Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Reaccions

5.858 visualizaciones

Publicado el

Reaccions i estequiòmetria a 3r d'ESO. Basada en una presentació de Santillana.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Reaccions

 1. 1. 4- LES REACCIONS QUÍMIQUES Lurdes Morral
 2. 2. 1a- Canvis físics Processos on la naturalesa de la substància no varia.
 3. 3. Calor Ferro Sofre Els barregem… Imant Gel Aigua 1a- Canvis físics AMB EL FERRO I EL SOFRE EN L’ALCOHOL EN L’AIGUA Vapors d’ alcohol
 4. 4. 1b- Canvis químics <ul><li>Processos on es modifica la naturalesa de les substàncies. </li></ul><ul><li>També s’anomenen reaccions químiques. </li></ul><ul><li>Desapareixen unes substàncies ( els reactius ) i se’n formen unes de noves ( els productes ) amb propietats diferents. </li></ul>REACTIUS PRODUCTES
 5. 5. Aigua Elèctrodes Bombolles d’ hidrogen Combustió d’alcohol Barreja de ferro i sofre Sòlid negre que no es atret por un imant 1b- Canvis químics AMB EL FERRO I EL SOFRE EN L’ALCOHOL EN L’AIGUA
 6. 6. 1b- Canvis químics
 7. 7. Una reacció química està acompanyada per algun d’aquests fets OBTENCIÓ DE LLUM OBTENCIÓ DE CALOR FORMACIÓ DE GASOS FORMACIÓ DE FUM BLANC FORMACIÓ DE UN SÒLID DISSOLUCIÓ D’UN SÒLID 2- Què passa en una reacció Obtenció NaCl Obtenció de iodur de mercuri Sucre + sulfúric
 8. 8. En una reacció química es trenquen enllaços i se’n formen de nous 4 NH 3 + 3 O 2 2 N 2 + 6 H 2 O 2- Què passa en una reacció
 9. 9. 2- Què passa en una reacció <ul><li>En tota reacció química: </li></ul><ul><li>Les molècules dels reactius xoquen entre si. </li></ul><ul><li>Es trenquen enllaços dels reactius </li></ul><ul><li>Es formen enllaços nous de molècules dels productes </li></ul>
 10. 10. 2- Què passa en una reacció
 11. 11. (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 ( s ) -> N 2 ( g ) + 4 H 2 O ( l ) + Cr 2 O 3 ( s ) REACTIUS PRODUCTES LÍQUID SÒLID COEFICIENT ESTEQUIOMÈTRIC GAS 4- Les equacions químiques Una equació química és la representació simbòlica d’una reacció Òxid de crom (III) Cr 2 O 3 Dicromat d’ amoni (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7
 12. 12. 3- Conservació de la massa IK + Pb(NO 3 ) 2 PbI 2 + KNO 3
 13. 13. 3- Conservació de la massa
 14. 14. 2 H 2 ( g ) + O 2 ( g ) -> 2 H 2 O( l ) + -> 2 molècules amb dos àtoms d’hidrogen cada una. 1 molècula amb dos àtoms d’ oxigen 2 molècules d’aigua amb dos àtoms d’ hidrogen i un d’oxigen cada una. = 3- Conservació de la massa 1 x 4 + 2 x16 36 g 2 x 18 36 g La massa de 4 àtoms de H més la massa de dos àtoms de O. La massa de 4 àtoms de H més la massa de dos àtoms de O.
 15. 15. 3- Conservació de la massa <ul><li>Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 </li></ul>1 x 65 + 2 x (1+35) 137 g (65 + 35 x 2)+ 1 x 2 137 g
 16. 16. C 2 H 6 O + O 2 -> CO 2 + H 2 O C 2 H 6 O + O 2 -> CO 2 + H 2 O 2 3 3 C H O 4- Com ajustar les equacions químiques Escriu les fórmules de reactius i productes. Comença ajustant els elements que formen part d’un sol compost i, elegir primer el més complexe. De forma similar ajustem el H. C 2 H 6 O + O 2 -> CO 2 + H 2 O 2 Finalment, ajustem el O. C 2 H 6 O + O 2 -> CO 2 + H 2 O 2 3 2 1 6 2 3 3 Podem comprovar que tots els àtoms estan ben ajustats. Reactius 2 Productes 2 Reactius 6 Productes 6 Reactius 7 Productes 7
 17. 17. HCl + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + H 2 O 2 De forma similar ajustem el Ca. HCl + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + H 2 O 2 4- Com ajustar les equacions químiques Escriu les fórmules dels reactius i productes. Comença ajustant els elements que formen part d’ 1 sol compost, per exemple, el Cl. Finalment, ajustem l’ H. Comprovem que els coeficients de tots els elements estan ajustats. Cl Reactius 2 Productes 2 O Reactius 2 Productes 2 De forma similar ajustem el O. 2 HCl + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + H 2 O 2 HCl + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + H 2 O 2 HCl + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + H 2 O 2 Reactius 1 Productes 1 Ca H Reactius 4 Productes 4
 18. 18. Reacció d’un combustible amb l’oxigen, amb despreniment de calor i llum. Combustible + oxigen diòxid de carboni + aigua Metà Propà Butà Altres + O 2 CO 2 + H 2 O 5-Combustió
 19. 19. 2 C 4 H 10 ( g ) + 13 O 2 ( g ) -> 8 CO 2 ( g ) + 10 H 2 O + 2880 kJ/mol Combustió del butà Butà Oxigen Diòxid de carboni Aigua Energia 5-Combustió
 20. 20. 5-Reaccions i energia Reacció exotèrmica: Quan es desprèn calor. S’escalfa la reacció. Ex: Zn + HCl H 2 + ZnCl 2 Reacció endotèrmica: Quan es refreda la reacció. S’absorbeix energia. NH 4 NO 3 + Ba(OH) 2 NH 3 + H 2 O + Ba(NO 3 ) 2
 21. 21. 6- Velocitat de les reaccions La velocitat de reacció depèn de: 1- Concentració dels reactius (més xocs) 2- Superfície de contacte entre sòlids ( pols més ràpid que un tros gran)
 22. 22. 6- Velocitat de les reaccions 3- La temperatura (més velocitat de les molècules i per tant més xocs) 4- Presència d’un catalitzador ( ex: enzims) Dins la nevera els aliments no es fan malbé tan ràpid.

×