве ... - ви ... – ме ... – бра .... – атле ... - мармала .... – ро ... – ре .... – ле .... – мла ..... - скла ..... - бле .... – десе ... - деве ... - ви ... – ме ... – бра .... – атле ... - мармала .... – ро ... – ре .... – ле .... – мла ..... - скла ..... - бле .... – десе ... - деве ... - ви ... – ме ... – бра .... – атле ... - мармала .... – з-с д-т г-к б-п в-ф г-к д-т д-т б-п г-к б-п з-с з-с в-ф в-ф Запиши правилната буква и дума за проверка . Запиши правилната буква и дума за проверка . Запиши правилната буква и дума за проверка .